Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

O knihe

Jozef Dravecký


Rozhovor s Jozefom Draveckým, niekdajším veľvyslancom SR v Bulharsku, Lotyšsku a pri Svätej stolici, matematikom, za totality členom podzemnej cirkvi a v neposlednom rade otcom a starým otcom rodiny, vznikol pôvodne ako snaha vzoprieť sa zubu času a zabúdania v období, keď Jozef Dravecký uzatváral svoju profesionálnu dráhu. Prvotným zámerom teda bolo vytvoriť retrospektívny záznam pre jeho rodinu, priateľov a kolegov z profesionálneho života na fakulte, v diplomacii i z politického angažovania sa v Kresťanskodemokratickom hnutí, teda z kruhov, kde je Jozef Dravecký dobre známy. Po dokončení textu sa ale ukázalo, že príbeh Jozefa Draveckého je svedectvom životného prístupu vlastného skôr súčasným mladým ľuďom než jeho rovesníkom, ktorý sa však odohráva nie v dnešnej dobe, lež na pozadí veľkých dejinných udalostí ovplyvňujúcich osudy Slovenska v ostatnom polstoročí. Z tohto dôvodu sa nazdávame, že oboznámiť sa s týmto konkrétnym životným príbehom môže byť obohacujúce aj pre človeka dnešnej doby, ktorý pána Draveckého osobne nepozná.

Jozef Dravecký sa narodil krátko po udalostiach druhej svetovej vojny, detstvo teda prežil v období najťažšieho komunistického útlaku. Vernosť jeho rodičov Katolíckej cirkvi predznamenala jeho ďalšie smerovanie. Od rodičov dostal do vienka formatívny postoj snahy o to, aby práca bola vykonaná dobre a dôsledne, ale predovšetkým nikdy nie v rozpore so svedomím. Možnosť študovať určitý smer bez kompromisov s vierou tak bola pre jeho výber povolania nemenej dôležitá ako nadanie či záujem. Kľúčovú rolu v tomto životnom období Jozefa Draveckého zohral tiež politický odmäk a následná Pražská jar. Aj vďaka týmto udalostiam mohol ísť študovať na vysokú školu matematiku, v ranej mladosti cestovať do zahraničia a spoznať podzemnú cirkev. Matematika mu zabezpečila možnosť pracovať svedomite aj počas neskoršieho politického prituhnutia, pričom popri práci výskumníka a pedagóga sa neprestával angažovať v hnutí podzemnej cirkvi. Dôraz na to, aby práca neslúžila v prvom rade ako obživa, ale aby vyjadrovala príspevok jedinca ku spoločnému dobru tak, ako to dnes mnohí správne vštepujú mladým ľuďom, sa prejavila ešte väčšmi, keď s celou rodinou odchádza J. Dravecký do málo rozvinutej časti Tuniska učiť matematiku. Navzdory tamojším zlým materiálnym podmienkam, keď ani dnes by si mnohí z nás netrúfli zobrať štyri malé deti na severoafrické pobrežie, dodnes o týchto rokoch rozpráva s láskou a iskrou v oku.

Druhým motívom, ktorý sa vinie rozprávaním J. Draveckého, je aktívne vyčkávanie na príležitosť a rozhodnosť pri jej využití, čo aj v dnešnej dobe slobody možno považovať za jednu z dôležitých schopností pre úspech v živote. Bez tejto vlastnosti J. Draveckého by tie najzaujímavejšie kapitoly tejto knihy, tak spred Nežnej revolúcie ako aj po nej, ostali prázdne. Po páde totalitného zriadenia pre riadiace pozície na Slovensku veľmi chýbal potrebný ľudský kapitál, ktorý by spĺňal tak charakterové ako aj profesionálne kritériá. Do dôležitých pozícií v štátnej správe sa tak dostávali ľudia, ktorým chýbalo buď jedno alebo druhé. Napriek dobrej jazykovej pripravenosti a všeobecnej inteligencii možno do tej druhej skupiny zaradiť aj Jozefa Draveckého, ktorý v roku 1992 nastúpil do diplomatických služieb rodiaceho sa Slovenska. Príbeh J. Draveckého je tak istým spôsobom aj príbehom učiaceho sa mladého štátu, keď vďaka zodpovednému prístupu a citu pre detail dokázal J. Dravecký napokon obstáť nielen vo svojej prvej diplomatickej misii v Bulharsku, ale aj pri zakladaní nového slovenského zastupiteľstva v Lotyšsku a naostatok i v komplexnom prostredí Svätej stolice. Príbeh J. Draveckého nám tak nepriamo pripomína, že Slovensko je mladý štát a bude rásť len tak rýchlo, ako rýchlo budú rásť jeho osobnosti.

Naším želaním teda je, aby tento text poslúžil čitateľovi nielen na lepšie spoznanie životného príbehu Jozefa Draveckého ako niekdajšieho veľvyslanca SR pri Svätej stolici, ale aj ako inšpirácia pre lepšie pochopenie súčasného stavu našej krajiny a jej zveľadenie.


Odporúčanie Františka Mikloška


Presahy: Od matematiky k diplomacii
je výnimočná kniha spomienok, rozhovorov Michala Magušina a Martina Lukačišina s matematikom, aktivistom tajnej cirkvi a ponovembrovým diplomatom doc. RNDr. Jozefom Draveckým, CSc. Jozef Dravecký v nej vystupuje ako skvelý pozorovateľ a rozprávač, obdarený humorom, ktorý je vlastný matematikom. Jeho kniha by mohla mať spokojne podnadpis: „Od tajnej cirkvi, až do palácov Vatikánu".

Prvou líniou jeho života je náboženská viera. Draveckí boli nábožensky založení, otec kvôli viere musel opustiť miesto profesora. Jozefa toto zázemie priviedlo na vysokoškolských štúdiách do štruktúr tajnej cirkvi, tu si našiel aj manželku Máriu. Druhú líniu jeho života tvorí matematika a jazyky. Vďaka otcovi vedel od mladosti anglicky, k čomu sa potom pridali ďalšie cudzie jazyky. Jozef dal prednosť matematike, bol výborný študent a až do roku 1991 pôsobil na Matematicko–fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vďaka matematike začínajú jeho prvé cesty do zahraničia: Anglicko, Poľsko, Gruzínsko, India, Tunisko. Nepredvídaní ľudia a udalosti ho akoby vyhľadávali a Dravecký ich pútavo a s matematickou ľahkosťou popisuje. Samozrejme, ešte zaujímavejšie sú jeho cesty veľvyslanca. Svoju kariéru začal v Bulharsku, v Lotyšsku budoval slovenské zastupiteľstvo aj pre Litvu a Estónsko, medzitým vždy práca na Ministerstve zahraničných vecí SR a vrchol jeho diplomatickej kariéry tvorí Vatikán a Zvrchovaný rád maltézskych rytierov. V týchto kapitolách sa dozvedáme o zákulisí práce diplomata, o ľuďoch, s ktorými sa stretal, o krajinách, v ktorých zastupoval Slovensko.

Draveckého kniha nám dáva nazrieť, že život diplomata je vážnym a pekným povolaním. Vezmite ju do rúk a čítajte. Isto neoľutujete.


Ako plánujeme knihu vydať


Aj vďaka Vašej podpore budeme môcť vydať tlačenú knihu i e-knihu v spolupráci s portálom Publico.sk. Tlačená kniha bude mať asi 300 strán formátu A5, jej súčasťou budú čiernobiele fotografie a vyjde v brožovanej väzbe formou tlače print-on-demand, teda bude bez obmedzenia nákladu dostupná v internetových kníhkupectvách martinus.sk a gorila.sk. E-kniha bude dostupná vo formátoch pdf, ePub a MOBI na portáli martinus.sk a cez iBookstore. Vydanie knihy a doručenie poďakovaní podporovateľom očakávame v mesiaci júl.


Chcem vedieť viac

Ak sa do vydania knihy chcete o živote J. Draveckého dozvedieť viac, vypočujte si reláciu Večerné reflexie v archíve Rádia Regina z 19. mája 2020. https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1692/1339051

Sledujte nás na Facebooku: https://www.facebook.com/Jozef-Draveck%C3%BD-Presahy-Od-matematiky-k-diplomacii-113246710401163


Ukážky z pripravovanej knihy

Po kliknutí na obrázok sa zobrazia ďalšie ukážky.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky2

Zbierka úspešne ukončená, ďakujeme!

Update #2, 04.07.2020

Zbierka na vydanie knihy "Presahy: Od matematiky k diplomacii" bola dnešným dňom ukončená s celkovou podporou vo výške 1830 eur, čím sa pokryli všetky náklady na vydanie knihy i doručenie odmien darcom. Ďakujeme vám všetkým podporovateľom za vašu štedrosť! Aj vďaka nej už držíme v rukách prvé výtlačky. Odmeny všetkým darcom budeme rozposielať budúci týždeň.

Ďakujeme za podporu, ideme ďalej!

Update #1, 05.06.2020

Srdečne ďakujeme všetkým podporovateľom! Vaša štedrosť predčila všetky naše očakávania – za jeden deň ste nám darovali vyše 700 eur. Naše skutočné náklady na vydanie knihy sú zhruba dvaapolnásobok tejto sumy – takže aj naďalej sa budeme tešiť zo všetkých príspevkov. Ďakujeme!

Podporovatelia72

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Martin Lukačišin

Martin Lukačišin

Prírodovedec, vo voľnom čase píše.

Michal Magušin

Michal Magušin

Šéfredaktor časopisu .týždeň, moderátor politickej relácie TV JOJ „Na hrane"

Jozef Dravecký

Jozef Dravecký

Pred Nežnou revolúciou matematik a člen podzemnej cirkvi, po revolúcii diplomat a veľvyslanec v Bulharsku, Lotyšsku a pri Svätej stolici.

Meno a priezvisko Martin Lukačišin

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt