Sprievodca matchingom: Ako funguje podpora projektov veľkými partnermi

Sprievodca matchingom: Ako funguje podpora projektov veľkými partnermi

Sprievodca matchingom: Ako funguje podpora projektov veľkými partnermi
6. feb 2023
Inšpirácie

Matchingový partner vašej kampane znásobuje príspevky, ktoré vám posielajú podporovatelia. Ako StartLab aktuálne spolupracujeme so štyrmi partnermi – Nadáciou Volkswagen Slovakia, Nadačným fondom Baumit, Nadáciou Tipsport a najnovšie aj s kníhkupectvom Martinus a Nadačným fondom Kaufland.

Predstavte si, že ste spustili crowdfundingovú kampaň. Prvý podporovateľ vám prispel sumou 10 €, no vám sa do celkovej čiastky pripočíta 20 €. Ďalší podporovateľ vám pošle 50 €, ale vaša cieľová suma sa navýši až o 100 €. Takto vyzerá tzv. matching v praxi. Ide o unikátnu formu podpory vybraných projektov zo strany väčších podporovateľov – partnerov. Tými môžu byť nadácie, firmy či samosprávy.

Podpora matchingového partnera spočíva v tom, že znásobuje všetky príspevky od podporovateľov až dovtedy, kým sa nevyčerpá vopred dohodnutá výška jeho pomoci. Tá môže pokrývať polovicu cieľovej sumy, alebo jej menšiu časť.

Ako získate podporu matchingového partnera

1. Matchingového partnera vám odporučí StartLab

Pred odoslaním kampane na schválenie nás môžete požiadať, aby sme vám matchingového partnera odporučili my. Spolupracujeme s niekoľkými firmami a nadáciami, ktorí môžu mať záujem podporiť váš projekt. Rozhodnutie o udelení podpory z ich strany zvyčajne trvá najviac 2 týždne. V prípade kladnej odozvy vás kontaktujeme, aby sme dohodli potrebnú administratívu
V roku 2023 máme dohodnutú matchingovú spoluprácu so 4 partnermi v týchto oblastiach:
Ak sa váš projekt týka niektorej z uvedených oblastí, pred odoslaním kampane na schválenie zaškrtnite možnosť žiadosti o matching. Túto formu podpory je možné ku kampani pridať iba pred jej schválením.

2. Nájdete si vlastného matchingového partnera

Ku kampani vieme priradiť aj matchingového partnera, ktorého si nájdete sami. V takom prípade nás vopred informujte emailom na info@startlab.sk. Pre priradenie matchingu ku kampani potrebujeme e-mailové potvrdenie štatutára spolu s informáciou o výške podpory a logom partnera.

Zmluvný vzťah so StartLabom v tejto veci nie je potrebný – všetky náležitosti týkajúce sa podpory (podmienky, prevod peňazí, vyúčtovanie a pod.) riešite priamo s matchingovým partnerom.

Aké výhody získa váš projekt vďaka matchingu?

  • Kredibilita: Spojenie vašej kampane s väčšou značkou jej dodá váhu a dôveryhodnosť aj v očiach ľudí, ktorí vás alebo vašu organizáciu nepoznajú.
  • Rýchlosť naplnenia cieľovej sumy: Vďaka matchingu bude projekt od začiatku pôsobiť, že má potenciál a rýchlejšie sa vám podarí dosiahnuť cieľovú sumu. Ľudia majú tendenciu podporovať dobre naštartované kampane a úspešné príbehy.
  • Motivácia podporovateľov: Podporovateľ vašu kampaň podporuje v podstate dvakrát – najprv sumou, pre ktorú sa sám rozhodol a následne vďaka znásobeniu príspevku od matchingového partnera.

Aké sú výhody matchingu pre partnerov?

  • Vizibilita: Každý autor svoju kampaň aktívne propaguje, aby sa mu podarilo naplniť cieľovú sumu. Tým automaticky komunikuje aj matchingového partnera, ktorý má v kampani špeciálne miesto hneď v jej vrchnej časti.
  • Spojenie s dobrou vecou: Matchingový partner sa spája s verejnoprospešným projektom a posilňuje tak dobré meno svojej značky.
  • Žiadne skryté náklady: Autor projektu získava 100 % príspevku od matchingového partnera, StartLab si z neho neponecháva žiadnu províziu.
Ak máte konkrétne otázky ohľadom matchingu alebo chcete zistiť, ktorý partner je vhodný pre váš projekt, kontaktujte nás cez info@startlab.sk. Všetky podstatné informácie o tejto forme podpory nájdete na našom webe.

Na StartLabe môžete financovať svoj projekt aj vy

Pomôžeme vám rozbehnúť vlastnú kampaň