Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Prečo sa nám do toho chce ísť?

Preto, lebo tento projekt má celospoločenský zmysel! V našej dedinke dlhodobo absentuje podobný typ miniihriska, športoviská v parku sú v nepoužiteľnom stave a náprava je veľmi vzdialená.

Takto podobne by to malo vyzerať, plus nainštalované pevné basketbalové koše.


Komu je športovisko určené?

Jednoducho všetkým obyvateľov, nech sa športuje, nech sa hýbeme, nech sme zdraví telom aj duchom!


Zopár technických informácii o projekte

Cieľ projektu, postup prác a očakávania od zbierky.

Samozrejme, že potrebujeme vyzbierať viac ako 4000 tisíc eur, ale sami si netrúfame povedať ako sa nám bude dariť a predpovedať reakciu obyvateľov našej obce. V prípade, že vyzbierame viac, bude to veľmi vítané. Pokiaľ menej - táto platforma Vám garantuje vrátenie vašich darov na Váš účet.

Ďakujeme Vám! Veríme, že sa pridáte!

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia70

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Jozef Šteffek

Jozef Šteffek

Je dobrovoľné združenie občanov, ktorí jej prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť
v oblasti rozvoja športu a v obdobných telovýchovných aktivitách pre občanov našej obce.
Združenie je riadené predsedom klubu Tiborom Pellerom za pomoci ostatných členov vedenia klubu.
Na snímke sú naši tréneri mládeže.

Názov organizácie Telovýchovná Jednota Malinovo
Miesto realizácie projektu Malinovo
Adresa Športová 1, 90045 Malinovo, Slovensko
Web https://www.malinovopripravka.com/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt