Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

O nás

Občianske združenie Slovakfolklore vzniklo za účelom spojenia ľudových tradícií s modernou kultúrou.

Slovakfolklore je jednou z najväčších komunít na Slovensku, ktorá združuje ľudí podporujúcich folklór na Instagrame (19 000 sledovateľov), ktorí veria, že ľudové tradície sú stále prítomnou súčasťou každodenného života ľudí na Slovensku.

Cieľom občianskeho združenia je propagovať náš krásny folklór pomocou sociálnych médií nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Taktiež chceme dokázať, že slovenská tradičná kultúra v spojení s modernou kultúrou vytvárajú niečo krásne, nové, jedinečné a pritom stále naše.O projekte

Ľudová kultúra je úzko spojená s históriou. Pod pojmom Slovenský folklór si dokáže každý človek predstaviť bryndzové halušky, drevenicu, alebo zvuk fujary. Folklór na Slovensku je však omnoho viac. Je to vec, ktorá dodnes spája ľudí, vytvára umenie a neustále sa vyvíja.

Slovakfolklore sa snaží prepojiť tradičnú kultúru so súčasnosťou a práve preto vznikol náš zatiaľ najväčší projekt:

"SHOW ME SLOVAKIA BY SLOVAKFOLKLORE."Jedná sa o veľkoformátové promo video: "Show me Slovakia by Slovakfolklore". Cieľom tohto projektu je ukázať Slovensko ako krajinu, ktorá dokáže ponúknuť nielen krásnu prírodu, kultúrne pamiatky a kvalitné služby, ale aj ako krajinu, ktorá žije v súlade s tradičnou kultúrou.Toto video bude publikované na všetkých našich sociálnych sieťach a na slovenských a zahraničných fórach. V rámci projektu spolupracujeme so slovenskými značkami, folklórnymi súbormi a inštitúciami.Plán projektu

Video bude zahŕňať 11 lokalít (Bratislava, Myjava, región Tekov, Trenčín, Detva, región Horehronie, región Liptov, Vysoké Tatry - prezentujú kultúru Goralov, región Spiš - prezentuje kultúru Rusínov, región Šariš a Košice)Hudba a kompozícia

Soundtrack do videa skomponoval Mgr. art. Vladimír Homola z jedenástich ľudových piesní, ktoré sú charakteristické pre každý región vo videu. Hudbu pre nás nahrali muzikanti zo SĽUKu a Slovenskej filharmónie.Potrebujeme Vašu pomoc

Financie, ktoré sme už investovali z vlastných zdrojov a z finančných zdrojov od našich partnerov pokrývajú najmä tieto náklady: cestovné a ubytovanie pre štáb a hercov, strava, zapožičanie krojov,kompozícia hudby, nahrávanie, štúdio, zvuková úprava.

Ešte potrebujeme dofinancovať video produkciu: technika, strih,postprodukcia.Podporte náš projekt

Podporte náš projekt "Show me Slovakia by Slovakfolklore", ktorý bude ukazovať Slovenské kultúrne dedičstvo, reprezentovať regióny Slovenska, turizmus a poukáže na rozmanitosť a pohostinnosť nášho ľudu vo forme reklamného videa.


Pomôžte nám ukázať Slovensko ako krajinu, ktorá žije súčasnosťou

v spojení s tradičnou kultúrou !


_______________________________________________________________________________Kto sú autori?


SLOVAKFOLKLORE

Autormi projektu sú tri sesternice z Liptova. Každá z nich žila v inej krajine, no napriek tomu ich vždy spájalo priateľstvo, rodina a láska k folklóru. Na základe toho, že ich delila diaľka a chýbal im domov, vznikol v roku 2017 vo Švajčiarsku instagramový účet Slovakfolklore. Slovakfolklore tak prepojil ich vášeň pre folklór cez Švajčiarsko, Česko a Anglicko a spočiatku malý, zo srdca vytvorený projekt sa v priebehu roka rozrástol.
Práve cestovanie a prezentácia Slovenska v rôznych kútoch sveta im vnukla nápad vytvoriť veľkoformátové reprezentačné video "SHOW ME SLOVAKIA BY SLOVAKFOLKLORE", s cieľom prepojiť ich milovaný folklór s turizmom a reprezentovať tak krajinu, ktorá má zahraničným návštevníkom čo ponúknuť. Tento projekt realizovali v priebehu roka s pomocou ďalších členov tímu Slovakfolklore, folklórnych súborov, folklórnych skupín, partnerov a ďalších inštitúcií.
Ing. Zuzana Gáliková, zakladateľka Slovakfolklore

Vyštudovala Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, odbor priestorové plánovanie, ktorý je zameraný na manažment priestorovo - plánovacích činností a manažment v oblasti priestorového rozvoja a podpory turizmu. Po ukončení štúdia absolvovala akreditovaný kurz dizajnu v Prahe. V súčasnosti pracuje v oblasti online marketingu vo Varšave a popri práci sa intenzívne venuje projektom Slovakfolklore. V minulosti vo voľnom čase pracovala na menších video projektoch, preto bol pre ňu projekt Show me Slovakia by Slovakfolklore veľkou výzvou.


"Verím, že náš projekt bude veľkolepý a reprezentatívny a nakoniec si budeme môcť povedať, že sme vytvorili niečo, na čo môžeme byť hrdí. Náš cieľ je reprezentovať Slovensko ako krajinu s bohatou kultúrou, jedinečným folklórom a neobyčajnou prírodou. "Anna Lukáčová AP, zakladateľka Slovakfolklore


Študovala AP z Multimedia Design-u a momentálne študuje perspektívny program Innovation and Entrepreneurship na Business Academy Aarhus v Dánsku. Svoje poznatky či už z grafického dizajnu, fotografie alebo komunikácie využíva vo veľkej miere v rôznych projektoch Slovakfolklore. Folklóru vo forme tanca a spevu sa poloprofesionálne venovala počas detstva a mladosti a dnes svoju vášeň prenáša do prezentovania folklóru a Slovenska na sociálnych sieťach."V dnešnej dobe vnímam pozitívnu prezentáciu Slovenska vo svete ako kľúčovú. Naša tradičná kultúra je plná pokladov, ktorými sa iné krajiny nemôžu pýšiť a preto ich chceme priniesť do povedomia či už Slovákov, alebo zahraničných médií."


Eva Lukáčová, zakladateľka Slovakfolklore


Študovala na Whitbread Academy v Londýne - manažment cestovného ruchu, manažérske vzdelanie v turistických službách. V súčasnosti študuje žurnalistiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Svoje komunikačné a spisovateľské schopnosti využíva v projektoch Slovakfolklore. Folklóru sa venuje celý život a intenzívne sa vzdeláva najma v krojoch, ich obliekaní a nosení. Je vášnivou cestovateľkou a náš folklór hrdo prezentuje v každej krajine. Projekt Show me Slovakia by Slovakfolklore sa aj vďaka nej určite dostane do celého sveta :)


"Počas mojich zahraničných ciest sa vždy snažím spoznať tradičnú kultúru krajiny, do ktorej cestujem. Je to hodnota, ktorá špecifikuje národ, jeho bohatstvo a rozmanitosť. Aj napriek tomu, že naša krajina je malá, nepoznám jedinú oblasť tradičnej kultúry, ktorou by sme sa nemohli rovnať iným národom sveta. Dokonca si myslím, že priam vynikáme."SP STUDIO


SP Studio je dvojica mladých kreatívnych chalanov zo severnej Oravy. Ich prácu charakterizuje kvalitné cinematografické spracovanie videí a originálny uhol pohľadu. Za sebou majú už viacero úspešných projektov.ĎAKUJEME ! :)


StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia77

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Slovakfolklore Slovakfolklore

Slovakfolklore

SLOVAKFOLKLORE
Autormi projektu sú tri sesternice z Liptova. Každá z nich žila v inej krajine, no napriek tomu ich vždy spájalo priateľstvo, rodina a láska k folklóru. Na základe toho, že ich delila diaľka a chýbal im domov, vznikol v roku 2017 vo Švajčiarsku instagramový účet Slovakfolklore. Slovakfolklore tak prepojil ich vášeň pre folklór cez Švajčiarsko, Česko a Anglicko a spočiatku malý, zo srdca vytvorený projekt sa v priebehu roka rozrástol.
Práve cestovanie a prezentácia Slovenska v rôznych kútoch sveta im vnukla nápad vytvoriť veľkoformátové reprezentačné video “SHOW ME SLOVAKIA BY SLOVAKFOLKLORE”, s cieľom prepojiť ich milovaný folklór s turizmom a reprezentovať tak krajinu, ktorá má zahraničným návštevníkom čo ponúknuť. Tento projekt realizovali v priebehu roka s pomocou ďalších členov tímu Slovakfolklore, folklórnych súborov, folklórnych skupín, partnerov a ďalších inštitúcií.

Názov organizácie Slovakfolklore
Miesto realizácie projektu Pavlova Ves 60
Web www.svkfolklore.com

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt