Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Centrum pre deti a rodinu v Prešove (bývalý detský domov) sídli v kmeňovej budove na Požiarnickej ulici s priľahlou záhradou, ktorá poskytuje dostatočný priestor pre voľnočasové aktivity našich detí.

Sme zariadenie, ktoré prioritne poskytuje starostlivosť deťom s ťažkým zdravotným postihnutím, kombináciou rôznych postihov, ako fyzických tak aj mentálnych. Snažíme sa pre tieto deti vytvárať kvalitné podmienky pre ich nekvalitný život. Záhrada s bariérami pre nich však znamená, že si nedokážu užiť jej nesporné výhody, hlavne v letných mesiacoch. Časť úprav sme v tomto exteriérovom prostredí už zrealizovali, hlavne pre deti zdravé, ale máme veľkú ambíciu urobiť všetko preto, aby sme vytvorili podmienky aj pre deti postihnuté. Bezbariérové ihrisko je skvelá možnosť, ako túto ambíciu naplniť.


Cieľ projektu

Cieľom projektu je preto sprístupniť všetkým deťom náš areál a dať im možnosť opustiť budovu a hrať sa vonku v prírode. Spoločná hra stiera rozdiely medzi deťmi s postihnutím, aj bez a my chceme, aby pri nej nikto nechýbal. Okrem toho tiež posilňuje možnosti psychomotorického vývinu a relaxácie, rozvoj hry a jednoznačne dokáže napĺňať terapeutické účely.

Získane prostriedky chceme využiť na inštaláciu bezbariérových prvkov, ako aj vytvorenie bezpečného povrchu pre prípad pádov. Svojpomocne zase chceme spraviť chodníčky a viaceré menšie prvky (záhony a pod.).

Jednotlivé bezbariérové prvky sa cenovo pohybujú v tisícoch eur, ale vieme ich nakupovať aj postupne a preto každá podpora pomôže.

Ďakujeme že pomôžete naším deťom zase sa smiať. A nie len to, ale dopomôcť najmä k ich psychomotorickému a emočnému vývinu.


Prečo potrebujeme vašu pomoc?

Sme Centrum, ktoré je podporované aj z iných verejnoprospešných zdrojov. O naše deti je postarané v tej najlepšej a možnej miere. Deti bez domova majú aj tak vo svojom živote prázdne miesta. Našou prácou nie len intervencia v rámci odbornosti, ale aj poslanie, ktoré je pri práci s deťmi obligátnou súčasťou nášho "rodinného života". Práve preto sa angažujeme v projektoch, ktoré nám môžu dopomôcť ešte v hlbšej a širšej možnosti pracovať na rozvoji osobnostných predpokladov našich detí a zároveň sa snažíme stierať emocionálnu, sociálnu depriváciu, ktorá je tiež neodmysliteľnou súčasťou ich života.

Týmto teda chceme postupne vybudovať integračné, ale najmä bezbariérové ihrisko, ktoré sa stane súčasťou aj Snoezelen areálu.


Čo je multisenzorický prístup?

Snoezelen-MSE je terapeutický, vedecký koncept na báze prepojenia špeciálnej pedagogiky a psychológie, ktorý preukázateľne zlepšuje zdravotný stav klientov. Podmienkou pre používanie je špeciálne vybavené dynamické prostredie a kompetentný a vzdelaný terapeut ktorému klient dôveruje. Dôležitý pri terapii je citlivý a vzájomne prepojený vzťah medzi účastníkom, skúseným sprevádzajúcim človekom (terapeut) a kontrolovaným prostredím, v ktorom je ponúkané veľké množstvo zmyslových stimulov.Ide o filozofiu realizovanú v špeciálne upravenom prostredí, ktoré vytvára pocit pohody, uvoľnenia, upokojenia, ale tiež aktivizuje, stimuluje a prebúdza záujem, riadi a klasifikuje podnety, vyvoláva spomienky, podporuje komplexný vývin, znižuje pocit strachu a úzkosti, vyvoláva pocit istoty a bezpečia, podporuje socializáciu a rozvoj medziľudských vzťahov.


Vybudovanie integračného a interaktívneho ihriska vo vonkajšom areáli nášho Centra pre deti a rodiny je jedna z možností, ako dopriať všetkým deťom zážitok z hry priamo v prírode za dverami nášho centra.


Realizácia tohto projektu prinesie možnosť hendikepovaným deťom plnohodnotné trávenie voľného času, kedy vyjdú spoza okien izieb vonku na čerstvý vzduch.


O nás

V súčasnosti, po všetkých transformačných procesoch, ktorými detské domovy prechádzali, sme zariadením na výkon rozhodnutí súdu o nariadení ústavnej starostlivosti pre deti od narodenia do dospelosti. Naše centrum sa prioritne orientuje ako jediné v Prešovskom kraji na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti deťom s ťažkým zdravotným postihnutím, kombináciou zmyslových, mentálnych a fyzických postihov. A preto aj týmto spôsobom chceme zadovážiť, čo najlepšiu pomoc aj tým ťažko zdravotne postihnutým

Centrum pre deti a rodiny Prešov má celkovú kapacitu 134 detí, z nich je určená kapacita 34 detí, ktorým je starostlivosť poskytovaná v 17 profesionálnych rodinách. Ostatné deti sú umiestnené v 7 špecializovaných skupinách, kde im je poskytovaná ošetrovateľská starostlivosť sestrami a pomocným personálom, 2 samostatných výchovných skupinách, kde sa o deti starajú vychovávateľky a pomocný personál, v 2 špecializovaných skupinách s opatrovateľskou starostlivosťou, kde sa o deti starajú vychovávateľky a pomocné vychovávateľky, v 1 špecializovanej samostatnej skupine pre deti, na ktorých bol spáchaný trestný čin obchodovania s ľuďmi. Celý úsek starostlivosti je zastrešený vedúcou úseku starostlivosti a tímom odborných zamestnancov – psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, rehabilitačných pracovníkov.


Ako využijeme vašu finančnú podporu?

  • Vybudovanie hmatového chodníka.
  • Exterierová tabuľa pre špeciálnych pedagógov.
  • Vyvýšené pieskovisko pre hedikepované deti.
  • Interaktívna tabuľa s hodinami a počítadlom.
  • Závesné a hojdacie siete.
  • Multisenzorické pomôcky a doplnky na využitie terapeutických prístupov.


Ďakujeme za Vašu podporu!

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia23

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Viera  Skopova

Viera Skopova

Centrum pre deti a rodiny Prešov má celkovú kapacitu 134 detí, z nich je určená kapacita 34 detí, ktorým je starostlivosť poskytovaná v 17 profesionálnych rodinách. Ostatné deti sú umiestnené v 7 špecializovaných skupinách, kde im je poskytovaná ošetrovateľská starostlivosť sestrami a pomocným personálom, 2 samostatných výchovných skupinách, kde sa o deti starajú vychovávateľky a pomocný personál, v 2 špecializovaných skupinách s opatrovateľskou starostlivosťou, kde sa o deti starajú vychovávateľky a pomocné vychovávateľky, v 1 špecializovanej samostatnej skupine pre deti, na ktorých bol spáchaný trestný čin obchodovania s ľuďmi. Celý úsek starostlivosti je zastrešený vedúcou úseku starostlivosti a tímom odborných zamestnancov – psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, rehabilitačných pracovníkov.

Názov organizácie Centrum pre deti a rodiny Prešov
Miesto realizácie projektu Prešov
Adresa Požiarnická 3, 08001 Prešov, Slovensko
Web https://www.cdrpresov.sk/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt