Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Súčasná situácia

Sme občianske združenie pri ZŠ a MŠ Javorová alej. Síce fungujeme krátko (od roku 2018), ale už sa nám podarili veľké veci:

  • Spojili sme aktívnych rodičov a obyvateľov a spolu zlepšujeme prostredie pre školákov a škôlkárov.
  • Vytvorili sme nové parkovacie miesta pre bicykle.
  • Urobili zbierku dobrodružných kníh, odrážadiel.
  • Budujeme studňu a závlahu.
  • Spolufinancujeme chladenie budovy
  • Sadíme stromy

... a ešte mnoho ďalšieho.

Nejde nám o nič menej ako o naše a vaše deti. A to už je silná motivácia!


O projekte

Máme novú školu ZŠ Javorová alej, ktorá však nie je dokončená a vyžaduje si ešte ďalšie investície. Čo nám však veľmi chýba je telocvičňa pre 370 grobských detí. Keďže nám pribudli 3 nové triedy prvákov, tak sme museli obetovať aj miestnosť na cvičenie.

Od septembra 2019 nemajú deti v prípade nepriaznivého počasia kde cvičiť.


Cieľ projektu

V areáli školy máme multifunkčné ihrisko, ktoré by sme v prípade prestrešenia mohli využiť ako telocvičňu. Nafukovacou halou deti získajú priestor na šport, či školské turnaje aj v daždi a zlom počasí. Po vyučovaní budú halu využívať na športové krúžky a mimoškolské aktivity. Podvečer si v nej môžu oteckovia zahrať futbal a maminy volejbal. Alebo aj naopak :)Nafukovaciu halu si plánujeme prenajať, nakoľko jej kúpa je pre nás nereálna. (Cena je vyše 100.000,- Eur). Naviac bojujeme za to, aby sme v blízkej budúcnosti mali na "Javorke" skutočnú telocvičňu.


Financovanie projektu

ROZPOČET: odhadované náklady 17 800,- eur na 6 mesiacov

ZDROJE: dotácie, komerčný prenájom haly, finančná zbierka rodičov a obyvateľov (crowdfunding cez StartLab, o ktorom si práve čítate). V tejto chvíli sme už časť peňazí získali vďaka dotácii a hlasovaniu obyvateľov.

Veríme, že nás v tom nenecháte a pomôžete nám vybojovať halu pre deti, ale aj pre nás všetkých. Prispejeme aj my ako občianske združenie.

Ak sa nám podarí vyzbierať viac finančných prostriedkov, predĺžime fungovanie haly na dlhšie obdobie.


Ďakujeme

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky1

Zmena projektu

Update #1, 09.12.2019

Milí darcovia,
veľmi si vážime vašu finančnú podporu projektu Športujeme za každého počasia. Ako viete, obec sa rozhodla nafukovaciu halu nepodporiť, a preto nevieme projekt realizovať.
Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť, pre deti z Javorky pohyb aj bez riadnej telocvične. Radi by sme tento cieľ naplnili aspoň čiastočne a z vyzbieraných peňazí nakúpili deťom chýbajúce športové potreby (lopty, žinenky, florbalové hokejky, medicinbaly, a ak bude dostatok financií aj kozu a odrazový mostík).
Nakoľko je to zásadná zmena oproti pôvodnému projektu, potrebujme na takéto využitie Vami zaslaných prostriedkov Váš výslovný súhlas. V opačnom prípade Vám peniaze vrátime.
Ak súhlasíte s využitím Vami zaslaných financií na nákup športových potrieb pre ZŠ Javorová alej, poprosíme o zaslanie vyjadrenia na mail: OZZSMSJA@yahoo.com, alebo na javoracik@yahoo.com.
V prípade, ak svoj súhlas so zmenou použitia financií nezašlete do 18.12.2019 do 12:00 hod, budú Vám financie vrátené.
Ďakujeme za pochopenie a podporu


OZ Javoráčik

Podporovatelia118

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Katarína Bálintová

Katarína Bálintová

Sme občianske združenie pri ZŠ a MŠ Javorová alej, ktoré združuje aktívnych rodičov detí zo školy a škôlky v Chorvátskom Grobe (Javorová alej).
Síce fungujeme krátko (od roku 2018), ale už sa nám podarili veľké veci a spoločne zlepšujeme prostredie pre školákov a škôlkárov. Vytvorili sme nové parkovacie miesta pre bicykle, urobili zbierku dobrodružných kníh, odrážadiel, budujeme studňu a závlahu, spolufinancujeme chladenie budovy, sadíme stromy a ešte mnoho ďalšieho.

Názov organizácie Občianske združenie pri ZŠ a MŠ Javorová alej
Miesto realizácie projektu Chorvátsky Grob
Adresa Hornodvorská 44, 90025 Chorvátsky Grob, Slovensko
Telefónne číslo +421905829030
Web www.javoracik.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt