Nový kreatívný projekt SVET BEZ „INÝCH“

Podporte nový kreatívny projekt SVET BEZ „INÝCH“ - Migračné mýty, pomocou ktorého odbúravame najrozšírenejšie mýty formou krásnych a jedinečných autorských obrázkov. Slovenska katolícka charita v spolupráci s výtvarníčkou Luciou Doms vydáva jedinečnú publikáciu – sériu autorských obrázkov.

Vizuálne umenie
Ľudské práva
Nový kreatívný projekt SVET BEZ „INÝCH“
Získaná suma
100 %
2 229 €
z cieľovej sumy
2 220 €
Kampaň bola
úspešná
O projekte

Nový pohľad a búranie predsudkov – to je podstata nového kreatívneho projektu SVET BEZ „INÝCH" - Migračné mýty, pomocou ktorého odbúravame najrozšírenejšie mýty formou krásnych a jedinečných autorských obrázkov.

Slovenska katolícka charita v spolupráci s výtvarníčkou Luciou Doms vydáva jedinečnú publikáciu – sériu autorských obrázkov, ktorá sa opiera o štatistiky a fakty a poskytuje širokej verejnosti nielen umelecký zážitok, ale aj kvalitné informácie a preverené údaje. V Slovenskej katolíckej charite máme motto byť „blízko pri človeku". Migrácia sa týka ľudí. Život ľudí, bez ohľadu na pôvod, náboženstvo, či pohlavie, je príliš dôležitý na to, aby sme sa nechali ovládať strachom a nepozreli sa na fakty, ktoré táto komplexná téma obnáša.Kartičky s obrázkami SVET BEZ „INÝCH" nás budú krok po kroku informovať o migračných mýtoch. Príkladmi takýchto mýtov sú:

MÝTUS 1. Chudoba je hlavnou príčinou medzinárodnej migrácie
Pravda: Väčšina migrácie sa deje medzi rozvinutými krajinami. Súvisí to s finančnými možnosťami tých, ktorí migrujú. Väčšina ľudí žijúcich na prahu chudoby nemá dostatok prostriedkov na migrovanie a neprekračuje hranice svojej krajiny.

MÝTUS 2. Rozvojová spolupráca zastaví migráciu
Pravda: Rozvoj z krátkodobého hľadiska stimuluje migráciu – legálnu, ale aj nelegálnu, pretože zvyšuje schopnosť človeka hľadať lepšie podmienky pre osobnostný rozvoj. Emigrácia z chudobnejších krajín Afriky či Ázie do krajín Globálneho severu sa začína znižovať až po dosiahnutí stredne vysokého príjmu u väčšiny obyvateľov danej krajiny.

MÝTUS 3. Rozvinuté krajiny čelia obrovskému prílivu migrantov z chudobných krajín
Pravda: Migranti z rozvojových krajín, ktorí sa usadili v rozvinutých, predstavujú iba 1% svetovej populácie a menej než jednu tretinu všetkých medzinárodných migrantov.

MÝTUS 4. Migrácia spôsobuje odliv mozgov
Pravda: Migranti významne prispievajú k rozvoju svojej krajiny pôvodu, ako aj cieľovej krajiny, a to prevodom peňazí, zručností, technológie, modelov riadenia, hodnôt a nápadov.

MÝTUS 5. Migranti predstavujú ekonomickú záťaž pre krajiny, v ktorých sa usadili
Pravda: Migranti obyčajne prispievajú do ekonomiky hostiteľskej krajiny viac na daniach a odvodoch, ako od nej dostávajú v podobe sociálnych dávok. Okrem toho prispievajú ku kultúrnemu, sociálnemu a hospodárskemu životu krajín, v ktorých sa usadili.

Mýtus 6: Mali by sme prijať iba kvalifikovaných migrantov
Pravda: Nedostatok pracovníkov v nízko – kvalifikovaných pozíciách je spôsobený tým, že domáca pracovná sila má tendenciu sa vyhýbať málo plateným a nízko-statusovým prácam. Väčšina pracovných miest je však aj naďalej vytváraná práve v týchto sektoroch, ktoré sa bez cudzineckých pracovníkov dlhodobo nezaobídu.

MÝTUS 7. Prisťahovalci podkopávajú európsku identitu a hodnoty
Pravda: Drvivá väčšina prisťahovalcov z ne-európskych krajín uznáva a propaguje európske hodnoty. Európska kultúra je tiež výsledkom dejinného vývoja, počas ktorého menila tvár v kontakte s inými ľuďmi a inými kultúrami. Žiadna kultúra teda nie je stála a pokiaľ sa nerozvíja, stane sa rigidnou a neschopnou pretrvať.Prečo sme sa rozhodli vydať sériu informačných kartičiek SVET BEZ „INÝCH" - Migračné mýty?

Vnímame, že pravdivé informácie sú základom zdravej spoločnosti. Verejnosť v prevažnej miere preberá informácie najmä z médií a podlieha rôznym konšpiráciám či skresleným informáciám, je náchylnejšia veriť myšlienkam, ktoré rozširujú rôzne extrémisticke strany a hnutia. Kartičky pomôžu predchádzaniu šírenia dezinformácie a negatívnej verejnej mienky proti všetkým kategóriám migrantov.


Komu je určená tato séria obrázkov na kartičkách?

Predovšetkým je určená mladým zo stredných a vysokých škôl. Bude sa využívať ako pomôcka počas prednášok na tému tolerancie, empatie a vytváranie priestoru na diskusiu o migrácií. Publikáciu rozošleme aj knižniciam po celom Slovensku a tiež ju ponúkneme aj širokej verejnosti.Čo bráni utečencom a cudzincom rozvíjať svoj život na Slovensku?

Medzi hlavné prekážky môžeme zaradiť negatívnu verejnú mienku, nedostatky v azylovom konaní a v ochrane utečencov, prekážky v prístupe k vzdelaniu a k podnikateľským aktivitám, či deficity v oblasti rešpektu a presadzovania ľudských práv.


Na čo bude použitá vyzbieraná suma?

Na tlač série 800 kusov autorských obrázkov SVET BEZ „INÝCH", ktorá popisuje 7 hlavných migračných mýtov.

  • grafické spracovanie - 1 pohľadnica (obojstranná) - 480 EUR
  • grafické spracovanie - obal na pohľadnice - 120 EUR
  • tlač 8 pohľadníc + obal na pohľadnice 13x18cm - 1584 EUR
  • + doprava, administratíva


Ak by sa nám podarilo vyzbierať viac ako 2 220 EUR

za ďalších 500 EUR vieme zorganizovať:

  • 5 prednášok na stredných a vysokých školách, kde si spolu so žiakmi osvojíme pozitívne formy správania sa vo vzťahu k iným kultúram. Práve v mladých rokoch sa najlepšie rozvíja tolerancia, spolupatričnosť, kooperácia a empatia.

Podporte našu kampaň a prispejte ku lepšiemu porozumeniu migrácie v Slovenskej republike.Ďakujeme!


Odmeny

Chcem podporiť!

Páči sa vám projekt, a hoci za vašu podporu nič nečakáte, chcete prispieť. Ľubovoľnou sumou. Ďakujeme!

Ľubovoľný "Mýtus" ako PDF

Minimálna výška príspevku
10

1 obrázok z Vami zvoleného ľubovoľného mýtu o migrácii zo série: SVET BEZ „INÝCH" v PDF verzii, ktoré si potom môžete vytlačiť viackrát.

Séria 7 vytlačených "mýtov" s podpismi autorky

Minimálna výška príspevku
25

Séria vytlačených a autorkou podpísaných obrázkov SVET BEZ „INÝCH", ktorá popisuje 7 hlavných Migračných mýtov

Pestrofarebná taštička z Ugandy

Minimálna výška príspevku
35

Pestrofarebná kozmetická taštička, vyrobená mladými dievčatami v charitnom centre v Ugande.

Zápisník + séria vytlačených "Mýtov"

Minimálna výška príspevku
45

Recyklovateľný zápisník Charita, recyklovateľné obojstranné guličkové pero a séria vytlačených, autorkou podpísaných obrázkov SVET BEZ „INÝCH", ktorá popisuje 7 hlavných Migračných mýtov

2 sety vytlačených "Mýtov"

Minimálna výška príspevku
50

2 sety vytlačených a autorkou podpísaných obrázkov SVET BEZ „INÝCH", ktoré popisujú 7 hlavných Migračných mýtov

Séria vytlačených "Mýtov" + PDF

Minimálna výška príspevku
200

Séria vytlačených a autorkou podpísaných obrázkov SVET BEZ „INÝCH", ktorá popisuje 7 hlavných Migračných mýtov , a k tomu všetkých 7 autorských obrázkov v PDF verzii, ktoré môžete neobmedzene rozmnožiť ďalej.

Autorský kurz kreslenia

Minimálna výška príspevku
350

Autorský kurz kreslenia akvarelom v trvaní 2 hodiny v Bratislave v priestoroch Slovenskej katolíckej charity.

Novinky

Kartičky Svet bez “INÝCH” – Migračné mýty už sú vytlačené

Update #2, 09.10.2020

Dobrý den prajeme!

Včera neskoro večer sme dostali veľkú zásielku s vytlačenými obrázkami Svet bez "INÝCH" – Migračné mýty. Ďalší týždeň sme v plnom nasadení, aby sme kartičky a iné poďakovania Vám rozposlali. Veľké ďakujem za Vašu podporu!

P.S. 10.-11. októbra od 10:00 - 16:00 počas podujatia Den otvorených záhrad a parkov na Kapitulskej, 18, v Bratislave v záhrade SKCH bude zorganizovaná okrem iného aj výstava nakreslených obrázkov o migrácii. Príďte objaviť toto doposiaľ skryté miesto. Tešíme sa na vás!

Veľká vďaka!

Update #1, 03.09.2020

Veľká vďaka všetkým, čo podporili náš projekt! Momentálne čakáme na prostriedky od Startlabu. Hneď po ich pripísaní na náš účet začneme s výrobou kartičiek a odosielaním poďakovaní. Ďakujeme :)

Podporovatelia
Anonymný podporovateľ 5 €
Anonymný podporovateľ 325 €

🎁 Séria vytlačených "Mýtov" + PDF

✏ Nech sa dari!

Anonymný podporovateľ 350 €

🎁 Autorský kurz kreslenia

Anonymný podporovateľ 300 €

🎁 2 sety vytlačených "Mýtov"

Anonymný podporovateľ 45 €

🎁 Zápisník + séria vytlačených "Mýtov"

Anonymný podporovateľ 5 €
Michal Rybar 5 €
Anonymný podporovateľ 25 €

🎁 Séria 7 vytlačených "mýtov" s podpismi autorky

Anonymný podporovateľ 25 €

🎁 Séria 7 vytlačených "mýtov" s podpismi autorky

Anonymný podporovateľ 25 €

🎁 Séria 7 vytlačených "mýtov" s podpismi autorky

Anonymný podporovateľ 5 €
Lenka Podmajerská 25 €
Anonymný podporovateľ 25 €

🎁 Séria 7 vytlačených "mýtov" s podpismi autorky

Anonymný podporovateľ 10 €

🎁 Ľubovoľný "Mýtus" ako PDF

Anonymný podporovateľ 200 €
Zdenka Brachnakova 20 €
Anonymný podporovateľ 14 €
Marek Poracky 25 €

🎁 Séria 7 vytlačených "mýtov" s podpismi autorky

Anonymný podporovateľ 10 €

🎁 Ľubovoľný "Mýtus" ako PDF

✏ Podporujem napriek tomu, ze je za tym katolicka charita, ktorej absolutne nedoverujem ...

Martin Hutta 25 €

🎁 Séria 7 vytlačených "mýtov" s podpismi autorky

Marian Rusnak 200 €
Martina Partelová 30 €

🎁 Séria 7 vytlačených "mýtov" s podpismi autorky

✏ Držím palce v tomto úžasnom projekte

Matus Duda 10 €

🎁 Ľubovoľný "Mýtus" ako PDF

Anna Lazíková 25 €

🎁 Séria 7 vytlačených "mýtov" s podpismi autorky

Anonymný podporovateľ 10 €

✏ Drzim palce s projektom

Bronislava Svehlakova 20 €
Anonymný podporovateľ 40 €

🎁 Séria 7 vytlačených "mýtov" s podpismi autorky

Anonymný podporovateľ 15 €
Anonymný podporovateľ 45 €

🎁 Zápisník + séria vytlačených "Mýtov"

Dionyz Hochel 5 €
Autori
Miesto realizácie projektu

Bratislavský kraj

Slovenská katolícka charita

Slovenská katolícka charita

Komentáre
Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Chcem podporiť!

Páči sa vám projekt, a hoci za vašu podporu nič nečakáte, chcete prispieť. Ľubovoľnou sumou. Ďakujeme!

Ľubovoľný "Mýtus" ako PDF

Minimálna výška príspevku
10

1 obrázok z Vami zvoleného ľubovoľného mýtu o migrácii zo série: SVET BEZ „INÝCH" v PDF verzii, ktoré si potom môžete vytlačiť viackrát.

Séria 7 vytlačených "mýtov" s podpismi autorky

Minimálna výška príspevku
25

Séria vytlačených a autorkou podpísaných obrázkov SVET BEZ „INÝCH", ktorá popisuje 7 hlavných Migračných mýtov

Pestrofarebná taštička z Ugandy

Minimálna výška príspevku
35

Pestrofarebná kozmetická taštička, vyrobená mladými dievčatami v charitnom centre v Ugande.

Zápisník + séria vytlačených "Mýtov"

Minimálna výška príspevku
45

Recyklovateľný zápisník Charita, recyklovateľné obojstranné guličkové pero a séria vytlačených, autorkou podpísaných obrázkov SVET BEZ „INÝCH", ktorá popisuje 7 hlavných Migračných mýtov

2 sety vytlačených "Mýtov"

Minimálna výška príspevku
50

2 sety vytlačených a autorkou podpísaných obrázkov SVET BEZ „INÝCH", ktoré popisujú 7 hlavných Migračných mýtov

Séria vytlačených "Mýtov" + PDF

Minimálna výška príspevku
200

Séria vytlačených a autorkou podpísaných obrázkov SVET BEZ „INÝCH", ktorá popisuje 7 hlavných Migračných mýtov , a k tomu všetkých 7 autorských obrázkov v PDF verzii, ktoré môžete neobmedzene rozmnožiť ďalej.

Autorský kurz kreslenia

Minimálna výška príspevku
350

Autorský kurz kreslenia akvarelom v trvaní 2 hodiny v Bratislave v priestoroch Slovenskej katolíckej charity.