Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Cieľ projektu - zvyšovanie právneho vedomia

Cieľom projektu je zvýšiť právne vedomie občanov a tým prispieť k ochrane ich práv a k posilneniu občianskej spoločnosti na Slovensku. Projekt sa bude realizovať šírením a propagáciou príručky s názvom Základy práva pre každého. Príručka, ktorá bude týmto projektom šírená, je stručná, aby neodradzovala svojim rozsahom, zrozumiteľná, aby ju pochopilo čo najviac ľudí, prehľadná, aby sa v nej čitateľ ľahko orientoval. Poskytuje základné informácie o povahe práva, štátu a o právnych odvetviach (viac o obsahu nižšie). V prípade úspešnosti projektu bude príručka na internete prístupná zdarma najneskôr do konca roka 2020.

Zanedbávanie právnej výchovy

Kniha má občanom doplniť vedomosti o práve, ktoré nie je na stredných a základných školách vyučované v potrebnom rozsahu. Vyučovanie je často povrchné a bez praktických príkladov. Rovnaký učiteľ popri práve vyučuje aj filozofiu, ekonomiku, sociológiu a k tomu napríklad aj slovenčinu, alebo dejepis. Jednoducho: právo je všade naokolo, no len málokto sa v ňom orientuje.

Príručka dostupná všetkým

Kniha, ako napovedá názov, bude naozaj pre každého, pretože jej elektronická verzia bude zdarma prístupná na blogu autora a postupne propagovaná formou článkov, facebookových kampaní a tlačových správ. Súčasťou projektu je aj vytlačenie papierovej verzie knihy, tak aby bola dostupná aj pre tých, ktorí uprednostňujú túto formu.

O autorovi (Ondrej Halama)

Vo vydávaní kníh a v náučných publikáciach nie som začiatočník. Právnemu poradenstvu a publikovaniu článkov o práve som sa venoval už ako študent práva. Odvtedy som napísal dve knihy zamerané na oblasť práva nehnuteľností: 1. Komentár ku katastrálnemu zákonu a 2. knihu s názvom Pozemky, Stavby, Byty. Články zamerané na právo publikujem aj na svojom blogu ondrejhalama.blog.sme.sk. Z reakcii mojich čitateľov sa často dozvedám, že im nie sú jasné základné právne princípy a ich právne vedomie je slabé. Aj preto robím tento projekt.

Obsah knihy

Zoznam kapitol: 1. Čo je to právo? Ako vzniklo? 2. Právne predpisy, ich platnosť a právna sila, 3. Ako nájsť zákon (iný právny predpis)? 4. Právne odvetvia, 5. Organizácia štátu a právne princípy, 6. Právnické povolania a verejné funkcie, 7. Občianske (civilné) právo, 8. Správne (administratívne) právo, 9. Trestné právo, 10. Obchodné právo, podnikanie, živnosti, 11. Pracovné právo.

Príručka obsahuje vysvetlenie znakov práva a fungovania štátu. Súčasťou knihy bude aj návod na vyhľadanie právneho predpisu, ktorý sa vzťahuje na konkrétnu životnú situáciu. Taktiež budú v knihe definované základné princípy právneho štátu, ako aj znaky policajných štátov. Vysvetlená bude podstata základných právnych odvetví (občianske právo, trestné právo, pracovné právo, obchodné právo, správne právo).

Na čo sa použijú peniaze?

Vaše príspevky budú využité na vydanie príručky v papierovej forme a na jej propagáciu (facebooková kampaň, tlačové správy). Tým prispejete k zvýšeniu právneho vedomia a k posilneniu princípov demokracie a právneho štátu. Čím viac vyzbierame, tým viac ľudí sa o bezplatnej on-line príručke dozvie.

Podporiť

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia20

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Ondrej Halama

Ondrej Halama

Právnik a bloger píšuci o práve a nehnuteľnostiach (ondrejhalama.blog.sme.sk). Autor dvoch kníh z oblasti práva: 1. Komentár ku katastrálnemu zákonu, 2. Pozemky, Stavby, Byty.

Meno a priezvisko Ondrej Halama
Web ondrejhalam.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt