Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Letný tanečný tábor Tanec života je zameraný na rozvoj talentu detí z Centier pre deti a rodiny, ktoré sa venujú tancu a majú potenciál sa v ňom rozvíjať.
Deti sú síce talentované, no nemajú možnosť sa rozvíjať v oblasti tanca počas školského roka, pretože Centrá pre deti a rodiny nemajú toľko financií aby vedeli uhradiť deťom školné v tanečných súboroch alebo telesách.
Odborný tanečný pobyt prinesie deťom nielen radosť z tanca a skvalitnenie tanečných schopností, ale najmä prehĺbenie pozitívneho vzťahu s sebe samým.


tanečný tábor pre deti z Centier pre deti a rodiny 2019


Čo je cieľom nášho projektu?

Chceme nie len dať deťom priestor na sebavyjadrenie, sebareflexiu a tvorbu neverbálneho tanečného odkazu, ale pripraviť sa na 38-mi ročník Vianočného benefičného koncertu Úsmev ako dar v Bratislave, kde vystúpia ako hostia popri všetkých známych umelcoch a osobnostiach.


37.ročník Vianočného benefičného koncert Úsmev ako dar 2019 link z vystúpenia https://www.youtube.com/watch?v=-SpscnHoidY


Tanec pre mnohé deti a mladých dospelých v Centrách pre deti a rodiny znamená omnoho viac ako si verejnosť myslí. Je to nástroj cez ktorý mnoho domovákov vyrástlo či už profesionálne alebo amatérsky. Pri tanci nie lenže decká cítia bezpodmienečnú slobodu, ale mnohým z nich to svojím spôsobom zachránilo životy. Skrze sebarealizáciu a následný prejav v tanci im bolo prinavrátené sebavedomie a hodnota, ktoré vďaka zlým skúsenostiam získali.

Zároveň je to pomoc deťom, aby si naplno uvedomovali svoj talent a nadanie, začali na ňom s pomocou lektorov a kamarátov pracovať a postavili tak pevné základy ,z ktorých budú môcť čerpať pri dosahovaní vytýčených životných cieľov a snov.


Ako použijeme Vašu podporu?

Vyzbierané finančné prostriedky budú využité na pokrytie nákladov na ubytovanie, priestorov na trénovanie a natočenie promo videa pre našich partnerov k eventom a reprezentatívnym akciám občianskeho združenia Úsmev ako dar.

Vďaka vašej podpore budú mať deti a mladí dospelí priestor vyjadriť sa formou tanečného umenia a ukázať svoj vnútorný svet, ale tiež zažiť hojivú silu umenia na vlastnej koži, či presnejšie, na vlastnej „duši".

Ďakujeme

Podporiť

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia43

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Úsmev ako dar Úsmev ako dar

Úsmev ako dar

koordinátor projektov

Názov organizácie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Miesto realizácie projektu Bratislava
Adresa Ševčenkova 21, 85101 Bratislava, Slovensko
Telefónne číslo 02 /638 15 208-9
Web www.usmev.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt