Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

HistoryLab – budúcnosť pre minulosť

Portál HistoryWeb.sk oslávil tento rok už svoje 8. narodeniny. Za tento čas sme vám priniesli nespočetné množstvo popularizačných článkov o slovenských a svetových dejinách, množstvo knižných, či filmových recenzií. Reflektujeme najnovšie vedecké výskumy a priestor u nás našli odborníci aj laickí nadšenci. Aby sme však mohli v tejto činnosti pokračovať, potrebujeme vašu pomoc. Pomôžte nám ďalej vytvárať budúcnosť pre minulosť.Poznáte nás z úspešných projektov

Históriu nepíšu víťazi, píšu ju historici. Dejiny však nemôžu zostať len akademickou disciplínou písanou historikmi pre historikov. Popularizácia dejín je kľúčovou súčasťou našej práce, vďaka ktorej sa príbehy z našich aj svetových dejín dostávajú k vám. Presne s takýmto cieľom v septembri roku 2012 vznikol portál HistoryWeb.sk a túto víziu aj posledných 8 rokov napĺňal. Priniesli sme vám vyše tisíc článkov a stovky recenzií na knihy či filmy.
Len v roku 2019 našu stránku navštívilo viac ako pol milióna z vás, unikátnych návštevníkov. Vďaka vám sa nám podarilo vytvoriť najväčší portál o histórii na Slovensku.

Napriek faktu, že projekt tvoríme vo svojom voľnom čase, snažíme sa o maximálnu profesionalitu. Naše texty prechádzajú recenzným konaním a niekoľkými korektúrami. Píšu pre nás slovenskí aj zahraniční autori. Venujeme sa dejinám od praveku až po súčasnosť.
V spolupráci s think-tankom STRATPOL, francúzskou a britskou ambasádou sme spustili úspešný projekt Storočie.sk, v rámci ktorého sme vytvorili brožúrku a workshopy pre učiteľov dejepisu, putovnú výstavu k 75. výročiu SNP, niekoľko diskusií so slovenskými a zahraničnými historikmi, videá a sériu článkov.
V roku 2019 a v roku 2020 sme pre vás pripravili dve úspešné knižné publikácie: História pre zaneprázdnených a Epidémie v dejinách (vydavateľstvo Premedia).Čo chystáme?

Veríme, že nastal čas, aby sme sa posunuli na ďalšiu úroveň. HistoryWeb.sk sa pretransformuje na HistoryLab.sk.

HistoryLab vidíme ako pomyselné laboratórium, kde sa na jednom mieste môžu stretnúť nové nápady, výskumy, diskusie, spájania záujmových skupín a aktivistov, čitatelia z radov odbornej a laickej verejnosti.
Súčasťou zmeny bude nová moderná a prehľadná web stránka s mnohými vylepšeniami a novinkami. Okrem článkov pre vás chystáme podcasty, krátke video-dokumenty, prednášky, súťaže a ďalšie zaujímavosti.
Chceme dať priestor nadšencom, učiteľom, regionálnym aj amatérskym historikom a ďalším aktivistom, no zároveň udržať vysoký odborný štandard pod vedením našich najlepších historikov, archeológov a ďalších slovenských vedcov.
Okrem toho chystáme ďalšiu, v poradí už tretiu knihu zostavenú členmi našej redakcie.

V rámci HistoryLab.sk máme okrem toho ambíciu prehĺbiť medzinárodnú spoluprácu, aby sme vám priniesli ešte viac textov a rozhovorov so zahraničnými odborníkmi. Chceme nadviazať spoluprácu s podobnými projektami v zahraničí a spestriť tak obsah pre slovenských čitateľov.

Žiaden z vyššie uvedených plánov sa však nedá realizovať bez vašej podpory. Súčasné občasné sponzorské dary nám sotva stačia na vyplácanie autorských honorárov.
Ako použijeme vašu podporu

Kampaň samotná je len začiatok transformácie. Najnákladnejšou položkou, ktorú musíme pokryť hneď v úvode projektu, je nová web stránka. Tá je odrazovým mostíkom k ďalším plánovaným aktivitám. Chýbať jej nesmie profesionálna mobilná verzia, interaktívne rozhranie, prehľadnejšia navigácia či príťažlivejší grafický dizajn. Tieto zmeny sme sa snažili implementovať už v minulosti, ale bez finančnej podpory to nedokážeme. Na popularizácii dejín totiž celé roky pracujeme v našom voľnom čase, bez podpory a bez nároku na honorár.

Všetky príspevky nad rámec kampane nám pomôžu naštartovať aj ďalšie plánované aktivity. Aby bol portál HistoryLab.sk dlhodobo udržateľný, potrebujeme podporu práve vás – našich zanietených čitateľov, neúnavných priaznivcov a verných priateľov.Kto sme?

Jakub Drábik – pracuje na Historickom ústave SAV a na Masarykovej univerzite v Brne, dlhodobo sa venuje dejinám fašizmu a popularizácií dejín. Je autorom publikácií Mýtus o znovuzrození, Fašista. Příběh sira Oswalda Mosleyho a knihy Fašizmus. Publikuje doma aj v zahraničí a je členom SHS – Slovenskej historickej spoločnosti a COMFAS – International Association for Comparative Fascist Studies.

Branislav Kovár – pracuje na Archeologickom ústave SAV, zúčastnil sa archeologických expedícií vo Francúzsku, v Kuvajte, v Guatemale či v Sudáne. Je spoluautorom kníh Kolaps očami archeológie, Archeology of Failaka and Kuwaiti coast a História pre zaneprázdnených. Je zakladateľom a dlhoročným šéfredaktorom portálu HistoryWeb.sk.

Jozef Hyrja – pôsobí na Historickom ústave SAV, dlhodobo sa venuje dejinám Blízkeho východu, judaizmu a dejinám štátu Izrael v 20. storočí a popularizácii dejín. Študoval a absolvoval pobyty v Štokholme, Heidelbergu a Jeruzaleme. Pravidelne publikuje doma aj v zahraničí, je editorom chystanej publikácie Tisovi poza chrbát a zakladateľom OZ Budúcnosť pre minulosť.

Roman Mocpajchel – študoval odbory archeológia a história na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Dlhodobo sa venuje popularizácii dejín a zameriava sa na vojenskú históriu, zvlášť na dejiny námorných vojen. Na túto tému publikoval desiatky článkov a momentálne pracuje na knihe o vojenských dejinách Slovenska pre mladších čitateľov.

Oliver Zajac – pôsobí na Historickom ústave SAV, venuje sa najmä dejinám prvej polovice 19. storočia. Absolvoval výskumné pobyty v Paríži, Marburgu, Viedni, Krakove, či Ľubľane. Ako editor sa spolupodieľal na publikácii Epidémie v dejinách.

Martin Posch – pracuje na Historickom ústave SAV, vo svojom výskume sa zaoberá aktivitami britských spravodajských služieb počas druhej svetovej vojny. Absolvoval pobyty v Prahe, Londýne a vo Viedni. Je spoluautorom publikácie pre študentov a učiteľov Všetko malo byť inak - Slovensko po roku 1945. V súčasnosti pracuje na publikácií zameranej na vzťah medzi britskými a československými spravodajcami počas druhej svetovej vojny.

Andrej Zeman – je religionista a historik. Študoval v Bratislave, Londýne a Edinburgu. Dlhoročne spolupracuje na archeologických projektoch v Izraeli, zameriava sa na obdobie druhého chrámu, historického Ježiša, rané kresťanstvo a na dialóg a konflikty vedy a náboženstva. Je spolutvorcom podcastu Pravidelná dávka.Detail odmeny

Balíček kníh od HADART Publishing:

 1. Yossi Klein Halevi: Listy môjmu palestínskemu susedovi
 2. Theodor W. Adorno: Aspekty nového pravicového radikalizmu
 3. Ivan Kamenec – Miroslav Michela: Rozhovor s dejinami
 4. Nathaniel Rich: Strácame Zem

Balíček kníh od Vydavateľstva SLOVART (1):

 1. James Mace Ward: Jozef Tiso. Kňaz, politik, kolaborant
 2. Miloslav Szabó: Klérofašisti
 3. James M. Longo: Hitler a Habsburkové

Balíček kníh od Vydavateľstva SLOVART (2):

 1. Tünde Lengyelová: Život na šľachtickom dvore
 2. Zora Mintalová Zubercová: Ako sme kedysi žili
 3. Peter Furtado: Dejiny národov
 4. John Julius Norwich: Příběhy velkých měst

Balíček kníh od vydavateľstva Premedia (1):

 1. Zygmunt Miłoszewski: Zrnko pravdy,
 2. Per Arne Totland: O sto rokov bude všetko zabudnuté,
 3. Marek Krajewski: Cháronove čísla,
 4. Ane Riel: Živica
 5. Gard Sveen: Peklo je otvorené.

Balíček kníh od vydavateľstva Premedia (2):

 1. Walter Nigg: Kniha kacírov,
 2. Deborah S. Cornelius: Maďarsko v druhej svetovej vojne,
 3. Orlando Figes: Revolučné Rusko 1891-1991,
 4. A. A. Zdanovič - V. S. Izmozik: 40 rokov v tajných službách.

Balíček kníh od Albatros Media (1):

 1. Daniel Kehlman: Tyll,
 2. Marie Benedict: Jediná žena v miestnosti,
 3. Sarah Perry: Had z Essexu,
 4. Mario Escobar: Osvienčimská uspávanka,
 5. Pam Jenoff: Vlak sirôt.

Balíček kníh od Albatros Media (2):

 1. Jostein Gaarder: Bábkar,
 2. Danya Kukafka: Dievča v snehu,
 3. Monika Hesse: Vojna okolo nás,
 4. David Long: Nezničiteľní,
 5. Adriano Barone: Warhol: Život v komikse.


Projekt HistoryLab podporili:


Ď A K U J E M E

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia158

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Jozef Hyrja

Jozef Hyrja

Štatutár a zakladateľ OZ Budúcnosť pre minulosť.

Názov organizácie OZ Budúcnosť pre minulosť
Miesto realizácie projektu Bratislava-Petržalka

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

 • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt