Karol Kállay – Zaostrené na krásu

Karol Kállay – Zaostrené na krásu

Prvá publikácia obsahujúca prierez módnou fotografiou Karola Kállaya, na ktorej pracoval niekoľko dekád. Podporte nás a touto cestou pomôžete zrealizovať chýbajúci diel v dejinách československej módnej fotografie.

Literatúra
História
Vizuálne umenie
Karol Kállay – Zaostrené na krásu
Získaná suma
156%

6 249 €

z cieľovej sumy
4 000 €

Kampaň bola

úspešná

O projekte

Prvá publikácia zameraná na módnu fotografiu Karola Kállaya, v ktorej nájdete množstvo obrazového materiálu, kunsthistorických textov a dôležité míľniky autorovho života. Atraktívny fotografický materiál je súčasťou rozsiahleho pôvodného a sčasti nikdy nepublikovaného archívu. Karol Kállay si vyslúžil obdiv nielen na poli dokumentárnej fotografie. Svojou progresívnou tvorbou ovplyvnil vnímanie módnej fotografie v Československu a taktiež pôsobil vo Francúzsku či v Nemecku.

Teraz je na nás, aby sme jeho odkaz uchovali.
O PUBLIKÁCII

Ak sa pohybujete v oblasti módy intenzívne alebo k nej máte aspoň nejaký vzťah, jedno nás v tejto téme spája. Odev vyjadruje osobnosť každého z nás. Je našou neverbálnou komunikáciou, na základe ktorej sa dokážeme identifikovať. Fotograf Karol Kállay sa intenzívne venoval svetu módy a módnej fotografii viac ako 30 rokov. Fascinovala ho krása, ženy, a tiež možnosť vycestovať do zahraničia v čase, keď to nebolo dovolené každému. Aj vďaka nemu bol československý časopis Móda, v ktorom sa vynímali jeho fotografie, prestížny a nadčasový.Kállay bol neprehliadnuteľným výtvarným umelcom, kniha Zaostrené na krásu túto skutočnosť iba potvrdzuje. Nájdeme v nej chronologické usporiadanie obrazovej galérie módnych fotografií, snímky zo zákulisia, vďaka ktorým môžeme nahliadnuť do uvažovania Karola Kállaya. V inej časti knihy sa nachádzajú obrazy, ktoré sa nezriedka svojou vizualitou vymedzujú od mainstreamového estetického vnímania fotografie. Kállayov profesionálny prístup a výtvarná hodnota ovplyvnili smerovanie československej módnej fotografie a preto sa snažíme o jej zachovanie aj v knižnej forme. Kniha Karol Kállay – Zaostrené na krásu je určená pre každého, kto má záujem o vzdelávanie sa v oblasti módy a módnej fotografie.O DIZAJNE

Na prebale knihy je použitá typografia, potlačená na červenej transparentnej fólii. Po odokrytí prebalu, sa nám objaví na knižných doskách potlačená už čistá Kállayova fotografia. Červená farba sa objavuje v dobovej tiráži časopisu Móda, kde používali červeno-zelenú typografiu. Fólia nám taktiež pripomína prostredie červenej komory. Nadpisové písmo Jaroslav, je od československého písmara Tomáša Brousila a sprevádza nás celou knihou. V deväťdesiat stupňovom natočení sú umiestnené mená autorov a čísla strán v celej publikácií. Textový aparát v slovenskom jazyku je s odsunutými odstavcami od sadzby na začiatku a na konci jednotlivých kapitol. Toto vyosenie odstavcov nám slúži k lepšej orientácii v texte. Slovenský jazyk je vysádzaný písmom Deva od slovenského dizajnéra Jána Filípka a anglický jazyk nesie písmo Helvetica Neue od americkej spoločnosti Linotype.O FOTOGRAFOVI

"Karol Kállay bol v našom prostredí jednoznačne výraznou osobnosťou, ktorá dokázala vykročiť z limitov socialistického režimu v ústrety práci, čo ho napĺňala. Ctižiadosť, disciplína a skvelá jazyková vybavenosť v prepojení so sociálnou otvorenosťou a záujmom o módu a krásne ženy ho viedli po mnohých neoverených chodníčkoch.
Hoci sa tento typ fotografie ešte donedávna považoval za „služobný" a výtvarné kvality sa mu začali prisudzovať pomerne nedávno, analýza viac než tridsiatich rokov práce Karola Kállaya nepochybne potvrdzuje, že na poli európskej módnej fotografie má svoje miesto a právom sa považuje za zakladateľa tohto žánru na Slovensku."

Zuzana ŠidlíkováKarol Kállay pôsobil ako fotograf v slobodnom povolaní. Reportážna a módna fotografia patrili spolu s krajinárskou fotografiou medzi jeho obľúbené žánre. Takisto nemôžeme zabudnúť ani na portrétnu fotografiu, ktorú výborne vyjadril v knihe Slováci. Spolupracoval s prestížnymi zahraničnými magazínmi Spiegel, Stern, Focus, Paris Match, Illustré. Publikoval v časopisoch Jardin de Modes, Sibylle a Saison, ktoré sa venovali móde. Bol členom Medzinárodnej federácie umeleckej fotografie (FIAP) vo Švajčiarsku, poprednej agentúry Bilderberg v nemeckom Hamburgu, členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov a za fotografické knihy Pieseň o Slovensku a Los Angeles získal vrátane iných ocenení aj Cenu UNESCO za najkrajšie knihy sveta.KTO SME

Na fotografii je jedna časť tímu projektu Karol Kállay - Zaostrené na krásu. Všetci sú absolventmi katedry Fotografie a nových médií alebo študentmi na katedre Vizuálnej komunikácie Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Okrem kamarátstva všetkých troch spája túžba po práci, v ktorej môžu tvorivo a s radosťou pracovať. Tento zámer sa im podaril aj v tomto projekte. Zľava tvorca projektu, grafický dizajnér, výtvarník a pedagóg Richard Kučera Guzmán, nasleduje Ester Šabíková, výtvarníčka, ktorá sa postarala o postprodukciu a scany fotografií a Daša Vašková, výtvarníčka, sa taktiež intenzívne venovala najmä postprodukcií fotografií a social media marketingu.
Druhou časťou tímu sú autorky textov, slovenské kunsthistoričky. Zuzana Šidlíková v súčasnosti pôsobí ako kurátorka zbierky módy a textilu v Slovenskom múzeu dizajnu v Bratislave. Zuzana nám vo svojich textoch priblíži svet módy a život Karola Kállaya. V Slovenskej národnej galérii pôsobí Lucia Almášiová, ktorá spracovala najmä časť o histórii módnej fotografie na Slovensku a Kállayovu biografiu.O STAVE PROJEKTU

Kniha sa nachádza vo finálnej fáze, čo znamená, že čoskoro bude nasledovať jej tlač. Na pokrytie zvyšných nákladov potrebujeme vašu pomoc. Stačí váš klik na PODPORIŤ. Ďalej si zvoľte možnosť a sumu, ktorou ste ochotní projektu pomôcť a my vás za to odmeníme!

Knihu máme naplánovanú do tlače tak, aby sa k vám dostala ešte pred Vianocami a mohla poslúžiť ako jedinečný darček. Všetky odmeny za podporu vám budú doručené v priebehu decembra. A aby sme nezabudli – za každý jeden finančný príspevok získavate naše veľké: ĎAKUJEME!AKO NÁS MȎŽETE PODPORIŤ?

> za váš dar aspoň 29€ vám zašleme knižku. Cena knihy v predaji bude 39,9€
> knihu si môžete prevziať aj osobne v kreatívnych priestoroch Novej Cvernovky v Bratislave priamo v agentúre RICHIE.. v ktorej vznikla
> máte šancu získať jedinečné reprodukcie od Karola Kállaya, zo zadnej strany fotografie signované pečiatkou s názvom projektu
> v jednej z odmien si môžete okrem iného vybrať odmenu víkendovú jazdu s BMW 1 s plnou nádržou
ĎAKUJEME!

O projekte

Chcem podporiť!

Páči sa vám projekt, a hoci za vašu podporu nič nečakáte, chcete prispieť. Ľubovoľnou sumou. Ďakujeme!

Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu

Minimálna výška príspevku

29

Budete medzi prvými, ktorý dostanú knižný výtlačok ihneď ako bude kniha doručená k nám do agentúry. Za túto podporu dostanete jeden výtlačok knižnej publikácie Karol Kállay – Zaostrené na krásu. Vrátane poštovného na Slovensko a Českú republiku.

Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu + 1 fotografia

Minimálna výška príspevku

44

Budete medzi prvými, ktorý dostanú knižný výtlačok ihneď ako bude kniha doručená k nám do agentúry. Za túto podporu dostanete jeden výtlačok knižnej publikácie Karol Kállay – Zaostrené na krásu + jednu módnu fotografiu podľa vašeho výberu, 30 x 21 cm, archival inject print, na zadnej strane fotografie signované pečiatkou projektu. V tejto podpore vám zašleme fotografickú reprodukciu podľa vašeho výberu. Po ukončení kampane dostanete zoznam fotografií, z ktorých si budete môcť zvoliť vašu obľúbenú fotografiu, určenú na tlač. Vrátane poštovného na Slovensko a Českú republiku. Týmto darčekom si okrem knihy aj ozdobíte váš byt nádhernými fotografiami.Fotografická reprodukcia 42 x 20 cm

Minimálna výška príspevku

24

Týmto darčekom si ozdobíte váš byt nádnernou fotografiou od Karola Kállaya. Teraz máte jedinečnú možnosť zísať špičkovú reprodukciu podľa vašeho výberu iba za symbolickú sumu. Dostanete jednu módnu fotografiu podľa vašeho výberu: 42 x 20 cm, archival inject print, na zadnej strane fotografie signované pečiatkou projektu. Po ukončení kampane dostanete zoznam fotografií, z ktorých si budete môcť zvoliť vašu obľúbenú, určenú na tlač. Po ukončení kampane dostanete zoznam fotografií, z ktorých si budete môcť zvoliť vašu obľúbenú fotografiu, určenú na tlač. Vrátane poštovného na Slovensko a Českú republiku. Týmto darčekom si ozdobíte váš byt nádhernými fotografiami.

Fotografická reporodukcia od Karola Kállaya

Minimálna výška príspevku

15

Týmto darčekom si môžete skrášliť váš byt nádnernou fotografiou od Karola Kállaya. Teraz máte jedinečnú možnosť zísať špičkovú reprodukciu podľa vašeho výberu iba za symbolickú sumu. Dostanete jednu módnu fotografiu podľa vašeho výberu, 30 x 21 cm, archival inject print, na zadnej strane fotografie signované pečiatkou projektu. Po ukončení kampane dostanete zoznam fotografií, z ktorých si budete môcť zvoliť vašu obľúbenú fotografiu, určenú na tlač. Vrátane poštovného na Slovensko a Českú republiku.

Dve knižné publikácie Karol Kállay – Zaostrené na krásu

Minimálna výška príspevku

54

Pre nadšeného podporovateľa/ku ktorým nestačí jedna kniha, máme rovno dve! (: Radi by ste obdarovali aj vašich blízkych? Budete medzi prvými, ktorý dostanú dva knižné výtlačky ihneď ako bude kniha doručená k nám do agentúry. Okrem toho získate tieto knihy výhodnejšie. Za podporu dostanete dva výtlačky knižnej publikácie Karol Kállay – Zaostrené na krásu. Vrátane poštovného na Slovensko a Českú republiku.

Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu + 3 fotografie

Minimálna výška príspevku

74

Budete medzi prvými, ktorý dostanú knižný výtlačok ihneď ako bude kniha doručená k nám do agentúry. Za túto podporu dostanete jeden výtlačok knižnej publikácie Karol Kállay – Zaostrené na krásu + sériu vybraných módnych fotografií 3 ks, 30 x 21 cm, archival inject print, signované na zadnej strane fotografie s pečiatkou projektu. Vrátane poštovného na Slovensko a Českú republiku. Po ukončení kampane dostanete zoznam fotografií, z ktorých si budete môcť zvoliť vašu obľúbenú fotografiu, určenú na tlač. Týmto darčekom si okrem knihy aj ozdobíte váš byt nádhernými fotografiami.

Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu + 6 fotografií

Minimálna výška príspevku

119

Budete medzi prvými, ktorý dostanú knižný výtlačok ihneď ako bude kniha doručená k nám do agentúry. Za túto podporu dostanete jeden výtlačok knižnej publikácie Karol Kállay – Zaostrené na krásu + sériu vybraných módnych fotografií 6 ks, 30 x 21 cm, archival inject print, signované na zadnej strane fotografie s pečiatkou projektu. Vrátane poštovného na Slovensko a Českú republiku. Po ukončení kampane dostanete zoznam fotografií, z ktorých si budete môcť zvoliť vašu obľúbenú fotografiu, určenú na tlač. Týmto darčekom si okrem knihy aj ozdobíte váš byt nádhernými fotografiami.

Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu + 6 fotografií + 1 veľkoformátová fotografia

Minimálna výška príspevku

199

Budete medzi prvými, ktorý dostanú knižný výtlačok ihneď ako bude kniha doručená k nám do agentúry. Za túto podporu dostanete jeden výtlačok knižnej publikácie Karol Kállay – Zaostrené na krásu + sériu vybraných módnych fotografií 3 ks, 30 x 21 cm + 1ks veľkoformátovú fotografiu, veľkosti 90 x 90 cm, archival inject print, signované na zadnej strane fotografie s pečiatkou projektu. Cena je vrátane poštovného na Slovensko a Českú republiku. Po ukončení kampane dostanete zoznam fotografií, z ktorých si budete môcť zvoliť vašu obľúbenú fotografiu, určenú na tlač. Týmto darčekom si okrem knihy spravíte radosť tým, že si ozdobíte váš byt sériou fotografií a jednou veľkoformátovou fotografiou.Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu + 3 fotografie + Úplne nové BMW radu 1 na víkend s plnou nádržou

Minimálna výška príspevku

249

Budete medzi prvými, ktorý dostanú knižný výtlačok ihneď ako bude kniha doručená k nám do agentúry. Navyše zažijete "vietor vo vlasoch" z jazdy na celý víkend s novým úžasným BMW prvej série. Za túto podporu dostanete jeden výtlačok knižnej publikácie Karol Kállay – Zaostrené na krásu + sériu vybraných módnych fotografií 3 ks, 30 x 21 cm, archival inject print, signované na zadnej strane fotografie s pečiatkou projektu + úplne nové BMW radu 1 na víkend s plnou nádržou a nájazdom 500 km. Ceny sú vrátane poštovného na Slovensko a Českú republiku. Po ukončení kampane dostanete zoznam fotografií, z ktorých si budete môcť zvoliť vašu obľúbenú fotografiu, určenú na tlač. Týmto darčekom si okrem radosti z knihy a jazdy s BMW aj ozdobíte váš byt nádnernými fotografiami od Karola Kállaya.

3 vybrané fotografie od Karola Kállaya

Minimálna výška príspevku

45

Týmto darčekom si ozdobíte váš byt nádnernými fotografiami od Karola Kállaya. Teraz máte jedinečnú možnosť zísať špičkové reprodukcie iba za symbolickú sumu. Za túto podporu dostanete sériu vybraných módnych fotografií 3 ks, 30 x 21 cm, archival inject print, signované na zadnej strane fotografie s pečiatkou projektu. Ceny sú vrátane poštovného na Slovensko a Českú republiku. Po ukončení kampane dostanete zoznam fotografií, z ktorých si budete môcť zvoliť vašu obľúbenú fotografiu, určenú na tlač.


6 vybraných fotografií od Karola Kállaya

Minimálna výška príspevku

90

Týmto darčekom si ozdobíte váš byt nádnernými fotografiami od Karola Kállaya. Teraz máte jedinečnú možnosť zísať špičkové reprodukcie iba za symbolickú sumu. Za túto podporu dostanete sériu vybraných módnych fotografií 6 ks, 30 x 21 cm, archival inject print, signované na zadnej strane fotografie s pečiatkou projektu. Ceny sú vrátane poštovného na Slovensko a Českú republiku. Po ukončení kampane dostanete zoznam fotografií, z ktorých si budete môcť zvoliť vašu obľúbenú fotografiu, určenú na tlač.

Veľkoformátová fotografia od Karola Kállaya

Minimálna výška príspevku

79

Týmto darčekom si ozdobíte váš byt nádnernou fotografiou od Karola Kállaya. Teraz máte jedinečnú možnosť zísať špičkovú reprodukciu iba za symbolickú sumu. Za túto podporu dostanete vybranú módnu fotografiu v rozmere 90 x 90 cm, archival inject print, signované na zadnej strane fotografie s pečiatkou projektu. Ceny sú vrátane poštovného na Slovensko a Českú republiku.

Novinky

Nové darčeky a posledné dni kampane!

Update #5, 02.11.2019

Už nám ostávajú iba necelé 4 dni do naplnenia cieľovej sumy. Momentálne máme 88%. Aktuálne sme pre vás pripravili novinky v podobe darčekov —špičkové reprodukcie fotografií od Karola Kállaya, ktoré si odteraz môžete objednať aj po jednom kuse. Ak ste niekedy túžili mať "Kállaya na stene", teraz je tá vhodná chvíľa! Fotografie ktoré sme pridali sú v rozmeroch 30 x 21 cm alebo 42 x 20 cm. Všetko archival inject print, na zadnej strane fotografie signované pečiatkou projektu.

Skvelý článok v Denníku N

Update #4, 25.10.2019

Redaktorka kultúry z Denníka N, Jana Močková, podporila náš projekt a vďaka nej si o nás môžete prečítať vo víkendovej prílohe Denníka N. Napísala skvelý článok, v ktorom sa dozviete veľa nových infromácií z pripravovanej knihy Karola Kállaya.

Teší nás že kniha dostáva viac a viac priestoru na rôznych platformách. Skočte si počas celého víkendu pre novinový výtlačok k vášmu najbližšiemu predajcovi. Článok taktiež nájdete aj na webstránke Denníka N online!

Ďakujeme!

Prvý míľnik splnený!

Update #3, 25.10.2019

S veľkým potešením by sme vám chceli oznámiť, že naša kampaň dosiahla už viac ako 60% z cieľovej sumy! A to všetko len vďaka vám!

Váš záujem nás nesmierne teší. Dodáva nám viac síl a motivácie pracovať usilovnejšie na vydaní publikácie. Taktiež sme šťastní z milých komentárov, ktoré denne nachádzame s vašimi podporami.

Ďakujeme!!!

Živý rozhovor pre Rádio Devín

Update #2, 19.10.2019

V piatok skoro ráno sme poskytli živý rozhovor pre Rádio Devín v rámci relácie Ranné ladenie. Tešíme sa tomu, že sme dostali túto možnosť aj napriek faktu, že skoré rána sú pre nás výzvou. Rozhovor viedla skvelá a milá moderátorka Jarmila Vitovičová, ktorá sa rozprávala s autorom projektu Richardom Kučerom Guzmánom a Dašou Vaškovou, ktorá je zodpovedná postprodukciu fotografií a komunikáciu s médiami.

>>>>> odkaz na rozhovor tu <<<<<

Nový článok na portáli STARTITUP

Update #1, 17.10.2019

Ako prebiehal výskum ku knihe Karol Kállay - Zaostrené na krásu, alebo ako sa zmenila dámska móda na Slovensku od obdobia socializmu?
>>> Prečítajte si rozhovor s nami a zistite oveľa viac o príbehu vzniku novej unikátnej knihy na Startitup <<<


Podporovatelia

👤 Tereza Barcakova

🎁 Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu

29 €

👤 Silvia Holla

🎁 Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu

29 €

👤 Jakub Kováč

🎁 Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu + 1 fotografia

44 €

👤 White & Weiss

🎁 Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu

29 €

👤 Martin Medňanský

🎁 Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu

29 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu

29 €

👤 Barbora Likavská

🎁 Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu

29 €

👤 Ailina Hankova

🎁 Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu

💬 Pekny projekt, vyborne odprezentovana myslienka

29 €

👤 Kristína Čurillová

🎁 Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu + 1 fotografia

44 €

👤 Michaela Zelenková

🎁 Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu

💬 <3

30 €

👤 Lucia Michelčíková

🎁 Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu

29 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu

29 €

👤 Tomas Werner

🎁 Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu

29 €

👤 Veronika Hankova

🎁 Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu

💬 Vďaka ????

29 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu + 1 fotografia

44 €

👤 Dominika Svetikova

🎁 Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu + 1 fotografia

44 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu

29 €

👤 Anna Chrastinová

🎁 Fotografická reporodukcia od Karola Kállaya

15 €

👤 Veronika UHRECKÁ

🎁 Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu

29 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu

💬 Skvely projekt.

29 €

👤 Ľubomír Výbošťok

🎁 Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu

29 €

👤 Márta Juhász

🎁 Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu

29 €

👤 Iveta Antalova

🎁 Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu + 1 fotografia

44 €

👤 Jan Slodicka

🎁 Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu

29 €

👤 Zuzana Zvolenska

🎁 Dve knižné publikácie Karol Kállay – Zaostrené na krásu

💬 Drzim prsty, krasny projekt :)

54 €

👤 Miroslava Sliacka

🎁 Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu

29 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu

29 €

👤 slachta.gallery

🎁 Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu

29 €

👤 kamelot.sk, s.r.o.

🎁 Dve knižné publikácie Karol Kállay – Zaostrené na krásu

54 €

👤 Katarína Mayer

🎁 Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu

29 €

   1 2 3 4 ... 6

Autori

Miesto realizácie projektu

Bratislavský kraj

RICHIE..

RICHIE..

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Chcem podporiť!

Páči sa vám projekt, a hoci za vašu podporu nič nečakáte, chcete prispieť. Ľubovoľnou sumou. Ďakujeme!

Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu

Minimálna výška príspevku

29

Budete medzi prvými, ktorý dostanú knižný výtlačok ihneď ako bude kniha doručená k nám do agentúry. Za túto podporu dostanete jeden výtlačok knižnej publikácie Karol Kállay – Zaostrené na krásu. Vrátane poštovného na Slovensko a Českú republiku.

Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu + 1 fotografia

Minimálna výška príspevku

44

Budete medzi prvými, ktorý dostanú knižný výtlačok ihneď ako bude kniha doručená k nám do agentúry. Za túto podporu dostanete jeden výtlačok knižnej publikácie Karol Kállay – Zaostrené na krásu + jednu módnu fotografiu podľa vašeho výberu, 30 x 21 cm, archival inject print, na zadnej strane fotografie signované pečiatkou projektu. V tejto podpore vám zašleme fotografickú reprodukciu podľa vašeho výberu. Po ukončení kampane dostanete zoznam fotografií, z ktorých si budete môcť zvoliť vašu obľúbenú fotografiu, určenú na tlač. Vrátane poštovného na Slovensko a Českú republiku. Týmto darčekom si okrem knihy aj ozdobíte váš byt nádhernými fotografiami.Fotografická reprodukcia 42 x 20 cm

Minimálna výška príspevku

24

Týmto darčekom si ozdobíte váš byt nádnernou fotografiou od Karola Kállaya. Teraz máte jedinečnú možnosť zísať špičkovú reprodukciu podľa vašeho výberu iba za symbolickú sumu. Dostanete jednu módnu fotografiu podľa vašeho výberu: 42 x 20 cm, archival inject print, na zadnej strane fotografie signované pečiatkou projektu. Po ukončení kampane dostanete zoznam fotografií, z ktorých si budete môcť zvoliť vašu obľúbenú, určenú na tlač. Po ukončení kampane dostanete zoznam fotografií, z ktorých si budete môcť zvoliť vašu obľúbenú fotografiu, určenú na tlač. Vrátane poštovného na Slovensko a Českú republiku. Týmto darčekom si ozdobíte váš byt nádhernými fotografiami.

Fotografická reporodukcia od Karola Kállaya

Minimálna výška príspevku

15

Týmto darčekom si môžete skrášliť váš byt nádnernou fotografiou od Karola Kállaya. Teraz máte jedinečnú možnosť zísať špičkovú reprodukciu podľa vašeho výberu iba za symbolickú sumu. Dostanete jednu módnu fotografiu podľa vašeho výberu, 30 x 21 cm, archival inject print, na zadnej strane fotografie signované pečiatkou projektu. Po ukončení kampane dostanete zoznam fotografií, z ktorých si budete môcť zvoliť vašu obľúbenú fotografiu, určenú na tlač. Vrátane poštovného na Slovensko a Českú republiku.

Dve knižné publikácie Karol Kállay – Zaostrené na krásu

Minimálna výška príspevku

54

Pre nadšeného podporovateľa/ku ktorým nestačí jedna kniha, máme rovno dve! (: Radi by ste obdarovali aj vašich blízkych? Budete medzi prvými, ktorý dostanú dva knižné výtlačky ihneď ako bude kniha doručená k nám do agentúry. Okrem toho získate tieto knihy výhodnejšie. Za podporu dostanete dva výtlačky knižnej publikácie Karol Kállay – Zaostrené na krásu. Vrátane poštovného na Slovensko a Českú republiku.

Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu + 3 fotografie

Minimálna výška príspevku

74

Budete medzi prvými, ktorý dostanú knižný výtlačok ihneď ako bude kniha doručená k nám do agentúry. Za túto podporu dostanete jeden výtlačok knižnej publikácie Karol Kállay – Zaostrené na krásu + sériu vybraných módnych fotografií 3 ks, 30 x 21 cm, archival inject print, signované na zadnej strane fotografie s pečiatkou projektu. Vrátane poštovného na Slovensko a Českú republiku. Po ukončení kampane dostanete zoznam fotografií, z ktorých si budete môcť zvoliť vašu obľúbenú fotografiu, určenú na tlač. Týmto darčekom si okrem knihy aj ozdobíte váš byt nádhernými fotografiami.

Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu + 6 fotografií

Minimálna výška príspevku

119

Budete medzi prvými, ktorý dostanú knižný výtlačok ihneď ako bude kniha doručená k nám do agentúry. Za túto podporu dostanete jeden výtlačok knižnej publikácie Karol Kállay – Zaostrené na krásu + sériu vybraných módnych fotografií 6 ks, 30 x 21 cm, archival inject print, signované na zadnej strane fotografie s pečiatkou projektu. Vrátane poštovného na Slovensko a Českú republiku. Po ukončení kampane dostanete zoznam fotografií, z ktorých si budete môcť zvoliť vašu obľúbenú fotografiu, určenú na tlač. Týmto darčekom si okrem knihy aj ozdobíte váš byt nádhernými fotografiami.

Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu + 6 fotografií + 1 veľkoformátová fotografia

Minimálna výška príspevku

199

Budete medzi prvými, ktorý dostanú knižný výtlačok ihneď ako bude kniha doručená k nám do agentúry. Za túto podporu dostanete jeden výtlačok knižnej publikácie Karol Kállay – Zaostrené na krásu + sériu vybraných módnych fotografií 3 ks, 30 x 21 cm + 1ks veľkoformátovú fotografiu, veľkosti 90 x 90 cm, archival inject print, signované na zadnej strane fotografie s pečiatkou projektu. Cena je vrátane poštovného na Slovensko a Českú republiku. Po ukončení kampane dostanete zoznam fotografií, z ktorých si budete môcť zvoliť vašu obľúbenú fotografiu, určenú na tlač. Týmto darčekom si okrem knihy spravíte radosť tým, že si ozdobíte váš byt sériou fotografií a jednou veľkoformátovou fotografiou.Knižná publikácia: Karol Kállay – Zaostrené na krásu + 3 fotografie + Úplne nové BMW radu 1 na víkend s plnou nádržou

Minimálna výška príspevku

249

Budete medzi prvými, ktorý dostanú knižný výtlačok ihneď ako bude kniha doručená k nám do agentúry. Navyše zažijete "vietor vo vlasoch" z jazdy na celý víkend s novým úžasným BMW prvej série. Za túto podporu dostanete jeden výtlačok knižnej publikácie Karol Kállay – Zaostrené na krásu + sériu vybraných módnych fotografií 3 ks, 30 x 21 cm, archival inject print, signované na zadnej strane fotografie s pečiatkou projektu + úplne nové BMW radu 1 na víkend s plnou nádržou a nájazdom 500 km. Ceny sú vrátane poštovného na Slovensko a Českú republiku. Po ukončení kampane dostanete zoznam fotografií, z ktorých si budete môcť zvoliť vašu obľúbenú fotografiu, určenú na tlač. Týmto darčekom si okrem radosti z knihy a jazdy s BMW aj ozdobíte váš byt nádnernými fotografiami od Karola Kállaya.

3 vybrané fotografie od Karola Kállaya

Minimálna výška príspevku

45

Týmto darčekom si ozdobíte váš byt nádnernými fotografiami od Karola Kállaya. Teraz máte jedinečnú možnosť zísať špičkové reprodukcie iba za symbolickú sumu. Za túto podporu dostanete sériu vybraných módnych fotografií 3 ks, 30 x 21 cm, archival inject print, signované na zadnej strane fotografie s pečiatkou projektu. Ceny sú vrátane poštovného na Slovensko a Českú republiku. Po ukončení kampane dostanete zoznam fotografií, z ktorých si budete môcť zvoliť vašu obľúbenú fotografiu, určenú na tlač.


6 vybraných fotografií od Karola Kállaya

Minimálna výška príspevku

90

Týmto darčekom si ozdobíte váš byt nádnernými fotografiami od Karola Kállaya. Teraz máte jedinečnú možnosť zísať špičkové reprodukcie iba za symbolickú sumu. Za túto podporu dostanete sériu vybraných módnych fotografií 6 ks, 30 x 21 cm, archival inject print, signované na zadnej strane fotografie s pečiatkou projektu. Ceny sú vrátane poštovného na Slovensko a Českú republiku. Po ukončení kampane dostanete zoznam fotografií, z ktorých si budete môcť zvoliť vašu obľúbenú fotografiu, určenú na tlač.

Veľkoformátová fotografia od Karola Kállaya

Minimálna výška príspevku

79

Týmto darčekom si ozdobíte váš byt nádnernou fotografiou od Karola Kállaya. Teraz máte jedinečnú možnosť zísať špičkovú reprodukciu iba za symbolickú sumu. Za túto podporu dostanete vybranú módnu fotografiu v rozmere 90 x 90 cm, archival inject print, signované na zadnej strane fotografie s pečiatkou projektu. Ceny sú vrátane poštovného na Slovensko a Českú republiku.