Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

O čo ide?

V rámci medzinárodného Festivalu anglicky hovoriacich divadiel - Bridgin´V4, sme sa rozhodli zorganizovať výnimočný projekt. S vašou pomocou venujeme jedno popoludnie, teda dve predstavenia, deťom a mladým ľudom vo výnimočných životných situáciách. Vstupenky, ktoré vy zakúpite, sa k deťom a mladým ľuďom dostanú prostredníctvom organizácií, s ktorými spolupracujeme, ako napr. Asociácia náhradných rodín.

O samotnom festivale a predstaveniach...


Minulý rok sme zorganizovali prvý ročník medzinárodného Festivalu anglicky hovoriacich divadiel z krajín Vyšehradskej štvorky. Teraz sme sa do toho pustili znova. Bol to boj, ale aj napriek nepriazni osudu (a hlavne grantových programov) sme si povedali, že sa nedáme odradiť a v začatej tradícii budeme pokračovať. Pretože tento projekt za to stojí!

Festival bude trvať dva dni a uskutoční sa budúci rok v marci v Pezinku. Predpoludním máme predstavenia pre školy, pričom sme pridali aj dve popoludňajšie predstavenia práve pre deti vo výnimočných životných situáciách, ktoré by sa ich inak nemohli zúčastniť. Sme presvedčení, že učiť sa literatúru a jazyk sa dá hravým spôsobom a preto sa divadlu v angličtine venujeme a prinášame ho do prostredia mladých. Aby mal každý rovnakú možnosť a príležitosť, robíme toto popoludnie ako výnimočný projekt, ktorý chceme deťom venovať.


Festival, ktorý spája

Deti majú možnosť prísť a hovoriť s nami spoločným jazykom, ktorým je nielen divadlo a umenie, ale hlavne angličtina, ktorá je pre nás mostom. Mostom k vzájomnému dorozumeniu sa, mostom k informáciám a kultúrnym zážitkom.Prečo potrebujeme vašu pomoc?

Lebo naše nadšenie a vášeň pre divadlo nestačí na platenie účtov :). Festival pripravujeme svojpomocne, ideme na úplne zredukované náklady. Aby sa však naša idea predstavení pre deti naplnila, potrebujeme vašu pomoc.

Je to veľmi jednoduché - vstupenky na predstavenia, ktoré by si inak deti nekúpili, im vlastne darujete vy. Z vášho finančného príspevku budeme môcť zaplatiť prenájom sály a honoráre pre umelcov. My budeme uhrádzať všetky ostatné výdavky spojené s projektom (ktorých nie je málo).

Veľmi pekne vám ďakujeme za podporu a príspevky. Veríme, že s vašou pomocou sa nám projekt podarí zrealizovať a pripraviť tak nezabudnuteľný kultúrno-edukačný zážitok pre deti.O nás

Divadlo Bridgin´ Drama vzniklo v roku 2009 z iniciatívy ľudí v O.Z. the Bridge, ktorí milujú angličtinu a prepadli divadelnej vášni.
Svoje poslanie sme našli v adaptáciách slovenskej divadelnej klasiky, ktorú s humorom a nadhľadom posúvame bližšie k súčasnému divákovi.
Prostredníctvom atraktívnych titulov z povinných čítaní hraných v angličtine, sa snažíme zvýšiť záujem o našu kultúru u študentov, ktorí si tak nielen hravou formou priblížia naše najvýznamnejšie diela, ale aj si zlepšia svoju úroveň angličtiny.

Pár linkov na záver:
O festivale Bridgin´V4
O nás - Bridgin´DramaStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia34

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Barbora Nováková

Barbora Nováková

Divadelník a umelec srdcom aj dušou s angličtinou na perách a vetrom na krídlach :)

Michaela Vrábová

Michaela Vrábová

Spoluzakladateľka the Bridge a Bridgin´Drama, vášnivá divadelníčka a rozhlasová moderátorka. Always ready to have fun :).

Názov organizácie Bridgin´Drama
Miesto realizácie projektu Bratislava
Adresa Baštova 7, 81103 Bratislava, Slovensko
Web bridgindrama.sk/sk/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt