Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Vnímajkovia ožívajú v pesničkách

Pomôžte nám vydať hudobné CD pre deti, ktoré pomáha prijímať odlišnosti ako prirodzenú súčasť života.


"Vnímajkovia - veselý svet" CD s detskými pesničkami o Vnímajkoch

Projektom Vnímajkov prispievame k vytváraniu priateľského prostredia, ktoré na jednej strane vytvára atmosféru prijatia pre znevýhodnené deti, na druhej strane vedie deti, ktoré nie sú znevýhodnené, k prijímaniu "odlišnosti" ako prirodzenej súčasti života.

Dievčatko, ktoré nevidí, chudobný chlapec v roztrhaných teplákoch, dievčatko s inou farbou pleti, chlapec s barličkou, alebo dievčatko, ktorému nič nechýba. Tmejka, Chcejko, Inka, Boľko a Veselka - toto sú Vnímajkovia, ktorí prostredníctvom hudby chcú prísť aj k Vám.O Vnímajkoch

Štyria Vnímajkovia predstavujú hendikep, s ktorým sa môžu deti v spoločnosti najčastejšie stretnúť. Aby mali deti možnosť ľahšie pochopiť odlišnosť, jeden Vnímajko predstavuje dieťa, ktorému nič nechýba,
Vnímajkovia sú projektom OZ V.I.A.C. a tiež sú oficiálne registrovaný výrobok. Tvorí ich 5 ručne vyrábaných háčkovaných hračiek, ktoré vyrábajú ženy z komunitného centra v Trstenej na Orave.

K Vnímajkom máme vytvorenú sériu rozprávok, ktoré momentálne spracúvame do rozprávkovej knihy. Tieto rozprávky sme počas karantény priniesli stovkám detí na sociálnych sieťach, kde si mohli vypočuť čítanie online rozprávok.
Vytvorili sme metodiku podporujúcu vytváranie inkluzívneho prostredia v školách pre pedagógov, cez ktorú sa začalo vzdelávať už 200 detí. Vnímajkovia majú tiež vlastné tričká či maľovánky.O hudobnom CD

V rámci projektu „Vnímajkovia - veselý svet" chceme vytvoriť CD s detskými pesničkami, ktoré prinášajú deťom aj dospelým témy odlišností a vnímavosti už od detstva, kedy sa osobnosť človeka ešte len formuje a nie je zaťažená predsudkami.
Práve hudba je v živote človeka veľmi dôležitá a dieťa ju vníma už pred narodením. Od útleho detstva sa stáva dôležitou súčasťou jeho sveta, vnímania a rozvoja. Preto chceme Vnímajkov rozšíriť aj o hudobné CD.
Súčasťou tohto CD bude karaoke verzia jednotlivých piesní, ktorá je veľmi obľúbenou formou u detí aj u dospelých, pretože ju môžu využiť doma ale aj pri rôznych súťažiach, či besiedkach v škôlke. Vďaka tomuto CD sa môžu témy, ktoré Vnímajkovia nesú dostať k mnohým deťom, ale aj dospelým.Na čo bude použitá vyzbieraná suma?

K Vnímajkom máme vytvorené texty piesní, no potrebujeme k nim skomponovať hudbu a zaplatiť náklady spojené s vydaním CD.
CD bude obsahovať 6 detských pesničiek a 6 karaoke verzií, teda spolu 12 skladieb. Okrem nákladov spojených s vydaním CD, zo získaných peňazí chceme pokryť náklady spojené s distribúciou CD do slovenských škôl, škôlok a organizácií, ktoré sa tejto téme venujú.

Podporte našu kampaň a staňte sa aj vy spolu s nami Vnímajkami - najmä Veselkami, ktoré sú v tomto svete také dôležité. Zvlášť teraz, keď je svet plný Chcejkov a Boľkov...


Ďakujeme


Podporiť

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky1

Vnímajkovia sú o krok bližšie k CD

Update #1, 02.07.2020

Milí naši podporovatelia,

našu kampaň sme začali s rešpektom a zároveň s vierou, že myšlienka Vnímajkov ľudí osloví. Na naše prekvapenie môžeme s vďakou povedať, že už prvý týždeň kampane sme sa stali projektom s najvyšším počtom podporovateľov medzi aktívnymi projektami na startlabe, za čo Vám úprimne ĎAKUJEME.

Dostali sme viacero veľmi milých a pozitívnych reakcií, ale aj otázok a výziev.

Pýtali ste sa nás napríklad aj to, prečo sú Vnímajkovia zobrazení tak stereotypne, keď majú pomáhať vnímať a prijímať odlišnosti. Odpoveďou je to, že je to zámer, ktorí sme konzultovali aj s odborníkmi. Takýmto priamym zobrazením sú deti schopné ľahšie prijať a pochopiť odlišnosti, ktoré Vnímajkovia zobrazujú.

Veľmi nás potešila aj fotka Vnímajkov skutočného života, ktorú sme dostali od našich podporovateľov a tešíme sa, že sa o ňu môžeme podeliť aj s Vami.


Naša kampaň však stále pokračuje a sme vďační za každú vašu podporu a zdieľanie, pretože aj vďaka vám môžeme myšlienku Vnímajkov ďalej rozvíjať.

Ďalšie informácie o tom, ako pokračujeme v našej kampani vám prinesieme už čoskoro.

Ďakujeme :)

Váš Vnímajkovský Tím

Podporovatelia166

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Branislav Kožuch

Branislav Kožuch

Branislav Kožuch podporuje potenciál mladých ľudí a verí poslaniu V.I.A.C., ktorým je „Najvyšší level života je pre každého.“ Aj vďaka nemu Vnímajkovia neostali len myšlienkou na papieri, ale získali reálnu podobu.

Ľubka  Matušáková

Ľubka Matušáková

Ľubka je autor Vnímajkov, ktorí píšu aj jej životný príbeh. Vie, čo znamená potrebovať pomoc a preto chce takto pomáhať ostatným, ktorých prehliadame.

Názov organizácie V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Miesto realizácie projektu Trstená
Web www.ozviac.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt