Zdravšie v práci

Dlhodobé sedenie je problém, s ktorým si nevie dať rady mnoho ľudí v produktívnom veku. Aktuálna situácia uprednostňuje prácu z domu a tým dáva ťažkú úlohu jednotlivcom prispôsobiť domáce prostredie tak, aby bolo čo najvhodnejšie pre prácu. Dlhodobé sedenie je však často spojené so zdravotnými problémami. Pomôžte nám vzdelávať ľudí, ktorí majú alebo môžu mať problémy spôsobené sedením.

Vzdelávanie a veda
Zdravie
Zdravšie v práci
Získaná suma
7 %
169 €
z cieľovej sumy
2 500 €
4 dni
do skončenia kampane
O projekte

Čo sa to s nami deje?

Dlhodobé sedenie je aktuálny problém, s ktorým si nevie dať rady mnoho ľudí v produktívnom veku. Situácia, ktorá je vo svete, uprednostňuje prácu z domu a tým aj dáva ťažkú úlohu jednotlivcom prispôsobiť si domáce prostredie tak, aby bolo čo najvhodnejšie pre prácu. To nie je vždy jednoduché.

Toto nás viedlo ku myšlienke vytvoriť online kurz pre všetkých ľudí, ktorí začínajú mať alebo už majú problémy s pohybovým aparátom z dôvodu dlhodobého sedenia.

Kto sme?

Sme dvaja kamaráti/kolegovia, ktorí sa dlhodobo snažia o pomoc ľuďom s problémami pohybového aparátu. Teraz sme sa rozhodli, že popri každodennej práce spojíme hlavy dokopy a podujali sme sa vytvoriť koncept, kedy vieme pomôcť aj ľuďom, ktorých nie sme schopný stretnúť a venovať sa im osobne.

Mgr. Michal Králik, PhD. ukončil svoje doktorandské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte telesnej výchovy a športu. Je spoluzakladateľom vzdelávacej organizácie Akadémie Telocviku a pracuje aj ako osobný tréner. Dlhodobo sa venuje silovému tréningu vo všetkých vekových kategóriách a pomáha s dosahovaním individuálnych cieľov a užívaním si bezbolestného života. Okrem toho je ako lektor, prekladateľ a občas aj dobrovoľník. Jeho životným motom je Mens sana in corpore sano (V zdravom tele, zdravý duch) a podľa toho sa snaží viesť ľudí, s ktorými spolupracuje.

Mgr. Ján Sekereš vyštudoval fyzioterapiu v Bratislave. Vo svojej praxi sa stretáva s ľuďmi, ktorí potrebujú uľaviť od bolesti, zrehabilitovať po úraze, pomôcť so športovým výkonom alebo len odhaliť ako využívať svoje telo efektívnejšie tak dlho ako sa len rozhodnú. Každý deň sa snaží nájsť rovnováhu v učení, vnímaní vlastného tela a hľadaní riešení pre ľudí. Keď vieme čo ním zamýšľame, každý pohyb zrazu dáva zmysel.

Čo je projekt "Zdravšie v práci"?

Radi by sme vytvorili kurz, ktorého hlavným cieľom bude pomôcť nastaviť ľudí v pracovnom prostredí a tým predísť problémom spojenými s dlhodobým sedením, ako napríklad bolesti krku a chrbtice, syndróm karpálneho tunela, oslabené brušné svalstvo či bolesti bedrových kĺbov.Tento kurz by mal naučiť ľudí uvedomiť si svoje telo. Naučiť chápať jeho obmedzenia a odpovie na vaše otázky. Odhalíme ako všetko funguje, prečo máme bolesti a aké stratégie zvoliť aby sme sa ich zbavili. Tieto informácie pomôžu každému, kto chce pre seba niečo urobiť a ušetriť za lekára.

Naše nápady pre vašu pohodu budú hlavne jasné, zrozumiteľné a zreteľné. Tento kurz, vznikol spojením trénerskej a fyzioterapeutickej časti pod názvom "Zdravšie v práci". Pre lepšiu orientáciu a jednoduchšie zapamätanie si najpodstatnejších informácií by sme chceli kurz rozdeliť na dve úrovne.

  1. Zdravšie v práci: Už tomu rozumiem
  2. Zdravšie v práci: Už to aj robím

Každá úroveň bude tematicky odlišná a mala by obsahovať 2-3 hodiny videí. Prvá úroveň bude venovaná pochopeniu ako naše telo funguje. Informácie, ktoré chceme dostať od tejto úrovne sú zozbierané z celosvetových výskumov a dlhoročných skúseností s prácou s ľuďmi všetkých vekových kategórií.

Druhá úroveň by mala byť opakovaním najpodstatnejších častí prvej úrovne. Na toto budú napojené testovania pre jednotlivé časti nášho tela, ktoré sú spojené do celého pohybového konceptu.

V tejto úrovni sa budeme učiť vnímať naše telo ako je nastavené, predstavíme si správne vykonávanie základných pohybových stereotypov. Táto úroveň bude obsahovať aj cvičenia, ktorými sa budeme snažiť napraviť poruchy pohybových stereotypov, alebo prirodzeného držania tela. Na konci by sme chceli pripojiť aj niekoľko základných rád pre cestovanie či už v aute alebo v inom dopravnom prostriedku.

Stav projektu a využitie prostriedkov

Na počiatku bolo slovo. V tom našom prípade to bolo slovo ZDRAVIE. To nás viedlo ku zamysleniu sa nad celým projektom. V aktuálnom stave vieme čo by sme chceli, už len to musíme pretvoriť na realitu.

Práve preto potrebujeme vašu pomoc. Tento kurz by mal byť prvým svojho druhu na Slovensku a práve online forma sa nám zdá v tomto čase ako najlepšie riešenie.

Aj napriek tomu, že projekt vytvárame vo svojom voľnom čase, niektorým nákladom sa nevyhneme. Celá vyzbieraná suma z tejto kampane bude použitá na náklady spojené s profesionálnym natočením kurzu a to:

  • Prihlasovacie rozhranie pre kurz
  • Technické zabezpečenie pre produkciu videí
  • Prenájom priestorov na natáčanie
  • Grafické a editovacie softvéry
  • Profesionáli, ktorí sa budú podieľať na natáčaní a príprave materiálov (zvukár, osvetlovač, grafik, atď).

Chceme, aby bol kurz čo najkvalitnejší a k tomu potrebujeme aj kvalitné nástroje. Čím viac sa nám podarí vyzbierať, tým rozsiahlejší môže kurz byť.

Jeden natáčací deň nás podľa odhadov bude stát 1000 EUR. Čím viac peňazí sa nám podarí vyzbierať, tým viac čase budeme mať na vytvorenie obsahu do finálnej podoby. Tým pádom bude aj obsah kurzu rozsiahlejší.

Ak by sa nám podarilo vyzbierať viac peňazí, ako budeme na natočenie potrebovať, tak máme v pláne robiť aj online workshopy, pre ktoré rovnako potrebujeme techniku a vybavenie, ktoré nám k tomu výrazným spôsobom pomôže.

Ak by išlo všetko podľa našich predstáv, tak by sme chceli kurz dokončiť do cca 2 mesiacov od ukončenia kampane.

Odmeny

Chcem podporiť!

Páči sa vám projekt, a hoci za vašu podporu nič nečakáte, chcete prispieť. Ľubovoľnou sumou. Ďakujeme!

Chcem byť

Chcem byť "zdravší v práci"

Minimálna výška príspevku
69

Za vašu podporu projektu, získate jeden prístup do prvej úrovne kurzu, hneď ako bude hotový. Tá by Vám mala pomôcť zorientovať sa vo vašom pracovnom priestore a uvedomiť si, čo si všímať v každodennom fungovaní.Kurz Vám bude sprístupnený najneskôr do 60 dní od úspešného ukončenia kampane.

Doručenie: Január 2021
Pomôžte nám a buďte zdravší nielen v práci

Pomôžte nám a buďte zdravší nielen v práci

Minimálna výška príspevku
149

Za vašu podporu projektu, získate jeden prístup do celého kurzu hneď, ako bude hotový. Okrem orientácie v priestore by Vám mal ukážať smer akým sa uberať. Jeho rozloženie je vytvorené pre optimálne chápanie a učenie sa jednotlivých častí. Podporením projektu získate celý kurz vo zvýhodnenej cene pred jeho dokončením.

Doručenie: Január 2021
Pomôžte nám, pomôžte sebe a pomôžte najbližšiemu

Pomôžte nám, pomôžte sebe a pomôžte najbližšiemu

Minimálna výška príspevku
279

Ideálny spôsob ako pomôcť Vám a niekomu ďalšiemu. Prispetím na projekt sprístupníme kurz Vám a ďalšej osobe, ktorú si vyberiete.

Doručenie: Január 2021
Podporovatelia
Jozef Artim 149 €

🎁 Pomôžte nám a buďte zdravší nielen v práci

✏ Som zvedavy

Anonymný podporovateľ 20 €
Autori
Akadémia telocviku

Akadémia telocviku

Komentáre
Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Chcem podporiť!

Páči sa vám projekt, a hoci za vašu podporu nič nečakáte, chcete prispieť. Ľubovoľnou sumou. Ďakujeme!

Chcem byť

Chcem byť "zdravší v práci"

Minimálna výška príspevku
69

Za vašu podporu projektu, získate jeden prístup do prvej úrovne kurzu, hneď ako bude hotový. Tá by Vám mala pomôcť zorientovať sa vo vašom pracovnom priestore a uvedomiť si, čo si všímať v každodennom fungovaní.Kurz Vám bude sprístupnený najneskôr do 60 dní od úspešného ukončenia kampane.

Doručenie: Január 2021
Pomôžte nám a buďte zdravší nielen v práci

Pomôžte nám a buďte zdravší nielen v práci

Minimálna výška príspevku
149

Za vašu podporu projektu, získate jeden prístup do celého kurzu hneď, ako bude hotový. Okrem orientácie v priestore by Vám mal ukážať smer akým sa uberať. Jeho rozloženie je vytvorené pre optimálne chápanie a učenie sa jednotlivých častí. Podporením projektu získate celý kurz vo zvýhodnenej cene pred jeho dokončením.

Doručenie: Január 2021
Pomôžte nám, pomôžte sebe a pomôžte najbližšiemu

Pomôžte nám, pomôžte sebe a pomôžte najbližšiemu

Minimálna výška príspevku
279

Ideálny spôsob ako pomôcť Vám a niekomu ďalšiemu. Prispetím na projekt sprístupníme kurz Vám a ďalšej osobe, ktorú si vyberiete.

Doručenie: Január 2021