Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Prečo tento projekt?

Lebo treba vedieť prežiť aj dnes, podľa možnosti bez ujmy na zdraví. Žijeme vo veľmi rýchlom čase, ktorý je prehustený množstvom udalostí. Na tieto udalosti nestíhame vždy správne reagovať. Udalosti nemajú rovnakú váhu a my musíme rozoznať ich dôležitosť. Ak sa nám to podarí, v kľude prežijeme a ťažoba dnešných dní nás ani náhodou neudusí.
Ako na to (teoreticky)?

Naučiť sa rýchle porozumieť vážnosti informácií a podľa toho primerane konať.

Ak dokážeme rozoznať podstatné od vedľajšieho, príčinu od následkov, originál od kópie a dôležité od zbytočného, polovicu úspechu máme vo vrecku. Druhou polovicou úspechu je naučiť sa "byť nad vecou" a "nepodliehať nátlakovým náladám" cudzích ľudí a cudzích zdrojov.


Ako na to (prakticky)?

Prezrieť a prečítať si farebnú publikáciu s vyše 60 farebnými kresbami Fera Guldana s pracovným názvom Viac/menej ne/vážne. Publikácia je neformálnou obrazovou učebnicou pre pochopenie dneška a rýchleho rozoznania dôležitého a podstatného od falošného a nepravdivého. Publikácia je exkluzívnym príkladom aktuálneho angažovaného a nezávislého umenia.

Publikácia netradičnou formou pomôže čitateľovi získať schopnosť "byť nad vecou" a "nepodliehať nátlakovým náladám" ani dnes, ani v budúcnosti. Túto schopnosť môže čitateľ úspešne použiť aj na Slovensku.Ešte k výrobe publikácie

Publikácia vzniká metódou "dumpingovej spoločnosti", to znamená, každý kto sa podieľa na príprave publikácie, pracuje zadarmo. Finančný náklad na tlač publikácie predstavuje cenu celého nákladu publikácie. Nič viac.

  • Odhadovaný náklad publikácie: 300 - 400 ks
  • Väzba: pevná vo farbe
  • Formát: A5
  • Počet strán: 80 farebných

Všetky obrázky v tomto projekte sú použité z pripravovanej publikácie Viac/menej ne/vážne.


StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia68

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Miroslav  Pollák

Miroslav Pollák

OZ Krásny Spiš ukutočňuje aktivity v oblasti ľudských práv, komunitného rozvoja, chudoby a záchrany historických objektov.
V spolupráci s Ferom Guldanom uskutočnilo OZ od roku 2008 vyše 70 výstav na tému exodov v 20. storočí, ďalších 20 autorských výstav, 10 projektov kreatívnych školení pre rôzne znevýhodnené deti.
OZ vydalo viac kníh na tému ľudských práv (Udavačstvo, Ploty múry a hranice, Solidarita, Spišské exody v 20. stor., Ľudské práva a slobody na Spiši v minulosti, Darí sa, ...) a vydalo viac kníh z beletrie od rôznych autorov (O. Feldeková, Z. Szatmáry, R. Dobiáš, Ľ. Feldek, ...).
OZ zachránilo stredovekú stavbu gotickej mýtnice v Spišskom Podhradí.

Názov organizácie OZ Krásny Spiš
Miesto realizácie projektu Levoča

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt