Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Náš projekt

Festival včasného stredoveku UTGARD je najväčším projektom tohto druhu na Slovensku, ktorý sa tento rok uskutoční už 6. krát. Prvý krát náš skromný projekt ožil v roku 2015, kedy sme usporiadali prvý ročník podujatia s viac ako 150 hosťami z 19 skupín oživenej histórie zo Slovenska, Česka a Poľska. Názornou formou „oživenej histórie" sme návštevníkom priblížili, ako žili a bojovali vikingovia a Slovania v období 9. – 11. storočia.Počas nasledujúcich rokov sa nám podarilo zorganizovať ďalšie štyri ročníky a festival postupne rástol ako na kvantite, tak na kvalite. V roku 2019 kvalitný program a 900 účinkujúcich z 11 krajín, prilákali viac 2500 návštevníkov nie len zo Slovenska, ale aj susedných krajín. To všetko aj vďaka úspešnej kampani na Startlabe, ktorá nám zabezpečila pokrytie časti nákladov.
Vo veľkej bitke bez scenára bojovalo 350 bojovníkov. Utgard tak potvrdil svoju pozíciu jedného z najvýznamnejších a najväčších festivalov včasného stredoveku a oživenej histórie v Európe. V súčasnosti pripravujeme 6. ročník, ktorý sa 27.06.2020 uskutoční v autentickom historickom prostredí Archeoparku Liptovia v Partizánskej Ľupči na úpätí Nízkych Tatier.Iba u nás!

Najväčší široko ďaleko a ešte ďalej!!! Taký je náš festival včasného stredoveku - Utgard. Najväčší dobový tábor na Slovensku tvoriaci 300 historických stanov, 40 dobových remeselníkov a 350 bojovníkov vo veľkej bitke bez scenára. Vikingovia, Slovania, Avari, Byzantínci a iní takmer z celej Európy na jednom bojovom poli. K tomu prednášky historikov, koncerty skupín dobovej hudby, bojové hry, turnaje, sokoliarstvo, ohňová show a mnoho iného. Dokonalá atmosféra a prostredie, ktoré vás prenesú do obdobia pred 1000 rokmi.Prečo potrebujeme vašu pomoc?

Zorganizovať zážitok v takýchto rozmeroch a hlavne kvalite si vyžaduje viac, než len množstvo voľného času a nadšenia pre históriu. Bez dostatočných finančných prostriedkov nedokážeme sami pokryť náklady na materiálne zabezpečenie všetkého, čo potrebujeme k zorganizovaniu tohto jedinečného kultúrno-spoločenského podujatia. Získané finančné prostriedky použijeme na úhradu časti nevyhnutných nákladov, aby sa nie len účinkujúci, ale aj návštevníci u nás cítili naozaj dobre. S vašou pomocou tak budeme môcť navodiť autentické podmienky a neopakovateľnú atmosféru včasného stredoveku, vďaka ktorej zažijete históriu doslova na vlastnej koži.
Kto sme?

Sme dobrovoľné, neziskové združenie občanov, združujúce priaznivcov historického šermu a oživenej histórie, obdobia včasného stredoveku, v oblasti Škandinávie a Ruska. Našimi cieľmi sú rekonštrukcia dobového života a historického vojenstva z obdobia včasného stredoveku.Bude pre nás cťou, ak sa rozhodnete náš festival podporiť nie len ľubovoľným darom od 5 €, ale aj návštevou. Presvedčite sa, že sa na históriu nehráme, ale žijeme ňou a napokon, pomôžete dobrej veci. Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia41

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Martin Matejko

Martin Matejko

Predseda OZ

Názov organizácie Utgardar
Miesto realizácie projektu Rosina
Web www.utgard.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt