Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Transmediálny projekt Spýtaj sa vašich sa vracia!Tentokrát ako živý pamätník k udalostiam 17. novembra 1989 – Nežnej revolúcie, ktorej 30. výročie si tento rok pripomíname. Revolučné novembrové dni predstavujú dynamické obdobie zmien, v ktorom sa nanovo definovali vzťahy spoločensko-politické, pracovné aj medziľudské. November 89 po desaťročiach nehybnosti odstránil totalitný režim a práve vďaka nemu dnes žijeme v SLOBODNEJ krajine. Máme k dispozícii slobodu slova, prejavu, vierovyznania, voľného pohybu, či slobodu podnikania. Môžeme chodiť do školy aj do kostola, cestovať, podnikať, čítať knihy podľa vlastného výberu, chodiť na jógu, protestovať proti klimatickým zmenám, aj zhromaždiť sa na námestí, ak sa nám niečo nepáči.

Sloboda však so sebou prináša aj istú zodpovednosť, či už spoločenskú alebo za seba samého. V poslednom čase sa pod vplyvom rôznych frustrácií objavuje takzvaný spomienkový optimizmus. Nie každému totiž sloboda priniesla pozitívne zmeny, či naplnila predstavy. Snažíme sa vypočuť všetky názory, a vzhľadom na to, že cesta k transformácii Slovenska na demokratickú spoločnosť je stále dlhá, ostáva pre nás najdôležitejšou zásluhou Nežnej revolúcie nadobudnutie občianskych a ľudských práv a prepojenie so slobodným svetom.

Formou dokumentárneho filmu, online portálu www.spytajsavasich.sk a diskusií spojených s premietaním, projekt vytrháva historické udalosti z učebníc dejepisu. Otvára diskusiu o tom, ako novembrové udalosti ovplyvnili našu spoločnosť za posledných 30 rokov a snaží sa podnietiť medzigeneračný dialóg tak potrebný k tomu, aby sme ľahkovážne nepodliehali spomienkovému optimizmu, a boli schopní doceniť dnes už samozrejmé, občianske a ľudské práva, ktoré Nežná revolúcia priniesla. A aby sme nezabudli na tú dlhú cestu, ktorá viedla k ich prinavráteniu.

Jednoducho: Čo pre nás znamená sloboda? Ako sme si na ňu po desaťročiach totality zvykli?


Projekt sa skladá z troch častí:

  1. dokumentárneho filmu,
  2. online pamätníka www.spytajsavasich.sk a
  3. projekcií filmu spojených s diskusiami pre verejnosť a špeciálne pre stredné školy.dokumentárny film

Spýtaj sa vašich 89 je pokračovaním filmu k Augustu 1968 a prináša pútavú "oral history" mozaiku spomienok bežných ľudí na tento významný dátum. Vnáša svieži pohľad na prežívanie malých osobných dejín v kontexte veľkých spoločenských zmien s odstupom 30-tich rokov.


webstránka www.spytajsavasich.sk

je interaktívny online pamätník, do ktorého je možné pridávať texty, videá, audionahrávky či fotografie, ktoré zaznamenávajú spomienky na tieto udalosti ľudí v bývalom Českoslovenku, ale aj po celom svete.


verejné projekcie s diskusiami

Odštartujú premietaním filmu počas víkendu 15. – 17. 11. 2019 v Kunsthalle, na Nám. SNP 12 v Bratislave, na počesť 30. výročia Nežnej revolúcie. Nasledovať budú ďalšie projekcie v centrách nezávislej kultúry a na stredných školách po celom Slovensku.

Vzdelávacia časť projektu je jedným z jeho kľúčových cieľov. Mladšia generácia sa pomocou krátkeho, 27 minútového filmu môže odľahčenou formou ponoriť do udalostí spred troch dekád, kedy sa u nás lámal totalitný režim a obyvatelia sa zoznamovali z novonadobudnutou slobodou, ktorú dnešná generácia berie ako samozrejmosť. Vzdelávacia časť chce v študentov podnietiť záujem o témy, ktoré sa k výročiu Nežnej revolúcie viažu. Distribúcia filmu na stredné školy bude realizovaná v spolupráci s edukatívnou platformou DOKUMENT NA KOLESÁCH. Autorom metodiky a hlavným lektorom školských podujatí je občiansky aktivista Laco Oravec, bývalý riaditeľ Nadácie Milana Šimečku. Špeciálna interaktívna metodika pre školy skoncipovaná na kľúč pre tento projekt vznikala v dialógu s odborníkmi na vzdelávanie a učiteľmi v rámci dvojdňového workshopu. Dokument na kolesách uskutoční so Spýtaj sa vašich '89 do konca roka celkovo 30 podujatí na školách po celom Slovensku. Chce podnietiť medzigeneračný dialóg medzi mladými ľuďmi a ich rodičmi. Príležitosť na to vidí v 30. výročí Nežnej revolúcie.prečo to robíme?

Revolučné novembrové dni sú dodnes spojené so silnými emóciami. Nie každému sloboda priniesla pozitívne zmeny, či naplnila jeho predstavy. Generácia autoriek vyrastala po roku 1989 v období slobody. Udalosti novembra 1989 sú živými zážitkami ich rodičov či starých rodičov. Formovali ich životy, možnosti, hodnoty, myslenie a teda aj krajinu, do ktorej sa neskôr narodili autorky.

Snažíme sa vypočuť všetky názory, ale napriek stále komplikovanej transformácii na demokratickú spoločnosť pre nás zostáva najdôležitejší jej dôvod a cieľ – nadobudnutie občianskych a ľudských práv a prepojenie so slobodným svetom.

Posledných 30 rokov od Revolúcie nebolo jednoduchých. Projekt má prispieť k medzigeneračnej diskusii o tejto postupnej premene a najmä k priblíženiu udalostí nastupujúcej generácii občanov, voličov, či rodičov. Film aj portál sa snažia populárnou formou zasiahnuť najmä tú prvú spomenutú generáciu, a tej staršej ukázať dôležitosť o svojich spomienkach rozprávať.na čo prispievate?

Chceme, aby si ľudia pospomínali, diskutovali a aktívne sa do projektu zapojili. Podarilo sa nám získať silných partnerov – RTVS, Nadáciu otvorenej spoločnosti a Ústav pamäti národa, a chceme spoločne dostať film aj webstránku medzi širšie publikum aj do škôl naprieč celým Slovenskom.

Napriek pomoci partnerov budeme potrebovať aj vašu pomoc. Na to, aby sme tento cieľ dosiahli, spolupracujeme s množstvom ľudí - od strihačky cez kameramanov/niek, zvukára, programátora, grafickej dizajnérky, produkčných, PR menežériek a mnohých ďalších. Projekt zahŕňa práce od rešeršov, nakrúcaní, filmovej postprodukcie, cez spravovanie webstránky až po propagáciu a organizáciu diskusií a premietaní. Práve na pomoc s pokrytím týchto nákladov sme sa rozhodli použiť aj crowdfundingovú kampaň a budeme veľmi radi, ak sa zapojíte aj vy.kto sme?

Za projektom stojí občianske združenie Film Generácia, platforma spájajúca autorky, režisérku Barboru Berezňákovú a grafickú dizajnérku Pavlínu Morháčovú. Pod touto hlavičkou realizujeme v rámcoch nám blízkeho média filmu, projekty zamerané na reflexiu živých.

V tomto projekte nás zaujíma historická versus osobná pamäť a rôznorodosť pohľadov na jednu udalosť. S otvorenou mysľou a sviežim pohľadom "slobodej generácie" chceme skúmať súvislosti a okolnosti našich dejín, pochopiť tak lepšie súčasný stav našej spoločnosti, jej nastavenie a možné smerovanie.

Koproducentom filmu je RTVS a Známa firma s.r.o.Barbora Berezňáková sa od skončenia štúdií na VŠMU a New York Film Academy venuje tvorbe krátkych dokumentov, autorských video inštalácií a klipov. Nedávno dokončila svoj dokumentárny dlhometrážny debut Skutok sa stal, ktorý si môžete v slovenských kinách pozrieť od septembra 2019. Barbora sa zaujíma o osobnú skúsenosť jednotlivca na pozadí politického diania v minulosti a jeho presahom do súčasnosti. V projekte Spýtaj sa vašich 89 má na starosti réžiu, rešerše a dramaturgické spracovanie dokrútok danej témy.

Pavlína Morháčová pracuje ako grafická dizajnérka Slovenskej národnej galérie, taktiež stojí za dizajnom kníh Vydavateľstva Absynt zameraného na reportážnu literatúru. Je autorkou projektu alternatívnej mapy Bratislavy M_P_ BA (www.mpba.sk). V projekte Spýtaj sa vašich 68/89 figuruje ako spoluautorka námetu a spravuje portál spytajsavasich.sk.Občianske združenie Film Expanded vzniklo primárne za účelom rozvoja audiovizuálnej kultúry na všetkých úrovniach, popularizácie filmu a audiovízie, vytvárania priestoru na diskusiu medzi odbornou a laickou verejnosťou, kultivovanie verejného priestoru a prehlbovanie občianskeho vedomia a svedomia. Občianske združenie Film Expanded prezentujú Matej Sotník, Adam Straka a Laco Oravec.


za vašu podporu ĎAKUJEME!

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia22

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Spytajsa Vasich

Spytajsa Vasich

Za projektom Spýtaj sa vašich stoja autorky Barbora Berezňáková a Pavlína Morháčová, ktoré zaujíma historická verzus osobná pamäť a mnohouholnosť pohľadov na jednu vec. Nechceme žiť v krajine hrubých čiar, ale s otvorenou mysľou skúmať súvislosti a okolnosti našich dejín, pochopiť tak viac súčasný mentálny stav spoločnosti, jej nastavenie a možné smerovanie.

Názov organizácie o.z. Film Generácia
Miesto realizácie projektu Bratislava

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt