Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Nový pohľad a búranie predsudkov – to je podstata nového kreatívneho projektu SVET BEZ „INÝCH" - Migračné mýty, pomocou ktorého odbúravame najrozšírenejšie mýty formou krásnych a jedinečných autorských obrázkov.

Slovenska katolícka charita v spolupráci s výtvarníčkou Luciou Doms vydáva jedinečnú publikáciu – sériu autorských obrázkov, ktorá sa opiera o štatistiky a fakty a poskytuje širokej verejnosti nielen umelecký zážitok, ale aj kvalitné informácie a preverené údaje. V Slovenskej katolíckej charite máme motto byť „blízko pri človeku". Migrácia sa týka ľudí. Život ľudí, bez ohľadu na pôvod, náboženstvo, či pohlavie, je príliš dôležitý na to, aby sme sa nechali ovládať strachom a nepozreli sa na fakty, ktoré táto komplexná téma obnáša.Kartičky s obrázkami SVET BEZ „INÝCH" nás budú krok po kroku informovať o migračných mýtoch. Príkladmi takýchto mýtov sú:

MÝTUS 1. Chudoba je hlavnou príčinou medzinárodnej migrácie
Pravda: Väčšina migrácie sa deje medzi rozvinutými krajinami. Súvisí to s finančnými možnosťami tých, ktorí migrujú. Väčšina ľudí žijúcich na prahu chudoby nemá dostatok prostriedkov na migrovanie a neprekračuje hranice svojej krajiny.

MÝTUS 2. Rozvojová spolupráca zastaví migráciu
Pravda: Rozvoj z krátkodobého hľadiska stimuluje migráciu – legálnu, ale aj nelegálnu, pretože zvyšuje schopnosť človeka hľadať lepšie podmienky pre osobnostný rozvoj. Emigrácia z chudobnejších krajín Afriky či Ázie do krajín Globálneho severu sa začína znižovať až po dosiahnutí stredne vysokého príjmu u väčšiny obyvateľov danej krajiny.

MÝTUS 3. Rozvinuté krajiny čelia obrovskému prílivu migrantov z chudobných krajín
Pravda: Migranti z rozvojových krajín, ktorí sa usadili v rozvinutých, predstavujú iba 1% svetovej populácie a menej než jednu tretinu všetkých medzinárodných migrantov.

MÝTUS 4. Migrácia spôsobuje odliv mozgov
Pravda: Migranti významne prispievajú k rozvoju svojej krajiny pôvodu, ako aj cieľovej krajiny, a to prevodom peňazí, zručností, technológie, modelov riadenia, hodnôt a nápadov.

MÝTUS 5. Migranti predstavujú ekonomickú záťaž pre krajiny, v ktorých sa usadili
Pravda: Migranti obyčajne prispievajú do ekonomiky hostiteľskej krajiny viac na daniach a odvodoch, ako od nej dostávajú v podobe sociálnych dávok. Okrem toho prispievajú ku kultúrnemu, sociálnemu a hospodárskemu životu krajín, v ktorých sa usadili.

Mýtus 6: Mali by sme prijať iba kvalifikovaných migrantov
Pravda: Nedostatok pracovníkov v nízko – kvalifikovaných pozíciách je spôsobený tým, že domáca pracovná sila má tendenciu sa vyhýbať málo plateným a nízko-statusovým prácam. Väčšina pracovných miest je však aj naďalej vytváraná práve v týchto sektoroch, ktoré sa bez cudzineckých pracovníkov dlhodobo nezaobídu.

MÝTUS 7. Prisťahovalci podkopávajú európsku identitu a hodnoty
Pravda: Drvivá väčšina prisťahovalcov z ne-európskych krajín uznáva a propaguje európske hodnoty. Európska kultúra je tiež výsledkom dejinného vývoja, počas ktorého menila tvár v kontakte s inými ľuďmi a inými kultúrami. Žiadna kultúra teda nie je stála a pokiaľ sa nerozvíja, stane sa rigidnou a neschopnou pretrvať.Prečo sme sa rozhodli vydať sériu informačných kartičiek SVET BEZ „INÝCH" - Migračné mýty?

Vnímame, že pravdivé informácie sú základom zdravej spoločnosti. Verejnosť v prevažnej miere preberá informácie najmä z médií a podlieha rôznym konšpiráciám či skresleným informáciám, je náchylnejšia veriť myšlienkam, ktoré rozširujú rôzne extrémisticke strany a hnutia. Kartičky pomôžu predchádzaniu šírenia dezinformácie a negatívnej verejnej mienky proti všetkým kategóriám migrantov.


Komu je určená tato séria obrázkov na kartičkách?

Predovšetkým je určená mladým zo stredných a vysokých škôl. Bude sa využívať ako pomôcka počas prednášok na tému tolerancie, empatie a vytváranie priestoru na diskusiu o migrácií. Publikáciu rozošleme aj knižniciam po celom Slovensku a tiež ju ponúkneme aj širokej verejnosti.Čo bráni utečencom a cudzincom rozvíjať svoj život na Slovensku?

Medzi hlavné prekážky môžeme zaradiť negatívnu verejnú mienku, nedostatky v azylovom konaní a v ochrane utečencov, prekážky v prístupe k vzdelaniu a k podnikateľským aktivitám, či deficity v oblasti rešpektu a presadzovania ľudských práv.


Na čo bude použitá vyzbieraná suma?

Na tlač série 800 kusov autorských obrázkov SVET BEZ „INÝCH", ktorá popisuje 7 hlavných migračných mýtov.

  • grafické spracovanie - 1 pohľadnica (obojstranná) - 480 EUR
  • grafické spracovanie - obal na pohľadnice - 120 EUR
  • tlač 8 pohľadníc + obal na pohľadnice 13x18cm - 1584 EUR
  • + doprava, administratíva


Ak by sa nám podarilo vyzbierať viac ako 2 220 EUR

za ďalších 500 EUR vieme zorganizovať:

  • 5 prednášok na stredných a vysokých školách, kde si spolu so žiakmi osvojíme pozitívne formy správania sa vo vzťahu k iným kultúram. Práve v mladých rokoch sa najlepšie rozvíja tolerancia, spolupatričnosť, kooperácia a empatia.

Podporte našu kampaň a prispejte ku lepšiemu porozumeniu migrácie v Slovenskej republike.Ďakujeme!


Podporiť

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia22

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Slovenská  katolícka charita

Slovenská katolícka charita

Slovenská katolícka charita

Názov organizácie Slovenská katolícka charita
Miesto realizácie projektu Bratislava
Web www.charita.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt