Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Cieľom znovuoživenia Átria je vrátiť tento priestor deťom - aby tam mohli tráviť svoj voľný čas, relaxovať a využívať ho aj na možnosť výučby niektorých vhodných predmetov na čerstvom vzduchu.

V školskom átriu vytvoríme záhony, vysadíme ovocné stromy, opravíme schodisko, vytvoríme terasovité sedenie a komunitnú záhradu, v ktorej si žiaci sami budú môcť dopestovať niektoré suroviny na nová projekt Školy varenia. Nechýbať bude kompostovisko, aby sme ich viedli k ekologickému hospodáreniu.3 Fázy projektu

Celý projekt je rozdelený do 3 fáz v závislosti od získania množstva finančných prostriedkov:

Spodná časť – vytvorenie vyvýšených záhonov, výsadba ovocných stromčekov, vybudovanie kompostoviska a vytvorenie zelenej plochy (pomocou zatrávňovacích rohoží) sa bude realizovať do júna 2020.

Vrchná časť – oprava schodiska a maľovanie, terénne úpravy (príprava na položenie terasových dosiek) sa bude realizovať do júna 2020. V prípade, že sa nám v kampani podarí vyzbierať na projekt dostatok financií, do leta by sme radi osadili aj terasový systém z WPC dosiek.

Stredná časť – orez spodných konárov, terénne úpravy (príprava na položenie terasových WPC dosiek a schodiska), nákup externých tulivakov a osadenie vyvýšených záhonov s kvetinami a bylinkami sa bude realizovať v prípade získania dostatku finančných prostriedkov v rámci kampane.
Na vybudovanie jednej terasy aj s príslušenstvom je potrebné rátať s nákladmi vo výške cca. 8 tis €.Financovanie projektu

Financovanie tohto projektu je 3 zložkové. Prvú časť poskytne Rada rodičov zo svojich interných zdrojov. Druhá zložka je získanie príspevkov z rôznych grantov, o ktoré sa ako Rada rodičov priebežne uchádzame. A treťou, veľmi dôležitou zložkou je podpora tohto projektu prostredníctvom vašej podpory.Sme aktívni

Veľmi veľa aktivít sa bude realizovať vrámci dobrovoľníckych aktivít a za výdatnej pomoci učiteľov, rodičov a žiakov. Súčasný zdevastovaný stav Átria sa pomaly mení každým dňom, no na premenu tohto priestoru v zmysle vizualizácie je ešte potrebných veľa krokov no hlavne financií a ochoty pomôcť. Na našej web stránke www.rrb21.org budeme priebežne zverejňovať fotky z realizácie tohto projektu.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať na email: marek.fedorocko@rrb21.org alebo telefonicky na tel. čísle: +421 905 639 021. Radi Vám poskytneme viac detailov o tomto projekte a uvítame každú formu pomoci. Či už formou materiálu, dobrovoľníckej podpory alebo finančnej podpory.Veľmi pekne ďakujeme za každé euro a veríme, že s Vaším prispením sa nám podarí tento projekt pretaviť do reality. Átrium dostane druhú šancu a naše deti úžasný priestor na možnosť realizovať sa a oddychovať na čerstvom vzduchu.O nás

Rada rodičov za posledné 2 roky zrealizovala niekoľko zaujímavých projektov ako napríklad:

 • Osvetlenie atletického oválu (http://rrb21.org/osvetlenia-atletickeho-ovalu/), nákup športových prostriedkov pre deti vo výške 3.700 €
  (http://rrb21.org/grant-na-podporu-sportu-a-sportov...),
 • zrealizovanie projektu na zavedenie kabeláže do každej triedy a zavedenie elektronickej triednej knihy,
 • rekonštrukcia basketbalového ihriska a osadenie nových košov, organizácia športovej olympiády pre 700 žiakov
  (https://zsbelehradska.sk/olympijsky-den/),
 • pravidelná organizácia Mikuláša pre žiakov I.stupňa,
 • zabezpečenie IT príslušenstva (notebooky, tlačiarne a pod.) pre jednotlivé triedy,
 • participácia na viacerých dobrovoľníckych projektoch a kopec ďalších aktivít...


Ako môžete vidieť, sme skupina ľudí (rodičov), ktorá má záujem veci posúvať dopredu a zlepšovať prostredie, v ktorom žijeme a vychovávame naše deti.StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia22

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Marek Fedorocko

Marek Fedorocko

Marek Fedoročko je člen Rady rodičov, otec 2 detí, ktoré navštevujú ZŠ Belehradská 21 v Košiciach, no hlavne je to človek, ktorý chce veci posúvať dopredu a zlepšovať podmienky na život v jeho okolí a komunite. Verí, že investovať do detí, ich vzdelávania a zdravia je tá najlepšia investícia.

Ján Šimko

Ján Šimko

Tajomník Rady rodičov školy a člen Rady školy. Človek s veľkým srdcom, ktorý vždy keď môže tak pomôže. Detailista, vášnivý fotograf no hlavne dobrovoľník, ktorý nechýba na žiadnej akcii a vie, že čím viac pomôže, tým to bude mať väčší zmysel.

Názov organizácie Rada rodičov školy pri Základnej škole Belehradská 21, Košice
Miesto realizácie projektu Kosice
Adresa Belehradská 21, 04013 Kosice, Slovensko
Web www.rrb21.org

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

 • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt