Aušusnícke služby

Aušusnícke služby

Výroba kópií historických baníckych uniforiem

Lokálny rozvoj
História
Aušusnícke služby
Získaná suma
101%

1 819 €

z cieľovej sumy
1 800 €

Kampaň bola

úspešná

O projekte

Niečo o nás

Banícke bratstvo Herrengrund-Špania Dolina je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2003. Poslaním nášho spolku je obnovenie a rozvíjanie viacstoročnej tradície baníckych zvykov, zbieranie, reštaurovanie a uchovávanie pamiatok na banskú činnosť v regióne. Naším cieľom je oboznámiť verejnosť na Slovensku a v zahraničí s históriou ťažby medi na Španej Doline.Trošku z histórie

Existencia Baníckeho bratstva (Fraternitas Corporis Christi) je historicky doložená listinou z roku 1463. Patrónom špaňodolinských baníkov je sv. Kliment. Naše insígnie, s ktorými dodnes slúžime „aušusnícke služby", sú z roku 1701. Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov sú rituálne praktiky pretrvávajúce od 15. storočia a od tých čias sa kontinuálne odovzdávajú z generácie na generáciu. Sú to: banícka hostina, banícka omša, banícka svadba a banícky pohreb. Všade sa vytvorili banícke bratstvá, ktoré okrem slávnostných rituálov zabezpečovali aj určitý druh sociálnej starostlivosti o baníkov. Najstarší písomný dokument Baníckeho bratstva v Španej Doline je z 1. augusta 1574. Pečať Baníckeho bratstva pochádza z roku 1683.
250. výročie cisárskej vizitácie


Čo potrebujeme?

Aušusnícke služby sú zapísané v Zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Vykonávajú sa 5 krát do roka pri slávnostných baníckych svätých omšiach. Pretože používame historické uniformy, je našim cieľom získať financie na výrobu šiestich kópií týchto uniforiem a historické originály umiestniť v našom Múzeu medi. Aušusnícka uniforma sa skladá z bielej košele, červených nohavíc, koženej zástery (ošliador) a kožených čižiem. Proces výroby a použité špecifické materiály si vyžadujú ruku majstra.Na záver

Je našou povinnosťou zachovávať odkaz našich predkov pre nové generácie.

"Kto nepozná svoju minulosť, nepochopí budúcnosť."
Thomas Mann

O projekte

Chcem podporiť!

Páči sa vám projekt, a hoci za vašu podporu nič nečakáte, chcete prispieť. Ľubovoľnou sumou. Ďakujeme!

Vstup do múzea medi

Minimálna výška príspevku

30

Ako poďakovanie má každý darca vstup do Múzea medi v Španej Doline ZDARMA pre 2 (dve) osoby.

Vstup do múzea medi + minca

Minimálna výška príspevku

50

Ako poďakovanie má každý darca vstup do Múzea medi ZDARMA pre 2 (dve) osoby + na pamiatku si odnesie kópiu historickej medenej mince.

Historické aušusnícke uniformy

Minimálna výška príspevku

1 800

Ďakujeme, že nám pomáhate zachovať odkaz našich predkov pre budúce generácie!

Novinky

Projekt uzavetý

Update #1, 09.08.2020

Podporovatelia

👤 Soňa Kováčová

19 €

👤 Bohuslav Vajcík

1 225 €

👤 Miloslav Mago

25 €

👤 Anonymný podporovateľ

50 €

👤 Pavel Kováč, Ing.

100 €

👤 Ján Rýs

🎁 Vstup do múzea medi + minca

50 €

👤 techfire@techfire.sk

200 €

👤 Pavel Kováč

🎁 Vstup do múzea medi + minca

50 €

👤 Peter Chabada

🎁 Vstup do múzea medi + minca

100 €

Autori

Miesto realizácie projektu

Bratislavský kraj

Banícke bratstvo HERRENGRUND

Banícke bratstvo HERRENGRUND

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Chcem podporiť!

Páči sa vám projekt, a hoci za vašu podporu nič nečakáte, chcete prispieť. Ľubovoľnou sumou. Ďakujeme!

Vstup do múzea medi

Minimálna výška príspevku

30

Ako poďakovanie má každý darca vstup do Múzea medi v Španej Doline ZDARMA pre 2 (dve) osoby.

Vstup do múzea medi + minca

Minimálna výška príspevku

50

Ako poďakovanie má každý darca vstup do Múzea medi ZDARMA pre 2 (dve) osoby + na pamiatku si odnesie kópiu historickej medenej mince.

Historické aušusnícke uniformy

Minimálna výška príspevku

1 800

Ďakujeme, že nám pomáhate zachovať odkaz našich predkov pre budúce generácie!