Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

SME

ľudia, ktorí zažili osobnú skúsenosť s Bohom ako milujúcim Otcom. Chceme sa podeliť o to, čo sme dostali. Veríme, že aj toto CD vás môže inšpirovať v duchovnom živote a vovádzať do hĺbky Božieho srdca. Martindom Worship je súčasťou Spoločenstva pri Dóme sv. Martina (Martindom).
PIESNE,

ktoré nájdete na našom CD, vznikali niekoľko rokov. Za každou z nich je skutočný príbeh. V živote prechádzame krásnymi i náročnými obdobiami, no nikdy nie sme sami. Niektoré z týchto piesní sme jednoducho, len s gitarou, nahrali aj pre video seminár Reštartuj svoj život s chválou.

Tu je ukážka:
NAHRÁVANIE

sa uskutoční naživo a budeme sa spolu s ďalšími ľuďmi z nášho spoločenstva Martindom modliť našimi piesňami. Záznam tejto modlitby chceme sprostredkovať vám všetkým.
CHVÁLY

sú jednou z foriem modlitby. Na našom YouTube môžete nájsť mnoho záznamov z našich modlitbových stretnutí. Na tomto CD chceme pozdvihnúť hudobné prevedenie našich piesní a dotiahnuť nápady, ktoré sa nakopili za posledné roky. Počas nahrávania CD chceme natočiť aj niekoľko videoklipov, ktoré budú voľne dostupné na YouTube.
CD

budeme nahrávať naživo ešte počas leta. Začiatkom októbra 2020 by malo byť na svete. Súčasťou bookletu k CD bude aj spevník s textami a akordmi k nahratým skladbám.
Vaše dary použijeme na pokrytie nákladov spojených s nahrávaním CD, zvukovou postprodukciou a tiež nákladov na tvorbu bookletu, lisovanie a finálne vydanie CD.
Za vašu podporu už vopred


ĎAKUJEME!

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia127

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Eva Hrešková

Eva Hrešková

V minulosti frontmanka kresťanskej pop-rockovej skupiny Christallinus, skladateľka, speváčka v súčasnosti pôsobí v Spoločenstve Martindom ako vedúca chvál a PR manažérka. Okrem produkcie 2 CD Christallinus sa podieľala aj na dvoch soakingových CD V Otcovom objatí 1 a 2 v spolupráci s o. z. Otcovo srdce pre Slovensko. Je jednou z autoriek skladieb na pripravovanom CD Martindom Worhsip.

Martina Belejová

Martina Belejová

V súčasnosti pracuje ako vedúca kancelárie Informačného centra Spoločenstva pri Dóme sv. Martina. Je jednou z vedúcich chvál a spolu s Michalom Steinerom a Evou Hreškovou vedie Martindom Worship. V minulosti pôsobila v kapelách Christallinus (elektrická gitara), N.D.E. (basgitara) a autorsky i hudobne sa podieľala na tvorbe CD V Otcovom objatí 1 a 2. Je tiež autorkou časti skladieb na pripravovanom CD Martindom Worship.

Názov organizácie Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Miesto realizácie projektu Bratislava
Web martindom.sk/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt