Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Pamätáte si ešte hodiny dejepisu, na ktorých ste sa učili o udalostiach na Slovensku po 2. svetovej vojne?

Pravdepodobne sa vaši učitelia k tejto téme ani nestihli dostať a v učebniciach bola spracovaná na pár desiatkach strán. O tom, čo sa na našom území dialo, ste sa dozvedali skôr náhodne z príbehov rodičov a starých rodičov.

Aj dnes mladí často vedia viac o starovekom Ríme či vojne vo Vietname, ako o udalostiach, ktoré sa na území dnešného Slovenska diali relatívne nedávno a formovali životy ich rodičov. Mnohí žiaci končiaci základnú školu nevedia, že Nežná revolúcia nebola o nehe, že operácia Dunaj nebol chirurgický zákrok, alebo že všetky tie štátne sviatky a výročia sú každoročnou pripomienkou historických udalostí, ktoré formujú súčasný stav našej spoločnosti.

Preto sme pripravili novú knihu s metodickou príručkou, ktoré majú pomôcť učiť dejiny inak. Podporte náš projekt a my doručíme nové vzdelávacie materiály minimálne 1000 učiteľom a žiakom základných a stredných škôl.

Projekt vydania knihy je neziskový, knihu si nebude možné zakúpiť v kníhkupectvách. Naša kampaň na Startlabe je vaša jedinečná možnosť knižku získať za váš dar.


Autor obálky: Svetozár Šomšák


O KNIHE

Ako znel sľub pioniera? Čo presne sa písalo v Charte 77? Aký príbeh má za sebou novinár, disident a jeden z hlavných predstaviteľov Nežnej revolúcie Martin M. Šimečka?

Na dejepise sa študenti učia skôr o dátumoch, suchých faktoch, menách a číslach. Dôležitejšie však je, prečo sa udalosť stala. Aké boli jej dôsledky? Ako zasiahla do životov bežných ľudí? Stáli pred nejakými morálnymi dilemami? Ako ich riešili?

Odpovede prinášame v súbore dvoch kníh Všetko malo byť inak: Slovensko po roku 1945, ktoré približujú obdobie našich dejín v rokoch 1945-1998.

V prvej knihe Milan M. Šimečka pútavo rozpráva svoj osobný príbeh, ktorý je doplnený historickými faktami, zaujímavosťami, odkazmi na filmy, videá a knižky, pretkaný bohatým obrazovým materiálom. Faktografická časť je popísaná jednoducho, stručne a jazyk je prispôsobený najmä mladým ľuďom, aby bola zaujímavá aj pre žiakov a študentov na hodinách dejepisu. V knihe nájdete aj:

  • dobové vtipy
  • ako zneli originálne názvy skladieb od Tublatanky
  • unikátnu mapu ŠtB znázorňujúcu vlasáčov, výtržníkov a príživníkov z r.1966
  • úryvok z Charty 77

Archív M.M.Šimečku


Druhá kniha je zbierkou rôznych úloh, hier, námetov na zamyslenie a diskusiu, ktoré môžu využiť učitelia aj na svojich hodinách. Okrem iného v nej nájdete úryvky z básní, dobové plagáty, mapy a rukopisy. Niektoré úlohy vás prinútia vžiť sa do kože ľudí tej doby a prežiť si ich morálne dilemy.


Zroj: TASR


O AUTOROCH

Martin M. Šimečka je novinár, spisovateľ, významný aktér porevolučného obdobia, lektor Sokratovho inštitútu. K histórii Slovenska pristupuje tak veľmi osobne, ako sa len dá - píše svoj osobný príbeh a príbeh svojej rodiny, ktorý zrkadlí udalosti novodobých dejín Slovenska. V knihe nájdete aj unikátne fotografie z jeho rodinného archívu.

Martin Posch je mladý vedec z Historického ústavu SAV, absolvent Sokratovho inštitútu, dáva knihe historický kontext. Čo/Kto? Kedy? A hlavne, prečo? To sú otázky, na ktoré sa snaží hľadať odpovede v historických súvislostiach. Jeho text sa prelína s príbehom M.M. Šimečku, pričom sa snaží odkrývať, ako veľké dejiny krajiny zasiahli do „malých dejín" rodiny Šimečkovcov, ale aj mnohých ďalších.

Michal Bohuš je učiteľ dejepisu a absolvent Komenského inštitútu, ktorý rád a často vystupuje z bludného kruhu výkladovej výučby a učí celistvo a v kontexte s inými témami. Michal ku knihe pripravil metodickú príručku s kreatívnymi úlohami plnými morálnych dilem a výziev podnecujúcich myslieť „out of the box". Sú zoradené v samostatnej knihe.

Obe časti budú doplnené bohatým obrazovým materiálom (dobové fotografie a grafiky, fotografie z osobného archívu M.M. Šimečku) a kresbami vynikajúceho karikaturistu Zsolta Lukácsa a skvelého grafika Svetozára Šomšáka.


Autor: Zsold Lukács


Autor: Svetozár Šomšák


Vďaka podpore tlačových agentúr ČTK a TASR a pomoci rôznych inštitúcií i jednotlivcov kniha obsahuje viac ako 150 dobových fotografii, máp, plagátov, grafov a iných dokumentov dotvárajúcich obraz doby.


Zdroj: TASR


O VYDAVATEĽOVI

Knižku vydáva Sokratov inštitút, ktorý prepája mladých schopných ľudí z celého Slovenska a vzdeláva ich k spoločenskej zodpovednosti a angažovanosti prostredníctvom ich reálnych projektov. Okrem ročného vzdelávacieho programu organizujeme aj verejné prednášky, diskusie a vydávame vzdelávacie publikácie.

Myšlienka vydať knižku sa zrodila počas trojdňového workshopu Sokratoviho inštitútu o novodobých dejinách Slovenska, ktorého lektorom bol Martin M. Šimečka. Jeho fascinujúce rozprávanie sme sa rozhodli sprístupniť aj širšiemu publiku. Preto už 18 mesiacov pracujeme na obsahu novej knihy a metodických materiáloch.

Knižku slávnostne pokrstíme na oslavách 30. výročia Nežnej revolúcie počas Stredoeurópskeho fóra v Bratislave.


AKO VYUŽIJEME ZÍSKANÉ PENIAZE?

Momentálne máme pripravené texty a obrazový materiál, ktoré spracúva grafik. Tretinu nákladov nám pomohli pokryť naši donori Férová Nadácia O2 a Nadácia Tatra banky. Peniaze získané z kampane budú použité na hradenie nákladov na vydanie knihy (grafické práce, recenzentov, práva za použitie obrazového materiálu, korektúry, tlač a distribúciu). Vďaka vašej podpore knihy doručíme učiteľom základných a stredných škôl, s ktorými spolupracujeme v rámci našich vzdelávacích programov. Učitelia získajú knihy aj pre svojich žiakov a študentov. Pre učiteľov tiež zorganizujeme metodické semináre a knižky dostanú aj priamo na kurzoch a rôznych aktivitách vzdelávacích programov Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica.


Za každý váš dar vám vopred ďakujeme!


----------------------------------------------------------------------------------------------

UKÁŽKY Z KNIHY

"Sú dni, ktoré si zapamätáte na celý život. Ale sú dva druhy takých spomienok. Tie osobné, ktoré ste intenzívne prežili len vy sami – stretnutie s prvou láskou, prvá zlomenina, smrť niekoho blízkeho alebo narodenie syna či dcéry. A potom sú spomienky na dni, ktoré sme prežili všetci spoločne. Takou je spomienka na ráno 21. augusta roku 1968. Každý, kto v tom čase žil v Československu, si bude ten deň pamätať až do smrti.

Ja som mal 11 rokov. Leto sme trávili na chate pri Brne, odkiaľ bol výhľad do údolia s riekou, popri ktorej sa vinula asfaltka. Prebudil nás s bratom krik môjho otca, čo bolo čudné, lebo dovtedy som ho nikdy nepočul kričať. Vyšli sme von a videl som, že môj otec plače. Nikdy predtým som ho nevidel plakať. Hľadel do údolia, kde sa po ceste vliekla nekonečná kolóna zelených tankov. Takých, aké som poznal z filmov o druhej svetovej vojne. Delá mali namierené dopredu a celým údolím až hore k nám sa rozliehal desivý rachot pásov. „Takto vyzerá začiatok vojny," pomyslel som si. Zachvátil ma strach, aký som dovtedy nepoznal. Bolo to veľmi zvláštne, lebo v to ráno bolo nádherné počasie. Modrá obloha a bezvetrie."

(M.M. Šimečka; úryvok z knihy)Podporiť

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcov

Novinky1

Sme za polovicou a máme knižky v tlači.

Update #1, 14.10.2019

Milí naši podporovatelia a podporovateľky,

ste fantastickí! Vyzbierali sme už viac ako 60% potrebnej sumy, za čo vám veľmi ĎAKUJEME. A tešíme sa z prejavenej dôvery aj vašich podporných slov.

Minulý týždeň sme podklady ku knižke aj s metodickou príručkou odoslali do tlačiarne. A momentálne pripravujeme krst, ktorý sa bude konať 15.11.2019 v klube Umelka pri Šafárikovom námestí v Bratislave. Bližšie informácie už čoskoro.

Ešte máme pred sebou veľa práce a budeme vďační, ak podporíte našu kampaň aj ďalej a budete ju šíriť medzi svojich priateľov

Sledujte nás aj naďalej a držte nám palce.

Za celý tím Sokratovho inštitútu,

Jana Ďaďová


Podporovatelia116

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Jana Ďaďová

Jana Ďaďová

Je programovou koordinátorkou Sokratovho inštitútu. Dlhodobo pracuje ako dobrovoľníčka v mládežníckych a komunitných neziskových organizáciách, má skúsenosti s prácou s mladými ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, seniormi a pracovala tiež ako koordinátorka práce s mládežou na mestskom úrade. V tomto projekte má na starosti fundraising.

Gábor Pásztor

Gábor Pásztor

Pôsobí ako projektový asistent v Sokratovom inštitúte. Po ukončení Fakulty ekológie a environmentalistiky na Technickej univerzite vo Zvolene sa vydal do sveta a preskakoval rôznymi profesiami. Pracoval so znevýhodnenými ľuďmi, ako manažér hudobného klubu a neskôr sa rozhodol naplno venovať tretiemu sektoru. Na jeho pleciach bola práca s obrazovým materiálom a zabezpečenie všetkých práv k fotografiám.

Názov organizácie CEEV Živica
Miesto realizácie projektu Bratislava
Web www.sokratovinstitut.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt