Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

V roku 2019 sa zrodila cesta IVEX printu na rozšírenie bezplatnej tlače do celého Slovenska s jednou hlavnou ideou – papier je nevyhnutnou súčasťou každého štúdia. Veľa z nás sa snažilo v tejto digitálnej dobe ísť s módou a dala prednosť novým technológiám, lenže sme skončili s bolesťou hlavy a pokazeným zrakom.

Papierová forma učenia je stále účinnejšia. Najrôznejšie výskumy, ktoré porovnávali učenie z notebookov a čítačiek sa zhodujú v tom, že učenie z tlačených materiálov je efektívnejšie (rýchlejšie čítanie, lepšie zapamätávanie) a má dlhodobý̌ charakter, pretože máme možnosť s textom ďalej pracovať (zvýrazňovať, podčiarkovať). Papier je prenosnejší, netreba sa obávať pri cestovaní stráty, alebo poškodenia. Sme jediným a tým pádom najväčším bezplatným tlačiarenským riešením na Slovensku. S veľkosťou prichádza zodpovednosť.

Aktuálne je v službe IVEX print zaregistrovaných niekoľko stoviek študentov z celého Slovenska. Toto číslo každým dňom stúpa!

Uvedomujeme si, že aktuálne je celosvetová enviromentálna kríza. Prírodný kapitál vo veľkom ubúda a my ľudia sme jediným činiteľom, ktorý to vie ovplyvniť. Celosvetovo sa vyrúbe vyše 4 miliárd stromov. Na Slovensku je to 7 miliónov stromov, ktoré sa spracujú a neskôr použijú na industriálny papier.

V dnešnej dobe sa v využívanie nového papiera rozrastá čoraz viac a viac. Preto sme prišli s konceptom, ktorý umožní recykláciu papiera a jeho následné využitie. Chceme prispieť k zlepšeniu životného prostredia. Vízia IVEX print milión – zasadiť 10 000 stromov. Za každých vytlačených 5 000 strán službou IVEX print zasadíme jeden strom, ktorý má kapacitu okolo 8 500 nových strán. Keďže IVEX print je trvalo udržateľná služba, ide o dlhodobý bočný projekt, ktorý máme v pláne realizovať popri bezplatnej tlače pre študentov.

Naša myšlienka pozostáva z toho, že budeme používať 100% recyklovateľné materiály a tlač bude realizovaná na už recyklovaný papier. Kvalita tlače bude nezmenená. Našou misiou je – dať viac, než sme zobrali.

Študenti nám zadarmo posielajú v elektronickej podobe ich učebné materiály, ktoré dostanú vytlačené a zviazané. V učebných materiáloch sa nachádzajú reklamné bannery pre súkromný sektor, ktorý si želá zviditeľniť sa v očiach študentov. Disponujeme databázou, v ktorej sa nachádza niekoľko stoviek študentov. Študent si otvorí skriptá v priebehu semestra, v priemere 3,75krát.

Študenti si môžu tlačiť skriptá bez viazanosti, alebo inej obmedzujúcej formy. Učebné materiály si môžu nechať distribuovať poštou, kurierskymi službami, expres donáškou do 3 hodín, osobným odberom u nás v kancelárii, alebo vo vyzdvihovacích centrách na partnerských miestach (zatiaľ iba) v Bratislave.

Šetríme študujúcim čas aj finančné prostriedky. Podľa nášho prieskumu, môžeme tvrdiť, že študenti by prijali skriptá v tlačenej forme, ale čo sa týka finančného hľadiska, nie je pre nich reálne zaplatiť si výtlačok na každý predmet. Kedže priemerný výtlačok skrípt stojí v alternatívnych tlačiarenských spoločnostiach približne 30€, dokážeme počas celého štúdia usporiť až 1000€ jednému vysokoškolákovi.

Vyzbierané finančné prostriedky budú investované do financovania priebehu tlače a prípadne kúpi novej tlačiarne. Pod priebehom tlače sa rozumejú všetky náklady spojené s tlačou. Nákup papiera a toneru, práca na dizajne učebných materiálov. Tieto aktivity sú ako časovo, tak aj finančne náročné. Vaša finančná pomoc by nám uľahčila a urýchlila štart projektu. Keďže sa snažíme o to, aby sa služba študentom sprístupnila už od 1.10.2019, chceli by sme sa sústrediť na zefektívnenie a rozšírenie tejto služby medzi študentami čo najrýchlejšie, aby už nikdy viac nemuseli prerábať na svojich materiáloch, ktoré ich obohacujú o vedomosti. Inak povedané, aby za čo najmenej peňazí dostali čo najviac vzdelania.

Chceme patriť do schémy zlepšovania životné prostredia a Slovenského vysokoškolského systému.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia2

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Ivan  Fratrič

Ivan Fratrič

Na konci roku 2018 ukončil reprezentačnú kariéru v plávaní. Aktuálne študuje na PEVŠ komunikáciu a marketing. Od roku 2019 pôsobí pod záštitou Združenia mladých podnikateľov a coworkingového centra Campus City. Chce prispieť ku zlepšeniu vzdelávacieho systému a od marca tohto roku sa venuje spolu s Alexandrom príprave projektu Bezplatného tlačenia skrípt pre študentov na vysokých školách po celom Slovensku.

Alexander Světlík

Alexander Světlík

Je bývalým reprezentantom v plávaní a aktuálne študentom FMUK. Začiatkom tohto roku sa zúčastnil na medzinárodnom výmennom programe na bývalej Sorbonskej univerzite v Paríži. Po ukončení kariéry športovca, sa s kolegom Ivanom rozhodli prispieť do spoločnosti a pomôcť svojim spolužiakom, založením projektu bezplatnej tlače.

Názov organizácie IVEX print
Miesto realizácie projektu Bratislava
Web https://www.ivexprint.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt