Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

V polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia sa v slovenskom výtvarnom umení zrodilo doslova revolučné umenie. Vzniklo ako protest proti diktátu socialistického realizmu, ale aj ako protest proti malomeštiackemu vnímaniu umenia, ako pekného obrázku, ktorý si zavesia majitelia nad gauč a farbu rámu prispôsobia farbe nábytku. Už prvé diela umelcov ako Stano Filko, Alex Mlynárčik, Július Koller z roku 1965 patria k vrcholom slovenského konceptu, ale patria aj do kníh o dejinách svetového výtvarného umenia. Žiaľ, stále tam nie sú. Bolo to autenticky slovenské a pritom zároveň svetové umenie, ktoré ale až do roku 1989 vznikalo viac-menej skryté v ateliéroch umelcov. Ale aj po revolúcii malo sťaženú cestu medzi domáce publikum. Paradoxne to svetové oň javilo väčší záujem.Ešte za socializmu začala vznikať zbierka Borisa Kršňáka známa aj pod názvom Galéria Artandconcept o ktorej vzniká kniha. Za viac ako 30 rokov sa mu podarilo vytvoriť zbierku o ktorej vedia domáce i svetové galérie a často si z nej požičiavajú diela na výstavy o konceptuálnom umení. Kniha chce nielen popísať príbeh vzniku zbierky, ale aj predstaviť jednotlivých autorov v nej zastúpených. Nebude to prezentácia majiteľa zbierky, ale prezentácia diel a autorov o ktorých píšu renomovaní slovenskí teoretici umenia a umelci. V knihe budú texty Daniely Čarnej, Evy Filovej, Beaty Jablonskej, Miry Keratovej, Dušana Brozmana a Petra Machajdíka. A samozrejme bohatá obrazová publikácia.O zbierke Galérie Artandconcept už vedia nielen na Slovensku, ale aj vo svete. A ako to už u nás býva, ten svet sa začal zaujímať skôr. V roku 2014 si Národná galéria vo Washingtone (USA) požičala zo zbierky Borisa Kršňáka film Vladimíra Havrillu "Drawings"
https://www.nga.gov/features/experimental-cinema-i...

A v tom istom roku si galéria nadácie EFA z New Yorku požičala Havrillovu fotografiu "Ale druhá strana platne". Na výstave "Several Circles" EFA spolupracovala s Guggenheimovým múzeom.
https://www.projectspace-efanyc.org/several-circle...Diela slovenských konceptuálnych autorov z galérie Artandconcept boli zapožičané na výstavu Milana Adamčiaka v Slovenskej národnej galérii (2017), výstave ČS koncept vo Fait Gallery v Brne, či na výstave Zvuky / kódy / obrazy v Galérii hlavného mesta Prahy. V júni tohto roku sa v prestížnej Alšovej juhočeskej galériiv Českých Budějoviciach uskutoční výstava slovenského konceptuálneho zo zbierky Borisa Kršňáka.

https://www.ajg.cz/probihajici-vystavy/slovenske-konceptualni-umeni-ze-sbirky-borise-krsnaka.html


O slovenskom konceptuálnom umení ešte stále bolo napísané málo, dokonca aj niektorí jeho vrcholní predstavitelia ešte stále nemajú svoje monografie (Peter Bartoš, Stano Filko (len prvý diel), Vladimír Havrilla). Preto nová kniha môže priniesť aj doteraz nepublikované informácie, či nové pohľady.Kniha vyjde vo vydavateľstve Petrus, ktoré má dlhoročné skúsenosti s vydávaním kníh o umení.

Podporou tohto projektu pomôžete na svet knihe, ktorá prezentuje to najlepšie zo slovenského umenia a zároveň to, čo zaujíma aj galérie vo svete.
Za vašu podporu dopredu úprimne ďakujem!

Podporiť

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia24

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Boris Kršňák

Boris Kršňák

Nezávislý žurnalista, zahraničný spravodajca Slovenského rozhlasu v Prahe. Výtvarné umenie zbiera vyše 30 rokov, organizuje výstavy, požičiava diela na rôzne výstavy.
V roku 2013 zorganizoval výstavu Vladimíra Havrillu s Jiřím Kovandom, Andy Warholom a Bruceom Naumanom v Českom centre v New Yorku, ktorá znamenala pre Havrillu veľký medzinárodný úspech. Vďaka nej vystavoval opakovane v New Yorku a jeho film uviedli v Národnej gaérii vo Washingtone a potom aj po celých USA a Kanade.

Meno a priezvisko Boris Kršňák

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt