Žiarislav a Bytosti - CD OŽÍVAJÚ

Žiarislav a Bytosti - CD OŽÍVAJÚ

Nové CD skupiny ŽIARISLAV A BYTOSTI je zvukovo najrozsiahlejší priemet Žiarislava a jeho skupiny a vyzerá to na výnimočný hudobný čin v rámci slovenskej a i stredoeurópskej hudobnej scény. Na doske OŽÍVAJÚ bude najmenej 14 piesní. Vybraté piesne predstavujú už v tejto chvíli zoznam hitov, ako napríklad: HRAJ, HUDBIČKA, POPOVÁR, STARÉ ČASY DOBRÉ, KEĎ SA V HORE, OŽÍVAJÚ

Hudba
Žiarislav a Bytosti - CD OŽÍVAJÚ
Získaná suma
115%

9 198 €

z cieľovej sumy
8 000 €

Kampaň bola

úspešná

O projekte

Hudbu, ktorú hrajú Žiarislav a Bytosti niektorí zaraďujú do world music, iní do nového folklóru či folku ďalších žánrov. Keďže je to hudobne i textovo o jedinečný žáner s presahom do iných umeleckých oblastí, ktorý má nasledovníkov, túto hudbu označujú aj ako novodrevnú, alebo zemosvetovú. Na doske Ožívajú bude najmenej 15 piesní, (natáča sa niekoľko záložných). Vybraté piesne predstavujú už v tejto chvíli zoznam hitov, ktoré skalní fanúškovia spievajú na koncertoch, i keď na doske budú aj prekvapenia.Pestrosť nástrojov a hlasov na nahrávanej dosky však presahuje doterajšie koncertné hudobné zážitky. Vybudené mužské a ženské hlasy hrmia a sršia z piesní STARÉ ČASY DOBRÉ, POPOVÁR a OŽÍVAJÚ, čo je titulná pieseň. Husle, cimbal, píšťalky, fujarky a ďalšie nástroje vyšívajú v novofolklórnych piesňach „HRAJ, HUDBIČKA, NA DOLINE a KEĎ SA V HORE MALÝ VRCHÁR NARODÍ. Piesne „NA STRANE RÁNA a TÝM SA TO ZAČÍNA žánrovo ťažko zaradiť, v prípade, že by sme ohrdli pojmom „novovodrevo", či "zemosvet". Skupina jednoducho spája dávne so súčasnými nástrojmi i stavbou piesní a tvári sa, akoby sa naše hudobné prúdy naďalej vyvíjali, čím napĺňa skutkovú podstatu tohoto kultúrneho počinu a vytvára most nad slovenskou priepasťou medzi tradičnými a súčasnými prejavmi a hodnotami.Tak piesne, ako i odev pre Žiarislava a ďalších nie je len hudobnou pózou, ale dennou skutočnosťou, piesne sú odžité a nie sú len modernou spomienkou na dnes už nežitý folklór, ani rojčením o vymyslených príbehoch. Autentickosť týchto piesní je jednou z príčin, prečo Žiarislav a Bytosti spôsobili u niektorých vlnu nadšenia, ktorá im pomohla zmeniť život a u niektorých - pobúrenie.PIESNE AKO VZPRUHA

Žiarislavove piesne sú dlhodobou vzpruhou pre tých, ktorí sa napriek všetkému nevzdávajú a namiesto frflania a nariekania robia, alebo začínajú robiť niečo preto, aby naša autochtónna kultúra nezanikla, aby sa ďalej rozvíjala a aby sa rozvíjala vedome, dobre a účinne. Túto hudbu počúvajú ľudia rôznych spoločenských vrstiev, rôznych kultúrnych prúdov i rôznych vekových skupín. Pre mnohých je to kultová hudba nielen preto, že na nej vyrastali a zreli, ale aj preto, že v jej hudobnej i textovej podstate je kladný pohľad na svet, a i keď neraz sa v nej zjavujú aj stránky temna, hmly a chmár, vždy cez ne presvitá svit a žiar Slnka – nádeje a videnia dobrého vývoja. Je to hudba, ktorú si možno pustiť na ceste, ale aj večer v izbe a s ktorou sa možno oduševniť a prebúdzať namiesto budíka.
Skupina nahráva v doteraz najsilnejšej hudobnej zostave.Skupina ŽIARISLAV A BYTOSTI

je na našej hudobnej scéne už vyše dve desaťročia. Vyvinula sa od konca 90 rokov - zo záujmovej skupiny nadšencov s cieľom priblížiť sa k pôvodným kultúrnym koreňom - cez rôzne medzistupne až do pódiovej kapely, ktorá najčastejšie koncertovala na Slovensku, v Čechách a na Morave, ale i v ďalších krajinách. Dnes je jednou z najsledovanejších skupín slovenskej world music scény, i keď je z nejakých dôvodov zatiaľ nebola vpustená do tohto mediálneho okruhu.

V čase, keď už si väčšina poslucháčov zabezpečuje hudbu digitálne a predaj CD je veľmi nízky, crowdfundingová kampaň na nahrávanie sa javí ako najlepší a v súčasnosti aj jediný spôsob na to, aby takáto hudba mohla vyjsť v dobrej akosti v štúdiovej podobe. Ak bude táto kampaň úspešná, CD Ožívajú by sa malo v mesiaci apríl tohto roku lisovať a vzápätí predstaviť verejnosti.MEDZI NEBOM A ZEMOU

Kto pozná Žiarislavovu tvorbu, vie, že sa len zhovievavo usmieva nad módnymi vplyvmi, pričom si stále robí „to svoje", čo ale je pre mnohých súčasne „to naše". A tak nikoho azda neprekvapuje zhudobnená staroslovanská báj - balada „ŠIEL ŠUHAJ MESIAČIK" s presahom do nejedného príbehu lásky. Sú tu aj piesne znejúce tak trochu stredoveko, alebo snivo-bájne, ako „HĽADÁ DUCHA a KEĎ BRAČEK VETRÍK, ktoré sú spolu s piesňami AKO PLOD DUBA a NA VRCHÁRSKOM CHODNÍKU známe čitateľom rovnomennej knihy ako zhudobnené básne, na doske budú v „zbytostnenej" úprave. Ak sa kampaň podarí, a veríme, že sa podarí, svojej stálej podobe sa bude tešiť aj naživo rôzne hraná pieseň „V AKEJKOĽVEK PODOBE". No nechýbajú ani prekvapenia, pretože všetko prezradiť sa jednoducho nepatrí.

Na výtvarnom spracovaní pracuje maliar Igor Stromka a v obale CD budú texty piesní.Plánovaná čiastka 8 000 € predstavuje plánované náklady na štúdiové práce, ak má vyjsť CD v plnej kvalite. Táto suma predstavuje len časť nákladov na vydanie CD. Nie sú v nej teda započítané položky, ako lisovanie CD, grafické práce, výtvarný návrh, obal a jeho tlač, honoráre hudobníkov, cestovné náklady, poplatky na ubytovanie počas nahrávania a ďalšie položky.

O projekte

Chcem podporiť!

Páči sa vám projekt, a hoci za vašu podporu nič nečakáte, chcete prispieť. Ľubovoľnou sumou. Ďakujeme!

Ožívajú na ľavo - na pravo (2 ks CD)

Minimálna výška príspevku

20

Môžete si zvoliť 2xCD Ožívajú, alebo 2 ks dostupných CD, podľa vlastného výberu. (Ožívajú; Pri prastarom dube; Tá sila je v nás; Ó, Lada, Lada; Z vrchárskeho raja; Perúnovo drevo)


Ožívajú na trikrát (2 ks CD + 1 ks kniha)

Minimálna výška príspevku

30

2 ks CD vlastného výberu z týchto CD: Ožívajú; Pri prastarom dube; Tá sila je v nás; Ó, Lada, Lada; Z vrchárskeho raja; Perúnovo drevo

+ 1 ks kniha vlastného výberu z týchto titulov: Návrat Slovenov v duchu a slove, Čaro prírody, Piesňoslová

ALEBO

3ks CD podľa vlastného výberu

Ožívajú na 4 strany (2 ks CD + 1 ks kniha Na vrchárskom chodníku, v ktorej je 3. CD)

Minimálna výška príspevku

40

CD vlastného výberu z týchto CD: Ožívajú; Pri prastarom dube; Tá sila je v nás; Ó, Lada, Lada; Z vrchárskeho raja; Perúnovo drevo

+ kniha Na vrchárskom chodníku

ALEBO

4 ks CD podľa vlastného výberu

Ožívajú na 5 prstov (5 ks CD)

Minimálna výška príspevku

50

5 ks CD vlastného výberu z týchto CD: Ožívajú; Pri prastarom dube; Tá sila je v nás; Ó, Lada, Lada; Z vrchárskeho raja; Perúnovo drevo


Ožívajú na každom prste (Výber z CD a kníh v ľubovolnom počte do 10 ks)

Minimálna výška príspevku

100

Ožívajú rukami - nohami (Výber z CD a kníh v ľubovolnom počte do 20 ks)

Minimálna výška príspevku

200

Novinky

Prevzatie balíčkov s dielami a vyžrebovanie cien

Update #7, 13.07.2020

Priatelia!

Podarilo sa nám CD Ožívajú, ktoré ste podporili, úspešne dokončiť a vydať. Preto ešte raz ďakujeme za podporu, vďaka ktorej je naše CD také, aké je – zvukovo zatiaľ najrozsiahlejšie spracovaná nahrávka z našej dielne.

Tí, ktorí si vybrali knihy a CD podľa výberu ako pozornosť pre podporovateľov, dostanú svoje balíčky trojakým spôsobom. Keďže poštovné pre všetky zásielky predstavuje hodnotu cez 600 E, prvé dva spôsoby sú také, ktoré nám znižujú tieto náklady, čo je pre nás dobré, keďže štúdiové práce presiahli zozbieranú hodnotu a okrem toho sme mali ďalšie náklady, ako lisovanie, výroba obalu, natáčanie klipu a pod. Niektorí si svoje balíčky prevzali na uvedení v Žiline a na bratislavských hovoroch s piesňami, niektorým ich doniesli okoloidúci poslovia alebo prostredníci. V zásade teda ide o tieto spôsoby doručenia:
1. Zásielku si vyzdvihnú od prostredníka vo svojom meste, ak taká možnosť je.

2. Balíček alebo voľné CD si vyzdvihnú na stanovisku (čajovni a pod.) vo svojom meste (ak tá možnosť je)

3. Balíček mu pošleme poštou – hlavne ak ide o podporovateľa ,ktorý nebýva v meste, kde by sme mali prostredníka alebo stanovisko s našimi dielami. Balíčky budeme zasielať aj tým, ktorí si z nejakých dôvodov balíček vo svojom meste na stanovisku nevyzdvihnú.

Tuto je predbežný zoznam stanovísk v mestách, v ktorých máme takýchto spriaznencov :

BRATISLAVA - Čajovňa Biela Ľalia, Nevädzova 4, Prac.dni 8.30-15.00, niektoré balíčky podporovateľov (napíšeme osobitne) + voľné CD - už sú tam.
NITRA - prostredník Tibor 0918 790 543, voľné CD sú, balíčky ešte nie sú
TRNAVA - Vinotéka Amfora, Dohnányho 2, Peter 0940 731 221, voľné CD už sú tam, balíčky ešte ni.

ZVOLEN - Čajovňa Mandala, 13.00-22.00 Po-So, Ned. 13.00-20.00 Podpor. Balíčky už sú, voľné CD dodáme v týždni.
BANSKÁ BYSTRICA - niektoré balíčky sme dodali do Čajovne Čarovne (M.H., M.Š., P.S, ostatné dodáme v týždni a osobne oznámime, miesto na voľné CD nemáme.
POPRAD, SVIT, SPIŠSKÁ NOVÁ VES - prostr. Rodan 0901 711 000 - Voľné CD i balíčky bude mať v utorok
KOŠICE – podporovateľské balíčky aj kusové CD – Dobrá Čajovňa Mäsiarska ulica – v priebehu týždňa (ozve sa vám prostredník Rodan)
PREŠOV – podpor.balíčky i voľné CD (pre RK), kaviareň Kolmanka 15.00-22.00, v priebehu týždňa (ozve sa vám prostredník Rodan)
ŽILINA a Kysucké Nové Mesto – Čajovňa Seishin, Sad SNP, 15 – 22.00, v priebehu týždňa

Ožívajú CD – pre predplatiteľov a aj pre ďalších - nosiče dodané už buď sú alebo – ak je tak označené – dodáme v priebehu týždňa a hneď aj upresníme. Uvítame ďalšie miesta možného prevzatia - v podobe stálych miest alebo prostredníkov. Tam, kde nie je označené, že už sú veci dodané, je lepšie si pre istotu vopred zavolať.

Ak by ste vedeli tento zoznam doplniť, dajte nám vedieť. Zatiaľ sme dodali CD do Bratislavy, Žiliny, Nitry, niektoré zásielky priniesli sokoli zo stredného Slovenska a do ostatných hore uvedených miest ešte nosiče nedorazili, keď to bude zabezpečené, pošleme vám ďalší oznam.

A tuto je 12 vyžrebovaných pozorností, ktorých v Žiline vylosovala naša cimbalistka Miloslava:

1. Fujarka – Ivan Španielka - Handlová

2. Píšťala 6-dierová – Filip Reipricht – Zeleneč

3. Píšťala koncovka – Karol Gonda - Tvrdošín

4. Bubienok – Barbora Hollá – Námestovo

5. Ozembuch – Lukáš Džerenga – Mníšek nad Hnilcom

6. Bunkoš – Zdeněk Ordelt – Praha

7. Chrastidlo zo surovej kože – Marta Figurová – Dunajská Lužná

8. Bubenícke paličky z tisového dreva – Tibor Burian – Nitra

9. Ozvučené bubenícke paličky (vynálezy): bubenícka drienková palička s ozvučnými plieškami – Jana Kufčáková - Bratislava

10. Dubenícka svíbová palička so vstavaným hrkadlom – Vanda Struháriková - Bratislava

11. Drienkové rázsochové chrastidlo s dlhým dozvukom – Marián Laššák – Brezno

12. Vtáčkarska píšťalka – Henrieta Horvátová - Trnava

Dúfame, že všetko prebehne v poriadku a keby čokoľvek bolo treba riešiť, ozvite sa nám na diva@ved.sk.

