Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Myšlienkou súťaže je kresbami si uctiť obete COVID 19. Chceme vyzbierať 350 000 kresieb z celého sveta, aby každá obeť mala svoju kresbu!

Zo zaslaných prác zostavíme mozaiku, ktorú nasnímame z dronu a následne zverejníme na mediálnej stránke Facebook a na videoportále YouTube.Súťaž sa bude prebiehať v štyroch kategóriách:

 1. materské školy
 2. základné školy I.stupeň (1.-4. ročník)
 3. základné školy II.stupeň (5.-9. ročník)
 4. špeciálne materské školy a základné školyPravidlá súťaže:

 • vyplňte registračný formulár:
 • https://docs.google.com/forms/d/1FZm2nyrcRmvOW1a2v...
 • Každá práca musí byť označená číslom kategórie, menom a priezviskom autora, presnou adresou školy
 • doručiť formou poštovej zásielky na adresu:
  Kobukrav občianske združenie, Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda
 • v prípade viacerých prác z jednej inštitúcie prosíme, aby tieto podľa možnosti poslala materská či základná škola naraz
 • Kresby mimo Európy zaregistrované školy nám oskenujú a doručia formou prílohy na mailovú adresu: kobukrav@kobukrav.sk ( veľkosť A4, formát jpg).
 • Termín uzávierky na doručenie prác: 25.6.2020
  Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 29.júna 2020 v Dunajskej StredeNa Slovensku školy a materské školy o súťaži sú informované cez slovenské médiá a cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a v zahraničí cez naše veľvyslanectvá a slovenské inštitúty. Porotcom súťaže budú akreditovaní veľvyslanci na Slovensku a žiaci zo ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede. Z každej kategórie si vyberú 100 najlepších kresieb. Kritériá výberu si určia sami.


Ceny

1-3. miesto:
diplom, vecné dary. Ich kresby budú súčasťou nástenného a stolového kalendára Kobukrav 2021.

4. - 100. miesto:
diplomSpoluorganizátorom súťaže je ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede.


Z vyzbieraných peňazí chceme hradiť:

 • tlač kresieb, diplomov, kalendárov, pohľadníc
 • honorár pre grafika
 • náklady na videozáznamy
 • fotografické práce
 • náklady na propagáciu
 • poštovné náklady


Naše združenie Kobukrav šíri rovnomenný jedinečný sebaobranný systém. Kurzy sú určené hlavne deťom, ženám a seniorom. Organizujeme denné letné tábory sebaobrany pre deti, prednášky pre žiakov základných a stredných škôl, pre obce, kluby dôchodcov a pod.

Ďakujeme za vašu podporu!

Tibor Sklut
manažér projektu

Podporiť

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia3

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Tibor Sklut

Tibor Sklut

Tibor Sklut- je expert na bezpečnosť. Absolvoval viaceré kurzy sebeobrany v Izraeli /Krav Maga/. Je trénerom a spoluzakladateľom sebaobranného systému KOBUKRAV. Spolupracuje s medzinárodným tímom na projekte Self City /Bezpečné mesto/. V posledných rokoch sa venuje sebaobrane pre civilné obyvateľstvo, hlavne pre deti, ženy a seniorov. Je spoluautorom online videokurzov sebeobrany. Svoje prednášky spojí s praktickými ukážkami sebaobrany. Organizuje denné letné tábory sebaobrany pre deti . Prednáša pre deti v materských škôlkach, pre žiakov základných a stredných škôl , pre obce, kluby dôchodcov, občianskym združeniam, firmám.

Názov organizácie Kobukrav
Miesto realizácie projektu Dunajská Streda
Adresa Trhovisko 444/6, 92901 Dunajská Streda, Slovensko

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

 • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt