Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Ako vznikla myšlienka napísať knihu?Začalo to spontánne a prirodzene, z ničoho nič. V jedno moje zvláštne obdobie sa na mňa spustila lavína tlakov v rámci práce, ako i súkromia. Ostal som v tichosti a s otvorenými očami, bez zmyslu a chuti žiť. Nemal som dostatok síl zvládať tieto enormné tlaky prichádzajúcich z každej strany, no našiel som v sebe akúsi vnútornú božskú energiu. Na dne som získal krásne poznanie, že v živote je všetko naplánované, dokonca aj narodenie a smrť. Preto som sa rozhodol žiť tu a teraz, a to ma robí slobodným a odvážnejším. V knihe detailne opisujem celý môj príbeh.PRE KOHO JE URČENÁ TÁTO KNIHA A PREČO VZNIKLA?

Teenegarom, ktorým autor odkrýva chyby, ktorých by sa mali vyvarovať, a zároveň im dáva motiváciu žiť inak v dnešnej presocializovanej dobe, a hlavne byť sám sebou bez pretvárky, a s vlastným názorom.

Ženám, ktoré stratili základné ľudské hodnoty, a vymenili lásku za materiálne veci a komfort, aj keď sa im to ťažko počúva a ešte horšie prijíma ako fakt.

Ženám, ktoré hľadajú, respektíve túžia po životnom partnerovi, no mužov vnímajú negatívne a už rezignovali.

Mužom, ktorí si myslia, že pomocou peňazí si môžu kúpiť všetko a kohokoľvek.

Ďalej tým mužom, ktorí potláčajú v ženách ich dôveru a sebavedomie, a potom takto zdeformované ženy odovzdajú ďalším mužom, ktorí musia takpovediac opravovať pokazené.

Zadaným ženám, ktoré nepochopili pojem VZŤAH, a svojich partnerov bezproblémovo a bezchrbtovo menia za iných jednorázových mužov argumentom, že doma to nefunguje.

Zadaným mužom, ktorí nepochopili pojem VZŤAH, a svoje partnerky bezproblémovo a bezchrbtovo menia za cudzie jednorázové ženy argumentom, že doma to nefunguje.

Je určená ženám a mužom, ktorí vo svojom živote momentálne cítia prázdnotu, nemajú žiadny zmysel a motiváciu žiť, a potrebujú sa nakopnúť a nájsť v sebe úžasnú vnútornú silu a zmysel.

Kniha je hlavne venovaná dcérke autora, ktorú nadovšetko miluje.

Autor sa rozhodol zanechať jeho komplikovaný životný príbeh v písomnej forme a poďakovať za každú jednu životnú situáciu,ktorá mu otvorila nové dvere a možnosti a preto vznikla kniha s názvom Ďakujem.


Čo si želám dosiahnuť prostredníctvom knihy?

Keďže môj príbeh, ktorý lepšie pochopíte v knihe, je skutočne silný, verím, že aj svojou pomocou sa podelíte o jej vydanie. Kniha má názov ĎAKUJEM a vysníval som si vydať ju od momentu, keď som ju začal písať, pretože je v nej obsiahnutá celá moja ľudská bytosť od narodenia až dodnes

Verím, že kniha mi pomôže splniť si svoj sen. Zároveň verím, že niektorým ľuďom pomôže uzavrieť jednu kapitolu života a otvoriť druhú, a to aj na základe môjho životného príbehu. V ňom ponúkam tiež kľúč, ako sa dostať spod silných tlakov na psychiku, a ako zvíťaziť nad strachom, či ako ovládať emócie a mať ich pod kontrolou. Samozrejme nemusí to platiť na každého. Nie som psychológ, lekár, terapeut, ani mudrc, no cítim silnú potrebu vyjadriť sa a podporiť ľudí v ich napredovaní a plnení si ich cieľa. Svojou knihou im chcem odkázať, že sa nemôžu vzdávať ani v tej najťažšej chvíli, pretože život je len hra a tiež skúška, aby sme pochopili zmysel tejto hry. Prostredníctvom svojich myšlienok a niekoľkých dôležitých tipov, ktoré zanechávam v knihe, by som si taktiež rád vytvoril funklub spokojných ľudí, ktorí sa chcú v živote posúvať po stránke osobnostnej, mentálnej či duševnej, a uvedomovať si, že vzdelanie v akomkoľvek veku je vždy prínosné a dôležité. Hlavne si uvedomujem, že žijeme v modernej a rýchlej dobe, kde nemusia platiť zastaralé pravidlá či rady, a preto je moja kniha aktuálna.


Čo ponúkam prispievateľom na vydanie mojej knihy a koľko peňazí by som rád vyzbieral?

Čiastka, ktorú by som veľmi rád vyzbieral, je 1900,-eur. Z tejto čiastky chcem zaplatiť prvú tlač 500 ks výtlačkov a všetky poplatky s tým spojené (kniha bude dizajnom a svojou formálnou kvalitou pôsobiť veľmi zaujímavo, preto sú aj náklady trošku vyššie).

Rád sa stretnem s tými prispievateľmi, ktorí sa budú so mnou chcieť stretnúť, prípadne som pripravený zorganizovať príjemné posedenie pri kvalitnom víne a občerstvení, a pravdaže viem niektorých prispievateľov spomenúť v knihe a poďakovať sa im aj takouto formou. Väčším darcom viem ponúknuť priestor v knihe, či už textový alebo vizuálny, záleží od spoločnej dohody. Niektorých prispievateľov rád pozvem aj na krst knihy, ktorý by som rád zorganizoval v Bratislave. Ďakujem.

P.S. nastal vhodný čas na zmenu, ako žiť bez pretvárky v tejto falošne vytvorenej realite, a kniha ponúka moderný pohľad na tento svet.

Podporiť

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Tomáš Kavčák

Tomáš Kavčák

Niečo o autorovi

Moje meno je Tomáš a od trinástich rokov žijem oddelene od rodičov. Rozhodol som sa odísť z môjho rodného mestečka Medzilaborce do hlavného mesta Slovenska, do Bratislavy, so snom stať sa slávnym futbalistom.

Tom Kave je môj nový pseudonym, ktorý používam od roku 2018, a aktívne pracujem na osobnostnom, mentálnom, duševnom, ako aj emocionálnom rozvoji. Svoje poznatky, ako aj reálne skúsenosti zanechávam v knihe, ktorá má v ľuďoch prebudiť akúsi nekonečnú vnútornú silu, ktorá je potrebná hlavne v tých najťažších životných obdobiach. Tie akoby testujú našu odvahu, odhodlanie, trpezlivosť a vytrvalosť. Kniha neobsahuje žiadne kopírovania iných autorov, preto je unikátna a jedinečná. Je autentická.

Mám 35 rokov, a v procese coacha/mentora dnes môžem zodpovedne povedať, že moje skúsenosti sú veľmi silné a hlboké, a hlavne sú hodné zdieľania. Jednou z ciest, ako ich zdieľať, je aj moja kniha. Ďakujem

Meno a priezvisko Tomáš Kavčák

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt