Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Viete...

 • ako sa s epidémiou moru vysporiadali Levočania v 16. storočí?
 • v ktorom poľskom meste sa nachádzajú zvony odliate na Spiši?
 • ktorí spišskí mešťania vynikali zberom hľuzoviek?
 • ktoré mesto bolo pred takmer 250 rokmi najväčšie na Spiši?
 • ktoré známe stavby v Čechách a na Slovensku boli postavené zo spišského travertínu?
 • čo prekazilo návštevu Františka Jozefa I. v Levoči koncom 19. storočia?
 • kde sa nachádza najkratšia železničná trať na Slovensku?
 • aké známe osobnosti si pochutnávali na spišských párkoch?
 • čomu možno vďačiť, že novoveská kostolná veža je najvyššia na Slovensku?
 • aká tragédia zasiahla Spiš v deň Stalinovho pohrebu?

Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky prináša kniha „Putovanie dejinami Spiša".O čom je kniha?

Kniha pozostáva z historických článkov, ktoré boli publikované v regionálnych novinách v rokoch 2016 – 2019. Články mali mimoriadny čitateľský úspech, preto vychádzajú teraz pohromade ako kniha s názvom „Putovanie dejinami Spiša."
Tematický záber je veľmi široký. V knihe sú texty z obdobia stredoveku, novoveku, 19. i 20. storočia. Jedno však majú všetky texty spoločné. Ich dejiskom je región Spiš známy bohatstvom histórie, pamiatok a prírody.
Texty sú písané pútavým popularizačným štýlom čo je predpokladom, že kniha si nájde široký okruh čitateľov zaujímajúcich sa o dejiny Spiša. Predmetom záujmu sú predovšetkým menej známe, ale o to viac fascinujúce udalosti, osobnosti a pamiatky Spiša čo ešte viac zvyšuje čitateľskú pútavosť knihy.


Ako bude kniha vyzerať?

Kniha má 200 strán a farebnú titulnú stranu, zatiaľ rátame s čierno-bielou vnútornou tlačou a mäkkou väzbou.
Ak sa nám podarí prekonať cieľovú sumu, kniha bude plnofarebná a zviazaná v pevnej väzbe.Ako použijeme vaše peniaze?

Jazykovú korektúru a grafickú úpravu publikácie sme hradili z vlastných zdrojov. Peniaze od vás budú použité na finalizáciu a tlač knihy.


Kedy kniha vyjde?

Kniha vyjde v októbri 2020.Vydavatelia

Vydavateľom knihy je vydavateľstvo Miroslav Števík – Scepusium. Vydavateľ vydáva knihy zaoberajúce sa pamiatkami a dejinami Spiša.


Za vašu podporu vopred ďakujeme

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky1

ĎAKUJEME!

Update #1, 22.09.2020

Všetkým vám, ktorí ste sa rozhodli podporiť vydanie knihy Putovanie dejinami Spiša srdečne ďakujeme. Vďaka vám sa podarilo dotiahnuť projekt do úspešného konca a kniha uzrie svetlo sveta v priebehu októbra 2020. Tí, ktorí si chcete knihu prevziať osobne, môžete sa pre ňu zastaviť od polovice októbra 2020 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi. Tým, ktorí uprednostnili zaslanie poštou, príde kniha do konca októbra 2020. Ešte raz ďakujeme!

Autori knihy Putovanie dejinami Spiša

Podporovatelia73

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Miroslav Števík

Miroslav Števík

Články z ktorých je kniha „Putovanie dejinami Spiša“ napísali historici Mgr. Miroslav Števík a PhDr. Martin Furmanik, PhD. Spišskej regionálnej histórii sa venujú už veľmi dlho, o spišských dejinách publikovali množstvo odborných a popularizačných štúdií, článkov a publikácií.

Meno a priezvisko Miroslav Števík

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

 • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt