HistoryLab – budúcnosť pre minulosť

Na HistoryWeb.sk sme vám počas jeho osemročnej existencie priniesli nespočetné množstvo popularizačných článkov o slovenských a svetových dejinách, množstvo knižných, či filmových recenzií. Aby sme však mohli v tejto činnosti pokračovať, potrebujeme vašu pomoc. Pomôžte nám ďalej vytvárať budúcnosť pre minulosť.

Vzdelávanie a veda
HistoryLab – budúcnosť pre minulosť
Získaná suma
143 %
7 129 €
z cieľovej sumy
5 000 €
Kampaň bola
úspešná
O projekte

HistoryLab – budúcnosť pre minulosť

Portál HistoryWeb.sk oslávil tento rok už svoje 8. narodeniny. Za tento čas sme vám priniesli nespočetné množstvo popularizačných článkov o slovenských a svetových dejinách, množstvo knižných, či filmových recenzií. Reflektujeme najnovšie vedecké výskumy a priestor u nás našli odborníci aj laickí nadšenci. Aby sme však mohli v tejto činnosti pokračovať, potrebujeme vašu pomoc. Pomôžte nám ďalej vytvárať budúcnosť pre minulosť.Poznáte nás z úspešných projektov

Históriu nepíšu víťazi, píšu ju historici. Dejiny však nemôžu zostať len akademickou disciplínou písanou historikmi pre historikov. Popularizácia dejín je kľúčovou súčasťou našej práce, vďaka ktorej sa príbehy z našich aj svetových dejín dostávajú k vám. Presne s takýmto cieľom v septembri roku 2012 vznikol portál HistoryWeb.sk a túto víziu aj posledných 8 rokov napĺňal. Priniesli sme vám vyše tisíc článkov a stovky recenzií na knihy či filmy.
Len v roku 2019 našu stránku navštívilo viac ako pol milióna z vás, unikátnych návštevníkov. Vďaka vám sa nám podarilo vytvoriť najväčší portál o histórii na Slovensku.

Napriek faktu, že projekt tvoríme vo svojom voľnom čase, snažíme sa o maximálnu profesionalitu. Naše texty prechádzajú recenzným konaním a niekoľkými korektúrami. Píšu pre nás slovenskí aj zahraniční autori. Venujeme sa dejinám od praveku až po súčasnosť.
V spolupráci s think-tankom STRATPOL, francúzskou a britskou ambasádou sme spustili úspešný projekt Storočie.sk, v rámci ktorého sme vytvorili brožúrku a workshopy pre učiteľov dejepisu, putovnú výstavu k 75. výročiu SNP, niekoľko diskusií so slovenskými a zahraničnými historikmi, videá a sériu článkov.
V roku 2019 a v roku 2020 sme pre vás pripravili dve úspešné knižné publikácie: História pre zaneprázdnených a Epidémie v dejinách (vydavateľstvo Premedia).Čo chystáme?

Veríme, že nastal čas, aby sme sa posunuli na ďalšiu úroveň. HistoryWeb.sk sa pretransformuje na HistoryLab.sk.

HistoryLab vidíme ako pomyselné laboratórium, kde sa na jednom mieste môžu stretnúť nové nápady, výskumy, diskusie, spájania záujmových skupín a aktivistov, čitatelia z radov odbornej a laickej verejnosti.
Súčasťou zmeny bude nová moderná a prehľadná web stránka s mnohými vylepšeniami a novinkami. Okrem článkov pre vás chystáme podcasty, krátke video-dokumenty, prednášky, súťaže a ďalšie zaujímavosti.
Chceme dať priestor nadšencom, učiteľom, regionálnym aj amatérskym historikom a ďalším aktivistom, no zároveň udržať vysoký odborný štandard pod vedením našich najlepších historikov, archeológov a ďalších slovenských vedcov.
Okrem toho chystáme ďalšiu, v poradí už tretiu knihu zostavenú členmi našej redakcie.

V rámci HistoryLab.sk máme okrem toho ambíciu prehĺbiť medzinárodnú spoluprácu, aby sme vám priniesli ešte viac textov a rozhovorov so zahraničnými odborníkmi. Chceme nadviazať spoluprácu s podobnými projektami v zahraničí a spestriť tak obsah pre slovenských čitateľov.

Žiaden z vyššie uvedených plánov sa však nedá realizovať bez vašej podpory. Súčasné občasné sponzorské dary nám sotva stačia na vyplácanie autorských honorárov.
Ako použijeme vašu podporu

Kampaň samotná je len začiatok transformácie. Najnákladnejšou položkou, ktorú musíme pokryť hneď v úvode projektu, je nová web stránka. Tá je odrazovým mostíkom k ďalším plánovaným aktivitám. Chýbať jej nesmie profesionálna mobilná verzia, interaktívne rozhranie, prehľadnejšia navigácia či príťažlivejší grafický dizajn. Tieto zmeny sme sa snažili implementovať už v minulosti, ale bez finančnej podpory to nedokážeme. Na popularizácii dejín totiž celé roky pracujeme v našom voľnom čase, bez podpory a bez nároku na honorár.

Všetky príspevky nad rámec kampane nám pomôžu naštartovať aj ďalšie plánované aktivity. Aby bol portál HistoryLab.sk dlhodobo udržateľný, potrebujeme podporu práve vás – našich zanietených čitateľov, neúnavných priaznivcov a verných priateľov.Kto sme?

Jakub Drábik – pracuje na Historickom ústave SAV a na Masarykovej univerzite v Brne, dlhodobo sa venuje dejinám fašizmu a popularizácií dejín. Je autorom publikácií Mýtus o znovuzrození, Fašista. Příběh sira Oswalda Mosleyho a knihy Fašizmus. Publikuje doma aj v zahraničí a je členom SHS – Slovenskej historickej spoločnosti a COMFAS – International Association for Comparative Fascist Studies.

Branislav Kovár – pracuje na Archeologickom ústave SAV, zúčastnil sa archeologických expedícií vo Francúzsku, v Kuvajte, v Guatemale či v Sudáne. Je spoluautorom kníh Kolaps očami archeológie, Archeology of Failaka and Kuwaiti coast a História pre zaneprázdnených. Je zakladateľom a dlhoročným šéfredaktorom portálu HistoryWeb.sk.

Jozef Hyrja – pôsobí na Historickom ústave SAV, dlhodobo sa venuje dejinám Blízkeho východu, judaizmu a dejinám štátu Izrael v 20. storočí a popularizácii dejín. Študoval a absolvoval pobyty v Štokholme, Heidelbergu a Jeruzaleme. Pravidelne publikuje doma aj v zahraničí, je editorom chystanej publikácie Tisovi poza chrbát a zakladateľom OZ Budúcnosť pre minulosť.

Roman Mocpajchel – študoval odbory archeológia a história na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Dlhodobo sa venuje popularizácii dejín a zameriava sa na vojenskú históriu, zvlášť na dejiny námorných vojen. Na túto tému publikoval desiatky článkov a momentálne pracuje na knihe o vojenských dejinách Slovenska pre mladších čitateľov.

Oliver Zajac – pôsobí na Historickom ústave SAV, venuje sa najmä dejinám prvej polovice 19. storočia. Absolvoval výskumné pobyty v Paríži, Marburgu, Viedni, Krakove, či Ľubľane. Ako editor sa spolupodieľal na publikácii Epidémie v dejinách.

Martin Posch – pracuje na Historickom ústave SAV, vo svojom výskume sa zaoberá aktivitami britských spravodajských služieb počas druhej svetovej vojny. Absolvoval pobyty v Prahe, Londýne a vo Viedni. Je spoluautorom publikácie pre študentov a učiteľov Všetko malo byť inak - Slovensko po roku 1945. V súčasnosti pracuje na publikácií zameranej na vzťah medzi britskými a československými spravodajcami počas druhej svetovej vojny.

Andrej Zeman – je religionista a historik. Študoval v Bratislave, Londýne a Edinburgu. Dlhoročne spolupracuje na archeologických projektoch v Izraeli, zameriava sa na obdobie druhého chrámu, historického Ježiša, rané kresťanstvo a na dialóg a konflikty vedy a náboženstva. Je spolutvorcom podcastu Pravidelná dávka.Detail odmeny

Balíček kníh od HADART Publishing:

 1. Yossi Klein Halevi: Listy môjmu palestínskemu susedovi
 2. Theodor W. Adorno: Aspekty nového pravicového radikalizmu
 3. Ivan Kamenec – Miroslav Michela: Rozhovor s dejinami
 4. Nathaniel Rich: Strácame Zem

Balíček kníh od Vydavateľstva SLOVART (1):

 1. James Mace Ward: Jozef Tiso. Kňaz, politik, kolaborant
 2. Miloslav Szabó: Klérofašisti
 3. James M. Longo: Hitler a Habsburkové

Balíček kníh od Vydavateľstva SLOVART (2):

 1. Tünde Lengyelová: Život na šľachtickom dvore
 2. Zora Mintalová Zubercová: Ako sme kedysi žili
 3. Peter Furtado: Dejiny národov
 4. John Julius Norwich: Příběhy velkých měst

Balíček kníh od vydavateľstva Premedia (1):

 1. Zygmunt Miłoszewski: Zrnko pravdy,
 2. Per Arne Totland: O sto rokov bude všetko zabudnuté,
 3. Marek Krajewski: Cháronove čísla,
 4. Ane Riel: Živica
 5. Gard Sveen: Peklo je otvorené.

Balíček kníh od vydavateľstva Premedia (2):

 1. Walter Nigg: Kniha kacírov,
 2. Deborah S. Cornelius: Maďarsko v druhej svetovej vojne,
 3. Orlando Figes: Revolučné Rusko 1891-1991,
 4. A. A. Zdanovič - V. S. Izmozik: 40 rokov v tajných službách.

Balíček kníh od Albatros Media (1):

 1. Daniel Kehlman: Tyll,
 2. Marie Benedict: Jediná žena v miestnosti,
 3. Sarah Perry: Had z Essexu,
 4. Mario Escobar: Osvienčimská uspávanka,
 5. Pam Jenoff: Vlak sirôt.

Balíček kníh od Albatros Media (2):

 1. Jostein Gaarder: Bábkar,
 2. Danya Kukafka: Dievča v snehu,
 3. Monika Hesse: Vojna okolo nás,
 4. David Long: Nezničiteľní,
 5. Adriano Barone: Warhol: Život v komikse.


Projekt HistoryLab podporili:


Ď A K U J E M E

Odmeny

Chcem podporiť!

Páči sa vám projekt, a hoci za vašu podporu nič nečakáte, chcete prispieť. Ľubovoľnou sumou. Ďakujeme!

Kniha Epidémie v dejinách (vrátane poštovného)

Minimálna výška príspevku
14

Za Vašu podporu od 14 eur sa Vám poďakujeme knihou "Epidémia v dejinách", ktorú Vám pošleme poštou.

Kniha História pre zaneprázdnených (vrátane poštovného)

Minimálna výška príspevku
18

Za Vašu podporu od 18 eur sa Vám poďakujeme knihou "História pre zaneprázdnených", ktorú Vám pošleme poštou.

Limitovaná grafika z projektu Storočie.sk (formát A3 bez rámu) s podpisom autora

Minimálna výška príspevku
30

Ako poďakovanie za Vašu podporu projektu sumou 30 a viac eur, Vám pošleme originál grafiku s podpisom autora Frenkyho Hříbala.


Balíček kníh od HADART Publishing - podrobne na konci textu

Minimálna výška príspevku
35

Za vašu podporu projektu od 35 eur, Vám pošleme balíček knižiek od vydavateľstva HADART Publishing: Yossi Klein Halevi: Listy môjmu palestínskemu susedovi, Theodor W. Adorno: Aspekty nového pravicového radikalizmu, Ivan Kamenec – Miroslav Michela: Rozhovor s dejinami, Nathaniel Rich: Strácame Zem.

Ďakujeme vydavateľstvu HADART Publishing za podporu nášho projektu.

Balíček kníh od vydavateľstva Premedia (1) - podrobne na konci textu

Minimálna výška príspevku
50

Za vašu podporu projektu od 50 eur, Vám pošleme balíček knižiek od vydavateľstva Premedia: Zygmunt Miłoszewski: Zrnko pravdy, Per Arne Totland: O sto rokov bude všetko zabudnuté, Marek Krajewski: Cháronove čísla, Ane Riel: Živica, Gard Sveen: Peklo je otvorené.

Ďakujeme vydavateľstvu Premedia za podporu nášho projektu.

Balíček kníh od vydavateľstva Premedia (2) - podrobne na konci textu

Minimálna výška príspevku
65

Za vašu podporu projektu od 65 eur, Vám pošleme balíček knižiek od vydavateľstva Premedia: Walter Nigg: Kniha kacírov, Deborah S. Cornelius: Maďarsko v druhej svetovej vojne, Orlando Figes: Revolučné Rusko 1891-1991, A. A. Zdanovič - V. S. Izmozik: 40 rokov v tajných službách.

Ďakujeme vydavateľstvu Premedia za podporu nášho projektu.

Balíček kníh od Albatros Media (1) - podrobne na konci textu

Minimálna výška príspevku
60

Za vašu podporu projektu od 60 eur, Vám pošleme balíček knižiek od vydavateľstva Albatros Media: Daniel Kehlman: Tyll, Marie Benedict: Jediná žena v miestnosti, Sarah Perry: Had z Essexu, Mario Escobar: Osvienčimská uspávanka, Pam Jenoff: Vlak sirôt.

Ďakujeme vydavateľstvu Albatros Media za podporu nášho projektu.

Balíček kníh od Albatros Media (2) - podrobne na konci textu

Minimálna výška príspevku
70

Za vašu podporu projektu od 70 eur, Vám pošleme balíček knižiek od vydavateľstva Albatros Media: Jostein Gaarder: Bábkar, Danya Kukafka: Dievča v snehu, Monika Hesse: Vojna okolo nás, David Long: Nezničiteľní, Adriano Barone: Warhol: Život v komikse.

Ďakujeme vydavateľstvu Albatros Media za podporu nášho projektu.

Komentovaná prehliadka Bratislavy s historikom

Minimálna výška príspevku
80

Za vašu podporu projektu od 80 eur, Vás historik Martin Posch prevedie historickou Bratislavou (pre jednotlivcov aj skupiny).

Prednáška Jakub Drábik (fašizmus) na základnej alebo strednej škole

Minimálna výška príspevku
150

Za vašu podporu projektu od 150 eur, môžete darovať prednášku s diskusiou historika Jakuba Drábika na Vami vybranej základnej alebo strednej škole (trvanie 1 hod.)

Workshop Martin Posch (odboj v strednej Európe) na základnej alebo strednej škole

Minimálna výška príspevku
250

Za vašu podporu projektu od 250 eur, môžete darovať workshop historika Martina Poscha na Vami vybranej základnej alebo strednej škole (trvanie pol dňa)

Maecēnās minor – CHCEM VÁS PODPORIŤ

Minimálna výška príspevku
500

Trvalé poďakovanie na web-stránke v sekcii k projektu a forma reklamy podľa dohody na webe v dohodnutom čase.

Lectures • Fundación Juan March – Lecture Series: Mecenas and his ...

Maecēnās maior – CHCEM VÁS PODPORIŤ

Minimálna výška príspevku
700

Trvalé poďakovanie na web-stránke v sekcii k projektu a forma reklamy/bannery podľa dohody na webe v dohodnutom čase.

Mecenas - Fundación Sonría

Tvorba erbu na mieru heraldikom a oficiálna registrácia

Minimálna výška príspevku
1 000

Tvorba oficiálneho vlastného erbu po konzultácii s profesionálnym heraldikom, zápis do heraldického registra SR a tvorba erbovej listiny.

Balíček kníh od Vydavateľstva SLOVART (1) - podrobne na konci textu

Minimálna výška príspevku
45

Za vašu podporu projektu od 45 eur, Vám pošleme balíček knižiek od Vydavateľstva SLOVART: James M. Ward: Jozef Tiso. Kňaz, politik, kolaborant, Miloslav Szabó: Klérofašisti, James M. Longo: Hitler a Habsburkové.

Ďakujeme Vydavateľstvu SLOVART za podporu nášho projektu.

Balíček kníh od Vydavateľstva SLOVART (2) - podrobne na konci textu

Minimálna výška príspevku
55

Za vašu podporu projektu od 55 eur, Vám pošleme balíček knižiek od Vydavateľstva SLOVART:Tünde Lengyelová: Život na šľachtickom dvore, Zora Mintalová Zubercová: Ako sme kedysi žili, Peter Furtado: Dejiny národov, John Julius Norwich: Příběhy velkých měst.

Ďakujeme Vydavateľstvu SLOVART za podporu nášho projektu.

Podporovatelia
Marián Murín 150 €

🎁 Prednáška Jakub Drábik (fašizmus) na základnej alebo strednej škole

Katarina Hrivňáková 14 €

🎁 Kniha Epidémie v dejinách (vrátane poštovného)

Ivana Černáková 18 €

🎁 Kniha História pre zaneprázdnených (vrátane poštovného)

Katarina Hrivňáková 18 €

🎁 Kniha História pre zaneprázdnených (vrátane poštovného)

Jana Jonovová 18 €

🎁 Kniha História pre zaneprázdnených (vrátane poštovného)

Anonymný podporovateľ 15 €

🎁 Kniha Epidémie v dejinách (vrátane poštovného)

Martin Carnogursky 18 €

🎁 Kniha História pre zaneprázdnených (vrátane poštovného)

Samuel Bucko 5 €

✏ Dakujem.

Alžbeta Franková 18 €

🎁 Kniha História pre zaneprázdnených (vrátane poštovného)

Miriam Kiselová 18 €

🎁 Kniha História pre zaneprázdnených (vrátane poštovného)

Lukas Eremias 14 €

🎁 Kniha Epidémie v dejinách (vrátane poštovného)

✏ Drzim vam palce, vasa praca je super a specialne pozdravujem Brana :)

Anonymný podporovateľ 30 €

🎁 Limitovaná grafika z projektu Storočie.sk (formát A3 bez rámu) s podpisom autora

Anonymný podporovateľ 18 €

🎁 Kniha História pre zaneprázdnených (vrátane poštovného)

Anonymný podporovateľ 30 €

🎁 Limitovaná grafika z projektu Storočie.sk (formát A3 bez rámu) s podpisom autora

Ján Cílik 1 000 €

🎁 Tvorba erbu na mieru heraldikom a oficiálna registrácia

Anonymný podporovateľ 20 €

🎁 Kniha História pre zaneprázdnených (vrátane poštovného)

Radovan Čižmár 14 €

🎁 Kniha Epidémie v dejinách (vrátane poštovného)

Mário Boďo 20 €

🎁 Kniha História pre zaneprázdnených (vrátane poštovného)

Michaela Konczová 18 €

🎁 Kniha História pre zaneprázdnených (vrátane poštovného)

Róbert Andrejko 18 €

🎁 Kniha História pre zaneprázdnených (vrátane poštovného)

Tomas Fifik 20 €

🎁 Kniha Epidémie v dejinách (vrátane poštovného)

Anonymný podporovateľ 18 €

🎁 Kniha História pre zaneprázdnených (vrátane poštovného)

Martin Kovar 20 €

🎁 Kniha História pre zaneprázdnených (vrátane poštovného)

Tomáš Perička 20 €

🎁 Kniha História pre zaneprázdnených (vrátane poštovného)

Michaela Velická 14 €

🎁 Kniha Epidémie v dejinách (vrátane poštovného)

Jana Juráková 20 €
Skarlet Ondrejčáková 25 €

🎁 Kniha História pre zaneprázdnených (vrátane poštovného)

✏ Ďakujem za skvelé čítanie Epidémií a teším sa na ďalšiu knihu.

Anonymný podporovateľ 14 €

🎁 Kniha Epidémie v dejinách (vrátane poštovného)

Ivana Hučková 15 €

🎁 Kniha Epidémie v dejinách (vrátane poštovného)

Anonymný podporovateľ 30 €
Autori
OZ Budúcnosť pre minulosť

OZ Budúcnosť pre minulosť

Komentáre
Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Chcem podporiť!

Páči sa vám projekt, a hoci za vašu podporu nič nečakáte, chcete prispieť. Ľubovoľnou sumou. Ďakujeme!

Kniha Epidémie v dejinách (vrátane poštovného)

Minimálna výška príspevku
14

Za Vašu podporu od 14 eur sa Vám poďakujeme knihou "Epidémia v dejinách", ktorú Vám pošleme poštou.

Kniha História pre zaneprázdnených (vrátane poštovného)

Minimálna výška príspevku
18

Za Vašu podporu od 18 eur sa Vám poďakujeme knihou "História pre zaneprázdnených", ktorú Vám pošleme poštou.

Limitovaná grafika z projektu Storočie.sk (formát A3 bez rámu) s podpisom autora

Minimálna výška príspevku
30

Ako poďakovanie za Vašu podporu projektu sumou 30 a viac eur, Vám pošleme originál grafiku s podpisom autora Frenkyho Hříbala.


Balíček kníh od HADART Publishing - podrobne na konci textu

Minimálna výška príspevku
35

Za vašu podporu projektu od 35 eur, Vám pošleme balíček knižiek od vydavateľstva HADART Publishing: Yossi Klein Halevi: Listy môjmu palestínskemu susedovi, Theodor W. Adorno: Aspekty nového pravicového radikalizmu, Ivan Kamenec – Miroslav Michela: Rozhovor s dejinami, Nathaniel Rich: Strácame Zem.

Ďakujeme vydavateľstvu HADART Publishing za podporu nášho projektu.

Balíček kníh od vydavateľstva Premedia (1) - podrobne na konci textu

Minimálna výška príspevku
50

Za vašu podporu projektu od 50 eur, Vám pošleme balíček knižiek od vydavateľstva Premedia: Zygmunt Miłoszewski: Zrnko pravdy, Per Arne Totland: O sto rokov bude všetko zabudnuté, Marek Krajewski: Cháronove čísla, Ane Riel: Živica, Gard Sveen: Peklo je otvorené.

Ďakujeme vydavateľstvu Premedia za podporu nášho projektu.

Balíček kníh od vydavateľstva Premedia (2) - podrobne na konci textu

Minimálna výška príspevku
65

Za vašu podporu projektu od 65 eur, Vám pošleme balíček knižiek od vydavateľstva Premedia: Walter Nigg: Kniha kacírov, Deborah S. Cornelius: Maďarsko v druhej svetovej vojne, Orlando Figes: Revolučné Rusko 1891-1991, A. A. Zdanovič - V. S. Izmozik: 40 rokov v tajných službách.

Ďakujeme vydavateľstvu Premedia za podporu nášho projektu.

Balíček kníh od Albatros Media (1) - podrobne na konci textu

Minimálna výška príspevku
60

Za vašu podporu projektu od 60 eur, Vám pošleme balíček knižiek od vydavateľstva Albatros Media: Daniel Kehlman: Tyll, Marie Benedict: Jediná žena v miestnosti, Sarah Perry: Had z Essexu, Mario Escobar: Osvienčimská uspávanka, Pam Jenoff: Vlak sirôt.

Ďakujeme vydavateľstvu Albatros Media za podporu nášho projektu.

Balíček kníh od Albatros Media (2) - podrobne na konci textu

Minimálna výška príspevku
70

Za vašu podporu projektu od 70 eur, Vám pošleme balíček knižiek od vydavateľstva Albatros Media: Jostein Gaarder: Bábkar, Danya Kukafka: Dievča v snehu, Monika Hesse: Vojna okolo nás, David Long: Nezničiteľní, Adriano Barone: Warhol: Život v komikse.

Ďakujeme vydavateľstvu Albatros Media za podporu nášho projektu.

Komentovaná prehliadka Bratislavy s historikom

Minimálna výška príspevku
80

Za vašu podporu projektu od 80 eur, Vás historik Martin Posch prevedie historickou Bratislavou (pre jednotlivcov aj skupiny).

Prednáška Jakub Drábik (fašizmus) na základnej alebo strednej škole

Minimálna výška príspevku
150

Za vašu podporu projektu od 150 eur, môžete darovať prednášku s diskusiou historika Jakuba Drábika na Vami vybranej základnej alebo strednej škole (trvanie 1 hod.)

Workshop Martin Posch (odboj v strednej Európe) na základnej alebo strednej škole

Minimálna výška príspevku
250

Za vašu podporu projektu od 250 eur, môžete darovať workshop historika Martina Poscha na Vami vybranej základnej alebo strednej škole (trvanie pol dňa)

Maecēnās minor – CHCEM VÁS PODPORIŤ

Minimálna výška príspevku
500

Trvalé poďakovanie na web-stránke v sekcii k projektu a forma reklamy podľa dohody na webe v dohodnutom čase.

Lectures • Fundación Juan March – Lecture Series: Mecenas and his ...

Maecēnās maior – CHCEM VÁS PODPORIŤ

Minimálna výška príspevku
700

Trvalé poďakovanie na web-stránke v sekcii k projektu a forma reklamy/bannery podľa dohody na webe v dohodnutom čase.

Mecenas - Fundación Sonría

Tvorba erbu na mieru heraldikom a oficiálna registrácia

Minimálna výška príspevku
1 000

Tvorba oficiálneho vlastného erbu po konzultácii s profesionálnym heraldikom, zápis do heraldického registra SR a tvorba erbovej listiny.

Balíček kníh od Vydavateľstva SLOVART (1) - podrobne na konci textu

Minimálna výška príspevku
45

Za vašu podporu projektu od 45 eur, Vám pošleme balíček knižiek od Vydavateľstva SLOVART: James M. Ward: Jozef Tiso. Kňaz, politik, kolaborant, Miloslav Szabó: Klérofašisti, James M. Longo: Hitler a Habsburkové.

Ďakujeme Vydavateľstvu SLOVART za podporu nášho projektu.

Balíček kníh od Vydavateľstva SLOVART (2) - podrobne na konci textu

Minimálna výška príspevku
55

Za vašu podporu projektu od 55 eur, Vám pošleme balíček knižiek od Vydavateľstva SLOVART:Tünde Lengyelová: Život na šľachtickom dvore, Zora Mintalová Zubercová: Ako sme kedysi žili, Peter Furtado: Dejiny národov, John Julius Norwich: Příběhy velkých měst.

Ďakujeme Vydavateľstvu SLOVART za podporu nášho projektu.