Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Našim cieľom je vyzbierať prostriedky na vydanie knihy "Kapitán Padák & Záchrana lesov". Ak sa podarí získať vyššiu sumu, rozdiel poputuje priamo organizácii My sme les. Ambíciou autorky je tiež pokračovať v besedách a čítačkách v knižniciach i školách po celom Slovensku, a popri popularizovaní čítania tak prispieť k povedomiu o tejto téme.Kristína Baluchová je redaktorkou a autorkou kníh najmä pre deti a mládež a za posledné dva roky absolvovala viac ako 80 čítaní po celom Slovensku. V sérii "Kapitán Padák", určenej pre vekovú kategóriu 8 - 12 rokov, približuje malým čitateľom svet letectva, no nezabúda ani na "posolstvá" - jej príbehy zdôrazňujú hodnotu priateľstva či pomoci druhým. Tento rok sa rozhodla venovať enviro-problematike. Zápletka novej knihy "Kapitán Padák & Záchrana lesov" sa týka nelegálneho výrubu. Ak sa rozhodnete podporiť jej vznik, podporíte i prácu organizácie My sme les.

My sme les je najväčšia enviroiniciatíva na Slovensku. Organizácii sa podarilo z témy výrubov v národných parkoch urobiť top tému, bráni nezodpovedným ťažbám, edukuje verejnosť a vychováva budúce generácie k citlivosti voči prírode.

Vďaka príbehu "Kapitán Padák & Záchrana lesov" si deti prehĺbia vedomosti o zemepise, boeingoch či vetroňoch, a zoznámia sa s lietajúcimi hrdinami i hrdinkami či dokonca s osobnosťou cisára a filozofa Marka Aurélia. Spoznajú tiež hlucháňa hôrneho... Ten vymiera pre nezodpovednú ťažbu práve v našich lesoch. Hlucháň je symbol starých lesov, tam kde žije, tam sú lesy najvzácnejšie...to sa bytostne týka aj posolstva knihy, ktorá pútavou formou mladým čitateľom sprostredkúva dôležitú myšlienku ochrany našich lesov, a uvádza aj v dovetku informáciu o organizácii My sme les.

Prostriedky budú použité na vydanie knihy - grafickú úpravu a tlač. Vznik knihy podporil formou štipendia Fond na podporu umenia.

Za Vašu láskavú podporu vopred ďakujeme :-)StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia30

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Kristína Baluchová

Kristína Baluchová

Kristína Baluchová sa narodila v Kežmarku, niekoľko rokov žila v zahraničí, momentálne pôsobí v Bratislave. Vyštudovala psychológiu, aktívna je i v neziskovom sektore. Pracuje ako redaktorka, venuje sa tvorbe pre dospelých i pre mládež. www.kristinabaluchova.sk

Meno a priezvisko Kristína Baluchová
Web www.kristinabaluchova.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt