Aušusnícke služby

Výroba kópií historických baníckych uniforiem

Lokálny rozvoj
História
Aušusnícke služby
Získaná suma
101 %
1 819 €
z cieľovej sumy
1 800 €
Kampaň bola
úspešná
O projekte

Niečo o nás

Banícke bratstvo Herrengrund-Špania Dolina je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2003. Poslaním nášho spolku je obnovenie a rozvíjanie viacstoročnej tradície baníckych zvykov, zbieranie, reštaurovanie a uchovávanie pamiatok na banskú činnosť v regióne. Naším cieľom je oboznámiť verejnosť na Slovensku a v zahraničí s históriou ťažby medi na Španej Doline.Trošku z histórie

Existencia Baníckeho bratstva (Fraternitas Corporis Christi) je historicky doložená listinou z roku 1463. Patrónom špaňodolinských baníkov je sv. Kliment. Naše insígnie, s ktorými dodnes slúžime „aušusnícke služby", sú z roku 1701. Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov sú rituálne praktiky pretrvávajúce od 15. storočia a od tých čias sa kontinuálne odovzdávajú z generácie na generáciu. Sú to: banícka hostina, banícka omša, banícka svadba a banícky pohreb. Všade sa vytvorili banícke bratstvá, ktoré okrem slávnostných rituálov zabezpečovali aj určitý druh sociálnej starostlivosti o baníkov. Najstarší písomný dokument Baníckeho bratstva v Španej Doline je z 1. augusta 1574. Pečať Baníckeho bratstva pochádza z roku 1683.
250. výročie cisárskej vizitácie


Čo potrebujeme?

Aušusnícke služby sú zapísané v Zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Vykonávajú sa 5 krát do roka pri slávnostných baníckych svätých omšiach. Pretože používame historické uniformy, je našim cieľom získať financie na výrobu šiestich kópií týchto uniforiem a historické originály umiestniť v našom Múzeu medi. Aušusnícka uniforma sa skladá z bielej košele, červených nohavíc, koženej zástery (ošliador) a kožených čižiem. Proces výroby a použité špecifické materiály si vyžadujú ruku majstra.Na záver

Je našou povinnosťou zachovávať odkaz našich predkov pre nové generácie.

"Kto nepozná svoju minulosť, nepochopí budúcnosť."
Thomas Mann

Odmeny

Chcem podporiť!

Páči sa vám projekt, a hoci za vašu podporu nič nečakáte, chcete prispieť. Ľubovoľnou sumou. Ďakujeme!

Vstup do múzea medi

Minimálna výška príspevku
30

Ako poďakovanie má každý darca vstup do Múzea medi v Španej Doline ZDARMA pre 2 (dve) osoby.

Vstup do múzea medi + minca

Minimálna výška príspevku
50

Ako poďakovanie má každý darca vstup do Múzea medi ZDARMA pre 2 (dve) osoby + na pamiatku si odnesie kópiu historickej medenej mince.

Historické aušusnícke uniformy

Minimálna výška príspevku
1 800

Ďakujeme, že nám pomáhate zachovať odkaz našich predkov pre budúce generácie!

Novinky

Projekt uzavetý

Update #1, 09.08.2020

Podporovatelia
Soňa Kováčová 19 €
Bohuslav Vajcík 1 225 €
Miloslav Mago 25 €
Anonymný podporovateľ 50 €
Pavel Kováč, Ing. 100 €
Ján Rýs 50 €

🎁 Vstup do múzea medi + minca

Pavel Kováč 50 €

🎁 Vstup do múzea medi + minca

techfire@techfire.sk 200 €
Peter Chabada 100 €

🎁 Vstup do múzea medi + minca

Autori
Miesto realizácie projektu

Bratislavský kraj

Banícke bratstvo HERRENGRUND

Banícke bratstvo HERRENGRUND

Komentáre
Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Chcem podporiť!

Páči sa vám projekt, a hoci za vašu podporu nič nečakáte, chcete prispieť. Ľubovoľnou sumou. Ďakujeme!

Vstup do múzea medi

Minimálna výška príspevku
30

Ako poďakovanie má každý darca vstup do Múzea medi v Španej Doline ZDARMA pre 2 (dve) osoby.

Vstup do múzea medi + minca

Minimálna výška príspevku
50

Ako poďakovanie má každý darca vstup do Múzea medi ZDARMA pre 2 (dve) osoby + na pamiatku si odnesie kópiu historickej medenej mince.

Historické aušusnícke uniformy

Minimálna výška príspevku
1 800

Ďakujeme, že nám pomáhate zachovať odkaz našich predkov pre budúce generácie!