Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Vedeli ste, ako bola trestaná homosexualita na Slovensku v 20. storočí? Vedeli ste, že ľudia boli pre svoju lásku posielaní do väzenia? Toto všetko odhalíme v rámci výstavy
Loading: love.

Aj vďaka vašej pomoci môže byť na Slovensku viac lásky.
O projekte

Chceme ľuďom ukázať históriu, o ktorej sa inde nedozvedia. Vychádzame z výskumu, ktorý sa venoval tomu, ako sa za posledných sto rokov zmenila LGBTI otázka na Slovensku, v Česku a v Maďarsku. Tento fascinujúci príbeh chceme sprostredkovať cez výstavu a divadelnú hru. Obe budú zo Slovenska putovať do ďalších krajín, aby robili osvetu aj mimo našich hraníc.Slovensko vs. LGBTI komunita

Prieskum Iniciatívy Inakosť zistil, že až 50 % LGBTI ľudí na Slovensku zažilo predsudky a diskrimináciu pre ich orientáciu alebo rodovú identitu. Iný prieskum hovorí, že až 60 % percent ľudí na Slovensku si myslí, že nikdy nestretli LGBTI človeka. Tieto čísla svedčia o tom, že veľa ľudí žije v strachu a svoju identitu neustále taja. V porovnaní s inými členskými štátmi EÚ máme na Slovensku najmenšiu mieru akceptácie LGBTI komunity.

A to chceme zmeniť.


Veríme, že každá osveta, ktorá pomáha scitlivovať voči LGBTI komunite a ukazuje skutočné príbehy jednotlivcov, môže priniesť pozitívne zmeny v spoločnosti.
Aj vďaka vám sa môže viac ľudí dozvedieť o výsledkoch nášho výskumu posledných 100 rokov teplej histórie.


Na čo budú použité vaše finančné dary?

Pripravujeme výstavu Loading: love, ktorá predstaví posledných 100 rokov histórie vývinu v oblasti LGBTI práv na Slovensku, v Česku a v Maďarsku.

Výstava bude k videniu v septembri a v októbri 2020 v Novej Cvernovke v Bratislave.
Vaše finančné dary nám pomôžu ju zrealizovať. Použijeme ich na prípravu a tlač materiálov, interaktívne prvky, na zviditeľnenie výstavy a sprievodné podujatia.
Za každý dar vám vopred ďakujem!


Čo sa nám zatiaľ podarilo?

Divadlo Nomantinels, ktoré stojí za projektom, pripravilo počas svojej existencie od roku 2009:

  • 14 divadelných inscenácií a zrealizovalo 130 repríz.
  • vydalo 13 čísiel magazínu QYS o LGBTI ľuďoch a umelcoch a umelkyniach
  • zrealizovalo viac ako 50 diskusií a workshopov na rôzne témy, ktoré sa dotýkajú ľudských práv LGBTI ľudí, žien a iných znevýhodnených skupín.

Pravidelne spolupracuje s mladými umelcami a umelkyňami, ktorých zaujímajú ľudské práva a queer témy a dáva im priestor pri tvorbe divadelných inscenácií a v magazíne. Nomantinels spolupracuje s kultúrnymi priestormi v Bratislave ako Štúdio 12, A4-priestor pre súčasnú kultúru, Nová Cvernovka a Tepláreň Café, divadelné hry uvádza aj vo viacerých slovenských mestách.

Vaše príspevky nám pomôžu šíriť osvetu ďalej, scitlivovať spoločnosť a vychovávať generáciu ľudí, ktorí nemajú predsudky. Vopred vám za všetky dary ďakujeme.


StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia134

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Nikola Tokárová

Nikola Tokárová

Divadlo Nomantinels funguje už od roku 2009 a je v slovenskom divadelnom kontexte jediným LGBT divadlom a tiež divadlom, ktoré sa zaoberá témami rodu, pohlavia, rodovej rovnosti, potláčaniu rodových stereotypov a bojom proti diskriminácii a násiliu na ženách.
Cieľom divadla Nomantinels je šírenie humanistických myšlienok, ochrana ľudských práv, podpora odstraňovania prejavov diskriminácie v spoločnosti, podpora rodovej rovnosti a snaha o rozvoj občianskej spoločnosti. Robí tak prostredníctvom kultúry, cez divadelné inscenácie, vydávanie magazínu, realizáciu festivalov, workshopov, ktoré môžu zasiahnuť do formovania predstáv o rôznych menšinách a prispieť k akceptácii inakosti.

Názov organizácie Divadlo Nomantinels
Miesto realizácie projektu Bratislava

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt