Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Tisovi poza chrbát

Príbehy odporu voči ľudáckemu režimu pootvoria dvere do neprebádaného sveta malých aj veľkých hrdinských činov obyčajných ľudí, ktorí sa nebáli postaviť Tisovi, gardistom ani vlastnému strachu.Mýtus o Tisovom štáte

O ľudáckej slovenskej republike sa už popísalo mnoho. Slovensko sa s touto temnou kapitolou svojich dejín dodnes celkom nevysporiadalo. O vojnovej slovenskej republike sa stále šíri mnoho mýtov. Ľudácka propaganda a apologéti tohto zločineckého režimu o ňom dodnes vytvárajú klamlivý obraz. Vojnový štát na čele s prezidentom Jozefom Tisom bol podľa nich vraj idylickým obdobím našich dejín, v ktorom sa darilo ekonomike, neexistovala nezamestnanosť, fungovalo poľnohospodárstvo a priemysel, a bol to čas prosperity slovenského národa. Ľudia, ktorí sa zastávajú Tisa a jeho režimu, dodnes pracuje na tom, aby tento obraz o „Slovakštáte" posilňovali. Kniha Tisovi poza chrbát tento obraz nabúrava a na skutočných príbehoch ukáže, ako to bolo naozaj.Príbehy občianskeho odporu

Ľudákom sa napriek enormnej snahe nikdy nepodarilo úplne ovládnuť súdny systém ani vysoké školy a ďalšie inštitúcie, v ktorých sa zachovali zvyklosti a procedúry z demokratického Československa. Bránili ich bežní občania - niektorí otvorene, iní skryte. Veľa Slovákov proti režimu bojovalo – tí, ktorí mohli, vojensky v zahraničí, tí, ktorí nemohli, rôznym spôsobom doma. Naša kniha prináša texty venujúce sa odboju a odporu voči vojnovému slovenskému štátu, napísané na základe dôkladného a poctivého štúdia archívov, dobovej tlače aj spomienok súčasníkov. Kniha Tisovi poza chrbát je unikátnym pohľadom do každodennosti ľudáckej republiky, do reality režimu a na to, akým spôsobom sa s ním jeho odporcovia odmietli zmieriť.

Jednotlivé texty sa venujú menej známym alebo doteraz úplne neznámym udalostiam. Kolektívne dielo slovenských historikov a publicistov rozpovie príbeh vzbury vojakov v Ružomberku ešte v roku 1939, pokusu o atentát na Alexandra Macha, o výsadkoch Slovákov v službách Spojencov, o odpore slovenských diplomatov, o študentoch, ktorí namiesto zbrane bojovali štetcom, ale aj o postoji slovenských žien k potratovej politike.Nevšední hrdinovia

Ľudácka vláda podporovaná nacistami, zakázala okrem HSĽS ostatné strany, zrušila spolkové organizácie, skonfiškovala ich majetok, rozpútala zastrašovanie a diskrimináciu obyvateľstva, nastolila tvrdú cenzúru, ovládla médiá a zhabala rádioprijímače všetkým, ktorí sa režimu nezdali dostatočne lojálni. Nastal koniec právneho štátu a začali politické čistky, teror a bitky v uliciach. Slovenskí občania židovského pôvodu sa stali občanmi druhej kategórie a ich ďalším osudom boli deportácie. Už v roku 1939 bol zriadený aj koncentračný tábor v Ilave. Aj v tejto atmosfére však existovali ľudia, ktorí sa priamo alebo nepriamo režimu vzopreli.

Slovami etnologičky M. Vrzgulovej: „...v spoločnosti Slovenska existovali jednotlivci, ktorí mali silu, odvahu a guráž správať sa a konať „poza Tisov chrbát". V čase, keď židia strácali občianske i ľudské práva, keď sa ich majetok stával „platidlom" pre slovenských občanov za ich lojálnosť voči režimu, našli sa medzi nimi takí, ktorí sa rozhodli nerešpektovať názor politických i cirkevných autorít. Rozhodli sa konať tak, ako sa podľa nich mal správať slušný sused, kresťan a človek. Boli to ľudia vnútorne slobodní, nerezignovali na ľudskosť v podmienkach neslobody...."Ako použijeme vaše príspevky

Váš príspevok nám pomôže pokryť náklady na grafický dizajn a tlač knihy.


Kto na knihe spolupracoval

Autormi textov sú slovenské vedkyne a vedci z akadémie vied, ale aj publicisti a aktivisti, za všetkých spomenieme napr. Evu Škorvankovú, Katarínu Zavackú, Moniku Vrzgulovú, Soňu Gyarfašovú, Antona Hruboňa, Dušana Segeša alebo Denisu Nešťákovú. Knihu slovenským čitateľom prináša mladé vydavateľstvo HADART Publishing, ktoré sa špecializuje na knihy z oblasti histórie a spoločenských vied. Založili ho historici Jozef Hyrja a Jakub Drábik. Graficky knihu upravil Frenky Hříbal.


StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia291

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Jozef Hyrja

Jozef Hyrja

Mgr. Jozef Hyrja, M.A., vyštudoval odbor história, v súčasnosti pôsobí ako interný doktorand v Historickom ústave SAV.

Názov organizácie HADART Publishing
Miesto realizácie projektu Bratislava
Web www.hadart.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt