Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

KTO SME

O.Z. AkoLes je spájajúci názov pre projekty Lesný klub Gaštanko a Lipová škola. Tvoríme komunitu ľudí- rodičov, detí, dobrovoľníkov a profesionálov. Spoločne vytvárame pre seba a svoje deti cestu, na ktorej môžeme rásť, rozvíjať sa a vzdelávať. Cestu vzťahu, dôvery a viery v seba a druhých. V prostredí lesa a jeho prirodzených hodnôt.Od roku 2012 realizujeme koncepty vzdelávania založené na úzkom kontakte detí s prírodou a prijatí ľudskej rôznorodosti Gaštanko a Lipová škola v Bratislave- Rači. Pripravujeme ucelený program vzdelávania pre deti v predškolskom (momentálne 15 detí) a školskom veku (momentálne 18 detí).Každého vnímame ako osobnosť, ktorá má svoje špecifiká a potrebuje individuálny prístup. Cieľom je, aby sa náš vzdelávací program stal súčasťou vzdelávacieho systému v našej krajine.


ČO POTREBUJEME?

Za 8 rokov existencie sme svojpomocne alebo z grantových príspevkov, či sponzorských darov rozvíjali náš vzdelávací program a zveľaďovali priestor, v ktorom sme fungovali.

Doteraz to boli prenajaté zázemia.

Našou víziou a zároveň výzvou na najbližšie obdobie je zastabilizovať projekty a to aj vďaka trvalému zázemiu. Preto sme sa rozhodli pre kúpu vlastného pozemku pod lesom s malou chatkou, na čo sme dostali úver pre neziskové organizácie, za čo sme veľmi vďační.Ďalšou fázou je rekonštrukcia chatky, ktorú realizujeme svojpomocne, prípadne s pomocou dobrovoľníkov. Keďže sme organizácia, ktorá sa zameriava na výchovu a vzdelávanie a nie na tvorbu zisku, naše finančné zdroje sú obmedzené.Preto sa obraciame na verejnosť s prosbou o finančnú podporu našich projektov, konkrétne pri rekonštrukcii zázemia.

Vyzbierané prostriedky použijeme na:

  • elektrické rozvody - 2000 EUR

Vaša podpora nám umožní prispieť k zmene vzdelávania detí na Slovensku. Aby stále viac detí mohlo rásť spolu s hodnotami AkoLes- prirodzene a udržateľne.
Rastieme spolu.


Ďakujeme.

Podporiť

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia41

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

AkoLes AkoLes

AkoLes

Janka a Lenka.
Patríme k mnohým nadšencom, ktorí pomáhajú tvoriť Gaštanka a Lipku. Tak ako každý člen, aj my prispievame svojou troškou. Janka úžasne varí a menežuje stravu a v tejto dobe sa pripravuje na koordinovanie fungovania škôlky od nového školského roka. Ja, Lenka, som sa 2 roky "vyhrala" s deťmi v škôlke a potom som sa pridala k rozbehnutiu školy. Rastiem spolu s deťmi. Najprv som učila prvákov, k tým sa rýchlo pridali aj ďalšie ročníky prvého stupňa a momentálne si vychutnávame rozbiehanie druhého stupňa. Veríme myšlienkam, ktoré tvoria združenie AkoLes a hľadáme spojencov, ktorí nám pomôžu ich rozvíjať.

Názov organizácie O.Z. AkoLes
Miesto realizácie projektu Bratislava-Rača
Web www.akoles.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt