Bez súhlasu.txt

Bez súhlasu.txt

Podporte vydanie knihy Bez súhlasu.txt - chýbajúcej zbierky esejí, v ktorej autorky spracovávajú tému kultúry znásilnenia. Kniha vzniká z kolektívnej frustrácie z limitovaného hnutia MeToo v slovenskom i českom prostredí. Jej cieľom je zvýrazniť neviditeľné a dať priestor hlasom, ktoré boli umlčané vetou „ale toto u nás riešiť nemusíme" ešte pred tým, než sa pre ne otvoril verejný priestor.

Literatúra
Ľudské práva
Bez súhlasu.txt
Získaná suma
146%

5 848 €

z cieľovej sumy
4 000 €

Kampaň bola

úspešná

O projekte

Bez súhlasu.txt je v poradí už štvrtou knihou česko-slovenskej edície .txt vydávanej v rámci spolupráce kultúrno-spoločenského mesačníku Kapitál, umeleckého kolektívu APART a združenia pre výskum a kolektívnu prax Display.cz. Táto kniha je produktom frustrácie z neprítomnosti #MeToo hnutia v našom priestore. Jej cieľom je venovať sa diskurzom o sexuálnom násilí a kultúre znásilnenia na území Slovenskej a Českej republiky.

Do spolupráce sme prizvali autorky z rôznych oblastí a priestorov práce starostlivosti, advokácie a scitlivovania. Práve z perspektívy týchto priestorov píšu o priamej skúsenosti s pretrvávajúcimi a uchovávajúcimi sa naratívmi o násilí, o jeho vyviňovaní a normalizovaní. Cieľom knihy je zvýrazniť neviditeľné a vypočuť hlasy, ktoré boli umlčané vetou „toto na u nás riešiť nemusíme" ešte pred tým, než sa pre ne otvoril verejný priestor.

Teraz je na nás, aby sme im spoločne tento priestor poskytli a tak dokázali, že na ich výpovediach záleží!


O téme

Kniha Bez súhlasu.txt začala vznikať z frustrácie a sklamania z limitovanej prítomnosti hnutia MeToo v priestore Slovenskej a Českej republiky. Hoci hnutie iniciovala v roku 2006 afroamerická aktivistka Tarana Burke, svetom otriaslo o 11 rokov neskôr, keď herečka Alyssa Milano vyzvala na svojom Twitteri, aby s ňou ženy i muži zdieľali skúsenosti so sexuálnym násilím a obťažovaním. Hnutie MeToo podnietilo zverejňovaním množstva prípadov násilia a diskriminácie tzv. call-out kultúru. No to nebolo jeho najväčším prínosom. Pozornosť treba obrátiť na úspech hnutia, ktoré zviditeľnilo hlboké zakorenenie sexuálneho násilia a obťažovania v našich politických, ekonomických a kultúrnych štruktúrach.

Za krátky čas sa hnutiu MeToo podarilo upriamiť pozornosť na to, že sú sexuálne násilie a obťažovanie dlhodobo beztrestné. Pretrvávajú v našich organizáciách a komunitách vďaka tomu, čo nazývame kultúra mlčania i kultúra znásilnenia. Komunity, v ktorých sa sexuálne násilie deje, sú často opradené tichom (napr. verejné tajomstvá). To ticho dokážu narúšať zdieľané príbehy, ktoré sú dôležité pri formovaní prežívania aj rozprávaní iných. Práve tieto príbehy vytvárajú scenáre pre osoby, ktoré zažili alebo zažívajú sexuálne násilie, o tom, ako sa majú cítiť a čo môžu robiť.

Bez súhlasu.txt je kniha o kultúre znásilnenia. Táto kultúra sa neudržiava len medzi ľuďmi, ktorí verejne podporujú násilie. Veď kto v tomto priestore a čase otvorene povie – áno, som za násilie! Dnes sa s formulkou „každý*á právo na dôstojný život bez násilia" väčšinou bez uvažovania súhlasí. K sexuálnemu násiliu napriek tomu dochádza aj vďaka kultúre znásilnenia. Násilie je bagatelizované a ospravedlňované kým sa s ním nedostaneme do kontaktu. A pritom práve posilňujúca a chápavá reakcia okolia je pre osoby, ktoré zažili sexuálne násilie, kľúčová a môže zabrániť post-traumatickej stresovej poruche.

Táto kniha je o tom ako medzi nami prežíva kultúra znásilnenia.

Kultúra znásilnenia je súborom príbehov, predstáv a postojov, ktoré sa v našich komunitách udržiavajú, zatiaľ čo je ich cieľom na jednej strane vyviňovať a ospravedlňovať páchateľov/páchateľky sexuálneho násilia a na druhej strane umlčiavať osoby, ktoré sexuálne násilie zažívajú/zažívali alebo na jeho prítomnosť poukazujú.

Prejavmi tejto kultúry a mýtov znásilnenia sú vtipy o sexuálnom násilí na pracovných mítingoch. Je nimi reklama, v ktorej sú zobrazované nahé a mŕtve ženské telá ako cieľ marketingovej estetiky. Mýty znásilnenia sú v piesňach a filmoch, právnych rámcoch či inštitúciách sociálnej a právnej ochrany. Ich prejavom i dôsledkom je, keď sa mladé ženy vzdelávajú o tom, ako sa vyhnúť sexuálnemu násiliu namiesto toho, aby sa mladí muži učili hodnotám rešpektu a súhlasu so sexom. Sú to zákony, ktoré sú slepé voči sexuálnemu násiliu v manželstve. Sú zľahčujúcim jazykom večerných správ, ktoré hovoria o „harašení v parku" namiesto toho aby hovorili o „násilí" a „trestnej činnosti". Prehlbujú sa, keď sa rozhodneme u „bielych detí" hovoriť o obetiach trestných činov obchodovania s ľuďmi, no u rómskych detí už hovoríme o „prostitúcii" a snahe „profitovať" z bielych mužov. Sú to postoje voči „našej kultúre", kde je domáce násilie „zopár individuálnych prípadov", no iné komunity či etniká už považujeme za „prirodzene násilné voči ženám". Sú neustálym opakovaním otázky:

„Veď prečo niečo nespravila?"

O autorkách

Do zbierky sme prizvali "profesionálne feministky" z rôznych odborných oblastí, ktoré sa vo svojej praxi venujú téme rôznorodosti.

Tému chceme predstaviť z perspektívy priestorov, v ktorých sa autorky pohybujú a vykonávajú svoju prácu - teda z hľadiska ich priamej skúsenosti s pretrvávajúcimi a uchovávajúcimi sa naratívmi o násilí, obetiach násilia, vyviňovaní a tzv. mýtov znásilnenia.

Ľubica Rozborová sa venuje ľudsko-právnym témam od svojich pätnástich rokov. Väčšinu svojej dospelosti prežila v zahraničí a v posledných rokoch pracuje v oblasti rodovej rovnosti a násilia na ženách na Slovensku. Pravidelne prednáša na medzinárodných fórach a vysokých školách. Ľubica je absolventkou Univerzity v Oslo, odborov Ľudské práva na Fakulte práva a Mierové a vojnové štúdiá na Fakulte sociálnych vied. Študovala aj na London School of Economics and Political Science a na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracovne pôsobila aj vo Francúzsku a vo Washingtone D.C. V roku 2019 Ľubica založila a dnes vedie organizáciu Riso.to. Vo voľnom čase sem-tam aj nejaké šafránové navarí.

Petra Havlíková vyštudovala genderové štúdiá, sociológiu a divadelnú vedu na Masarykovej univerzite v Brne. V neziskovej organizácii NESEHNUTÍ koordinuje program F:ÉRA, v ktorom pôsobí od roku 2008. V NESEHNUTÍ sa venuje najmä téme sexizmu vo verejnom priestore. Reprezentuje NESEHNUTÍ v Rade vlády pre rovnosť žien a mužov a v kontrolnej komisii Genderovej expertnej komory. Taktiež sa dobrovoľne zaoberá transparentnosťou kultúrnej politiky na lokálnej úrovni.

Eva Bartáková študuje genderové štúdiá a mediálne štúdiá a žurnalistiku na Masarykovej univerzite v Brne. Je spolukoordinátorkou programu F:ÉRA - Protože rovnost je fér v neziskovej organizácii NESEHNUTÍ. Zaoberá sa najmä sexizmom vo verejnom priestore, na sociálnych sieťach a v komunikácii v partnerských vzťahoch. Pre NESEHNUTÍ realizuje workshopy pre študentov stredných škôl.

Sara Činčurová vyštudovala komunikáciu na univerzite Paris Descartes, pôsobila v neziskovkách v Burkina Faso a Veľkej Británii. Pracuje na Inštitúte pre výskum práce a rodiny, venuje sa najmä prevencii násilia na ženách. Ako nezávislá novinárka a dokumentaristka spolupracuje s médiami na Slovensku aj v zahraničí, venuje sa témam spojených s migráciou a ľudskými právami.

Zuzana Bendíková už druhý rok učí na ZŠ Ždaňa v rámci programu Teach for Slovakia. Zuzana je členkou Spoločnosti pre plánované rodičovstvo a na diaľku študuje sexuálnu pedagogiku vo Viedni na ÖGS. Téme sexuality sa venuje už štvrtý rok, odkedy založila blog PRIRODZENô a momentálne rozbieha workshopy sexuálnej výchovy na školách. Vzdelávanie k súhlasu považuje za dôležitý nástroj pre rešpektujúce, úprimné a pozitívne vzťahy.

Katarína Danová minulý rok pomohla otvoriť tému sexuálneho zneužívania a sexuálneho násilia v spoločnosti svojou esejou Tento text nie je o otužovaní. Odvtedy participovala v mnohých diskusiách s touto tematikou a aktívne sa venuje osvete i naďalej. Za svoje aktivity bola nominovaná na cenu Františky Plamínkové Feministka roku 2019. Okrem sexuálneho násilia sa venuje témam self-care, duševného zdravia, či sebaprijatia.

RFK je kresťansko-feministické ekumenické zoskupeni, ktoré cirkev vníma nie len ako spoločenstvo veriacich, ale aj ako inštitúciu držiacu politickú moc. RFK sa otvorene vymedzuje voči cirkevnej hierarchii, patriarchálnemu poriadku, nacionalizmu alebo asociálnemu jednaniu prevažne v prostredí českej rímskokatolickej cirkvi. Okrem politického aktivizmu usiluje taktiež o vytvorenie spoločenstva založeného na vzájomnom rešpekte a starostlivosti.

Zara Kromková sa dlhodobo venuje poskytovaniu poradenstva pre transrodových ľudí. Od roku 2015 je členkou o.z. TransFúzia kde sa venovala najmä poradenstvu transrodovým ľuďom, posilňovaniu trans komunity a mediálnym výstupom. V komunitnom a poradenskom centre pre LGBTI+ ľudí PRIZMA v Košiciach pôsobí od roku 2018, kedy centrum vzniklo. Pôsobí tu, ako komunitná pracovníčka a poradkyňa. V centre sa uskutočňujú komunitné stretnutia, podporné skupiny a dobrovoľnícky program pre PRIDE Košice.

Alma Lily Rayner je multidisciplinárnou umelkyňou a feministickou aktivistkou, ktorá sa narodila v Izraeli a žije v Prahe. Alma sa vo svojej práci a dielach dotýka sociopolitických tém súvisiacich s rodom, traumou a tými, ktorí a ktoré sú kultúrne neviditeľnými.

Veronika Valkovičová, PhD. je výskumníčka na Inštitúte pre výskum práce a rodiny, kde sa zaoberá témami rodovej diskriminácie, sexuálneho obťažovania a násilia, ako aj starostlivosti. V súčasnosti tiež pôsobí ako externá výskumníčka na Fakulte sociálnych vied Univerzity v Antverpách a ako editorka pre kultúrno-spoločenský mesačník Kapitál. Je zanietená ekofeministka, zbožňuje vyšívanie a reality show o záhradkárčení.

Zuzana Jakalová (ed.) je kurátorka a kultúrna manažérka; pracuje ako kurátorka v pražskom Display - Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi. Vo svojej kurátorskej praxi skúma okrem iného témy spojené so zdravotnou starostlivosťou, emocionálnou prácou, telesnou normativitou či toxicitou v širších politických, společenských a ekonomických kontextoch. Je členkou a predsedala komisiám na Ministerstve kultury ČR, Fonde na podporu umenia, Institutě umění – divadelním instutu a.i. Publikuje vo Flash Art CZ / SK, A2, artalk.cz, Kapitál a ďalších médiách.

O stave projektu

Publikáciu Bez súhlasu.txt vydávame s finančnou podporou Fondu na podporu umenia, ktorá pokrýva časť materiálnych nákladov. Kniha sa momentálne nachádza vo finálnej fáze a čoskoro bude pripravená ísť do tlače, na jej vydanie však potrebujeme Vašu pomoc. Vyzbierané peniaze nám umožnia zabezpečiť napísanie plného počtu textov od každej z autoriek, korektúru textov, grafické spracovanie, tlač a následnú distribúciu vrátane doručenia až ku Vám domov.

Ako nás môžete podporiť?

To najcennejšie, čo pre nás v tejto chvíli môžete urobiť je, ak kliknete na PODPORIŤ a následne si vyberiete možnosť a sumu, ktorou na vydanie knižky chcete prispieť.

Každý jeden príspevok nad 10 € bude odmenený novým výtlačkom knihy Bez súhlasu.txt. Okrem knihy na Vás čakajú odmeny, ktoré do zbierky venovali slovenské výtvarné umelkyne Lucia Dovičáková, Barbora Idesová, Ivana Šateková, kolektív Kundy Crew, vydavateľstvo ASPEKT, mesačník Kapitál, Primeros i Dúhový Pride Košice. Všetky odmeny Vám budú s láskou a venovaním doručené po úspešnom vydaní knihy Bez súhlasu.txt.

Za vašu podporu vám patrí naša spoločná VĎAKA!

O projekte

Chcem podporiť!

Páči sa vám projekt, a hoci za vašu podporu nič nečakáte, chcete prispieť. Ľubovoľnou sumou. Ďakujeme!

Kniha Bez súhlasu.txt (osobný odber)

Minimálna výška príspevku

10

Novú knihu Bez súhlasu.txt za zvýhodnenú cenu si budete môcť osobne vyzdvihnúť v Bratislave alebo v Prahe.

Kniha Bez súhlasu.txt zaslaná kuriérom

Minimálna výška príspevku

15

Novú knihu Bez súhlasu.txt za zvýhodnenú cenu doručíme kuriérom až ku Vám domov.

Kniha Bez súhlasu.txt + Predplatné mesačníku Kapitál na 1 rok

Minimálna výška príspevku

20

Podporou tejto odmeny získate novú knihu Bez súhlasu.txt a ročné predplatné angažovaného mesačníka Kapitál, ktorý Vám každý mesiac bude doručený do schránky.

Angažovaný mesačník Kapitál dáva priestor hlasom, ktoré tak často nezaznievajú a ktoré v médiách chýbajú – hlasom minoritným, utláčaným, alternatívnym. Eseje, rozhovory, recenzie, komentáre, preklady či pôvodná i zahraničná umelecká tvorba, každý mesiac ilustrované iným umelcom, umelkyňou či kolektívom, na to vytvárajú vhodnú platformu, ktorú vám prinášame v tlačenej podobe i na webe.

Uvedomelý balíček od Primerosu + kniha Bez súhlasu.txt

Minimálna výška príspevku

20

Vzájomný súhlas je absolútny základ. Sex nie je útlakom a násilím len vtedy, keď je bezpečný, rozumný a konsenzuálny. Podporou tejto odmeny získate balenie 12 ks prezervatívov od značky Primeros a knihu Bez súhlasu.txt.
Uvedomelý balíček s výpoveďou od Primerosu + kniha Bez súhlasu.txt

Minimálna výška príspevku

40

Rešpektujúci a zdravý sex je bezpečný, rozumný a konsenzuálny. Zakúpením tejto odmeny môžete vyjadriť to, že sú dané hodnoty dôležitou súčasťou Vášho života alebo ním môžete potešiť nikoho, kto ich s Vami zdieľa. Podporou tejto odmeny získate tričko Primeros s potlačou, darčekové balenie prezervatívov a knihu Bez súhlasu.txt.
Kundy Crew: Ženy majú gule + kniha Bez súhlasu.txt

Minimálna výška príspevku

30

Podporou tejto odmeny získate originálnu grafiku na motív výšivky od kolektívu Kundy Crew: Ženy majú gule a knihu Bez súhlasu.txt.

Rozmer: 29,7 × 44,2 cm (A3)
Technika: risografia, čiernobiela tlač
Papier: Munken Lynx 150 g/m2

Kolektív Kundy Crew tvorí štvorica autoriek, ktoré tradičnú formu plnia netradičným obsahom a od roku 2010 sa venujú radikálnemu vyšívaniu ako priesečníku umenia a aktivizmu. Svojimi výšivkami reagujú na aktuálne témy - niekedy vtipne, niekedy vulgárne, niekedy vážne. Krížiková výšivka v ich podaní slúži ako nosič politického posolstva, v ktorom považujú za dôležité reagovať na sociálnu nespravodlivosť. Vystavovali vo viacerých európskych krajinách a aktuálne sa z vyšívacej kanavy presúvajú na alternatívne podklady- hygienické vložky či drôtené pletivo.

Barbora Idesová: New Song + kniha Bez súhlasu.txt

Minimálna výška príspevku

30

Podporou tejto odmeny získate originálnu grafiku New song od ilustrátorky Barbory Idesovej, ktorej motív bol vytvorený špeciálne na podporu vydania knihy Bez súhlasu.txt a knihu Bez súhlasu.txt.

Rozmer: 29,7 × 44,2 cm (A3)
Technika: risografia, čiernobiela tlač
Papier: Munken Lynx 150 g/m2

Barbora Idesová sa venuje voľnej, editoriálovej aj komerčnej ilustrácii. Má rada, keď sa jej tvorba používa na úžitkových predmetoch, kde môže potešiť tých najrôznejších ľudí. Jej tvorba je inšpirovaná ženskou silou, slnkom, prírodou, meditáciou, dobrými kamarátmi a inými tvormi. Často sa v nich objavujú bytosti, bohyne i polobohovia z akejsi vlastnej mytológie, ktorých vo svojich ilustráciách skrátka nemá nikdy dosť.

​Lucia Dovičáková: Stále sa ma pýtajú, či som skúšala ísť von + kniha Bez súhlasu.txt

Minimálna výška príspevku

50

Podporou tejto odmeny získate originálny linoryt od maliarky Lucie Dovičákovovej: Stále sa ma pýtajú, či som skúšala ísť von, 2019 a knihu Bez súhlasu.txt.

Lucia Dovičáková je absolventkou ateliéru súčasnej maľby Rudolfa Sikoru na Fakulte umení v Košiciach. V roku 2006 sa stala finalistkou Ceny Oskára Čepana, v roku 2011 sa stala laureátkou ceny Tatra Banky Mladý tvorca. Autorka je ostrou pozorovateľkou každodenných, okrajových a zdanlivo banálnych tém ženského bytia, ktorých banalita je v jej maliarskom podaní provokujúca a ironizujúca. Obsah jej obrazov pritom korešponduje s výrazným štýlom, s afinitou k naivnému, „neakademickému" prejavu, ktorému nechýba poriadna dávka individuality a recesie.

Conscious Dinner + predplatné Kapitálu na 1 rok + kniha Bez súhlasu.txt

Minimálna výška príspevku

200

Za vašu obrovskú podporu sa Vám poďakujeme dvoma pozvánkami na chutnú vegánsku večeru v príjemnej spoločnosti autoriek textov v Bratislave. O catering sa postará kráľovná vegánskych pochúťok Lula. Získate novú knižku Bez súhlasu.txt a po celý rok bude Vám bude do schránky doručovaný angažovaný mesačník Kapitál.
Kniha Bez súhlasu.txt + Dúhový balíček

Minimálna výška príspevku

15

Sexuálne násilie zažívajú aj ľudia z LGBTI komunity práve kvôli ich sexuálnej orientácii alebo rodovej identite. Pre ich marginalizáciu je toto násilie o to neviditeľnejšie a je pre nich komplikovanejšie získať prístup ku spravodlivosti. Podporou tejto odmeny získate Dúhový balíček (vlajka, odznak a náramok) venovaný od Pride Košice a novú knihu Bez súhlasu.txt.
Zbierka kníh od vydavateľstva Aspekt + kniha Bez súhlasu.txt

Minimálna výška príspevku

25

ASPEKT je prvou slovenskou feministickou vzdelávacou a publikačnou organizáciou, ktorá vznikla začiatkom 90. rokov ako záujmové združenie žien. Od roku 1996 v knižnej edícii ASPEKTU vychádza pôvodná i prekladová próza i odborná literatúra. ASPEKT slovenskej literárnej verejnosti prinavrátil „stratené" emigrované spisovateľky a objavil pre ňu nové postavy a autorky. Podporou tejto odmeny spolu s knihou Bez súhlasu.txt získate aj kolekciu 7 publikácií od vydavateľstva ASPEKT:

 • Slavenka Drakulić - Obžalovaná
 • Märta Tikkanen - Mužov nemožno znásilniť
 • Libuše Moníková - Ujma
 • Ed. Jana Cviková a Jana Juráňová - Ružový a modrý svet: Rodové stereotypy a ich dôsledky
 • Carole Pateman - Sexuálna zmluva
 • Terézia Vansová - Slovenka doma i na cestách
Bez súhlasu .txt + kompletná knižná edícia .txt

Minimálna výška príspevku

30

Okrem najnovšej knihy o kultúre sexuálneho naśilia môžete svoju knižnicu obohatiť kompletnou knižnou edíciou .txt. Podporou tejto odmeny nezískate len nový výtlačok knihy Bez súhlasu.txt, ale aj predošlé tituly ktoré v edícii vyšli:

Iné telá.txt obsahuje eseje autoriek, ktoré na vlastnej koži prežívajú spoločenskú stigmatizáciu a diskrimináciu ľudí s fyzickou či mentálnou inakosťou.

Neviditeľná staroba.txt prostredníctvom troch prekladových i autorských textov odhaľuje jednu z najmenej viditeľných súčastí života vo vyššom veku - prežívanie sexuality a sexuálnych vzťahov. Vyvracia mýty o asexuálnosti starých ľudí a ukazuje, že sexualita vo vyššom veku je tvorená širokou paletou erotických i emancipačných výrazov.

Klimatická kríza.txt sa vo výbere piatich textov snaží nahliadať na problematiku klimatickej krízy z rôznych perspektív, či už vo vzťahu k jej mediálnej estetickej reprezentácii, nekropolitike a starostlivosti o divočinu, práci a kapitálu alebo psychoanalýze a etike. Klimatickú krízu chápe tiež ako feministický problém. Aj keď sa všetky zaoberajú „tým istým problémom", každý sa vydáva svojou vlastnou trajektóriou a vykresľuje inú časť mozaiky klimatickej krízy, v ktorej sa nachádzame.

Zdravý a uvedomelý balíček od Primerosu + kniha Bez súhlasu.txt

Minimálna výška príspevku

30

My všetci a všetky, vrátane osôb so skúsenosťou so sexuálnym násilím, máme nárok na zdravý sexuálny život, pozitívny a zdravý vzťach k svojim telám, sexu, a sexuálnemu potešeniu. Najrevolučnejší a najsubverzívnejší akt voči kultúre sexuálneho násilia je mať rád/a svoje telo a telá svojich partnerov a partneriek, užívať si ich a pristupovať k sebe a navzájom s rešpektom. Podporou tejto odmeny získate venušine guličky a lubrikačný gél od značky Primeros spolu s knihou Bez súhlasu.txt.
Ivana Šateková: Boli tam ľudia a ženy + kniha Bez súhlasu.txt

Minimálna výška príspevku

170

Podporou tejto odmeny získate originálny linoryt zo série Boli tam ľudia a ženy (7/10), 2018 od výtvarníčky Ivany Šatekovej a knihu Bez súhlasu.txt.

Formát: 60 x 26 cm

Ivana Šateková je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, katedry maľby a iných médii prof. Daniela Fischera. Vo svojich prácach sa zaoberá hľadaním podoby súčasného folklóru a pamäťou, kde spája prvky komixu a ľudovej tvorby. Charakteristická je pre ňu irónia a hľadanie absurdných situácii, akými sú zobrazovania svadieb alebo texty ľudových piesní, ktorých absurdnosť sa zaužívaným spievaním stáva nebadanou. Jej kresby sú hravé, Ivana v nich narába s humorom jej vlastným, niekedy nekompromisným, až mrazivým. Kresba jej slúži okrem iného aj ako kritický nástroj, ktorým dokáže poukázať na rôzne zvláštnosti dnešnej spoločnosti, akými sú napríklad tridsiatnici žijúci u svojich rodičov a neschopní vlastných rozhodnutí.

Novinky

Kampaň na vydanie knihy Bez súhlasu.txt bola úspešná!

Update #10, 25.05.2020

Milé podporovateľky a milí podporovatelia,

S radosťou Vám oznamujeme, že sa nám podarilo vyzbierať 5.848€ a naša kampaň na vydanie knihy Bez súhlasu.txt tak bola úspešná! Váš záujem a podpora nám umožnia:

 • Vydať knihu s plným počtom textov od autoriek,
 • Poskytnúť honoráre všetkým autorkám textov,
 • Zorganizovať sprievodné podujatie k prezentácii knihy,
 • Distribuovať knihu v rámci SR a ČR vo vyššom počte.

V nasledujúcich týždňoch budeme intenzívne pracovať na finalizačných prácach na knihe a jej následnej tlači, aby ste si ju už čoskoro mohli nájsť vo Vašich rukách a knižniciach.

Predpokladaný termín vydania knihy Bez súhlasu.txt je Júl-August 2020. Po jej vydaní Vám bude kniha doručená aj spolu s odmenou, ktorú ste si za svoju podporu vybrali. O detailoch ohľadom vydania a doručenia Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

Spoločne Vám zo ❤️ ĎAKUJEME!

S pozdravom,

Váš APART, Display a Kapitál

Úryvok z knihy Bez súhlasu.txt #7 od Kataríny Danovej: Uplynul rok

Update #9, 15.05.2020

Milé podporovateľky a milí podporovatelia,

Ďakujeme Vám za to, že sa spoločne blížime k úspešnému záveru kampane, ktorá potrvá ešte 3 dni.

Nasledujúci úryvok je súčasťou textu od autorky Kataríny Danovej, ktorá minulý rok pomohla otvoriť tému sexuálneho zneužívania a sexuálneho násilia v spoločnosti svojou esejou Tento text nie je o otužovaní a ktorá za svoje aktivity bola nominovaná na cenu Františky Plamínkové Feministka roku 2019:

Tretia skupina [internetových komentátorov] bola najhoršia (...). Ľudia, ktorí tvrdili, že si vymýšľam. Hovorili, že to robím pre pozornosť, či peniaze. Tvrdili, že som sa neskoro spamätala - prečo to hovorím až teraz, kde som bola vtedy? Vraj sa mi to vtedy páčilo a potom som si to rozmyslela. Chcem podľa nich zničiť úspešného muža. Chcem sa zviditeľniť, či dostať do politiky. Mala som sa brániť. Muž si dovolí len toľko, koľko žena dovolí (hoci ja som ani nebola žena, ale trinásťročné dievča). Potrebujem vraj „vitamín P". Chcem zničiť detský tábor. Chcem pripraviť deti o radosť.
Neviem si predstaviť horší spôsob, ako sa zviditeľniť. Reakcie na obvinenie zo sexuálneho násilia sú akousi anomáliou medzi reakciami na iné trestné činy. Keď sa v tlači objavia obvinenia z daňových podvodov, nikto nehovorí, že štát si za to môže sám. Ak niekoho obvinia z krádeže, nikto nehovorí, že okradnutý príliš okato ukazoval svoje bohatstvo, a vlastne asi chcel byť okradnutý. Tak prečo ľudia neveria ženám, ktoré nazbierajú odvahu povedať svoj príbeh? Prečo bránia páchateľa? Tieto otázky si kladiem vždy pri medializácii prípadu sexuálneho násilia, keď sa diskutujúci na sociálnych sieťach predháňajú v obviňovaní obete. Máme stále zakorenenú tendenciu viac veriť mužom? Asi áno.

Tešíme sa na to, že sa onedlho stretneme pri čítaní kompletných textov od všetkých našich autoriek.

S pozdravom,

Váš APART, Display a Kapitál

Úryvok z knihy Bez súhlasu.txt #6 od Sáry Činčurovej: Sama oproti dvadsiatim ozbrojeným mužom: esej o zastrašovaní migrujúcich žien

Update #8, 13.05.2020

Milé podporovateľky a milí podporovatelia,

Ďakujeme Vám za neutíchajúcu podporu, ktorá nám umožní zabezpečiť viditeľnejšiu prezentáciu knihy Bez súhlasu.txt.

Do konca kampane nám ostáva už len zopár dní, počas ktorých Vám prinášame úryvky textov od autoriek pripravovanej knihy. Nasledujúci úryvok je súčasťou textu od autorky Sáry Činčurovej:

Subsaharskí migranti a migrantky zo svojich krajín často utekajú pred vojnami a konfliktami, prípadne pre choroby či epidémie, no čoraz viac aj v dôsledku dôvodov, ktoré sa spájajú s klimatickou zmenou, ako napríklad horúčavy a suchá, potravinová neistota či nedostatok práce. Niektorí túžia dostať sa do Európy z ekonomických dôvodov alebo kvôli vízii lepšieho života.
No situácia pre tieto populácie – obzvlášť pre ženy a dievčatá – je mimoriadne zložitá. Mnohé ženy prichádzajúce do Maroka – hlavne tie z komunity prichádzajúcej z Nigérie – sa môžu počas cesty podobne ako Fatima stať obeťami vykorisťovania či zneužívania. Ženy a dievčatá z Nigérie sa nezriedka stávajú obeťami obchodovania s ľuďmi a v niektorých prípadoch sú v Maroku nútené vykonávať prostitúciu.
(…)
„Niektoré sú v školách, niektoré majú priateľov, iným povedia, že v Európe dostanú lepšie vzdelanie alebo prácu. Ale počas cesty ich predajú." Yemoh si spomína na prípad jednej zo žien, s ktorou vo svojej organizácii spolupracoval. „Trvalo jej rok, kým sa jej podarilo spojiť sa s priateľmi a požiadať ich o pomoc. Treba si uvedomiť, že v púšti sa dejú naozaj strašné veci a nie je tam dostupná takmer žiadna pomoc."
Mnohé z týchto žien netušili, aký osud ich čaká. „Je to veľmi zložité, pretože mnohé by nikdy nikomu nepovedali, čo všetko zažili. Niekedy si navyše ani samy neuvedomujú, že sú obeťami násilia. Niektoré si myslia, že je normálne, že sú bité alebo týrané."


Sledujte sekciu Novinky aj naďalej a v ďalšom úryvku budete mať možnosť nahliadnúť do textu od Kataríny Danovej s názvom Uplynul rok.


S pozdravom,

Váš APART, Display a Kapitál

Úryvok z knihy Bez súhlasu.txt #5 od Petry Havlíkovej a Evy Bartákovej: Přeřízneme cokoliv: Jak sexistické reklamy přispívají ke kultuře znásilnení

Update #7, 12.05.2020

Milé podporovateľky a milí podporovatelia,

Ďakujeme Vám za to, za neustálu podporu otvorenia témy sexuálneho násilia a kultúry znásilnenia na Slovensku a v Česku.

Do konca kampane nám ostáva necelý týždeň, počas ktorého Vám prinášame úryvky textov od autoriek pripravovanej knihy Bez súhlasu.txt. Nasledujúci úryvok je súčasťou textu od autoriek Petry Havlíkovej a Evy Bartákovej, pôsobiacich v brnenskej neziskovej organizácii NESEHNUTÍ v ktorej sa venujú téme sexuálneho násilia najmä vo verejnom priestore:

Vyobrazování žen jako objektu, který je zde pro naše potěšení, není v reklamách ničím ojedinělým. V posledním ročníku anticeny Sexistické prasátečko byla vyhlášena také nejhorší sexistická reklama desetiletí. Stala se jí reklama na fleshku, která ženu staví na roveň kancelářského vybavení. Co víc, ze ženy udělali její tvůrci*kyně věc, do které je možné a dokonce žádoucí "zasunout" (ať už si pod tím představíme cokoliv).


Sledujte sekciu Novinky aj naďalej a v ďalšom úryvku budete mať možnosť nahliadnúť do textu s názvom Sama oproti dvadsiatim ozbrojeným mužom: esej o zastrašovaní migrujúcich žien od Sáry Činčurovej.


S pozdravom,

Váš APART, Display a Kapitál

O Bez súhlasu.txt v Nota Bene

Update #6, 10.05.2020

V májovom čísle Nota Bene teraz sa teraz okrem iného môžete dočítať aj o pozadí vzniku knihy Bez súhlasu.txt. V rozhovore Jany Čavojskej s Veronikou Valkovičovou sa dozviete viac o tom, ako nemiestne narážky a komentáre prerastajúce až do násilia znepríjemňujú životy miliónom žien.

Celý článok i plnú elektronicú verziu najnovšieho čísla časopisu Nota Bene nájdete tu.


Úryvok z knihy Bez súhlasu.txt #4 od Zuzany Bendikovej: Sexuálnou výchovou k spokojnejšiemu životu

Update #5, 10.05.2020

Milé podporovateľky a milí podporovatelia,

Ďakujeme Vám za to, že i naďalej veríte nášmu projektu.

Do konca kampane nám ostáva 8 dní, počas ktorých Vám prinášame úryvky textov od autoriek pripravovanej knihy Bez súhlasu.txt. Nasledujúci úryvok je súčasťou textu od autorky Zuzany Bendikovej, ktorá sa vo svojej pedagogickej praxi venuje téme sexuality a vzdelávania o ňom a to i skrz organizovanie workshopov sexuálnej výchovy na školách:

Často predpokladáme, že v rámci intímneho a sexuálneho života všetko „prirodzene" ovládame, preto nie je potrebné o tom viesť debatu. Opak je však pravdou. Už v skorom veku naše telá zažívajú nepríjemné dotyky, ktoré nedokážu odvrátiť a jednoducho ich akceptujú. Do určitej miery sme preto naučení*é akceptovať blízkosť, ktorá sa nám nepáči, pretože je od nás spoločensky očakávaná. Avšak nie vždy a každému môžu tieto kultúrne naratívy pasovať do očakávaní a predstáv intímnych vzťahov. Dokonca nám cestu k objaveniu vlastných preferencií často sťažujú a legitimizujú násilie, ktoré sa nám môže diať.


Sledujte sekciu Novinky aj naďalej a v ďalšom úryvku budete mať možnosť nahliadnúť do textu s názvom Přeřízneme cokoliv: Jak sexistické reklamy přispívají ke kultuře znásilnení od Evy Bartákovej a Petry Havlíkovej z českej neziskovej organizácie NESEHNUTÍ, kde sa spoločne venujú najmä téme sexuálneho násilia vo verejnom priestore.


S pozdravom,

Váš APART, Display a Kapitál

Úryvok z knihy Bez súhlasu.txt #3 od Zary Kromkovej: Ak nevidíte nás, nevidíte ani násilie, ktoré sa nám deje: o trans ľuďoch na Slovensku

Update #4, 07.05.2020

Milé podporovateľky a milí podporovatelia,

Ďakujeme Vám za to, že ste s nami.

Do konca kampane nám ostáva 10 dní, počas ktorých Vám prinášame úryvky textov od autoriek pripravovanej knihy Bez súhlasu.txt. Nasledujúci úryvok je súčasťou textu od autorky Zary Kromkovej, ktorá sa dlhodobo venuje poskytovaniu poradenstva pre transrodových ľudí:


Poznám množstvo trans žien, ktoré zažívajú násilie, od domáceho, až po to na ulici.(…) V spoločnosti, kde je všetko delené na ženské a mužské, podliehajú týmto pravidlám telá ako prvé. Transrodové ženy, ktoré si dovolia vyjadriť svoju rodovú identitu oblečením, make-upom, alebo akýmkoľvek rodovým prejavom, sú v uliciach najviditeľnejšie. Okoloidúce a okoloidúci v nich jednoducho vidia mužov v ženskom oblečení - vidia telo, ktorého znaky pripisujú mužom a zároveň vidia oblečenie, ktoré radia k ženám.

V patriarchálnej spoločnosti, v ktorej žijeme, je preto transrodová žena často považovaná za "zradkyňu mužstva", za tú, ktorá zradila a ponížila patriarchát, mužskú nadradenosť. Nenávistné prejavy na seba nenechajú dlho čakať. „Vyfajčíš ma?" „Ty si čo za monštrum?" „Ty úchýlák po....ný." Takéto prejavy si vypočuli mnohé transrodové ženy, ktoré išli z práce, od lekárky, či zo školy. Iba preto, lebo si dovolili vyjadriť svoju ženskosť.


Sledujte sekciu Novinky aj naďalej a v ďalšom úryvku budete mať možnosť nahliadnúť do textu pedagogičky a študentky sexuálnej pedagogiky Zuzany Bendíkovej s názvom Sexuálnou výchovou k spokojnejšiemu životu.

S pozdravom,

Váš APART, Display a Kapitál

Úryvok z knihy Bez súhlasu.txt #2 od RFK: Násilí páchané na ženách v církvi

Update #3, 04.05.2020

Milé podporovateľky a milí podporovatelia,

Ďakujeme Vám za to, že ste s nami. Do konca kampane nám ostávajú 2 týždne, počas ktorých Vám prinášame úryvky textov od autoriek pripravovanej knihy Bez súhlasu.txt.

Nasledujúci úryvok je súčasťou textu od autoriek z českého kresťansko-feministického združenia RFK, ktoré sa zaoberá násilím páchanom na ženách v cirkvi:

K: Nejčastější představou je, že za čistotu před svatbou nese větší odpovědnost žena, protože muž je od přírody žádostivější a „nemůže si pomoci". Panenství ženy a jeho ochrana do svatby je jako mantra, která se neustále opakuje – v kázáních, nebo i různých mýtech a příbězích.

R: Ano, pamatuju si, jak nám na katolické škole sestra Terezie vyprávěla příběh o Marii Goretti, jež se raději nechala ubodat, než aby podlehla Alessandrovi, který se ji snažil znásilnit. Bylo nám asi osm nebo devět a všechny jsme hrozně brečely a v duchu si říkaly, že bychom to udělaly taky tak. A zajímavé je, že nám to říkali odděleně: jen dívčí skupině, i když jsme byli smíšená třída.

(…)

F: Sexualita obecně je v prostředí katolické církve velkým tématem, ale zájem a tematizování ženské sexuality, panenství a ženského těla přeci jen převažuje.

R: Což neznamená, že podobné představy nekazí vztah k tělu a sexualitě i mužům. Několik mých kamarádů mi říkalo, že i jim církevní pohled na sexualitu dost ublížil. Cítili se trochu jako zvířátka, která se nemohou ovládat a jen následují své pudy. Nebo sex vnímali také jako nečistý a měli s ním podobný problém jako my.

(…)

K: Opravdu se zdá, že podle církevních tradic hřeší především žena: podobně je to vlastně s tím příběhem o Marii Goretii a jiných tzv. mučednicích čistoty, jako je například Karolina Kózka, patronka Hnutí čistých srdcí nebo Anna Kolesárová, která byla blahořečena v září 2018. Na hrobě má nápis „Raději smrt, než hřích". Copak by to ale byla její vina, kdyby ji ten sovětský voják místo zastřelení znásilnil?


Sledujte sekciu Novinky aj naďalej a v ďalšom úryvku budete mať možnosť nahliadnúť do textu aktivistky za práva transrodových ľudí na Slovensku Zary Kromkovej s názvom Ak nevidíte nás, nevidíte ani násilie, ktoré sa nám deje: o trans ľuďoch na Slovensku.


S pozdravom,

Váš APART, Display a Kapitál

Úryvok z knihy Bez súhlasu.txt #1: Úvod do knihy Bez súhlasu.txt od Veroniky Valkovičovej

Update #2, 28.04.2020

Milé podporovateľky a milí podporovatelia,

Ďakujeme Vám za to, že pri nás stojíte a i naďalej podporujete vydanie knihy Bez súhlasu.txt!

Do konca kampane nám zostáva ešte 20 dní, preto sme sa rozhodli Vám ich spestriť a postupne priblížiť pripravované texty z knihy vo forme krátkych úryvkov, ktoré si od dnešného dňa budete môcť prečítať v sekcii Novinky. Začíname úvodnými slovami Veroniky Valkovičovej:

Začnem varovaním. Pred tým, než začneme hovoriť o téme sexuálneho násilia, sa dnes odporúča varovať. Teda oboznámiť svoje publikum s tým, že nasledujúce slová môžu zraniť, spôsobiť úzkosť, či dokonca nanovo traumatizovať. Z terapeutickej praxe totiž vieme, že u osôb, ktoré zažili sexuálne násilie môže vystúpiť trauma na povrch niekedy i nečakane po mesiacoch a rokoch.[1]

Aj preto je naša úloha v tejto knihe neľahká. Ako píše nemecká novinárka Mithu Sanyal: „Niekedy neexistuje „ten správny" spôsob, ako hovoriť o znásilnení. Musíme to robiť, a často aj rôznymi zlými spôsobmi, aby sme prišli na to, ktorý je ten správny, a zároveň sa musíme vysporiadať s rôznymi pocitmi." Aby sme porozumeli, musíme o násilí hovoriť, čo však znamená, že sa v tomto procese budeme stretávať s pocitmi, ktoré s témou prichádzajú. Našim cieľom je hovoriť, aby sme dali hlas a posilnili. Toto varovanie teda nie je nástrojom vyvyšovania sa, ale pozvaním na spoločnú cestu.[1] OZ Pro Familia a ZZŽ ASPEKT. 2008. Konať proti násiliu na ženách (2. vydanie). Bratislava: ASPEKT.
Očenášová, Z., 2015. Skúsenosti žien so sexuálnym násilím na Slovensku. In Košecká, D. (ed.) Obete kriminality - Zborník príspevkov zo seminára s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Paneurópska vysoká škola. 88-98Sledujte naše Novinky aj naďalej a v ďalšom úryvku budete mať možnosť nahliadnúť do textu od kresťansko-feministického ekumenického zoskupenia RFK s názvom Násilí páchané na ženách v církvi.


S pozdravom,

Váš APART, Display a Kapitál

Prečo Slovensko obišlo MeToo a kto sú obete sexuálneho násilia? Odpovedá nová kniha

Update #1, 16.04.2020

O pripravovanej publikácii Bez súhlasu.txt a o pozadí jej vzniku si teraz môžete prečítať v novom článku na SME Žena od Michaely Žurekovej, ktorá na túto tému urobila rozhovor s Veronikou Valkovičovou.

Pokračovať na celý článok môžete tu.


Podporovatelia

👤 Boris Meluš

🎁 Kniha Bez súhlasu.txt (osobný odber)

💬 Super ze to robite!

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Bez súhlasu.txt (osobný odber)

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Bez súhlasu.txt zaslaná kuriérom

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Bez súhlasu.txt (osobný odber)

💬 Ste najlepšie!

10 €

👤 Lucia Kvočáková

🎁 Kniha Bez súhlasu.txt zaslaná kuriérom

15 €

👤 Zlata Borůvková

🎁 Kniha Bez súhlasu.txt + Predplatné mesačníku Kapitál na 1 rok

20 €

👤 Dominika Hvorková

🎁 Kniha Bez súhlasu.txt (osobný odber)

💬 If its not a "HELL YES" then its a "no". Lubim vas a sme v tom spolu

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Bez súhlasu.txt (osobný odber)

10 €

👤 Natália Šebová

🎁 Kundy Crew: Ženy majú gule + kniha Bez súhlasu.txt

30 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Bez súhlasu.txt (osobný odber)

10 €

👤 Paula Durinova

🎁 Kniha Bez súhlasu.txt (osobný odber)

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Bez súhlasu.txt zaslaná kuriérom

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Bez súhlasu.txt zaslaná kuriérom

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha Bez súhlasu.txt (osobný odber)

10 €

👤 Karina Cabanikova

🎁 Kniha Bez súhlasu.txt zaslaná kuriérom

15 €

👤 Milan Kovalčík

🎁 Kniha Bez súhlasu.txt (osobný odber)

💬 Nemlčať je v tomto prípade zlato.

10 €

👤 Matus Kratky

15 €

👤 Jozef Snopko

🎁 Kniha Bez súhlasu.txt zaslaná kuriérom

15 €

👤 Jaroslava Jančíková

💬 <3

10 €

👤 Ludmila Kasalova

🎁 Kniha Bez súhlasu.txt + Predplatné mesačníku Kapitál na 1 rok

💬 Diky, ze to delate

20 €

👤 Soňa Hrúziková

🎁 Kniha Bez súhlasu.txt zaslaná kuriérom

15 €

👤 Dominika Vlčáková

🎁 Kundy Crew: Ženy majú gule + kniha Bez súhlasu.txt

30 €

👤 Veronika Trnková

🎁 Kniha Bez súhlasu.txt zaslaná kuriérom

15 €

👤 Dominika Džatková

🎁 Kniha Bez súhlasu.txt (osobný odber)

💬 ❤

10 €

👤 Lucia Filová

🎁 Kniha Bez súhlasu.txt (osobný odber)

10 €

👤 Lucia Kovacova

🎁 Kniha Bez súhlasu.txt + Predplatné mesačníku Kapitál na 1 rok

20 €

👤 Michaela Bašistová

🎁 Kniha Bez súhlasu.txt (osobný odber)

10 €

👤 Maja Vusilović

🎁 Kniha Bez súhlasu.txt (osobný odber)

15 €

👤 Monika Voláková

🎁 Kniha Bez súhlasu.txt zaslaná kuriérom

15 €

👤 Peter Serina

🎁 Kniha Bez súhlasu.txt (osobný odber)

10 €

   1 2 3 4 ... 9

Autori

Miesto realizácie projektu

Bratislavský kraj

o.z. APART

o.z. APART

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Chcem podporiť!

Páči sa vám projekt, a hoci za vašu podporu nič nečakáte, chcete prispieť. Ľubovoľnou sumou. Ďakujeme!

Kniha Bez súhlasu.txt (osobný odber)

Minimálna výška príspevku

10

Novú knihu Bez súhlasu.txt za zvýhodnenú cenu si budete môcť osobne vyzdvihnúť v Bratislave alebo v Prahe.

Kniha Bez súhlasu.txt zaslaná kuriérom

Minimálna výška príspevku

15

Novú knihu Bez súhlasu.txt za zvýhodnenú cenu doručíme kuriérom až ku Vám domov.

Kniha Bez súhlasu.txt + Predplatné mesačníku Kapitál na 1 rok

Minimálna výška príspevku

20

Podporou tejto odmeny získate novú knihu Bez súhlasu.txt a ročné predplatné angažovaného mesačníka Kapitál, ktorý Vám každý mesiac bude doručený do schránky.

Angažovaný mesačník Kapitál dáva priestor hlasom, ktoré tak často nezaznievajú a ktoré v médiách chýbajú – hlasom minoritným, utláčaným, alternatívnym. Eseje, rozhovory, recenzie, komentáre, preklady či pôvodná i zahraničná umelecká tvorba, každý mesiac ilustrované iným umelcom, umelkyňou či kolektívom, na to vytvárajú vhodnú platformu, ktorú vám prinášame v tlačenej podobe i na webe.

Uvedomelý balíček od Primerosu + kniha Bez súhlasu.txt

Minimálna výška príspevku

20

Vzájomný súhlas je absolútny základ. Sex nie je útlakom a násilím len vtedy, keď je bezpečný, rozumný a konsenzuálny. Podporou tejto odmeny získate balenie 12 ks prezervatívov od značky Primeros a knihu Bez súhlasu.txt.
Uvedomelý balíček s výpoveďou od Primerosu + kniha Bez súhlasu.txt

Minimálna výška príspevku

40

Rešpektujúci a zdravý sex je bezpečný, rozumný a konsenzuálny. Zakúpením tejto odmeny môžete vyjadriť to, že sú dané hodnoty dôležitou súčasťou Vášho života alebo ním môžete potešiť nikoho, kto ich s Vami zdieľa. Podporou tejto odmeny získate tričko Primeros s potlačou, darčekové balenie prezervatívov a knihu Bez súhlasu.txt.
Kundy Crew: Ženy majú gule + kniha Bez súhlasu.txt

Minimálna výška príspevku

30

Podporou tejto odmeny získate originálnu grafiku na motív výšivky od kolektívu Kundy Crew: Ženy majú gule a knihu Bez súhlasu.txt.

Rozmer: 29,7 × 44,2 cm (A3)
Technika: risografia, čiernobiela tlač
Papier: Munken Lynx 150 g/m2

Kolektív Kundy Crew tvorí štvorica autoriek, ktoré tradičnú formu plnia netradičným obsahom a od roku 2010 sa venujú radikálnemu vyšívaniu ako priesečníku umenia a aktivizmu. Svojimi výšivkami reagujú na aktuálne témy - niekedy vtipne, niekedy vulgárne, niekedy vážne. Krížiková výšivka v ich podaní slúži ako nosič politického posolstva, v ktorom považujú za dôležité reagovať na sociálnu nespravodlivosť. Vystavovali vo viacerých európskych krajinách a aktuálne sa z vyšívacej kanavy presúvajú na alternatívne podklady- hygienické vložky či drôtené pletivo.

Barbora Idesová: New Song + kniha Bez súhlasu.txt

Minimálna výška príspevku

30

Podporou tejto odmeny získate originálnu grafiku New song od ilustrátorky Barbory Idesovej, ktorej motív bol vytvorený špeciálne na podporu vydania knihy Bez súhlasu.txt a knihu Bez súhlasu.txt.

Rozmer: 29,7 × 44,2 cm (A3)
Technika: risografia, čiernobiela tlač
Papier: Munken Lynx 150 g/m2

Barbora Idesová sa venuje voľnej, editoriálovej aj komerčnej ilustrácii. Má rada, keď sa jej tvorba používa na úžitkových predmetoch, kde môže potešiť tých najrôznejších ľudí. Jej tvorba je inšpirovaná ženskou silou, slnkom, prírodou, meditáciou, dobrými kamarátmi a inými tvormi. Často sa v nich objavujú bytosti, bohyne i polobohovia z akejsi vlastnej mytológie, ktorých vo svojich ilustráciách skrátka nemá nikdy dosť.

​Lucia Dovičáková: Stále sa ma pýtajú, či som skúšala ísť von + kniha Bez súhlasu.txt

Minimálna výška príspevku

50

Podporou tejto odmeny získate originálny linoryt od maliarky Lucie Dovičákovovej: Stále sa ma pýtajú, či som skúšala ísť von, 2019 a knihu Bez súhlasu.txt.

Lucia Dovičáková je absolventkou ateliéru súčasnej maľby Rudolfa Sikoru na Fakulte umení v Košiciach. V roku 2006 sa stala finalistkou Ceny Oskára Čepana, v roku 2011 sa stala laureátkou ceny Tatra Banky Mladý tvorca. Autorka je ostrou pozorovateľkou každodenných, okrajových a zdanlivo banálnych tém ženského bytia, ktorých banalita je v jej maliarskom podaní provokujúca a ironizujúca. Obsah jej obrazov pritom korešponduje s výrazným štýlom, s afinitou k naivnému, „neakademickému" prejavu, ktorému nechýba poriadna dávka individuality a recesie.

Conscious Dinner + predplatné Kapitálu na 1 rok + kniha Bez súhlasu.txt

Minimálna výška príspevku

200

Za vašu obrovskú podporu sa Vám poďakujeme dvoma pozvánkami na chutnú vegánsku večeru v príjemnej spoločnosti autoriek textov v Bratislave. O catering sa postará kráľovná vegánskych pochúťok Lula. Získate novú knižku Bez súhlasu.txt a po celý rok bude Vám bude do schránky doručovaný angažovaný mesačník Kapitál.
Kniha Bez súhlasu.txt + Dúhový balíček

Minimálna výška príspevku

15

Sexuálne násilie zažívajú aj ľudia z LGBTI komunity práve kvôli ich sexuálnej orientácii alebo rodovej identite. Pre ich marginalizáciu je toto násilie o to neviditeľnejšie a je pre nich komplikovanejšie získať prístup ku spravodlivosti. Podporou tejto odmeny získate Dúhový balíček (vlajka, odznak a náramok) venovaný od Pride Košice a novú knihu Bez súhlasu.txt.
Zbierka kníh od vydavateľstva Aspekt + kniha Bez súhlasu.txt

Minimálna výška príspevku

25

ASPEKT je prvou slovenskou feministickou vzdelávacou a publikačnou organizáciou, ktorá vznikla začiatkom 90. rokov ako záujmové združenie žien. Od roku 1996 v knižnej edícii ASPEKTU vychádza pôvodná i prekladová próza i odborná literatúra. ASPEKT slovenskej literárnej verejnosti prinavrátil „stratené" emigrované spisovateľky a objavil pre ňu nové postavy a autorky. Podporou tejto odmeny spolu s knihou Bez súhlasu.txt získate aj kolekciu 7 publikácií od vydavateľstva ASPEKT:

 • Slavenka Drakulić - Obžalovaná
 • Märta Tikkanen - Mužov nemožno znásilniť
 • Libuše Moníková - Ujma
 • Ed. Jana Cviková a Jana Juráňová - Ružový a modrý svet: Rodové stereotypy a ich dôsledky
 • Carole Pateman - Sexuálna zmluva
 • Terézia Vansová - Slovenka doma i na cestách
Bez súhlasu .txt + kompletná knižná edícia .txt

Minimálna výška príspevku

30

Okrem najnovšej knihy o kultúre sexuálneho naśilia môžete svoju knižnicu obohatiť kompletnou knižnou edíciou .txt. Podporou tejto odmeny nezískate len nový výtlačok knihy Bez súhlasu.txt, ale aj predošlé tituly ktoré v edícii vyšli:

Iné telá.txt obsahuje eseje autoriek, ktoré na vlastnej koži prežívajú spoločenskú stigmatizáciu a diskrimináciu ľudí s fyzickou či mentálnou inakosťou.

Neviditeľná staroba.txt prostredníctvom troch prekladových i autorských textov odhaľuje jednu z najmenej viditeľných súčastí života vo vyššom veku - prežívanie sexuality a sexuálnych vzťahov. Vyvracia mýty o asexuálnosti starých ľudí a ukazuje, že sexualita vo vyššom veku je tvorená širokou paletou erotických i emancipačných výrazov.

Klimatická kríza.txt sa vo výbere piatich textov snaží nahliadať na problematiku klimatickej krízy z rôznych perspektív, či už vo vzťahu k jej mediálnej estetickej reprezentácii, nekropolitike a starostlivosti o divočinu, práci a kapitálu alebo psychoanalýze a etike. Klimatickú krízu chápe tiež ako feministický problém. Aj keď sa všetky zaoberajú „tým istým problémom", každý sa vydáva svojou vlastnou trajektóriou a vykresľuje inú časť mozaiky klimatickej krízy, v ktorej sa nachádzame.

Zdravý a uvedomelý balíček od Primerosu + kniha Bez súhlasu.txt

Minimálna výška príspevku

30

My všetci a všetky, vrátane osôb so skúsenosťou so sexuálnym násilím, máme nárok na zdravý sexuálny život, pozitívny a zdravý vzťach k svojim telám, sexu, a sexuálnemu potešeniu. Najrevolučnejší a najsubverzívnejší akt voči kultúre sexuálneho násilia je mať rád/a svoje telo a telá svojich partnerov a partneriek, užívať si ich a pristupovať k sebe a navzájom s rešpektom. Podporou tejto odmeny získate venušine guličky a lubrikačný gél od značky Primeros spolu s knihou Bez súhlasu.txt.
Ivana Šateková: Boli tam ľudia a ženy + kniha Bez súhlasu.txt

Minimálna výška príspevku

170

Podporou tejto odmeny získate originálny linoryt zo série Boli tam ľudia a ženy (7/10), 2018 od výtvarníčky Ivany Šatekovej a knihu Bez súhlasu.txt.

Formát: 60 x 26 cm

Ivana Šateková je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, katedry maľby a iných médii prof. Daniela Fischera. Vo svojich prácach sa zaoberá hľadaním podoby súčasného folklóru a pamäťou, kde spája prvky komixu a ľudovej tvorby. Charakteristická je pre ňu irónia a hľadanie absurdných situácii, akými sú zobrazovania svadieb alebo texty ľudových piesní, ktorých absurdnosť sa zaužívaným spievaním stáva nebadanou. Jej kresby sú hravé, Ivana v nich narába s humorom jej vlastným, niekedy nekompromisným, až mrazivým. Kresba jej slúži okrem iného aj ako kritický nástroj, ktorým dokáže poukázať na rôzne zvláštnosti dnešnej spoločnosti, akými sú napríklad tridsiatnici žijúci u svojich rodičov a neschopní vlastných rozhodnutí.