Buďte zdraví!

Žiarislav

Uvedenie CD Ožívajú už je za dverami

Update #6, 01.07.2020

Tak sa nám to podarilo! Pozývame Vás na uvedenie nového CD OŽÍVAJÚ, ktoré nahrali Žiarislav a Bytosti s podporou tejto zbierky na konci roku 19. a v prvom štvrťroku 20. roku. 16 piesní na veľkodoske, ktorá môže hrať vyše hodiny, predstavuje v slovenskom, ale aj mimoslovenskom hudobnom priestore zaujímavý úkaz a to už aj samotným nástrojovým obsadením, s využitím dávnych i novších akustických nástrojov. Fujara ako sprievodný nástroj v 15 piesňach, bubny doby a ďalšie "vychytávky" sú súčasťou zvuku, ktorý sa nepodobá na nič iné. Harmónie s častým využitím koncovkovej (lydicko-podhalinskej) stupnice dávajú hudbe onakvejší základ i v dobe, keď vyrašilo mnoho world-music zoskupení. Žiarislav a Bytosti túto hudbu označujú ako novodrevnú, alebo ako ZEMOSVETOVÚ. A po prvý raz sa dostalo hudbe z tohto zdroja aj náležitej postprodukcie, teda štúdiového vyvažovania zvukov tak, aby hrali v prijateľnej podobe v rôznych reprodukčných zariadeniach. Žiarislav a Bytosti si dali zvlášť záležať na zboroch a viac-hlasoch, ktoré sú príznačné napríklad v piesni s trávnicovým nápevom "Staré časy dobré", alebo aj v titulnej piesni "Ožívajú". Za zmienku stojí aj skutočnosť, že skupina po prvý raz pravidelne cvičila od doby, keď sa Žiarislav presťahoval z Trnavy do Veporských vrchov. Možnože už aj preto sa oplatí prísť na uvedenie do Žiliny, kde zahráme v 6-člennej zostave na terase hudobného Smer klubu 77. Čaká nás aj živlové prekvapenie a vyžrebovanie cien pre podporovateľov zbierky, chvála ktorým vychádza veľkodoska v takejto podobe. Ak by chcel niekto z podporovateľov zbierky ísť len na uvedenie nahrávky s vyžrebovaním a pred koncertom odísť, teda - neplatiť vstupné, nech sa ohlási u vedúceho podujatia (ŽS),Na podujatí si môžete vyzdvihnúť svoje odmeny, druhý spôsob je - na inom našom podujatí, alebo - u prostredníkov vo vašom meste. Tým, ktorí tieto možnosti nevyužijú, odmeny zašleme poštou. Takže v Žiline už túto sobotu 4.7.- nabudení a pripravení na mimoriadny živový zážitok. Hoja!

ZOZBIERALI STE 115 %, SRDEČNÁ CHVÁLA!

Update #5, 20.04.2020

Priatelia! Srdečná chvála všetkým zúčastneným! Za účelom podpory vydania nášho nového CD sa zozbieralo 115 percent pôvodne stanovenej sumy a to znamená, že nielenže chystáme posledné štúdiové práce (mastrovanie), ale podľa všetkého aj pripravíme k vydaniu dosky aspoň 1 klip. Naša zbierka začala pred, ale prebiehala už v čase prepuknutia nákazy a veľmi si ceníme, že napriek tomu, v čase, keď každý musí uvažovať, ako narábať s peniazmi, naši priatelia a priaznivci, teda Vy, ste podporili vydanie našich piesní svojim osobným vkladom. Čaká nás ešte niekoľko týždňov hustých prác, vrátane prípravy obálky a iných zdanlivých nepodstatností, v skutočnosti však dôležitých vecí,z ktorých budú pre naše piesne utkané krídla. Potom odošleme podklady do výroby nosičov piesní. Týmto spôsobom vás budeme oboznamovať o priebehu záverečných prác i o podobe uvedenia našej veľkodosky, ktorá sa možnože uskutoční v priamom prenose na medzisieti, samozrejme, aj s vyžrebovaním vybraných hudobných nástrojov. Po tom, ako budeme mať vylisované nosiče a uvedené CD, zašleme Vám aj poďakovania v podobe nosičov a kníh, takže budete medzi prvými, kto ich učuje. Tak ešte raz srdečná chvála! Za prípravnú redakciu a skupinu Bytosti - Žiarislav.

Žiarislav a Bytosti dotočili CD Ožívajú

Update #4, 04.04.2020

Nová, rozsiahla doska Ožívajú vyjde vďaka zbierke na www.startlab.sk, ktorá sa po začatí ocitla v čase koronavírovej chrípky. Zbierka sa končí na Bielu sobotu 11.4.r.20. CD má vyjsť v máji. Dary môžu byť podľa vlastného výberu vyvážené CD-čkami alebo aj knihami Žiarislava. ŽS+B nahrali 16 piesní, ktoré predstavujú výber nenahratých vecí, ktoré hrali v posledných 10tich rokoch na koncertoch. Je tam aj niekoľko nových piesní, ktoré nikdy predtým neodzneli.

Tuje krátky rozhovor členov skupiny Žiarislav a Bytosti z času posledného spoločného nahrávania novej dosky OŽÍVAJÚ.Zbierka sa končí presne o týždeň. V závere je ukážka piesne. Ak sa vyzbiera do konca týždňa chýbajúca časť - 18 percent (okolo 1 500 E), CD vyjde v máji. Ak by sa limitovaná zbierka nenaplnila, peniaze by boli Startlabom automaticky poslané späť darcom.

Dnes - v sobotu 4.4.20 o 20.00 bude hovoriť Žiarislav s Borisom zo Slobodného vysielača o tom, čo ďalej s prírodným hospodárstvom (Gazdovskou obrodou) a v čom treba pohnúť s potravinovou bezpečnosťou Slovenska, popritom niečo povie aj o novej doske a pustí pripravenú ukážku z nového CD - zostrih z 12 piesní.

Dve tretiny zbierky na Ožívajú. Bude aj klip Staré časy?

Update #3, 26.03.2020

Vzhľadom na zložité spoločenské podmienky sa naša zbierka na nové CD skupiny Žiarislav a Bytosti vyvíja celkom slušne. Prešlo približne dve tretiny stanoveného času (zo 45 dní) a máme zozbieraných približne dve tretiny stanovenej sumy. Startlab má vcelku prehľadné podmienky – vklad sa na stráne zobrazí, aj jeho veľkosť – vo chvíli, keď obeživo príde na účet a pekne vidno, koľko času zostáva do konca zbierky aj aký pomer je vyzbieraný. Ak sa vyzbiera stanovená suma, vklad sa prevedie na účet nášho vydavateľstva. Treba povedať, že časopis Rodná cesta a články na našich webových stránkach sú neplatenou, neziskovou a dokonca hospodársky stratovou záležitosťou a len raz za čas je možnosť takejto zbierky, ktorou sa dá naša činnosť podporiť. Teraz tá možnosť je. Ak sa nazbiera stanovená suma, v krátkom čase pripravíme do vydania prichystanú veľkodosku, ktorú treba ešte pár týždňov štúdiovo spracúvať. Ak zozbieraná suma zjavne presiahne stanovený základ predstavujúci len časť nákladov na vydanie, v tej chvíli začneme pripravovať aj klip k piesni Staré časy, v ktorom sú prvky novodrevnej kultúry. Srdečná chvála za to, že ste podporili našu dosku. Ak chcete podporiť našu činnosť a rozvoj našej kultúry – tvorivosti vychádzajúcej z našich koreňov – môžete dať túto zbierku do pozornosti áj svojim známym, hlavne tým, ktorí majú radi našu hudbu. Prajeme vám zdravie a dobrú živu a duchaplnosť aj v tejto náročnej dobe. Hoja!

Chvála. Za skupinu Žiarislav a Bytosti a našu redakciu – Žiarislav.

Zbierka na Ožívajú je v polovici! Odmietli sme predĺženie.

Update #2, 19.03.2020

Nové CD Žiarislav a Bytosti sme sa rozhodli vydať s pomocou zbierky priaznivcov našej hudby a kultúry, čo vyzerá byť zatiaľ najvhodnejšou cestou vydávania náročnejších diel v naše oblasti. My nie sme ľudia, ktorí by si vypisovali všakovaké žiadosti o granty na ministerstvách a v treťosektorových organizáciách. A ani sa nám nezdá ako schodná cesta vydávania prostredníctvom nadnárodných firiem hudobného priemyslu. Keď sa naši priaznivci priamo zložia na časť nákladov diela, javí sa nám to ako najčistejšia podoba zabezpečenia prostriedkov v čase, keď sa obeživo uložené do nahrávania už predajom tak nevracia. A zároveň je to ukážka toho, že sa o svoju kultúru všetci môžeme zaslúžiť, i keď rôznymi spôsobmi.

Keďže na našich stránkach nemáme také vybavenie, aby sme uskutočnili takýmto prehľadným a pre nás nenáročným spôsobom verejnú zbierku, využili sme službu Startlabu – spoločnosti ktorá je na toto uspôsobená a má na to technické vybavenie. Za tých sedem percent to stojí – my by sme tiež museli za nastavenie takto vyzerajúcej zbierky na našej stránke platiť a toto je pre nás aj časovo výhodnejšie.

Tu že sú zakliate naše piesne? Tak ich odkľajme, stolček, prestri sa!

Po úspešnom začiatku zbierky, asi po vyše dvoch týždňoch na Slovensku začala tá nezvyčajná nákaza, ktorá nám mnohým zasiahla do života. V prvom týždni prekvapenia z nákazy zbierka celkom zastala. Po dvoch článkoch (Vydanie veľkodosky OŽÍVAJÚ je ohrozené , Zmenil sa vírus, zmeníme sa aj my.) sa zbierka opäť spustila. Hovorili sme s vedením Starlabu a dozvedeli sa, že všetky zbierky to zmrazilo. Predpokladali sme, že crowdfundingová spoločnosť asi natiahne pevnú dĺžku kampaní projektov, aby v tejto dobe neskončili nezdarom. Stalo sa to tak skôr, než sme si to všimli a zrazu nám naskočil dvojnásobný počet dní, ktoré zostávajú do konca zbierky. My sme ale tento ústretový krok odmietli. V tejto chvíli sme v polovici času, ktoré odmeriavajú hodiny zbierky s pevným, teda fixným odpočtom 45 dní. Zostáva nám teda polovica stanoveného času. Isteže, keby sme prijali ponúknuté predĺženie zbierky o ponúknutých 25 dní, vyzbieralo by sa viac peňazí. Prečo sme to ale odmietli?

VIEME, ŽE JE MIMORIADNY STAV

a že to máme všetci ťažké. Sú veci, ktoré ale nechceme naťahovať. Napríklad sadiť plodiny musíme, lebo je jar. Vydať dosku neskôr – to by nám nik nemal za zlé, každý by to v týchto podmienkach pochopil. Lenže – napríklad v štúdiu, kde nahrávame a onedlho sa tam bude mastrovať (nastavovať, zosúlaďovať) desať nástrojových a desať spevových stôp, v tom štúdiu sme sa dohodli na určitom spôsobe platenia v určitom čase. Dosť, že v budúcom týždni tam nahrávanie ruší hudobník z Rakúska – nepustia ho. My by sme chceli dodržať slovo a časy. Druhá vec je, že o mesiac neskôr vôbec nemusí byť lepší stav spoločnosti na uvedenie dosky. Chceme ju uviesť v pôvodne stanovenom čase, teda v máji , i keď nebudeme mať spoločenské uvedenie naživo s koncertom, ako sme a ste zvyknutí. Nuž – uvedieme to inak. Ale nahrávka by sa mala včas dostať k vám. V dobe, ktorá bude náročná. A to je dosť dôležité – i keď budeme narábať s menším množstvom peňazí a možno nám to nevyjde na video, možnože zbierka skončí „o chlp", ak bude úspešná, ale príde k vám v tom pravom čase. Všetkých 16 piesní, z ktorých niektoré sa budú mnohým javiť ako veľmi časové. Piesne sú napísané už nejakú dobu, nahrávame ich od jesene, treba ich už len „donastaviť" trojtýždňovým masteringom, a potom môžeme ukončiť zalamovanie obalu so slovami piesní a dať dosku do lisovne. Ďalší dôvod dodržania pôvodného plánu je, že pisateľ má plné ruky práce a spoločenský stav vecí ho popchýňa k písaniu dôležitých statí, ktoré by mohli napomôcť rovnováhe jednotlivcov, aj spoločnosti. Bude treba písať knihu už rozpracovanú, bude treba prednahrať piesne pre deti o zvieratách, bude treba prepísať a nejako dokresať nahrávky rozprávok o trpaslíkoch, ktoré sú nielen zábavné, ale v prírodnom živote vlastne aj vzdelávacie… Treba robiť ďalšie veci.

Ešte to na spev nevyzerá, ale už sa to črtá. Aby došlo k vyvrcholeniu podujatia, ešte treba priložiť ruku k dielu. Teraz nezbierame drevo, ale obeživo. A hriať nás bude hudba. Živa! Foto: Ďuro Shelley

V ČASE NASADENÝCH RÚŠOK MÚZAM KVETY NEKVITNÚ. NAOZAJ?

Piesne predsa neumierajú, pestujeme si ich v duši tak či tak, a to nám vlastne pomáha. Možno je to len jedna z radu skúšok. Pravdu povediac, pisateľ žije vlastne skoro stále v mimoriadke. Už dlhú dobu. Skoro stále je to zaberák. Človek verí ľuďom. Je to ako na Letnom Slnovrate. Vieme, že treba nazbierať drevo. Mohli by sme si ho požičať. A potom by ho musel niekto vrátiť. Alebo by sme si ho mohli kúpiť. A teda by sme museli vybrať od účastníkov vstupné. A tak sa do toho dáme svojpomocne. Ideme zbierať drevo všetci. Možnože niekto viac, niekto menej a niekto vôbec. Ale nakoniec máme pred západom slnka drevo na vatry prichystané. A toto je podobné. Niekto obetuje nezištne. Niekto si dosky vlastne predplatí alebo bude vyvážený aj knihami, to je tiež uvedomelé jednanie. A niekto si jednoducho tie pesničky stiahne. Ale vždy to stojí – naša kultúra stojí na uvedomelosti zdravého jadra. Nie je v tom žiadna spravodlivosť, okrem duchovnej. A o tej vlastne ani nemusíme rozprávať. Je to živá vec.

Môžeme to všetko vnímať aj vedecky a hmotne. A môžeme aj duchovne. Ale vieme, tak, či tak, že vedomie a zodpovednosť je to, čo z nás robí nielen ľudí, to ešte nie je záruka kultúrnej akosti, ale čo z nás robí bytosti naozaj duchaplnejšie. Potešiť sa pri dobrej piesni je jedna vec. Ale táto nádielka nie je len o tom. Otvorí viac. A my chceme dodržať slovo v čase a priestore. Robíme viacero spoločenských činností a úloh. Ale len na niektoré je raz za čas zbierka. Vieme, že každý má starosti a to nemalé. Ale napriek tomu – ak chcete napomôcť dobrému chodu, je na to ten správny čas. Chvála.

Žiarislav, na Medzi, 18. 3. r. 20.

Chvála všetkým, čo sa do zbierky už zapojili!

Losovanie pre darcov a podporovateľov tejto zbierky: 12 hudobných nástrojov zo Žiarislavovej dielne.

Update #1, 03.03.2020

Pozor pozor, mimoriadna udalosť v našej verejnej zbierke na CD OŽÍVAJÚ - ŽIARISLAV A BYTOSTI, ktorá tu práve prebieha. Žiarislav sa rozhodol, že na uvedení CD v prestávke koncertu v Bratislave poskytne do losovania hudobné nástroje a ich funkčné časti zo zbierky, ktorú používal a ešte aj používa pri nahrávaní dosky. Sú to tieto nástroje: fujarka, píšťala 6-dierová, píšťala koncovka, bubienok, ozembuch, bunkoš, chrastidlo zo surovej kože, bubenícke paličky z tisového dreva, ozvučené bubenícke paličky (vynálezy): bubenícka drienková palička s ozvučnými plieškami, bubenícka svíbová palička so vstavaným hrkadlom, drienkové rázsochové chrastidlo s dlhým dozvukom a ďalšie veci. Do žrebovania budú zaradení všetci, čo prispeli na zbierku. Samozrejme, z tých, ktorí o sebe poskytnú aspoň nejaký údaj - teda ak neostanú v úplnej anonymite. V každom prípade srdečná chvála za podporu tým, ktorí už podporili našu spoločnú vec a aj tým, ktorí ju ešte len podporia. Živa na dobrú vec!

Podporovatelia

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Ožívajú na trikrát (2 ks CD + 1 ks kniha)

30 €

👤 Michal Margus

🎁 Ožívajú na ľavo - na pravo (2 ks CD)

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Ožívajú na ľavo - na pravo (2 ks CD)

💬 Želám nech sa všetko podarí a nech zostane dobro v nás.

20 €

👤 Marcel Kyrc

🎁 Ožívajú na ľavo - na pravo (2 ks CD)

20 €

👤 Hana Kováčiková

10 €

👤 Peter Daniel

🎁 Ožívajú na trikrát (2 ks CD + 1 ks kniha)

30 €

👤 Karol Gonda

🎁 Ožívajú na trikrát (2 ks CD + 1 ks kniha)

💬 Ďakujem

30 €

👤 Roman Savka

🎁 Ožívajú na 4 strany (2 ks CD + 1 ks kniha Na vrchárskom chodníku, v ktorej je 3. CD)

💬 Dakujem a prajem vsetko dobre vsetkym bytostiam

40 €

👤 Alexander Dej

🎁 Ožívajú na trikrát (2 ks CD + 1 ks kniha)

💬 Vďaka za všetko...

30 €

👤 Michal Čorný

🎁 Ožívajú na ľavo - na pravo (2 ks CD)

💬 Vďaka za vašu tvorbu

20 €

👤 Ľubomír Pražiak

8 €

👤 Anonymný podporovateľ

30 €

👤 Katarína Beťková

🎁 Ožívajú na ľavo - na pravo (2 ks CD)

20 €

👤 Zdeněk Ordelt

🎁 Ožívajú na ľavo - na pravo (2 ks CD)

💬 Ahoj Žiarislave, posílám ti podporu tvého alba a těším se na nové nahrávky. Je to skvělé, že nahráváte, kéž hudba našich předků zní krajinou i v srdcích. Zdravím vás a těším se na naše setkání, které se blíží. Hodně sila a síla předků s vámi. Srdečně, Zdeněk.

20 €

👤 Martin Svajdlenka

🎁 Ožívajú na ľavo - na pravo (2 ks CD)

21 €

👤 Július Merga

🎁 Ožívajú na trikrát (2 ks CD + 1 ks kniha)

💬 Chvála vašej práci živorodej.

30 €

👤 Lenka Danielová

🎁 Ožívajú na trikrát (2 ks CD + 1 ks kniha)

30 €

👤 Jan Killian

🎁 Ožívajú na ľavo - na pravo (2 ks CD)

💬 Srdečně zdravím z andských kopců

20 €

👤 Ján Ševc

🎁 Ožívajú na ľavo - na pravo (2 ks CD)

20 €

👤 Henrich Pitoňák

🎁 Ožívajú na trikrát (2 ks CD + 1 ks kniha)

💬 Nepoľavujte s osvetou Slovenov a propagáciou morálnych hodnôt žitia

30 €

👤 Mária Belkova

🎁 Ožívajú na trikrát (2 ks CD + 1 ks kniha)

30 €

👤 Branislav Martinak

🎁 Ožívajú na ľavo - na pravo (2 ks CD)

20 €

👤 Peter Paldan

🎁 Ožívajú na 4 strany (2 ks CD + 1 ks kniha Na vrchárskom chodníku, v ktorej je 3. CD)

40 €

👤 Peter Horváth

🎁 Ožívajú na ľavo - na pravo (2 ks CD)

20 €

👤 Branislav Martiš

🎁 Ožívajú na trikrát (2 ks CD + 1 ks kniha)

30 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Ožívajú na 5 prstov (5 ks CD)

💬 Ďakujem, že ste. Už sa teším, že v Bratislave budete koncertovať a na Vaše knihy a CD

55 €

👤 Peter Pápay

🎁 Ožívajú na ľavo - na pravo (2 ks CD)

💬 Chvála za dary!

20 €

👤 Karol Daucik

🎁 Ožívajú na každom prste (Výber z CD a kníh v ľubovolnom počte do 10 ks)

💬 Ďakujem

100 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Ožívajú na trikrát (2 ks CD + 1 ks kniha)

44 €

👤 Erik Weigel

🎁 Ožívajú na ľavo - na pravo (2 ks CD)

💬 Živa!

20 €

   1 2 3 4 ... 9

Autori

Miro Žiarislav Švický

Miro Žiarislav Švický

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Chcem podporiť!

Páči sa vám projekt, a hoci za vašu podporu nič nečakáte, chcete prispieť. Ľubovoľnou sumou. Ďakujeme!

Ožívajú na ľavo - na pravo (2 ks CD)

Minimálna výška príspevku

20

Môžete si zvoliť 2xCD Ožívajú, alebo 2 ks dostupných CD, podľa vlastného výberu. (Ožívajú; Pri prastarom dube; Tá sila je v nás; Ó, Lada, Lada; Z vrchárskeho raja; Perúnovo drevo)


Ožívajú na trikrát (2 ks CD + 1 ks kniha)

Minimálna výška príspevku

30

2 ks CD vlastného výberu z týchto CD: Ožívajú; Pri prastarom dube; Tá sila je v nás; Ó, Lada, Lada; Z vrchárskeho raja; Perúnovo drevo

+ 1 ks kniha vlastného výberu z týchto titulov: Návrat Slovenov v duchu a slove, Čaro prírody, Piesňoslová

ALEBO

3ks CD podľa vlastného výberu

Ožívajú na 4 strany (2 ks CD + 1 ks kniha Na vrchárskom chodníku, v ktorej je 3. CD)

Minimálna výška príspevku

40

CD vlastného výberu z týchto CD: Ožívajú; Pri prastarom dube; Tá sila je v nás; Ó, Lada, Lada; Z vrchárskeho raja; Perúnovo drevo

+ kniha Na vrchárskom chodníku

ALEBO

4 ks CD podľa vlastného výberu

Ožívajú na 5 prstov (5 ks CD)

Minimálna výška príspevku

50

5 ks CD vlastného výberu z týchto CD: Ožívajú; Pri prastarom dube; Tá sila je v nás; Ó, Lada, Lada; Z vrchárskeho raja; Perúnovo drevo


Ožívajú na každom prste (Výber z CD a kníh v ľubovolnom počte do 10 ks)

Minimálna výška príspevku

100

Ožívajú rukami - nohami (Výber z CD a kníh v ľubovolnom počte do 20 ks)

Minimálna výška príspevku

200