Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Čo sa v knihe dozviete?

Miroslav Nemec podrobne približuje fungovanie trestného súdu Liptovskej stolice v 18. storočí. Dozviete sa, podľa akých zákonníkov sa súdilo, aké tresty odsúdení dostávali a ako prebiehal trestný proces. Zistíte, za čo všetko dostávali ľudia peňažné tresty i to za aké skutky ich mohol stoličný súd odsúdiť na smrť. V knihe sa dočítate aj o pestrej plejáde rôznych trestných činov, ako krádeže, bitky, vraždy, cudzoložstvo alebo bohorúhačstvo. Mladý autor približuje aj praktickú stránku fungovania spravodlivosti a analyzuje aj finančné náklady súvisiace s vyšetrovaním, trestným procesom a vykonaním rozsudku.Knihu dopĺňa bohatý dobový obrazový materiál, a tak sa čitateľ zoznámi aj s názornými ukážkami opisovaných skutkov.

Publikácia nie je určená len pre historikov a fanúšikov histórie. Na približne 200 stranách formátu B5 Vás čaká množstvo podrobných informácii zložených do zaujímavého, poučného, miestami šokujúceho a ľahko sa čítajúceho textu.Ako bude kniha vyzerať?

Aby ste vedeli na čo prispejete, ukážeme Vám z knihy niekoľko strán. Už samotná obálka približuje jej obsah. Ide o výjav zo života sv. Mikuláša, na ktorom tento staroveký biskup zachraňuje troch odsúdencov pred ich trpkým osudom. Vyobrazenie pochádza z oltára v kostole sv. Mikuláša v Liptovskom Mikuláši. Vnútro knihy, je tradičné – veľa zaujímavého textu doplneného množstvom dobových ilustrácií.Ako použijeme vaše peniaze?

Na vydanie knihy sme už od rôznych darcov vyzbierali asi polovicu nákladov. Peniaze od Vás potrebujeme na finálne dokončenie knihy a jej tlač.


Kedy kniha vyjde?

Kniha vyjde na prelome októbra a novembra 2019.O autorovi

Autorom knihy je mladý historik Mgr. Miroslav Nemec, PhD., ktorý sa výskumu kriminality v 18. storočí venuje už viac ako desaťročie. Má za sebou viacero vedeckých štúdií a konferenčných výstupov doma aj v zahraničí. Je tiež zostavovateľom zborníka vedeckých príspevkov Zbojníctvo na Slovensku.


Kto na knihe spolupracoval?

Dôležitou súčasťou všetkých odborných kníh sú recenzné posudky. Knihu Od zločinu k trestu posudzovali dve historičky z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Ide o naslovovzaté odborníčky na danú problematiku – PhDr. Tünde Lengyelová, Csc. a Mgr. Diana Duchoňová, PhD.
Aby ste vedeli, čo si o knihe myslia, ponúkame pár riadkov z posudkov. Dr. Duchoňová napísala: ... výskum a zistenia Miroslava Nemca predstavujú nové dôležité poznatky o fungovaní procesnej praxe stoličného súdnictva 18. storočia. Kniha predstavuje veľmi dobrý príspevok k dejinám stoličného súdnictva v rámci jedného historického regiónu, pričom výsledky jeho výskumov sú jednoznačne prínosné tak pre odborníkov, ako aj pre širokú verejnosť..."

Dr. Lengyelová konštatovala: „... Kniha je vo viacerých svojich častiach veľkým prínosom pre poznanie dobových reálií o fungovaní súdov a ich organizácii, o výskyte jednotlivých trestných prípadov, ich vyšetrovaní a trestaní, ako aj o dobovej mentalite pri posudzovaní závažných trestných činov..."


O vydavateľovi

Poslaním vydavateľa, občianskeho združenia Society for Human Studies, je rozvíjať, podporovať a skvalitňovať vzdelanie a poznanie v oblasti humanitných vied aj tak, že na slovenský knižný trh prináša zaujímavé a nekomerčné knižné tituly.

Pomôžte nám vydať túto jedinečnú knihu, aby sme spoločne prispievali k vytváraniu vzdelanejšej spoločnosti.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky1

Ďakujeme!

Update #1, 11.10.2019

Vážení podporovatelia, darcovia a priatelia,

dovoľte nám aj touto cestou poďakovať sa Vám za finančné dary, ktoré ste venovali na podporu vznikajúcej knihy „Od zločinu k trestu", ktorej autorom je mladý, šikovný a perspektívny historik Miroslav Nemec, PhD.

Podarilo sa nám vyzbierať takmer 2 000 eur. Aj vďaka Vám tak môžeme vydať nesmierne zaujímavú a hodnotnú publikáciu a prispieť k lepšiemu poznaniu dejín.

Na knihe stále usilovne pracujeme a robíme posledné korektúry. V najbližších dňoch ju dokončíme a zašleme do tlače. Následne ju budeme, spolu s ďalšími odmenami, distribuovať.

Keďže sme získali viac peňazí, ako sme plánovali, rozhodli sme sa každému z Vás poslať ešte malý darček, ako naše poďakovanie.

Veríme, že sa Vám kniha bude páčiť a prinesie Vám nielen nové poznanie, ale aj čitateľský zážitok.

p.s. V krátkom čase pripravuje aj ďalšie knižné tituly. Ak chcete mať o nich aktuálne informácie, sledujte našu novú internetovú stránku https://www.s4hs.sk/, facebook https://www.facebook.com/s4hs.sk/ a instagram @s4hs.sk.

Podporovatelia46

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Society for Human Studies

Society for Human Studies

Poslaním vydavateľa, občianskeho združenia Society for Human Studies, je rozvíjať, podporovať a skvalitňovať vzdelanie a poznanie v oblasti humanitných vied aj tak, že na slovenský knižný trh prináša zaujímavé a nekomerčné knižné tituly.

Názov organizácie Society for Human Studies
Miesto realizácie projektu Ružomberok
Web s4hs.sk/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt