Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

V minulosti rodičia písali deťom listy, aby im odovzdali dlho získavané skúsenosti, životné pravdy a morálne hodnoty. Radili im, ako dosiahnuť úspech, aby boli poctiví voči sebe aj iným, nabádali k úcte voči rodine a priateľom, aby sa navzájom podporovali v dobrom i v zlom. Uisťovali ich, že ak dodržia ponaučenia starších, čaká ich lepšia budúcnosť, ako generácie pred nimi...


Čo však môže povedať otec synovi dnes – v čase globálnej krízy ľudstva?

Teda nielen klimatickej či ekonomickej krízy, ale už aj očividnej a citeľnej deštrukcie biosféry. Živočíšne druhy vymierajú, oceány a pevnina sú zamorené odpadom a človek „pokoril" mnohé limity udržateľnosti života na Zemi. Tomu zodpovedá označenie súčasnej epochy – antropocén.Otcovia a matky by mali byť poctiví k svojim potomkom aj k sebe. Mali by priznať, že sme veci nezvládli. My všetci – ja, vy, starí rodičia, učitelia, všetci starší ako tridsať rokov nesieme svoj diel zodpovednosti. Asi žiadna generácia pred nami nebola v takej prekérnej situácii – namiesto odovzdania štafety života a zveľadeného dedičstva, môžeme deťom povedať len – „prepáčte, zbabrali sme to, premárnili sme vašu budúcnosť".Vedci nás už od 70. rokov minulého storočia opakovane varovali, že bezohľadným správaním či koristníckym životom, založeným na spaľovaní fosílnych palív, drancovaní lesov, betónovaní riek a asfaltovaní krajiny ničíme svet, v ktorom žijeme. Nie je to teda nič nové. Sme vinní, lebo sme to vedeli, iba sme sa tvárili, že sa nič nedeje. Velebili sme ekonomický rast, lebo s ním rástol aj náš blahobyt, politikom sme akceptovali mnohé špinavosti i vojny, lebo boli ďaleko za našimi hranicami. Zatvárali sme oči, aby sme nevideli, že vo svete to ide zlým smerom.

Sme nenásytná a do seba zahľadená generácia. Upli sme sa na žabomyšie epizódy vlastných životov, ktoré nalinajkovali iní, takže nám už nezostal čas ani mentálna kapacita, aby sme dokázali „oddeliť zrno od pliev" – falošnú pozlátku prezentovanú reklamou a médiami od systémových procesov prírodného sveta. Hoci sme v tom svete iba malou súčasťou, ničíme ho vo veľkom.

Listy Nanukovi sú exkurziou do človečích dejín. Kniha prináša dvadsaťštyri listov, ktoré v rokoch 2010 až 2019 písal skutočný otec svojmu synovi. Nie je to však žiadna reality show a ani veselé čítanie, lebo rozprávanie je autentické – a pravda občas bolí. Je to dokument a diagnóza našich mnohých zlyhaní. Len pri správnej diagnóze je totiž možné navrhnúť správnu terapiu.Ambíciou knihy je preto dať nádej a podporiť veľké vzopätie nás, dospelých, za záchranu všetkých Nanukov a ich generácie. Slová nás však nezachránia, treba prejsť k činom. Sú to najmä mladí ľudia, ktorí sa hlásia o svoje práva. Nehádžme im polená pod nohy, ale pomôžme im napraviť čo sa dá. Riaďme sa pritom Einsteinovym kritériom – problémy sa nedajú riešiť rovnakým spôsobom myslenia, akým sme problémy spôsobili.

Kniha je určená každému, najmä však matkám a otcom, aby sa s odstupom pozreli na to, o čo ide ich deťom, keď sa zapájajú do hnutia Fridays for Future alebo iných environmentálnych aktivít. Taktiež je určená mladým ľuďom, aby si ujasnili, pred akou obrovskou radikálnou zmenou života spoločnosti stoja, aby im rôzni demagógovia nemohli hovoriť, že nevedia, o čo v tomto spore ide.ĎAKUJEME KAŽDÉMU, KTO NÁM POMÔŽE VYDAŤ TÚTO KNIHU – JE NANAJVÝŠ POTREBNÁ.

Pre takúto podporu vydania sme sa rozhodli najmä preto, aby sme si zachovali nezávislosť a neboli odkázaní na granty podmienené požiadavkami, ktoré sledujú ekonomické alebo politické záujmy donorov. Čitatelia sami rozhodnú, či knihu chcú.

Časť vašej podpory a sumu, o ktorú náš projekt prekročí cieľovú čiastku, použijeme na vydanie obrazovej publikácie ZMENA KLÍMY MOJIMI OČAMI v limitovanej edícii. V knihe uverejníme obrazy, ktoré nakreslia a poskytnú podporovatelia, ich deti, vnúčatá či priatelia a známi na tému zmeny klímy a zmeny vzťahu ľudí k prírode. Spoluautorom obrazovej knihy môže byť každý, bez ohľadu na vek. Aj takto môžete prejaviť svoj záujem a podporiť nevyhnutnú spoločenskú zmenu. Obrazovú knihu vydáme do Vianoc 2019, ak nám obrazy pošlete do 5. novembra. Detaily odovzdania vašich obrazov do redakcie dohodneme e-mailom na adrese nanuk@pro.sk.


LISTY NANUKOVI
Text: Juraj Mesík
Ilustrácie: Lenka Lipárová
Vydavateľstvo: PRO, s. r. o. Banská Bystrica
Formát 15 × 28 cm, 96 strán, paperback
Kniha vyjde do 31. októbra 2019 a podporovatelia projektu dostanú knihu ako prví.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky3

KONIEC DOBRÝ – VŠETKO DOBRÉ

Update #3, 30.09.2019

Predsa sme to dokázali – s Vašou pomocou sme v predstihu dosiahli minimálne potrebnú čiastku na vydanie knihy!

Patrí Vám veľké ĎAKUJEM za nás, aj za mnohých ďalších, ktorí si vďaka Vašej podpore budú môcť prečítať LISTY NANUKOVI.

Viacerí podporovatelia venovali svoje odmeny vybraným školám. Vzhľadom na úspech našej kampane sme sa rozhodli zdvojnásobiť počet kníh pre školy – spolu teda školám venujeme viac ako 100 knižiek. Chceme tým len potvrdiť to, čo sme od začiatku zdôrazňovali – na Slovensku je potrebné zvyšovať ekologickú a environmentálnu gramotnosť.

Hoci ešte pred pár dňami sa zdalo, že to "nedáme", stále sme dúfali, že sa to podarí. V dobrej viere (aj keď s malou dušičkou) sme objednali tlač kníh, a preto Vaše odmeny začneme posielať už v najbližších dňoch.

Dovolili sme si urobiť len jedinú zmenu – obálka dostala novú farbu, modrú, ako naša planéta pri pohľade z vesmíru, lebo práve o našu Matku Zem nám všetkým ide.

Ešte raz ďakujeme a veríme, že Vám kniha poskytne veľa námetov na zamyslenie aj konkrétne konanie.

A. Rosa
za autorov a vydavateľa

Posledné zvonenie – a poďakovanie za doterajšiu podporu!

Update #2, 25.09.2019

Už je nás takmer 70, ktorí doteraz podporili vydanie knihy Listy Nanukovi.
Naša kampaň skončí o pár dní, preto moje ďalšie slová smerujú skôr k tým, ktorí vydanie knihy nepodporili, pretože vy ostatní mnohé z toho čo poviem poznáte. Možno sa vám však zídu pri šírení potrebnej osvety.

Priznávam, že som očakával masívnejšiu podporu, pretože kniha celkom presne diagnostikuje chyby, ktoré doviedli ľudí do súčasnej krízy a naznačuje aj realizovateľné nápravné riešenia. Samozrejme, význam vydania knihy je v globálnych súvislostiach mikroskopický, ale na Slovensku chcel tento projekt zvýšiť ekologickú a environmentálnu gramotnosť, ktorá je tu evidentne ešte stále mimoriadne nízka.

Vo svete – na rozdiel od Slovenska – sa však v posledných dňoch diali zaujímavé veci.

20. septembra sa státisíce ľudí pridali k štrajkom „Piatky za budúcnosť" s cieľom zvýšiť informovanosť o zmene klímy a od politikov žiadali konkrétne riešenia v tejto oblasti.

22. septembra OSN a Svetová meteorologická organizácia vydali pre Summit Klimatická akcia OSN správu „United in Science – Spája nás veda" (https://public.wmo.int/en/resources/united_in_scie...)

Správa je syntézou najnovších vedeckých poznatkov o stave kľúčových systémov Zeme pod rastúcim tlakom antropogénnej klimatickej zmeny a o reakcii ľudstva na emisie skleníkových plynov, na rozpad biodiverzity, na ničivé dôsledky obrovského množstva odpadov a iné. Upozorňuje na rastúcu priepasť medzi dohodnutými cieľmi na zvládnutie globálneho prehrievania a realitou, ktorá tieto ciele ignoruje. Trendy sú alarmujúce, dôsledky v horizonte pár desaťročí katastrofálne – pritom politické presadenie zásadných socio-ekonomických zmien je v nedohľadne.
Uvediem len pár kľúčových údajov správy:

 • rast priemernej globálnej teploty je už evidentný a prebieha rýchlejšie, ako sa predpokladalo
 • zrýchľuje sa aj zvyšovanie hladín oceánov
 • kyslosť oceánov sa v období 1900 – 2019 zvýšila o 26%
 • emisie CO2 z fosílnych palív sa oproti 2018 zvýšili o 2%, pričom Parížsky dohovor vyžadoval ich medziročné znižovanie o 6% (graf nižšie však ukazuje na nesúlad medzi realitou a zbožným prianím)

 • napriek mimoriadnemu rastu výroby energie z obnoviteľných zdrojov, na svete stále dominujú fosílne palivá
 • pokračuje zvyšovanie koncentrácie skleníkových plynov – len CO2 v 2019 prekročí 410 ppm, t.j. úroveň, aká bola na Zemi pred 3 miliónmi rokov, kedy priemerná teplota bola o 3,5 – 4,0 °C vyššia
 • poľnohospodárstvo, produkcia potravín a odlesňovanie majú zásadný podiel na klimatickej zmene

Žiaľ, správa uvádza iba negatíva – ale určite to nie je zámer jej tvorcov, len konštatovanie reality. Snáď jedinou pozitívnou informáciou je, že ešte stále máme šancu zvrátiť rozbehnuté procesy klimatickej zmeny – ale musíme konať okamžite a radikálne.

23. septembra sa začal Summit Klimatická akcia OSN, pred ktorým generálny tajomník António Guterres povedal: „Vyzývam lídrov, aby neprichádzali s peknými rečami, ale s konkrétnymi plánmi ako podporiť opatrenia na potrebný boj proti klimatickej zmene".
Je zbytočné uvádzať, že na summite sa nezúčastní americký prezident D. Trump.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová na summite povedala:
„Máme dlh voči tejto planéte. Sme prvou generáciou, ktorá cíti dosah svojich bezohľadných činov. A môžeme byť poslednými, ktorí s tým môžu niečo urobiť.
Ak by som mala pomenovať len jednu vec, ktorá ma trápi najviac, je to popieranie, že klimatická zmena vôbec existuje, alebo spochybňovanie, že je vážna."

Koľko klimatických rekordov musí ešte padnúť, aby ľudia pochopili, že súčasný svet je v bezprecedentnej krízovej situácii a aby s tým začali niečo robiť?

Naša kniha chcela (a stále chce) pomôcť s tým niečo urobiť.
Vidíte šancu ako tomu pomôcť?

A. Rosa
za autorov a vydavateľa

Ďakujeme za podporu v prvej tretine kampane!

Update #1, 11.09.2019

Naše veľké poďakovanie patrí 38 odvážnym, ktorí neváhali a doteraz podporili vydanie knihy Listy Nanukovi.

Presvedčili ste nás, že ľudia ako vy dokážu pomôcť v spoločnom záujme. Príležitosť podporiť našu kampaň máte aj naďalej, napríklad šírením odkazu na kampaň medzi svojimi priateľmi a známymi.

Veľa ľudí, ktorí sa angažujú za ochranu klímy, sa teraz zameriava na prípravu akcií 20. septembra a tak podporu našej knižky mohli vytesniť zo sféry aktuálnych záujmov. Iní zrejme čakajú, ako sa to vyvinie a pridajú sa, až keď bude jasné, že kampaň bude mať úspešný výsledok. Ďalším možno nie je celkom jasné, o čo vlastne ide, alebo čakajú na výraznejší impulz komunikovaný médiami.

Pre ilustráciu uvediem len pár titulkov z dnešných správ z USA

 • Počas nasledujúcich 3000 dní sa rozhodne o osude ľudskej civilizácie
 • Spotreba elektriny na počítačové hry a ohrev bazénov v Kalifornii je vyššia ako spotreba celej Afriky
 • Je slogan „Zachráňme planétu" pravdivý alebo zavádzajúci?
 • Prečo nás budú nenávidieť budúce generácie...

Naše média ešte nedávno ignorovali alebo dehonestovali úsilie Grety Thunberg, avšak v poslednom týždni konečne priniesli aj obsiahle a pozitívne hodnotenia. Mladá švédska aktivistka upozorňovala na viacerých fórach, že mladí sa jedného dňa môžu oprávnene pýtať staršej generácie „Prečo ste nič neurobili, keď bol ešte čas niečo zmeniť?" Potom neobstojí výhovorka, že som nevedel/nevedela čo mám robiť. Informácií je dosť, chce to len trochu úsilia nájsť si to, čo môžem reálne ovplyvniť.

Aj vzhľadom na uvedené je kniha Listy Nanukovi mimoriadne aktuálna. Ponúka nielen fakty ako ľudia škodlivo a neefektívne plytvajú svojím tvorivým potenciálom, ale uvádza aj príklady systémových zmien k lepšiemu. Môže byť zaujímavá pre rodičov a starých rodičov, ktorí nielen myslia na budúcnosť svojich potomkov, ale chcú pre to aj niečo urobiť.

Ďakujeme.

Augustín Rosa
za autorov a vydavateľa

Podporovatelia124

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Augustín Rosa

Augustín Rosa

Vo vydavateľskej činnosti som sa za dvadsať rokov postupne prepracoval od éterickej poézie k pragmatickej literatúre faktu.
Dá sa povedať, že LISTY NANUKOVI voľne nadväzujú na nedávno vydanú knihu ZMENA ALEBO KOLAPS, ktorú autor Graeme Maxton uviedol slovami: "Čelíme ekologickej kríze, ktorá ohrozuje prežitie ľudského druhu a svojím rozsahom a naliehavosťou presahuje naše predstavy". Táto téma a pomoc pri riešení krízy sú v centre aj môjho záujmu.

Juraj Mesík

Juraj Mesík

Autor knihy LISTY NANUKOVI a tiež ochranár, analytik globálnych trendov a rizík, prednášajúci a autor mnohých textov napísaných pre slovenské a zahraničné médiá.

Lenka Lipárová

Lenka Lipárová

Ilustrátorka knihy LISTY NANUKOVI, mama malej Žofky, tvorí v oblastiach kresby, maľby, užitej grafiky a ilustrácie, pôsobí ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte UMB na Katedre výtvarnej kultúry, venuje sa príprave študentov v oblasti výtvarnej edukácie.

Názov organizácie PRO, s. r. o.
Miesto realizácie projektu Banská Bystrica
Adresa Rudlovská 53, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Telefónne číslo 048-4141331
Web https://www.pro.sk/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

 • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt