Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

Poďakovania

Poďakovania

O projekte

O projekte

Náš projekt.

V dňoch 15. - 16. júla 2017 sa pri obci Jasenové (okres Žilina), uskutoční tretí ročník najväčšieho slovenského festivalu včasného stredoveku a experimentálnej archeológie, UTGARD, s viac ako 400 účinkujúcimi zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska, Nemecka, Francúzska atď. Historický tábor, dobová kuchyňa, dobové remeslá, lukostreľba, prednášky, aktívny program pre deti a dospelých, turnaje jednotlivcov, turnaje skupín o most, dobová hudba, ohňová show a rekonštrukcie obradov života našich predkov. Zlatým klincom programu bude veľká bitka približne 200 vikingov, Slovanov a Avarov v historicky verných dobových kostýmoch, využívajúcich funkčné repliky dobových zbraní a výzbroje.

Prečo potrebujeme vašu pomoc?

Vaša finančná pomoc pomôže nášmu občianskemu združeniu zvládnuť značnú finančnú a materiálnu náročnosť 3. ročníka tohto jedinečného kultúrno-spoločenského podujatia. Získané finančné prostriedky budú použité na úhradu honorárov zahraničných skupín dobovej hudby, ozvučenie, občerstvenie pre účinkujúcich a zdravotného zabezpečenie podujatia sanitkou. Bude pre nás cťou, ak sa rozhodnete náš festival podporiť nie len darom, ale aj návštevou.

Kto sme?

Sme dobrovoľné, neziskové združenie občanov, združujúce priaznivcov historického šermu a oživenej histórie, obdobia včasného stredoveku, v oblasti Škandinávie a Ruska. Našimi cieľmi sú rekonštrukcia dobového života a historického vojenstva z obdobia včasného stredoveku.

Novinky0
Podporovatelia22

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Martin Matejko

Martin Matejko

Predseda občianskeho združenia a skupiny oživenej histórie, Utgardar.

Názov organizácie Utgardar
Miesto realizácie projektu Rosina

Kontaktujte autoraPoďakovania (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

Kontakt