Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

1. Prečo sme tu a žiadame o pomoc?

Ako organizátori sme sa ocitli v nezávideniahodnej situácii. Na jednej strane rovnice je, že samozrejme chceme a musíme byť zodpovední, chceme a budeme rešpektovať nariadenia vlády Slovenskej republiky a len takto s trpezlivosťou a s vysokou mierou zodpovednosti boj s pandémiou coronavírusu môžeme vyhrať.

Zároveň je však takáto situácia priam likvidačná pre projekty, na ktorých priebežne pracuje team 10 ľudí celý rok, a vlastne zo dňa na deň prídu o možnosti financovania či už so strany partnerov, ale aj z predaja vstupeniek, či obratu z barov na mieste...

Je veľmi dôležité povedať, že zachovanie „kultúry" vo formáte koncertov kapiel („komerčných", či „scénových" ) pod holým nebom, kde si ľudia zaspievajú, stretnú sa v kúzelnej atmosfére na jednom mieste, pripijú si na zdravie a zažívajú svoje momenty šťastia je pre nás mimoriadne dôležité. Náš Majáles Košice má naozaj silné miesto a už 10 rokov je najväčším jednodňovým podujatím v Košickom kraji.

Pomôž zachrániť Svoj Majáles a využi možnosť pomôcť zachovať tento formát kultúry vo svojom kraji.2. Čo by sme si priali ?

Našim želaním je, nie vrátiť sa v čase, kedy v roku 2019 naše podujatie navštívilo skoro 10.000 ľudí, ale prinášať tieto momenty šťastia pre ľudí každý rok, pravidelne, ako to robia naši starší súrodenci – Majáles.cz.

Za 10 rokov fungovania sa toho udialo veľa. Od úsmevných začiatkov, kde sme zadarmo, pre cca 1.000 ľudí, spravili „žúrku" na parkovisku, cez zmeny v organizačnej štruktúre, posuny ku kvalite nielen v rámci programu, ale aj gastronómie, služieb, či „eco friendly" nápadov, až po neskutočné emócie pri pohľade na burácajúci dav v roku 2019.

Radi by sme nielen zostali pevnou súčasťou komerčnej kultúry v Košickom kraji, ale ak nám to situácia dovolí, stali sa aj za Vašej pomoci jej „trend setterom" a lídrom!!3. Na čo bude smerovať vaša finančná pomoc?

- na podporu zálohových platieb kapelám a na prenájom priestoru
- na podporu prípravných prác na podujatie - zálohové platby na spotrebný a iný materiál („hardvér" ) potrebný na infraštruktúru na mieste (oplotenie, stany, pódiá, osvetlenie a ozvučenie, elektrocentrály, poriadková služba...)
- na zabezpečenie opatrení spojených s hygienou, zdravotnou starostlivosťou a bezpečnosťou počas podujatia
- obstaranie odmien pre darcov4. Alternatívne zdroje financovania

Iným zdrojom financií pre zabezpečenie podujatia je štandardný predaj lístkov prostredníctvom predpredaj.sk. Ten je však v situácii, v akej sa spoločnosť momentálne nachádza na bode mrazu, hlavne preto Vás prosíme o pomoc a pokorne žiadame Vašu podporu.


Podporiť

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia3

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Gabriel Spišák

Gabriel Spišák

Štatutár PPČ Košice

Názov organizácie PPČ Košice
Miesto realizácie projektu Košice-Dargovských hrdinov

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt