Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

VZDELÁVANIE patrí k hlavným pilierom našich aktivít a ostane ním aj po pandémii. Od roku 2016 sme zrealizovali už viac ako 400 celodenných zážitkových workshopov, ktoré sú postavené na princípoch dramatickej výchovy. Absolvovalo ich vyše 10 000 študentov a študentiek.Online vzdelávacia platforma

Krízová situácia nám však jednoznačne potvrdila, že musíme vytvoriť kvalitný vzdelávací materiál, ktorý bude prístupný aj v online prostredí, a ktorý prinesie zapojeným zážitok a osobnú skúsenosť podobne ako naše workshopy. Učitelia, rodičia aj žiaci, ho dokážu pravidelne využívať ako doplňujúci nástroj v témach, ktoré nie sú dostatočne zastúpené v učebniciach.
Nemôžeme totiž dovoliť, aby sa na príbehy nedávnej minulosti zabúdalo alebo sa vytesnili kvôli zdanlivo dôležitejším udalostiam. Práve poznanie minulosti nám pomôže lepšie zvládať a pochopiť aj tieto krízové situácie.

Naša skúsenosť z ostatných rokov je, že o workshopy je vysoký záujem, sú však limitované maximálnym počtom zúčastnených. Online vzdelávacia platforma nám pomôže zvýšiť aj množstvo zapojených detí, mládeže a pedagógov a efekt našich aktivít.

S projektom "Puzzle pamäti" sme sa uchádzali o podporu aj v rámci grantových výziev. Neboli sme však úspešní. Zakaždým ide o "súťaž" a komisie to vôbec nemajú jednoduché.
Od marca sme projektu však venovali už veľa času a chceme ho dotiahnuť do konca, aby mohol pomáhať v spoznávaní modernej histórie formou zážitku.

Preto teraz potrebujeme vašu pomoc.

Váš finančný príspevok použijeme na základné náklady k tvorbe a udržiavaniu webu, na malé odmeny pre autorov a autorky pracovných listov, medzi ktorými sú naši skúsení lektori a lektorky workshopov.

ĎAKUJEME!


Informácie o projekteVzdelávacie aktivity, ktoré vzdelávacia online platforma bude ponúkať vychádzajú z malého prieskumu Post Bellum SK, realizovaného so vzorkou 30 pedagógov/pedagogičiek, s ktorými sme komunikovali v priebehu marca 2020.

  • Vzdelávaciu platformu www.puzzlepamati.postbellum.sk plánujeme spustiť v priebehu mája 2020.
  • Používatelia si vyberú rozhranie podľa toho, či sú 1. žiak/žiačka základnej školy, ; 2. študent/študetkaka strednej školy; 3. učiteľ/učiteľka, rodičia.
  • V rámci zvoleného rozhrania sa návštevník/návštevníčka dostane k materiálom, ktoré sú pre nich adekvátne a dôležité.

Každé rozhranie bude obsahovať:

  1. príbehy vo forme podcastov alebo krátkych filmov;
  2. pracovné listy (každé rozhranie bude obsahovať odlišné pracovné listy pre konkrétnu cieľovú skupinu);
  3. každé rozhranie s ohľadom na cieľovú skupinu bude obsahovať podrobný materiál - návod a inštruktážne animované videá na projektové aktivity - Dokumentovanie príbehov z domova, príbehov najbližších rodinných príslušníkov - ako môže byť dokumentaristom príbehov 20. storočia aj žiak základnej školy, či študent strednej školy;
  4. rozhranie pre pedagógov bude obsahovať metodiky v offline prostredí, metodiky k pracovným listom - návrhy projektových aktivít ku konkrétnym príbehom. V ponuke budú aj materiály na naše vzdelávacie aktivity v offline prostredí - naše zážitkové vzdelávacie workshopy pre základné a stredné školy a informácie o projekte Príbehy našich susedov.

Vypočujte si ukážku podcastov: https://open.spotify.com/show/5Vd8E8SV2IhT089MdRkD...

Krátke filmy si môžete pozrieť na našom Youtube kanáli: https://www.youtube.com/channel/UCJWDT2SazaI-cDOGoiLiaHA/videos?view_as=subscriber


Ukážka z pracovnej verzie pracovných listov


ĎAKUJEME ZA VÁŠ ZÁUJEM A PODPORU!StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky2

Ďakujeme

Update #2, 10.06.2020

Vďaka vám sa nám podarilo získať neuveriteľných 8 576 €.

Minimálna suma bola nastavená na 5 000 eur, takže sme z výsledku poctení a dojatí. Každý jeden cent investujeme do portálu, ktorého hlavnou myšlienkou je, že vzdelanie je najlepšou vakcínou proti extrémizmu.

Zo srdca ďakujeme všetkým vám, ktorí ste prispeli a poctili nás svojou dôverou.

Všetky odmeny začíname rozosielať a budete ich dostávať v priebehu nasledujúcich týždňov.Buseme sa snažiť stihnúť to do konca júna.

Ešte raz,

ĎAKUJEME

ĎAKUJEME ❤️ (a nekončíme)

Update #1, 31.05.2020

ĎAKUJEME ❤️❤️❤️

Včera sme dosiahli 100% našej minimálne potrebnej sumy na spustenie online vzdelávacieho portálu Puzzle pamäti národa. Ani si neviete predstaviť, akí sme šťastní.

Teraz už vieme, že naše kolegyne a kolegovia dostanú za svoju prácu, ktorej sa venujú od marca, aj malú odmenu. ❤️

Aktuálne nahadzujeme už na web hotové veci a testujeme, čo funguje a čo zas nie.

V kampani nám však ostáva ešte týždeň. Môžeme vyzbierať viac euríčok, čo bude znamenať viac obsahu.

Suma 5 000 € nám pokrýva základné výdaje na kódovanie, tvorbu webu, jeho grafický dizajn a vytvorenie 30 pracovných listov k 10 skutočným príbehom.

Podarí sa nám za týždeň vyzbierať ďalších 5 000€, ktoré využijeme n tvorbu krátkych filmov, podcastov a najmä pracovných listov k príbehom pre žiakov a žiačky základných a stredných škôl, učiteľov a učiteľky, rodičov?

S vašou pomocou to možno zvládneme. ❤️ Povedzte o našej kampani svojmu okoliu, zdieľajte ju, vyberte si ďalšiu odmenu.

#spolutozvladneme #nezabudame

❤️

Podporovatelia289

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Sandra Polovková

Sandra Polovková

Sandra Polovková je absolventkou Katedry divadelných štúdií na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Počas štúdia spolupracovala
so Slávou Daubnerovou a ako produkčná, lektorka a projektová manažérka s Divadlom Pôtoň. Neskôr bola zamestnaná v Národnom osvetovom centre v Bratislave, kde pôsobila takmer 2 roky ako projektová manažérka festivalu Scénická žatva. Spolupracuje s nezávislým Divadlom SkRAT a divadlom NOMANTINELS v Bratislave. Od roku 2017 sa venuje dizertačnej práci Pravidelná a projektová dramaturgia po roku 1989.

S Post bellum začala spolupracovať ako projektová manažérka v roku 2015. Od mája 2016 je na pozícii riaditeľky. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom Post bellum, Sandra je tou, ktorá vám určite odpovie.

Názov organizácie Post Bellum
Miesto realizácie projektu Bratislava
Adresa Klincová 35, 82108 Bratislava, Slovensko
Telefónne číslo 0902754380
Web https://www.postbellum.sk/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt