Vnímajkovia ožívajú v pesničkách

Vnímajkovia ožívajú v pesničkách

Pesničky o Vnímajkoch, ktorí pomáhajú vnímať a prijímať odlišnosti. Cez hudbu chceme priniesť deťom aj dospelým témy, o ktorých máme my dospelí často pocit, že v detskom svete o nich nieje dôležité hovoriť. Opak je však pravdou.

Hudba
Ľudské práva
Vnímajkovia ožívajú v pesničkách
Získaná suma
108%

5 385 €

z cieľovej sumy
5 000 €

Kampaň bola

úspešná

O projekte

Vnímajkovia ožívajú v pesničkách

Pomôžte nám vydať hudobné CD pre deti, ktoré pomáha prijímať odlišnosti ako prirodzenú súčasť života.


"Vnímajkovia - veselý svet" CD s detskými pesničkami o Vnímajkoch

Projektom Vnímajkov prispievame k vytváraniu priateľského prostredia, ktoré na jednej strane vytvára atmosféru prijatia pre znevýhodnené deti, na druhej strane vedie deti, ktoré nie sú znevýhodnené, k prijímaniu "odlišnosti" ako prirodzenej súčasti života.

Dievčatko, ktoré nevidí, chudobný chlapec v roztrhaných teplákoch, dievčatko s inou farbou pleti, chlapec s barličkou, alebo dievčatko, ktorému nič nechýba. Tmejka, Chcejko, Inka, Boľko a Veselka - toto sú Vnímajkovia, ktorí prostredníctvom hudby chcú prísť aj k Vám.O Vnímajkoch

Štyria Vnímajkovia predstavujú hendikep, s ktorým sa môžu deti v spoločnosti najčastejšie stretnúť. Aby mali deti možnosť ľahšie pochopiť odlišnosť, jeden Vnímajko predstavuje dieťa, ktorému nič nechýba,
Vnímajkovia sú projektom OZ V.I.A.C. a tiež sú oficiálne registrovaný výrobok. Tvorí ich 5 ručne vyrábaných háčkovaných hračiek, ktoré vyrábajú ženy z komunitného centra v Trstenej na Orave.

K Vnímajkom máme vytvorenú sériu rozprávok, ktoré momentálne spracúvame do rozprávkovej knihy. Tieto rozprávky sme počas karantény priniesli stovkám detí na sociálnych sieťach, kde si mohli vypočuť čítanie online rozprávok.
Vytvorili sme metodiku podporujúcu vytváranie inkluzívneho prostredia v školách pre pedagógov, cez ktorú sa začalo vzdelávať už 200 detí. Vnímajkovia majú tiež vlastné tričká či maľovánky.O hudobnom CD

V rámci projektu „Vnímajkovia - veselý svet" chceme vytvoriť CD s detskými pesničkami, ktoré prinášajú deťom aj dospelým témy odlišností a vnímavosti už od detstva, kedy sa osobnosť človeka ešte len formuje a nie je zaťažená predsudkami.
Práve hudba je v živote človeka veľmi dôležitá a dieťa ju vníma už pred narodením. Od útleho detstva sa stáva dôležitou súčasťou jeho sveta, vnímania a rozvoja. Preto chceme Vnímajkov rozšíriť aj o hudobné CD.
Súčasťou tohto CD bude karaoke verzia jednotlivých piesní, ktorá je veľmi obľúbenou formou u detí aj u dospelých, pretože ju môžu využiť doma ale aj pri rôznych súťažiach, či besiedkach v škôlke. Vďaka tomuto CD sa môžu témy, ktoré Vnímajkovia nesú dostať k mnohým deťom, ale aj dospelým.Na čo bude použitá vyzbieraná suma?

K Vnímajkom máme vytvorené texty piesní, no potrebujeme k nim skomponovať hudbu a zaplatiť náklady spojené s vydaním CD.
CD bude obsahovať 6 detských pesničiek a 6 karaoke verzií, teda spolu 12 skladieb. Okrem nákladov spojených s vydaním CD, zo získaných peňazí chceme pokryť náklady spojené s distribúciou CD do slovenských škôl, škôlok a organizácií, ktoré sa tejto téme venujú.

Podporte našu kampaň a staňte sa aj vy spolu s nami Vnímajkami - najmä Veselkami, ktoré sú v tomto svete také dôležité. Zvlášť teraz, keď je svet plný Chcejkov a Boľkov...


Ďakujeme


O projekte

Chcem podporiť!

Páči sa vám projekt, a hoci za vašu podporu nič nečakáte, chcete prispieť. Ľubovoľnou sumou. Ďakujeme!

CD + PDF maľovanky s Vnímajkami

Minimálna výška príspevku

15

CD - "Vnímajkovia - veselý" svet spolu s originálnymi maľovankami v PDF verzií, ktoré môžete vytlačiť viackrát.
Samozrejme aj s poštovným a balným.

CD + Tričko chlapec/ dievča, dámske/pánske

Minimálna výška príspevku

25

CD - "Vnímajkovia - veselý svet" spolu s tričkom. Môžete si vybrať Vnímajka aj veľkosť. Pošleme vám link s výberom :).
Samozrejme aj s poštovným a balným.

CD + kniha

Minimálna výška príspevku

30

CD - "Vnímajkovia - veselý" svet spolu s 80-stranovou knihou s rozprávkami o Vnímajkoch.
Samozrejme aj s poštovným a balným.


CD + kniha + PDF maľovanky s vnímajkami

Minimálna výška príspevku

35

CD - "Vnímajkovia - veselý" svet spolu s 80-stranovou knihou s rozprávkami o Vnímajkoch a originálnymi maľovankami v PDF verzií, ktoré môžete vytlačiť viackrát. Samozrejme aj s poštovným a balným.

CD + Vnímajko

Minimálna výška príspevku

100

CD - "Vnímajkovia - veselý" svet spolu ručne háčkovanou bábikou podľa vlastného výberu s veľkosťou cca 30cm (Boľko, Inka, Tmejka, Chcejko, Veselka).
Samozrejme aj s poštovným a balným.

CD + Kompletný vzdelávací balík Vnímajkov

Minimálna výška príspevku

750

CD - "Vnímajkovia - veselý" svet spolu so vzdelávacím balíkom pre vás, organizáciu, či škôlku podľa vášho výberu.
Všetkých 5 ručne háčkovaných bábik s veľkosťou cca 50cm,
kufor
na uskladnenie,
metodiku a metodické materiály
ku každému Vnímajkovi.
Samozrejme aj s poštovným a balným.

Novinky

Toto sme dokázali vďaka Vám ...

Update #6, 21.12.2020

Milí naši podporovatelia,

o pár dní sú tu Vianoce a my Vám ďakujeme, že ste boli s nami. Darčeky, ktoré ste si vybrali za svoju podporu už máte doma a mnohým z vašich najmenších urobia radosť pod vianočným stromčekom.

Vďaka Vám sa nám spolu Deccatree studiom podarilo vytvoriť výnimočné CD Vnímajkovia - Veselý svet, v ktorom Vnímajkovia ožívajú v pesničkách. Vnímajkom prepožičali svoje hlasy skvelí interpreti, hudobníci a ďalší ľudia, ktorí na tomto CD ochotne a s radosťou spolupracovali. Vnímajkovia sa dostanú do životov mnohých detí aj dospelých s posolstvom, ktoré zaznie aj v jednej z piesní:

„Nezáleží či si biely, čierny, veľký, maličký,

Svet je krásny taký pestrý, keď má rôzne farbičky.“

CD sme zavŕšili online benefičným koncertom, na ktorom odzneli všetky vnímajkovské piesne v podaní Mirky Partlovej ako Tmejky, Maroša Iskru ako Chcejka, Romana Poláčika ako Boľka, Niky Barľakovej ako Veselky, Slávky Tkáčovej a Janette Motlovej ako Inky.

Počas koncertu CD „uviedli do života“ Ľubica Matušáková - autorka Vnímajkov, Branislav Kožuch - predseda V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže a Janette Motlová - riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

Koncert si môžete pozrieť tu.

Prajeme Vám vnímavé Vianoce ... 

S vďakou

Váš vnímajkovský tím :)

CD Vnímajkovia - veselý svet, postupne dostáva reálnu podobu

Update #5, 15.10.2020

Milí naši podporovatelia,

ako sme Vás informovali po skončení našej kampane, v týchto mesiacoch pracujeme na nahrávaní CD, aby v novembri mohlo prísť k Vám, spolu s ďalšími vnímajkovskými darčekmi, ktoré ste si vybrali.

A ako to prebieha? Po demo verziách jednotlivých piesní, pracujú interpreti spolu s Deccatree studio na tvorbe hudby.

Svoj hlas dajú Vnímajkom v piesňach títo interpreti: Mirka Partlová ako Tmejka, Slávka Tkáčová ako Inka, Nika Barlaková ako Veselka, Roman Poláčik ako Boľko a Maroš Iskra ako Chcejko. V spoločnej pesničke ich budete môcť počuť všetkých... Nemenej dôležitú úlohu majú aj hudobníci, ktorí dajú našim piesňam skvelé rytmi... :) Nebudú chýbať ani skutoční Vnímajkovia, ktorí budú tiež súčasťou...

Keď bude CD hotové, dáme Vám vedieť, že Váš vnímajkovský balíček mieri k Vám...

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť :).

Všetko o vnímajkoch môžete sledovať tu: https://www.facebook.com/vnimajkovia

Váš vnímajkovský tím

​ĎAKUJEME - praktické záverečné informácie pre vás

Update #4, 04.08.2020

Veľmi úprimne Vám chceme poďakovať. Vaša podpora je pre nás zároveň záväzok. Vašou zásluhou sa myšlienky stanú skutočné a v tomto prípade "počúvateľné". Ďakujeme.

Vďaka vašej podpore a štedrosti, za príspevky nad 100%, obdaríme aj 14 organizácii novým hudobným CD Vnímajkovia - Veselý svet.

Sme veľmi radi, že hudobné CD nájde svoj domov u 96 z vás. Knihu si budú čítať deti a možno aj dospelí v 50 domácnostiach a 39 maľovaniek zabaví vašich drobcov, veríme, že aspoň na 30 minút. Tešíme sa aj z toho, že 21 ľudí bude tričkom hovoriť o tom, že vnímavosť je dôležitá a odlišnosť prirodzená. Toto sú číselné údaje o tom, koľko vnímajkvských produktov pošleme ako odmeny za Vašu podporu.


KEDY BUDETE MAŤ ODMENY DOMA?

Keďže sme 100% dosiahli ešte počas priebehu kampane, a vedeli sme, že budeme mať prostriedky na vytvorenie CD, začali sme aktívne pracovať na produkcii a tvorbe nápadov. Nasledovať bude tvorba hudby, nahrávanie vokálov a aranžmány, mixovanie až kým CD bude môcť ísť do tlače. Všetko pekne zabalíme a pošleme Vám.

Tieto fázy výroby CD plánujeme prejsť v priebehu najbližších troch mesiacov. Pre vás to znamená, že svoje CD si budete môcť vypočuť medzi prvými v novembri.

Rozprávková kniha je vo finálnom stave a prebiehajú posledné grafické úpravy pred tlačou.

Osobne e-mailom budeme kontaktovať tých z vás, ktorí si objednali tričká a pošleme Vám formulár na vyplnenie veľkostí, farieb, postavičky, ktoré si želáte.

Balíčky budeme posielať naraz, spolu s hotovým CD.

ĎALŠIE NOVINKY ZO SVETA VNÍMAJKOV:

Ak by ste mali záujem aj o ďalšie veci, ktoré nesú tému Vnímajkov, navštívte náš vnímajkovský web, kde si môžete vybrať.

O všetkých novinkách, ktoré sa týkajú Vnímajkov môžete byť informovaní aj naďalej, cez novú Facebookovú stránku Vnímajkov. Téma Vnímajkov je komplexná a aby sme vás systematicky mohli informovať o všetkých zariadeniach, do ktorých sa Vnímajkovia dostanú či dostali, o novinkách, ako postupujeme s výrobou nového CD, prípadne o inšpiratívnych príbehoch iných skutočných Vnímajkov, rozhodli sme sa vytvoriť samostatnú FB stránku.

Staňte sa prvými fanúšikmi FB stránky Vnímajkov a nič zo spomenutých informácií Vám neujde.

Ďakujeme Forbes Slovensko, za záujem o tému Vnímajkov a za šírenie povedomia o nich. Článok s príbehom autorky si môžete prečítať tu.

V prípade akýchkoľvek nezodpovedaných otázok nás neváhajte kontaktovať na prilezitost@ozviac.sk .

Sledujte webovú stránku našej organizácie alebo facebookovú stránku našej organizácie a dozviete sa aj o ďalších zaujímavých projektoch, ktorým sa venujeme.

Ďakujeme

Váš vnímajkovský tím

​Skutočný Boľko - Andrejko

Update #3, 22.07.2020

Aj vďaka Vám sa môže Andrejko tešiť na svoj vnímajkovský balíček.

Andrejko je bojovník, ktorý sa nevzdáva a vytrvalo bojuje, aby sa mohol postaviť z vozíčka na vlastné nohy a zahrať si s kamarátmi futbal. Zatiaľ však môže byť rozhodcom ako Boľko v rozprávke, a preto nebude v jeho vnímajkovskom balíčku chýbať okrem nového CD, novej rozprávkovej knižky o Vnímajkoch a trička, ani super rozhodcovská píšťalka... :)


Za každých ďalších získaných 500 Eur venujeme veselý vnímajkovský balíček skutočnému Vnímajkovi a bude nám cťou, že mu tento balíček budeme môcť odovzdať osobne pri spoločnom obede :). Na každého Vnímajka sa teší osobne autorka Vnímajkov - Ľubka.

Andrejko bude prvý. Chceme však, aby Vnímajkovia pomáhali tam, kde je to potrebné a preto za každých ďalších 500 Eur, ktoré získame môžeme podporiť dalších vnímajkovským balíčkom.

Naďalej platí, že každý nový prispievateľ, ktorý si vyberie svoj darček, získa CD nielen pre seba, ale vďaka nemu darujeme 1 CD aj skutočnému Vnímajkovi.

Máme posledných 9 dní kampane, a preto neváhajte a podporte tú našu. Každý z Vás, kto si vyberie svoj vnímajkovský darček, prinesie svojim deťom úplne originálne darčeky, ktoré im prinesú viac ako „obyčajné hračky" a zároveň pomôže získať veselý vnímajkovský balíček ďalšiemu skutočnému Vnímajkovi... ;)

Ďakujeme

Váš vnímajkovský tím

Máme 100% - Čo ďalej? 1 CD pre Teba 1 pre skutočného Vnímajka

Update #2, 17.07.2020

Ahojte priatelia,

Máme 100% !!! :)

Veľmi sa z toho tešíme a zo srdca vám ďakujeme. Naša kampaň sa prehupla do poslednej tretiny a my už teraz máme istotu, že CD budeme môcť vydať. Váš záujem a podpora nás utvrdzuje v hodnote tejto myšlienky a zároveň motivuje do ďalšej práce. Do konca kampane ostávajú dva týždne a to nám dáva priestor rozvíjať myšlienku nášho CD ešte viac...

Prečo?

Aby sme mohli naše CD nielen nahrať a vyrobiť, ale dať mu aj iný rozmer.

Aký?

Rozhodli sme sa, že keď dosiahneme 100%, čo sa nám už vďaka Vám podarilo, nielen, že budete mať svoje CD medzi prvými, ale za každý ďalší príspevok darujete jedno CD organizáciám, ktoré pracujú so skutočnými Vnímajkami. Takto Váš príspevok prinesie vnímavosť v podobe CD nielen do vašej rodiny, ale aj mnohým ďalším deťom...

Preto ak ešte nemáte vybraný svoj vnímajkovský výrobok, neváhajte... Takto budete medzi prvými, ktorí cez Vnímajkov prinesú do svojich rodín myšlienku vnímavosti, podporíte vznik nového CD a zároveň darujete CD deťom, ktoré veľmi potrebujú byť vnímané...

Ak ste kampaň už podporili, môžete ju zdieľať, aby sa o nej dozvedelo viac ľudí.

Pretože čím viac dostaneme, tým viac môžeme darovať ...

PS: Ak ste si vybrali tričko, link na výber farby, veľkosti a typu Vám pošleme hneď po skončení kampane... :)

Ďakujeme

Váš vnímajkovský tím

Vnímajkovia sú o krok bližšie k CD

Update #1, 02.07.2020

Milí naši podporovatelia,

našu kampaň sme začali s rešpektom a zároveň s vierou, že myšlienka Vnímajkov ľudí osloví. Na naše prekvapenie môžeme s vďakou povedať, že už prvý týždeň kampane sme sa stali projektom s najvyšším počtom podporovateľov medzi aktívnymi projektami na startlabe, za čo Vám úprimne ĎAKUJEME.

Dostali sme viacero veľmi milých a pozitívnych reakcií, ale aj otázok a výziev.

Pýtali ste sa nás napríklad aj to, prečo sú Vnímajkovia zobrazení tak stereotypne, keď majú pomáhať vnímať a prijímať odlišnosti. Odpoveďou je to, že je to zámer, ktorí sme konzultovali aj s odborníkmi. Takýmto priamym zobrazením sú deti schopné ľahšie prijať a pochopiť odlišnosti, ktoré Vnímajkovia zobrazujú.

Veľmi nás potešila aj fotka Vnímajkov skutočného života, ktorú sme dostali od našich podporovateľov a tešíme sa, že sa o ňu môžeme podeliť aj s Vami.


Naša kampaň však stále pokračuje a sme vďační za každú vašu podporu a zdieľanie, pretože aj vďaka vám môžeme myšlienku Vnímajkov ďalej rozvíjať.

Ďalšie informácie o tom, ako pokračujeme v našej kampani vám prinesieme už čoskoro.

Ďakujeme :)

Váš Vnímajkovský Tím

Podporovatelia

👤 Zuzana Chomat

🎁 CD + kniha

30 €

👤 Martina Majdová

🎁 CD + kniha + PDF maľovanky s vnímajkami

35 €

👤 Róbert Machovec

🎁 CD + kniha

💬 Prajem Vám veľa úspechov v tomto projekte

30 €

👤 Zdenka Valeková

🎁 CD + kniha

💬 Ľubka, tvoj projekt mení postoje ľudí k znevýhodneným a tým pomáha šíriť myšlienku inklúzie

30 €

👤 Zuza Sustekova

🎁 CD + Tričko chlapec/ dievča, dámske/pánske

25 €

👤 Zuza Sustekova

🎁 CD + Tričko chlapec/ dievča, dámske/pánske

25 €

👤 Zuza Sustekova

🎁 CD + Tričko chlapec/ dievča, dámske/pánske

25 €

👤 Zuza Sustekova

🎁 CD + Tričko chlapec/ dievča, dámske/pánske

25 €

👤 Severanka s.r.o.

🎁 CD + kniha + PDF maľovanky s vnímajkami

35 €

👤 Ľubica Onufráková

🎁 CD + kniha

30 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Andrejkovi

30 €

👤 Zuzana Jurkemikova

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Krásna myšlienka ????

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

100 €

👤 Ľubomíra Poláková

🎁 CD + PDF maľovanky s Vnímajkami

15 €

👤 Katarina Ozger

🎁 CD + kniha

30 €

👤 Zuzana Révészová

🎁 CD + kniha + PDF maľovanky s vnímajkami

35 €

👤 Mária Stasová Stasová

🎁 CD + PDF maľovanky s Vnímajkami

25 €

👤 Ingrid Regiecová

🎁 CD + PDF maľovanky s Vnímajkami

💬 Prajem veľa navrátenej vnímavosti voči odlišnostiam, ktoré nás robia špecifickými.

15 €

👤 Enzo Passerini

🎁 CD + PDF maľovanky s Vnímajkami

20 €

👤 Marek Buzna

🎁 CD + PDF maľovanky s Vnímajkami

15 €

👤 Peter Procházka

🎁 CD + Tričko chlapec/ dievča, dámske/pánske

25 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

👤 Denisa Konderlová

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

100 €

👤 Milada Fidrová

🎁 CD + kniha

30 €

👤 Petra Belanová

🎁 CD + kniha + PDF maľovanky s vnímajkami

35 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

👤 Veronika Cierna

5 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 CD + kniha

30 €

   1 2 3 4 ... 7

Autori

Miesto realizácie projektu

Bratislavský kraj

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Ľubka  Matušáková

Ľubka Matušáková

Ľubka je autor Vnímajkov, ktorí píšu aj jej životný príbeh. Vie, čo znamená potrebovať pomoc a preto chce takto pomáhať ostatným, ktorých prehliadame.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Chcem podporiť!

Páči sa vám projekt, a hoci za vašu podporu nič nečakáte, chcete prispieť. Ľubovoľnou sumou. Ďakujeme!

CD + PDF maľovanky s Vnímajkami

Minimálna výška príspevku

15

CD - "Vnímajkovia - veselý" svet spolu s originálnymi maľovankami v PDF verzií, ktoré môžete vytlačiť viackrát.
Samozrejme aj s poštovným a balným.

CD + Tričko chlapec/ dievča, dámske/pánske

Minimálna výška príspevku

25

CD - "Vnímajkovia - veselý svet" spolu s tričkom. Môžete si vybrať Vnímajka aj veľkosť. Pošleme vám link s výberom :).
Samozrejme aj s poštovným a balným.

CD + kniha

Minimálna výška príspevku

30

CD - "Vnímajkovia - veselý" svet spolu s 80-stranovou knihou s rozprávkami o Vnímajkoch.
Samozrejme aj s poštovným a balným.


CD + kniha + PDF maľovanky s vnímajkami

Minimálna výška príspevku

35

CD - "Vnímajkovia - veselý" svet spolu s 80-stranovou knihou s rozprávkami o Vnímajkoch a originálnymi maľovankami v PDF verzií, ktoré môžete vytlačiť viackrát. Samozrejme aj s poštovným a balným.

CD + Vnímajko

Minimálna výška príspevku

100

CD - "Vnímajkovia - veselý" svet spolu ručne háčkovanou bábikou podľa vlastného výberu s veľkosťou cca 30cm (Boľko, Inka, Tmejka, Chcejko, Veselka).
Samozrejme aj s poštovným a balným.

CD + Kompletný vzdelávací balík Vnímajkov

Minimálna výška príspevku

750

CD - "Vnímajkovia - veselý" svet spolu so vzdelávacím balíkom pre vás, organizáciu, či škôlku podľa vášho výberu.
Všetkých 5 ručne háčkovaných bábik s veľkosťou cca 50cm,
kufor
na uskladnenie,
metodiku a metodické materiály
ku každému Vnímajkovi.
Samozrejme aj s poštovným a balným.