Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Logistika ľudstvo sprevádza už tisícky rokov. Starí Rimania jej dôležitosť chápali pri zásobovaní svojich vojakov zbraňami a potravinami. Dlho bola preto logistika spájaná najmä s armádou. Po druhej svetovej vojne, keď začala prudko rásť spotreba ľudí, začala naberať na dôležitosti aj v civilnom sektore. Dnes sa hovorí, že dobre zvládnutá logistika je hlavnou konkurenčnou výhodou firiem.

O čom bude kniha?

Väčšina ľudí si logistiku spája s kamiónmi, pretože sú najviac viditeľné. Prípadne o nej nevedia vôbec nič. Lenže logistika, to nie je len doprava, ale je to celý súbor činností. Kniha Logistika logicky nemá ambície byť vedeckou publikáciou, ale jednoduchou a zrozumiteľnou formou vysvetliť, ako logistika funguje.

Snáď každý človek už rozmýšľal nad tým, ako sa do obchodu dostal tovar, ktorý kupuje. Že často musel precestovať celý svet, kým sa dostal do jeho nákupného košíka. Na to bol potrebný celý komplex činností. Tovar bolo treba previezť, uskladniť, zabaliť, skontrolovať, precliť a podobne. Toto všetko je logistika. A samozrejme, všetko musí byť v tom správnom čase a za cenu, ktorú je potom spotrebiteľ ochotný zaplatiť.

Kniha Logistika logicky bude členená do kapitol, ktorá podrobne vysvetlia danú problematiku. Tu je zoznam:

1. Úvod

2. História logistiky

3. Druhy dopravy

4. Skladovanie

5. Technika pre logistiku

6. IT, používané v logistike

7. Balenie a obaly

8. Reality a development

9. Špecifické druhy logistiky

10. Prípadové štúdie


Na čo budú použité peniaze?

Predovšetkým na tlač knihy, odmeny pre korektora, editora, grafika. Časť nákladu chceme zadarmo distribuovať do odborných škôl. Kniha vyjde vo februári 2020.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia3

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Jozef Brezovský

Jozef Brezovský

Autori Jozef Brezovský a Alexander Sotník sú dlhoroční novinári, ktorí sa venujú logistike. Svoje skúsenosti a znalosti sa teraz rozhodli odovzdať ďalej.

Meno a priezvisko Jozef Brezovský

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt