Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

O nás

Sme tím, partia, včelárov, ktorým chýba na Slovensku kvalitný, moderný časopis venovaný chovu včiel. Viac menej sme odkázaný na české periodikum a rozhodli sme sa to zmeniť.

Okrem toho, že sa venujeme včelám a sme hobby včelári, profesne sme novinármi.


O projekte

Chceme sa tak pokúsiť spojiť našu záľubu s prácou. Výsledkom bude kvalitný časopis o včelách a prírode, keďže tieto dve veci sú úzko spojené. Venovať sa budeme rôznym systémom chovu včiel, spôsobu ich liečenia, technológie využívané doma i vo svete, produktom včiel a ich spracovaniu. Prinášať budeme reportáže z včelníc skúsených včelárov, rozhovory s odborníkmi.... V neposlednom rade prinesieme rady pre začínajúcich včelárov.

Ako názorný príklad si môžete pozrieť web stránku Dymak.online kde sme uverejnili prvé články a upútavky na články chystané do prvého čísla.Aký bude časopis

Časopis chceme vydávať ako mesačník, teda 12 krát v roku. Začať chceme s rozsahom 16 strán nultým číslom na začiatku decembra 2019. Časopis si budú môcť záujemcovia predplatiť tak v papierovej ako elektronickej podobe. Predplatiteľom ho budeme posielať poštou, distribuovať ho budeme aj do včelárskych predajni na Slovensku, kde si ho včelári budú môcť kúpiť.

V ďalších vydaniach chceme pridávať strany a dosiahnuť vydávanie časopisu na 24 či 32 stranách.


Ďakujeme, ze vašu podporu


StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia31

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Michal Petruška

Michal Petruška

Volám sa Michal Petruška. Bývam v Piešťanoch. Pracujem ako novinár v RTVS. Včelám sa venujem tri roky ako hobby včelár a chcem, aby sa mi koníček stal prácou, preto som sa rozhodol vydávať časopis o včelách.

Rasťo Piovarči

Rasťo Piovarči

Novinár a tiež hobby včelár. Žije v Piešťanoch, píše pre miestny portál zpiestan.sk

Meno a priezvisko Michal Petruška

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt