Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Cieľom nášho projektu je vybudovanie denného centra pre hendikepované deti (domov sociálnych služieb) v Maduniciach v Trnavskom kraji.

Prínos centra bude pre rodiny s hendikepovanými deťmi výrazný. Hlavne rodičia sa po umiestnení dieťaťa do centra budú môcť plnohodnotne venovať práci aj súkromiu s vedomím, že je o ich dieťa profesionálne a plnohodnotne postarané výchovno-vzdelávacím procesom.

Pre túto skvelú myšlienku sa podarilo získať priestor v areály ZŠ s MŠ Madunice, ktorý umožňuje spoločne so školou pracovať na rozvoji zdravých a hendikepovaných detí súčasne a budovať tak vzájomné vzťahy bez predsudkov.

Získané priestory však potrebujú rekonštrukciu a na to, aby sme ju vedeli zabezpečiť, potrebujeme aj vašu pomoc!Čo sa nám už podarilo

 • Získali sme do prenájmu budovu na 25 rokov.
 • Odborníci M. Bišťan a Statik I. Tatala nám pripravili architektonickú štúdiu.
 • Zabezpečili sme vypracovanie statického posudku.
 • Ing. Ivan Tatala pripravil technické výkresy pre sanáciu a spevnenie múrov.
 • Architekti pre nás vypracovali vizualizácie objektu.
 • Vypratali sme a vyčistili priestory, zlikvidovali odpad.
 • Oslovili sme stavebných partnerov a získali dary a zľavy.
 • Vytvorili sme webovú stránku s kompletnými informáciami o projekte.

... ale čaká nás ešte veľa ďalšej práce, ktorú potrebujeme financovať aj s vašou podporou!Ako použijeme vašu finančnú pomoc

 • Za 2 000 eur dokončíme projekty inžinierskych sietí s . p.Antonom Horváth (HN Systems, s.r.o.).
 • Za 2 000 eur dokončíme projekt na zmenu účelu budovy (interiér + statika).
 • Za 1 000 eur zabezpečíme kompletné vypratanie betónových podláh a priečok.Čo nás ešte čaká

Ak by ste nám pomohli nad rámec cieľovej sumy, vašu podporu použijeme na financovanie ďalších prác, ktoré ešte máme pred sebou:

 • Výkopové práce a stavba oporných stĺpov a bezbariérového prístupu.
 • Demolačné práce v interiéri a exteriéri.
 • Rekonštrukcia interiérov, podlahy a steny.
 • Osadenie okien + rekonštrukcia fasády.
 • Príprava priestorov podľa predpisov EU.

... a to všetko musíme stihnúť do konca roka 2020. Celkový finančný odhad na projekt je 35 000 eur.


Vopred vám veľmi pekne ďakujeme za podporu nášho projektu a snaženia - preto vám ako prejav našej vďaky ponúkame niektoré z Poďakovaní pre darcov, ktoré sme pre vás pripravili.O nás

Občianske združenie Naše detičky sme založili v roku 2018 s myšlienkou pomáhať tým najzraniteľnejším - deťom s hendikepom a ich rodičom.

Poslaním občianskeho združenia je rozvíjať potenciál inak obdarených detí, ich napredovanie a dosahovanie maximálnej možnej miery samostatnosti. Chceme pomáhať v ich integrácii do spoločnosti a umožniť im tak spoznať seba i svet okolo, posilniť v nich pozitívne pocity, akceptáciu a motiváciu k vlastnej aktivite.
Individuálny výchovný program, ktorý budeme realizovať v našom centre, umožňuje postihnutému dieťaťu maximálny rozvoj osobnosti a rozvíjanie pozitívnych sociálnych vzťahov.

Narodenie hendikepovaného dieťaťa nesporne predstavuje psychické vypätie i veľkú fyzickú záťaž nielen pre rodičov, ale aj blízkych rodinných príslušníkov determinujúcich rodinné fungovanie. Pretože sú rodičia veľmi zraniteľní v situáciách, ktoré sa bezprostredne dotýkajú ich detí, je pre nich narodenie dieťaťa so závažným zdravotným postihnutím jedným z najťažších, ak nie najťažšou životnou krízou.

Hlavnou myšlienkou a víziou našej práce je pomôcť týmto rodinám vytvorením nízko kapacitného zariadenia, ktoré bude poskytovať sociálne služby ambulantnou formou pre deti s viacnásobným postihnutím podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.

Podporiť

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky3

Sme za polovicou!

Update #3, 12.11.2019

Nechceme spamovať a otravovať no dokázali sme sa preklopiť cez polovicu našej minimálne stanovenej hranice! ĎAKUJEME! Znamená to, že budeme vedieť zaplatiť projektanta, architekta a statika! Museli sme sa o to podeliť s vami pretože máme nesmiernu radosť z toho. Čím viac sa podarí vyzbierať tým skôr vieme rozdávať radosť a pomáhať deťom. Vidíme že stena podpisov bude krásna a plná úžasných ľudí!

ĎAKUJEME

Update #2, 12.11.2019

Ďakujeme za podporu a obrovský príval energie! :) samozrejme podakovania budeme podľa popisov dodržiavať.

Aktuálne pocity

Update #1, 23.10.2019

Pozdravujeme vás, :)

V prvom rade veľmi pekne Ďakujeme za podporu a zároveň prosíme o zdieľanie vo vašich kruhoch priateľov.

Momentálne architekt zo statikom začali pracovať na projekte pre zmenu účelu budovy, čakáme na železo ktoré bude použité do sanácie základov, proces čakania je momentálne najväčšou záťažou :)

Ďakujeme za podporu budeme dávať postupne nové informácie....

Podporovatelia337

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Martin Petrgál

Martin Petrgál

Volám sa Martina a práci v sociálnej sfére, konkrétne s hendikepovanými detičkami sa venujem už cez 11rokov. V tejto oblasti vnímam veľký nedostatok podpory najmä pre rodičov a preto som sa rozhodla vypracovať tento projekt.

Názov organizácie o.z. Naše Detičky
Miesto realizácie projektu Červeník
Web oznasedeticky.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

 • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt