Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

O knihe

V roku 1869 kanadská vláda uzákonila Zákon pre civilizovanie Indiánov a v roku 1876 tzv. Indiánsky zákon. S týmto legislatívnym podkladom sa čoskoro dospelo k vzdelávacej stratégii na báze denných škôl, z ktorých sa deti popoludní vracali do svojich domovov. Ibaže takáto prevýchova napredovala pomaly, pretože vplyv wigwamov bol na deti silnejší ako vplyv školy." Vláda následne začala zriaďovať internátne školy, aby úplne oddelila deti od rodín a dostala ich spod „nepriaznivého vplyvu príbuzných".

Aj napriek počiatočným ušľachtilým myšlienkam sa snaha o vzdelávanie domorodých detí zmenila na ich agresívnu asimiláciu za použitia akýchkoľvek donucovacích prostriedkov kompetentných. Napriek tomu, že cirkevné školy mali slúžiť vzdelaniu a výchove, indiánske deti v nich zažívali viac trestov, hladu, ponižovania, fyzickej práce a sexuálneho zneužívania než kresťanskej lásky. Deti opúšťali internátny systém ako pätnásťročné, celkom odtrhnuté od reality života a navracali sa k svojim rodinám a komunitám, no už im nerozumeli. V spoločnosti, pre ktorú mali byť „prevychované", nachádzali len veľmi chabé uplatnenie. Naďalej boli s predsudkami odmietané ako nepotrebné a zaostalé etnikum. Mnohí jedinci trpeli traumami z detstva po celý život: stali sa alkoholikmi, prostitútkami, kriminálnikmi či bytosťami s narušenou psychikou.

Druhého júna 2008 bola založená Komisia pravdy a zmierenia. Jej úlohou bolo pátrať po žijúcich absolventoch internátnych škôl a na základe ich výpovedí odhaľovať napáchané zločiny. Komisia od svojho založenia zozbierala množstvo výpovedí bývalých žiakov vládnej prevýchovy a materiálov o podmienkach v týchto školách. Dôkazy pravidelne predkladala kanadskej vláde. V roku 2006 Komisia pravdy a zmierenia vysúdila od vlády pre obete školského systému odškodné vo výške päť miliárd dolárov.

Toto všetko a ešte oveľa viac sa máte možnosť dočítať v pútavo a veľmi sugestívne napísanom príbehu ĽALIOVÉ DETI.Prostredníctvom neho sa prenesiete do provinčného štátu Saskatchewan a viac sa dozviete o kultúrnej a spoločenskej genocíde pôvodných obyvateľov, ktorým už iba hrdosť na prežitie nestačí. Autorka sa opiera o historické fakty a prostredníctvom výpovedí skutočných obetí pútavo približuje zločiny asimilačného procesu Indiánov v Kanade v 40-tych rokoch 20. storočia.


Na čo budú použité získané financie

K vzniku tlačenej knihy v pevnej väzbe s matným prevedením obálky môžete prispieť aj vy, milí podporovatelia, a to akoukoľvek finančnou čiastkou, za čo vám autorka aj vydavateľstvo vopred úprimne ďakujú.


foto z krstu knihy Bojovníci dúhy (Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene, november 2019)


O autorke

Erika Jarkovská si v auguste 2016 založila vlastné vydavateľstvo ENRIBOOK. Súčasťou jeho loga je lapač snov. Na rozdiel od toho indiánskeho, ktorý lapal tzv. nočné mory, sa ten vydavateľský snaží polapiť a zrealizovať sny tých autorov, ktorí milujú písanie a veľmi túžia držať v rukách vlastnú knihu.Enribook je neštandardné vydavateľstvo, a síce v tom, že vydáva knihy na vlastné náklady autorov. Ďalej však funguje ako štandardné vydavateľstvá: zabezpečuje distribúciu vydaných kníh a ich marketing. Kniha ĽALIOVÉ DETI bude 24. v poradí.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky3

MILÍ PODPOROVATELIA

Update #3, 17.10.2019

ešte raz sa Vám chceme poďakovať za finančnú podporu knihy ĽALIOVÉ DETI, ktorá sa narodila práve dnes 17.10.2019 aj vďaka vám. Budúci týždeň sa pustíme do zasielania vašich odmien. Prosíme len o chvíľku strpenia, balíčky k vám určite dorazia. Veríme, že vás kniha nesklame, práve naopak, že vás príbeh osloví a prinúti trochu sa zamyslieť. Želáme vám krásne jesenné dni aj s našou knihou.

S úctou autorka Erika Jarkovská a vydavateľstvo Enribook.

ĎAKUJEME

Update #2, 25.09.2019

Autorka Erika Jarkovská a vydavateľstvo ENRIBOOK úprimne ďakujú za finančnú podporu, vďaka ktorej sa kniha ĽALIOVÉ DETI bude môcť vytlačiť a uzrie svetlo sveta. Veríme, že vás príbeh poteší, a rovnako tak iných čitateľov.

malá ukážka z románu

Update #1, 30.08.2019

Kráčali sme so Saggiem medzi poslednými, preto sme hneď nevideli to, čo sa naskytlo očiam tých vpredu. Začul som tlmené výkriky a potom sa davom prevalila vlna šumu a zdesenia. Tlačili sme sa so Saggiem dopredu. Malí chlapci tam pišťali a odvracali sa. Keď ma Saggie prudko schmatol za ruku a prinútil zastať, otočil som k nemu hlavu. Meravým zrakom pozeral niekam k oknu. I ja som sa pozrel tým smerom.

Okná na telocvični sa nachádzali nad úrovňou hlavy dospelého človeka, pod nimi boli rozmiestnené nízke lavičky. Sklenené okenné výplne boli zvnútra chránené mriežkou z hrubého drôtu, osadenej v kovovom ráme. Z jedného takého visel Perry. Hlavu so slučkou povrazu okolo krku mal sklonenú nabok, tenké ruky ovisnuté vedľa tela, z nohavíc mu vytŕčali chudé členky s bosými chodidlami. Pootvorené oči upieral do podlahy. Pripomenul mi sošku Ježiša na kríži, nachádzajúceho sa na stene hneď vedľa vchodu do školskej kaplnky.

Bol som z toho výjavu šokovaný, zdesený, omráčený; neschopný slova ani pohybu som len zízal na Perryho. Hlúpo som čakal, že ide o nejaký žart, pravdupovediac hlúpy, ale predsa len o žart. Čakal som, že Perry sa odrazu pomrví, otvorí oči, usmeje sa tým svojím trochu krivým úsmevom a jeho oči sa budú smiať z toho, ako nás všetkých nachytal. Ibaže nič z toho sa neudialo.

To s Perrym bola hrozná skutočnosť!

V strede telocvične stál reverend Hiksaw v čiernom obleku, s rukami za chrbtom a neprístupným výrazom na tvári. Mračil sa, keď k nám prehovoril: „Nechal som vás sem zavolať, aby ste videli, ako dopadnú slabosi. A tento chlapec bol slaboch, vlastne sa dalo čakať, že dopadne práve takto. Chcem, aby ste si vzali z jeho smrti ponaučenie a namiesto vymýšľania kadejakých hlúpostí si spytovali svedomie, či ste dostatočne vďační za všetko, čoho sa vám z láskavosti vlády a dobrotivého Boha dostáva v tejto škole..."

Z tých rečí sa mi zodvihol žalúdok.

Perry Rae, nech bol akýkoľvek, hoci aj slaboch, si nezaslúžil, aby o ňom hovoril niekto, kto ho nepoznal. Perry bol náš kamarát, dopekla, nikto o ňom nesmel takto hovoriť! Zášklb ťaživej ľútosti v mojej hrudi vybuchol do prúdu sĺz, ktorý som už nedokázal zastaviť. Plakal som kvôli kamarátovi, no neviem s istotou povedať, či som neplakal aj kvôli sebe a ostatným chalanom v škole, a kvôli krivdám – minulým aj tým, ktoré ešte len prídu, lebo dozaista prídu! Svet nikdy nebol bez nich. Plakal som, pretože vo svojich trinástich rokoch som sa presvedčil o tom, že podstatná časť neprávostí sa diala najmä takým, ako som bol ja.

Čo sa s tým dalo robiť?

Podporovatelia22

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Erika Jarkovská - ENRIBOOK Jarkovska

Erika Jarkovská - ENRIBOOK Jarkovska

ERIKA JARKOVSKÁ sa narodila v Martine, študovala chémiu v Banskej Štiavnici, žije a podniká vo Zvolene. Na knižnom trhu sa etabluje ako autorka historických dobrodružno-romantických a spoločenských príbehov z prostredia Severnej Ameriky 18. – 20. storočia. Vo svojej jedinečnej tvorbe (venuje sa jej ako jediná na Slovensku) sa opiera o námety historických udalostí a životy skutočných dejinných postáv. Je známa svojím obdivom k Indiánom – k ich kultúre, spätosti s prírodou a úcte k Zemi. Tieto posolstvá sa snaží odovzdať aj čitateľom. Okrem nich vyzdvihuje lásku, ľudské šťastie, naplnenie zmyslu života a porozumenie medzi kultúrami. Doteraz jej vyšli romány: Mŕtvi nemôžu milovať (2015), Osamelé vtáča (2015), Spútaná divočinou (2016), Posledný potomok (2017), Sny vo vetre (2018), Bojovníci dúhy (2018). V októbri tohto roku jej spolu s Ľaliovými deťmi vyjde aj prvá kniha v českom jazyku – preklad Spútanej divočinou. A na jar 2020 preklad knihy Mŕtvi nemôžu milovať.

Názov organizácie Erika Jarkovská-Enribook
Miesto realizácie projektu Zvolen
Web www.enribook.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt