Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

O knihe

Pre mnohých boli hodiny dejepisu nuda. História sa zdala byť plná rokov, mien a memorovania. Tým sa v historiografii, samozrejme, nedá vyhnúť, ale dejiny nie sú len o nich. A už vôbec nie sú nudné, práve naopak, sú plné strhujúcich a zaujímavých príbehov.

Veríme, že jedným z najlepších spôsobov, akým môžu vedci priblížiť svoje odborné vedomosti a poznatky nadobudnuté rokmi výskumu bežným čitateľom, je príbeh. Historici a archeológovia majú v tomto zmysle obrovské šťastie, pretože ich vedné disciplíny sú plné príbehov, a je úplne jedno, či sa bádateľ zaoberá druhou svetovou vojnou alebo vývojom kamenných sekier v mladšej dobe kamennej.Niektoré z množstva týchto príbehov vám prinášame v knihe História pre zaneprázdnených, ktorú chystáme vydať.
Dozviete sa, ako ľudia lovili mamuty, ako žili egyptskí faraóni, prečo Sparta porazila Atény. Zistíte, či bol stredovek naozaj temný, kto boli Chazari, čo zničilo Vikingov v Grónsku, kto pomohol vytvoriť Spojené štáty americké, či je Zem naozaj plochá, čo vystrájali mladí štúrovci a kam zmizli tajomné lode Erebus a Terror.

Spolu sa pozrieme na kľúčové i na menej podstatné udalosti 20. storočia, na to, ako Vavro Šrobár ubránil Bratislavu, ako slepý výstrel z Avrory zmenil svet, ako Winstona Churchilla zrazilo a takmer zabilo auto, či ako tlmočníci skrátili Göringovi život a čo majú spoločné Doktor Živago, teroristi a CIA. Dočítate sa o mužovi, ktorý zachránil Tel-Aviv, a tiež o jednej z najtemnejších – a najmenej známych – udalostí povojnových francúzskych dejín.

Pre moderného človeka 21. storočia budú bezpochyby zaujímavé i témy, o ktorých sa diskutuje aj dnes. Dozviete sa, ako sa v stredoveku ľudia pozerali na interrupcie, alebo ako sa v spoločnosti oddávna vyvíjal pohľad na homosexualitu.História však nie je len o minulosti. Mnohé, čo sa z nej dozvieme, možno aplikovať aj na dnešný svet a na problémy 21. storočia. Do knihy sme preto zaradili texty o tom, ako „bratranec eboly" zničil Rímsku ríšu, ako drevo ovplyvnilo priebeh dejín, alebo prečo bola invázia Sovietskeho zväzu do Afganistanu neúspešná.

Inšpiráciou pre vašu vlastnú budúcnosť zas môže byť príbeh o šikovných a podnikavých mníchoch, ktorí donútili sliepky znášať viac vajíčok, alebo text o tom, prečo bol úspešný slávny Džingischán.

V knihe nájdete aj najnovšie vedecké hypotézy, o ktorých neexistuje dostatok dostupnej literatúry. Zistíte napríklad, aké prvé etniká žili na území dnešného Slovenska, alebo prečo sa Spojenci rozhodli bombardovať Drážďany, keď sa nacizmus zdal byť už dávno porazený.


O projekte

Kniha je súčasťou nášho úspešného projektu internetového časopisu HistoryWeb.sk. Vychádzame už od roku 2012 a snažíme sa popularizovať históriu a archeológiu. Naša kniha nemá bilancovať úspešnosť nášho webu, je skôr začiatkom ďalšej etapy, smerom, kam sa chceme uberať. Prvá časť sa nám dúfam podarila, vytvorili sme úspešný portál o dejinách, ktorý sa snaží prinášať nové objektívne pohľady na slovenské aj svetové dejiny.Slovenská veda, a hlavne historiografia, skrýva vo svojej skrini niekoľko pomyslených „zabudnutých kostlivcov" z minulosti. Cieľom nášho portálu HistoryWeb.sk nie je nahrádzať štátne inštitúcie, ale čiastočne prispieť a pomôcť pri riešení problémov histórie teraz aj v budúcnosti. Naše krédo je: Budúcnosť pre minulosť.

Kniha, ktorú chceme s vašou pomocou vydať obsahuje tie najlepšie texty, ktoré sme počas sedem ročnej histórie publikovali. Uvedomujeme si však, že vám nemôžeme poskytnúť len obyčajný výber článkov, preto sme všetky publikované texty výrazne aktualizovali a upravili. Vďaka tomu si môžete prečítať nové informácie z výskumu histórie.


Ako použijeme peniaze?

Momentálne sme pripravili texty a obrazový materiál, ktoré pripravuje grafik. Menšiu časť našich nákladov nám pomôže pokryť náš vydavateľ Premedia. Napríklad nám venoval knihy pre túto zbierku. Peniaze získané z kampane použijeme na uhradenie nákladov na vydanie knihy (grafické práce, korektúry, tlač a distribúciu). Väčšina našich autorov sú mladí archeológovia a historici, menšiu časť prostriedkov preto použijeme aj na ich honoráre.Ako jedno z Poďakovaní pre darcov Vám ponúkame možnosť, že knihu pošleme na niektorú základnú či strednú školu. Chceli by sme takto zvýšiť záujem o dejepis, prerozprávať iným spôsobom udalosti, o ktorých sa v školách vyučuje a tiež ukázať, ako tieto „veľké dejiny", ovplyvnili množstvo životných osudov bežných i výnimočných ľudí a aké nečakané následky mohli mať niektoré na prvý pohľad drobné a bezvýznamné rozhodnutia či udalosti. Myslíme si, že kvalitná výučba histórie môže pomôcť k ozdraveniu našej uponáhľanej spoločnosti, kde si mnohí výklad histórie prisvojujú a kde upadá kritický pohľad nielen na vlastné dejiny.


ĎAKUJEME


StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia115

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Branislav Kovar Kovar

Branislav Kovar Kovar

Mgr. Branislav Kovár, PhD., vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zúčastnil sa archeologických expedícií vo Francúzsku, v Kuvajte, v Guatemale a v Sudáne. Pracuje v Archeologickom ústave SAV. Je spoluautorom kníh Kolaps očami archeológie a Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast. Pôsobil v časopise Historická revue. Voľný čas venuje portálu Historyweb.sk.

Jakub Drábik

Jakub Drábik

Mgr. Jakub Drábik, Ph.D., vyštudoval históriu a v roku 2014 získal na ÚSD FF UK v Prahe titul Ph.D. Vo svojom výskume sa zaoberá komparatívnymi štúdiami fašizmu (predovšetkým britského a českého fašizmu) a vybranými otázkami dejín juhovýchodnej Ázie. Momentálne pôsobí na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied a na Seminári čínskych štúdií Masarykovej univerzite v Brne. Je autorom monografií Mýtus o znovuzrození (2014), Fašista (2017) a Fašizmus (2019).

Názov organizácie HistoryWeb.sk
Miesto realizácie projektu Banská Bystrica
Web https://historyweb.dennikn.sk/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt