Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Prvá publikácia zameraná na módnu fotografiu Karola Kállaya, v ktorej nájdete množstvo obrazového materiálu, kunsthistorických textov a dôležité míľniky autorovho života. Atraktívny fotografický materiál je súčasťou rozsiahleho pôvodného a sčasti nikdy nepublikovaného archívu. Karol Kállay si vyslúžil obdiv nielen na poli dokumentárnej fotografie. Svojou progresívnou tvorbou ovplyvnil vnímanie módnej fotografie v Československu a taktiež pôsobil vo Francúzsku či v Nemecku.

Teraz je na nás, aby sme jeho odkaz uchovali.
O PUBLIKÁCII

Ak sa pohybujete v oblasti módy intenzívne alebo k nej máte aspoň nejaký vzťah, jedno nás v tejto téme spája. Odev vyjadruje osobnosť každého z nás. Je našou neverbálnou komunikáciou, na základe ktorej sa dokážeme identifikovať. Fotograf Karol Kállay sa intenzívne venoval svetu módy a módnej fotografii viac ako 30 rokov. Fascinovala ho krása, ženy, a tiež možnosť vycestovať do zahraničia v čase, keď to nebolo dovolené každému. Aj vďaka nemu bol československý časopis Móda, v ktorom sa vynímali jeho fotografie, prestížny a nadčasový.Kállay bol neprehliadnuteľným výtvarným umelcom, kniha Zaostrené na krásu túto skutočnosť iba potvrdzuje. Nájdeme v nej chronologické usporiadanie obrazovej galérie módnych fotografií, snímky zo zákulisia, vďaka ktorým môžeme nahliadnuť do uvažovania Karola Kállaya. V inej časti knihy sa nachádzajú obrazy, ktoré sa nezriedka svojou vizualitou vymedzujú od mainstreamového estetického vnímania fotografie. Kállayov profesionálny prístup a výtvarná hodnota ovplyvnili smerovanie československej módnej fotografie a preto sa snažíme o jej zachovanie aj v knižnej forme. Kniha Karol Kállay – Zaostrené na krásu je určená pre každého, kto má záujem o vzdelávanie sa v oblasti módy a módnej fotografie.
O FOTOGRAFOVI

Karol Kállay pôsobil ako fotograf v slobodnom povolaní. Reportážna a módna fotografia patrili spolu s krajinárskou fotografiou medzi jeho obľúbené žánre. Takisto nemôžeme zabudnúť ani na portrétnu fotografiu, ktorú výborne vyjadril v knihe Slováci. Spolupracoval s prestížnymi zahraničnými magazínmi Spiegel, Stern, Focus, Paris Match, Illustré. Publikoval v časopisoch Jardin de Modes, Sibylle a Saison, ktoré sa venovali móde. Bol členom Medzinárodnej federácie umeleckej fotografie (FIAP) vo Švajčiarsku, poprednej agentúry Bilderberg v nemeckom Hamburgu, členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov a za fotografické knihy Pieseň o Slovensku a Los Angeles získal vrátane iných ocenení aj Cenu UNESCO za najkrajšie knihy sveta.

Kállay sa nebál vykročiť von z ateliéru. V exteriéri dokázal vytvoriť prostredie, ktoré jeho modelkám pomohlo uvoľniť sa. Dokázal zvýrazniť podstatu prezentovaného odevu v nemódnom prostredí. Nezriedka to boli miesta, ako botanická záhrada, kameňolom alebo lokality s geometrickými ornamentmi v pozadí. Na základe toho jeho fotografie nadobudli istý charakter nadčasovosti a dokážu osloviť aj v súčasnosti. Keď Kállay fotografoval v ateliéri, experimentoval s rôznymi expozičnými variáciami a svetelnými efektmi čo viedlo k dynamizovaniu jeho fotografií. Čitateľky časopisu Móda tým dostali možnosť zhliadnuť fotografie typu, ktorý nebol v Československu bežným javom. Kállay v závere svojej tvorby rozvíja experimenty so svetlom, montážou vo fotografii až k surrealistickému typu fotografie.


O STAVE PROJEKTU

Kniha sa nachádza vo finálnej fáze, čo znamená, že čoskoro bude nasledovať jej tlač. Na pokrytie zvyšných nákladov potrebujeme vašu pomoc. Stačí váš klik na PODPORIŤ. Ďalej si zvoľte možnosť a sumu, ktorou ste ochotní projektu pomôcť a my vás za to odmeníme!

Knihu máme naplánovanú do tlače tak, aby sa k vám dostala ešte pred Vianocami a mohla poslúžiť ako jedinečný darček. Všetky odmeny za podporu vám budú doručené v priebehu decembra. A aby sme nezabudli – za každý jeden finančný príspevok získavate naše veľké: ĎAKUJEME!AKO NÁS MȎŽETE PODPORIŤ?

> za váš dar aspoň 29€ vám zašleme knižku. Cena knihy v predaji bude 39,9€
> knihu si môžete prevziať aj osobne v kreatívnych priestoroch Novej Cvernovky v Bratislave priamo v agentúre RICHIE.. v ktorej vznikla
> máte šancu získať jedinečné reprodukcie od Karola Kállaya, zo zadnej strany fotografie signované pečiatkou s názvom projektu
> v jednej z odmien si môžete okrem iného vybrať odmenu víkendovú jazdu s BMW 1 s plnou nádržou


ĎAKUJEME!

Podporiť

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcov

Novinky2

Živý rozhovor pre Rádio Devín

Update #2, 19.10.2019

V piatok skoro ráno sme poskytli živý rozhovor pre Rádio Devín v rámci relácie Ranné ladenie. Tešíme sa tomu, že sme dostali túto možnosť aj napriek faktu, že skoré rána sú pre nás výzvou. Rozhovor viedla skvelá a milá moderátorka Jarmila Vitovičová, ktorá sa rozprávala s autorom projektu Richardom Kučerom Guzmánom a Dašou Vaškovou, ktorá je zodpovedná postprodukciu fotografií a komunikáciu s médiami.

>>>>> odkaz na rozhovor tu <<<<<

Nový článok na portáli STARTITUP

Update #1, 17.10.2019

Ako prebiehal výskum ku knihe Karol Kállay - Zaostrené na krásu, alebo ako sa zmenila dámska móda na Slovensku od obdobia socializmu?
>>> Prečítajte si rozhovor s nami a zistite oveľa viac o príbehu vzniku novej unikátnej knihy na Startitup <<<


Podporovatelia44

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Richard Guzman

Richard Guzman

Richard Kučera Guzmán, grafický dizajnér, výtvarník a pedagóg, ktorý založil kreatívnu agentúru RICHIE.. Richard je autorom projektu publikácie Karol Kállay – Zaostrené na krásu, ktorá sa venuje Kállayovej fotografickej tvorbe v oblasti módy. Richard vyštudoval výtvarné umenie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Katedra Fotografie a nových médií, kde aktuálne dokončuje magisterské štúdium na Katedre Vizuálnej komunikácie. Spolupracoval s galériami a kultúrnymi inštitúciami, ako je napríklad Slovenská národná galéria, Zoya Gallery alebo Slovenské národné múzeum. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave. Je autorom dizajnu mnohých publikácií, vďaka jeho práci sa výtvarná monografia: Rudolf Sikora – Sám s fotografiou, zaradila medzi Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2017. Ako výtvarník pôsobí od roku 2014 a má za sebou viacero kolektívnych a samostatných výstav.

Autorkami textov sú dve slovenské kunsthistoričky. Jednou z nich je Zuzana Šidlíková, ktorá v súčasnosti pôsobí ako kurátorka zbierky módy a textilu v Slovenskom múzeu dizajnu v Bratislave. Má za sebou viacero projektov venovaných histórii módy, ako je napríklad známa výstava Nech šije! / Móda na Slovensku 1945 – 1989 / SNG. V Slovenskej národnej galérii pôsobí druhá kunsthistorička, Lucia Almášiová, ktorá vypracovala najmä časť o histórii módnej fotografie na Slovensku. Od roku 2012 v SNG pôsobí ako kurátorka Zbierky fotomédií a za sebou má viacero výstav, napríklad Svetlo na hrane. Moderna a neskorá moderna. Architektúra vo fotografii.

Názov organizácie RICHIE..
Miesto realizácie projektu Bratislava
Web www.richiestudio.com

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt