Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

2 JAZYKY NARAZ? PREČO NIE. ANGLICKY A NEMECKY AKO JEDEN JAZYK!

Toto bude zakrátko knižka, ktorá tu ešte nebola ale mala dávno byť. Jej príprava trvala 5 rokov a kým sa konečne narodí, chýba už len maličký kúsoček cesty... Knižka učí slovíčka, slovnú zásobu 2 jazykov súčasne. Anglického a nemeckého. Tieto 2 jazyky sa učíte ako jeden. Respektíve ľahšie ako jeden, pretože celá táto publikácia vychádza z hravej a vtipnej anglo-nemeckej podobnosti. Je známe, že oba tieto cudzie jazyky majú až 60% lingvistickú zhodu. Celým obsahom vás preto budú sprevádzať anglicko-nemecké slovné dvojice, zvýrazňujúce svoju podobnosť a zároveň farebne označujúce tie časti, ktoré sa vzájomne líšia. Vedeli ste, že až 650 anglických slov je identických s nemeckými? A až 500 z nich je rovnakých pre angličtinu, nemčinu a slovenčinu zároveň? (Nasledujúce ukážky sú v podobe náčrtov a ešte len budú graficky spracované)

V ďalších kapitolách Vás naučí anglické a nemecké slovíčka, ktoré sa vzájomne líšia koncovkami a pravidlá, ktoré pre tie koncovky platia. Napríklad ako tieto ukážkové dvojstrany:

pravidlá pre koncovky sú často prekvapivo zaujímavé :-) Ako napríklad tieto:

Učebníc na výučbu cudzích jazykov je kvantum, všetky sa ale zastavia pred slovnou zásobou. Slovíčka sú však vec, vďaka ktorej rozumiete a to je cieľom tejto knižky. Rozumieť jazykom. R-evolučnosť výučby slovíčok spočíva v ich jednoduchom preusporiadaní do jednotlivých kapitol, ktoré odkrývajú a pomenuvávajú zaujímavé princípy vzájomnej jazykovej odlišnosti a podobnosti. Ihneď pochopíte, aké jednoduché je osvojiť si slovnú zásobu oboch jazykov súčasne a to len ich jednoduchým čítaním a postupným odkrývaním prekvapivých vzorcov, zákonitostí a nikdy nikde nespomínaných princípov. Už po prelistovaní ukážky zistíte, aké zbytočné je učiť sa tieto jazyky osobitne. Alebo učiť sa napríklad len jeden z nich. Kým si precvičujete slovnú zásobu jedného jazyka, učíte sa hravo aj druhý. Tu je príklad jednej z kapitol:

Odlišné písmenka oboch slov sú farebne označené. Ak sú označené zelenou farbou, znamená to, že túto odlišnosť popisuje iná kapitola. Červená farba znamená neopakovateľnú odlišnosť - teda tú, ktorú sa musíte naučiť. Je to skutočne ľahké.

Knižka Vás ale naučí odvodiť si aj komplikovanejšie slová, ktoré na prvý pohľad spolu zdanlivo nesúvisia. Kto by povedal, že slová clothing a Kleidung majú niečo spoločného? Ale majú :-)

Upozorní Vás napríklad aj na "falošné slovné dvojice" kedy rovnaké slová znamenajú rôzne významy:

Funkčnosť knihy je výstižne prezentovaná aj na tu priloženom ilustračnom videu:
KEDY KNIŽKA VYJDE?

Predpokladám, že ihneď po ukončení tejto kampane. Knižku totiž po malej úprave plánujeme zo získaných darov bez meškania tlačiť. Najneskôr však 1.10.2020


POUŽITIE VAŠEJ FINANČNEJ PODPORY

Vaše finančné príspevky budú použité na grafickú prípravu knihy ako aj jej samotnú plnofarebnú tlač (farebné odlíšenie jednotlivých písmen v slovách bude realizované minimálne 4 farbami čo si už vyžaduje plnofarebku), kniha má slovíčka vo veľkých zobrazeniach, čo je dôvodom aj na veľký formát B5.

Každý podporovateľ sa priamo podieľa na zhmotnení tohto zaujímavého projektu do reality, za čo Vám všetkým patrí obrovské ďakujem!

poznámka: webová stránka projektu www.wordboox.com ešte nemusí byť funkčná a aktuálne sa na nej pracuje

Podporiť

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia21

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Stefan Tomko

Stefan Tomko

Autor Stefan Tomko, má ekonomické vzdelanie a profesne sa venuje obchodovaniu. Aj napriek tomu, že s literárnou alebo vzdelávacou činnosťou nemá žiadne skúsenosti v dávnej minulosti vydal učebnú pomôcku, ktorá vydržala v predaji na pultoch kníhkupectiev 15 rokov a umiestnením pomerne vysokého nákladu. Publikáciu WordBoox považuje za kreatívny a veľmi užitočný projekt, ktorý plánuje rozšíriť o ďalšie knihy celkovo s piatimi svetovými jazykmi.

Meno a priezvisko Stefan Tomko

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt