Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

O čo ide?

Posledné roky Čína zaznamenáva unikátny vzostup a jej nadobudnutá sila sa prejavuje rôzne. Nie len, že sa napína svaly na svojich hraniciach, ale súčasne sa snaží dostať aj do Európy s iniciatívou „Nová hodvábna cesta", a celkovo, jej globálny vplyv a podiel na svetovom hospodárstve rastie. To sa odzrkadľuje aj na jej ambíciách – Čína vojensky posilňuje a tým aj nacionalistické tendencie, ktorých príkladom je dianie v Hongkongu alebo uväznenie vyše jedného milióna ujgurského obyvateľstva v prevýchovných táboroch.

Aj napriek vyššie spomínaným faktom zostáva Čína a jej mocenské prejavy pre mnohých veľkou neznámou. Mnohí ju naďalej považuje „len" za obrovskú komunistickú krajinu na opačnom konci sveta, ktorá komunikuje ťažko pochopiteľným písmom.

Na základe súčasného diania potrebujeme o to viac vedieť, čo Čína predstavuje a čo všetko sa pod jej vplyvom skrýva. Kniha obsahuje všetky dôležité informácie spísané zrozumiteľne a jasne. Ide o prvú publikáciu v slovenčine, ktorá komplexným spôsobom mapuje spoločenskú, ekonomickú a politickú situáciu v Číne.Čo sa v knihe dozviete?

Cieľom knihy je priblížiť slovenským čitateľom a čitateľkám tzv. Ríšu stredu, ale tiež vyvrátiť množstvo mýtov a prispieť tak do diskurzu o modernej Číne na Slovensku.

Ako sa zo zaostalej krajiny stal svetový líder? Ako funguje čínska propaganda? Prečo Čína nemá vlastné náboženstvo? Ako Čína zvláda koronavírus? Čo je veľký čínsky firewall a ako sa žije bez facebooku? Ako sa dostal Tibet pod čínsku nadvládu a prečo žije Dalajláma v Indii? Prečo Čina považuje Taiwan za svoju súčasť a čo z toho vyplýva? Ako fungovala politika jedného dieťaťa a čo spôsobila? Aké je postavenie LGBT ľudí v Číne? Ako funguje sociálny kredit? Je Čína alternatívou pre Slovensko a Európu?

Na tieto otázky Vám odpovedia poprední slovenskí a českí odborníci a odborníčky, ktorí sa problematike Číny venujú dlhodobo.Kto sme?

Knihu editovali Kristína Kironská a Richard Q. Turcsányi. Okrem toho na knihe spolupracovali Luboš Bělka, Klára Dubravčíková, Denisa Hilbertová, Barbara Kelemen, Martin Šebeňa, Filip Šebok, a Matej Šimalčík.

Knihu prináša mladé vydavateľstvo HADART Publishing, ktoré sa špecializuje na knihy z oblasti histórie a spoločenských vied. Založili ho historici Jozef Hyrja a Jakub Drábik. Graficky knihu upravil Frenky Hříbal.Ako použijeme vaše príspevky?

Váš dar nám pomôže pokryť náklady na grafický dizajn a tlač knihy.

Kedy kniha uzrie svetlo sveta?

Kniha bude vydaná v novembri 2020.


Za každý dar vopred ďakujeme!

Podporiť

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia201

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Kristina  Kironska

Kristina Kironska

Kristína Kironská (editorka) je akademická výskumníčka, ktorá dlhé roky pôsobila na Taiwane, kde medzi iným prednášala na University of Taipei a organizovala ľudskoprávne prednášky v rámci Amnesty International. Aktuálne pôsobí na Univerzite Palackého v Olomouci a v Stredoeurópskom inštitúte ázijských štúdií (CEIAS).

Richard Q. Turcsányi (editor) je programový riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií (CEIAS)., okrem toho pôsobí na Univerzite Palackého v Olomouci a na Mendelovej univerzite v Brne. Absolvoval výskumné pobyty okrem iného aj na National Chengchi University v Taipei alebo Peking University. Je autorom viacerých kníh a zúčastňuje sa verejnej debaty o čínskej zahraničnej politike a vzťahmi s EÚ.

Luboš Bělka pôsobí na Ústave religionistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity, kde se venuje predovšetkým tibetskému buddhizmu. Od začiatku 90. rokov opakovane navštevoval Burjatsko, kde študoval obnovu miestnej formy buddhizmu, ktorá nastala s pádom sovietskeho režimu a jeho oficiálneho ateizmu.

Klára Dubravčíková je sinologička, ktorá svoje skúsenosti získala počas štúdia v Českej republike, na Taiwane a v Číne, kde tiež dlhodobo žila. V súčasnosti pôsobí v Stredoeurópskom inštitúte ázijských štúdií (CEIAS)..

Denisa Hilbertová pôsobí ako akademická rna Masarykovej univerzite na Seminári čínskych štúdií od roku 2014, predtým prednášala na Karlovej univerzite. Je dlhodobou členkou a spolupracovníčkou European Association of Taiwan Studies. Vyštudovala Karlovu univerzitu a National Chengchi University v Taipei.

Barbara Kelemen je bezpečnostná analytička, ktorá sa venuje čínskej bezpečnostnej politike. Študovala v Pekingu a Hongkongu. Aktuálne pôsobí v londýnskej bezpečnostnej firme ako analytička pre Áziu a Pacifik a v Stredoeurópskom inštitúte ázijských štúdií (CEIAS).

Martin Šebeňa vyštudoval sinológiu, politológiu a financie a v súčasnosti je doktorand na Hongkonskej univerzite a výskumník v Stredoeurópskom inštitúte ázijských štúdií (CEIAS). V minulosti pracoval vo financiách vo Švajčiarsku, Austrálii a Hongkongu.

Filip Šebok je sinológ, ktorý študoval čínštinu a medzinárodní vzťahy v Česku a Číne. V Pekingu žil tri roky. V súčasnosti pôsobí v Asociáciii pre medzinárodné otázky v Prahe ako expert na Čínu a takisto v Stredoeurópskom inštitúte ázijských štúdií (CEIAS).

Matej Šimalčík je výkonný riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií (CEIAS). Zaoberá sa čínskou zahraničnou a bezpečnostnou politikou, strategickou kultúrou a vzťahmi medzi Čínou a Európou. Vyštudoval právo na Masarykovej univerzite v Brne a východoázijské štúdiá na University of Groningen v Holandsku a Tsinghua University.

Názov organizácie Central European Institute of Asian Studies
Miesto realizácie projektu Bratislava
Web www.ceias.eu

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt