Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

PREBUĎME SPIACE DOLINY

Karpatská nadácia pomáha východnému Slovensku už 25 rokov, tam kde to najviac potrebujú. Tento krát sme sa rozhodli pomôcť miestam, kde to pomaly usína. Ľudia tu mali svoju prácu, záľuby, projekty a sny. Žiaľ, dnes sú to SPIACE DOLINY, kde akoby zastal život a ľudia nevidia perspektívu budúcnosti.

Sme presvedčení, že aj s Tvojou pomocou dokážeme tieto SPIACE DOLINY prebudiť.


Ako prebudíme SPIACE DOLINY?

Vytvoríme nový grantový program, v ktorom:

  1. identifikujeme komunitných lídrov s najväčším potenciálom
  2. poskytneme im skúsenosti našich partnerov, prvotriedny tréning a mentoring na vytvorenie efektívnej stratégie a uchopenie ich vízie.
  3. Spolu s kapitálom do štartu projektu, budeme súčasťou realizačného tímu tak, aby sa ich sny premenili na realitu.

V prvom kole projektu vytvoríme grantový program pre jednu obec v jednej zo SPIACICH DOLÍN. Našim cieľom je však podpora všetkých piatich regiónov, preto sa budeme usilovať o vašu podporu kampane až do výšky 25 000 €.


100% PRE LEPŠIE VÝCHODNÉ SLOVENSKO, 0% PRE KARPATSKÚ NADÁCIU

Všetky peniaze, ktoré vyzbierame použijeme na podporu východného Slovenska. Peniaze budú použité na nákup materiálu pre výrobu poďakovaní, ako odmena úžasným ľuďom z chránenej dielne OZ Barlička, ktorí budíky pripravujú a na projekt PREBÚDZANIA SPIACICH DOLÍN, najmä ako vstupný kapitál pre naštartovanie projektov.


POĎAKOVANIA PRE VÁS

Cieľom našej práce je PREBÚDZANIE!
Dali sme preto dokopy 7 umelcov z východného Slovenska, ktorí sa rozhodli zapojiť do našej kampane bez nároku na odmenu.

Tí navrhli vizuál 7 historických regiónov Slovenska: Šariš, Spiš, Zemplín, Zamagurie, Gemer, Abov a Tatry.
POMOC ĽUĎOM SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Máme myšlienku a predstavu, ako reálne pomôcť východnému Slovensku, máme dobrý nápad ako postaviť túto kampaň - a máme aj parádne symboly pre to, o čo nám ide!
Oslovili sme priateľov z občianskeho združenia Barlička v Prešove a ich chránenú dielňu, ktorým sa náš projekt veľmi páči a rozhodli sa nám pomôcť.
Každý budík, ktorý od nás dostanete, pripravuje jeden z výnimočných ľudí z tejto dielne. Tvoja podpora tak bude pomáhať hneď dvakrát, pretože časť tvojho daru ide priamo im :-)
DARUJ NA VIANOCE DARČEK, KTORÝ POMÔŽE

Celú kampaň a výrobu Poďakovaní pre vás, našich darcov, sme nastavili tak, že vám ich zašleme ešte pred Vianocami.
Máte tak možnosť darovať radosť hneď trikrát - svojim blízkym pomocou krásneho darčeka, ľuďom z chránenej dielne OZ Barlička a obyvateľom SPIACICH DOLÍN, ktoré s tvojou pomocou určite prebudíme!


STAŇ SA ČLENOM EXKLUZÍVNEHO KLUBU PREBÚDZAČOV VÝCHODU

Vzhľadom na náročnosť výroby našich krásnych budíkov ich pripravujeme v limitovej edícii 100 kusov z každého návrhu. Preto neváhaj a podpor nás čo najskôr a môžeš sa stať jedným zo šťastlivcov, ktorému pošleme domov budík, ktorý zaujme svojím dizajnom, ale najmä svojím príbehom.


KTO IM DAL ŽIVOT?

Jana Spisak - ŠARIŠ

Ilustrácia inšpirovaná Šarišom zobrazuje zaujímavé časti tohto regiónu. V spodnej časti, za číslom 6 sa nachádza drevený gréckokatolícky kostol, od 2008 zapísaný do svetového zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO, Chrám Sv. Mikuláša - Bodružal. Hneď napravo od kostola je pamätník so zaujímavou historkou, pripomínajúci skon Gašpara II. Šeredyho. Renesančná stavba írskeho typu, ktorá na Slovensku nemá obdobu, Ringov kaštieľ, je nad pamätníkom Gašpara II. Šeredyho. Na ľavo od kaštieľa sú zrúcaniny Šarišského hradu. Nad ním Mestská radnica v Bardejove, hneď vedľa je opál - Opálové bane a vodopád v Lačnovskom kaňone. Nad vodopádom je budova Solivaru v Prešove, Gápel ktorá slúžila okrem iného aj na dopravu vyťaženej soli na povrch. Pod číslom 12 sa ukrýva parný rušeň Mlinská Džúrka, najstarší parný rušeň na Slovensku vyrobený v roku 1882. Za ním stojí so 150 mýtickými a historickými postavami v hornej časti priečelia, skvost medzi stavbami na Slovensku, Kaštieľ vo Fričovciach. Celú kresbu uzatvárajú kvaple znázorňujúce jaskyňu Zlá diera.


Samuel Velebný - ZAMAGURIE

Zamagurie má známe i menej známe pôvaby, hmotné i nehmotné hodnoty. V ilustrácii Samuel vychádzal z tých najtradičnejších a najcharakteristickejších pôvabov regiónu - krajiny okolo Dunajca a goralského klobúka s mušľami. Jedná sa o notoricky známe veci, ktoré sa snažil mierne vyabstrahovať, aby splynuli v spleť živých farieb, tvarov a taktiež o zachytenie jednoty človek - krajina (v zastúpení klobúk a príroda). To, že kraj ostáva pôvabným a pohostinným kútom sveta, je totiž i zásluhou uvedomelého a ohľaduplného správania ľudí obývajúcich krajinu.


Jano Wajcko Vajsábel - ZEMPLÍN

Ilustrácia je inšpirovaná folklórom, pamiatkami a krajinou Zemplína. Tancujúci dynamický mladý pár v ľudovom kroji odkazuje na čísla hodinového ciferníka tri a deväť. Vzor voľne vychádzajúci z výšiviek na číslo šesť. Dvanástke dominuje skvost slovenskej drevenej sakrálnej architektúry postavený bez jediného klinca Chrám sv. Michala Archanjela. V diaľke rozpoznať siluetu cenenej prírodnej lokality – sopečného vrchu Vihorlat ako symbolu Zemplína.


Magdaléna Megi Šimková - TATRY

Tatry sa môžu pýšiť nádhernými horami a prírodou. Megi sa rozhodla zobraziť Gerlachovský štít, ktorý je najvyšší vrch a jeden z najmohutnejších masívov Tatier, Slovenska a aj celých Karpát. Na ilustrácii sa nachádzajú len čísla 2,6,5. Sú zobrazené ako symbol výšky Gerlachovského štítu, ktorý meria 2 655 m.n. m..

Maroš Juhás & Východné pobrežie - GEMER

Gemer považuje Maroš za lokalitu hodnú bádania, svojbytný vesmír s častokrát neznámymi príbehmi. Gemer sú nánosy času, ruiny nie až tak dávnych civilizácií. Východné pobrežie, s ktorým aktívne spolupracuje, vydalo knihu s názvom Gemer je vesmír. Práve to umocňuje jeho asociácie s touto oblasťou. Krajina v pozadí je konkrétna a pre Gemer charakteristická. Sú to haldy zo spracovania magnezitovej rudy. Preto ta asociácia s Mesiacom.

Hula (Mária Valenčíková) - SPIŠ

Z témy Spiš si vybrala Tomášovský výhľad, keďže vyrastala kúsok od Slovenského raja a práve Tomášovský výhľad s rodinou často navštevovali. V dizajne kolážou spojila jej tvorbu, pretransformovanú do abstraktného lesa a oblohy s fotografiou skalného brala.


Hramelot Studios - ABOV

Motív Fénixa symbolizuje každodenné znovuzrodenie, odkazuje na nový deň, nové dobrodružstvá, ktoré sa dajú zažiť. Erb Abova obsahuje dominantného orla, ktorý v ich interpretácii zahŕňa mytologického vtáka Turula (práve kvôli dominantnému postaveniu maďarskej komunity v tomto okrese), z ktorého dobovej rytiny vizuálne vychádzali. Ciferník symbolizuje vtáča, ktoré sa rodí z vajíčka a opäť sa naň na konci dňa mení, pretože symbol vtáčika je často zobrazovaný v rámci krojov a výšiviek Abovského kraja. Nakoniec, ručičky vychádzajú z erbu a v tejto farebnosti je štylizovaná aj celá výsledná kompozícia.


NA ZÁVER

Východné Slovensko je náš domov, ktorý skutočne milujeme a veľmi nám záleží na tom, aby sa tu žilo čo najlepšie. Pomôžte nám pomôcť tam, kde to najviac potrebujú, pretože...

JE NAJVYŠŠÍ ČAS PREBUDIŤ SPIACE DOLINY!


Ďakujeme za vašu pomoc

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia184

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Ján Melikant

Ján Melikant

V Karpatskej nadácii mám na starosti PR, marketing a fundraising. Dlhé roky som robil filmovú a televíznu produkciu v Bratislave, a som rád, že teraz robím niečo, čo ľuďom aj pomáha. Navyše mám rád východ, a preto chcem aby sa tu žilo čo najlepšie.

Názov organizácie Karpatská nadácia
Miesto realizácie projektu Košice
Adresa Letná 27, 04001 Košice, Slovensko
Telefónne číslo 0907 027 833
Web www.karpatskanadacia.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt