Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Moravany nad Váhom sú známe predovšetkým vďaka nálezu Moravianskej venuše - maličkej podobizne ženy vytesanej do mamutieho kla približne v období 22 800 rokov p.n.l. Okrem nej sa našli stopy po táboriskách lovcov mamutov a tiež aj pozostatky samotného mamuta. Nehovoriac o stovkách kúskoch najrôznejších predmetov z dávnych čias.V súčasnosti sa tieto archeologické lokality rozprestierajú pod nádhernými horami tamojšej časti Považského Inovca. O histórii samotnej obce i jej okolia sa dajú popísať celé knihy. Z Piešťan, známych pre svoje liečivé vody / kúpele, je to zasa na skok. Ideálny nenáročný výlet nielen pre Slovákov, ale aj zahraničných turistov od Nemcov až po Arabov.PREČO PRÁVE TENTO NÁUČNÝ CHODNÍK?

Návštevníkov by mohol sprevádzať dejinami i zaujímavými zákutiami obce náučný chodník. Jeden v Moravanoch nad Váhom je - lesnícky. Už len podľa svojho zamerania informuje predovšetkým o práci v lese a ignoruje bohatý potenciál chotára dediny. Cieľom nášho projektu je ho vylepšiť a rozšíriť jeho portfólio o dejiny celej lokality.

Rozhodli sme sa, že dopomôžeme miestnemu lesníckemu náučnému chodníku a vytvoríme lákavú trasu z centra obce od historického a pre umelcov známeho Moravianskeho kaštieľa až po jeho zakončenie v hlbokých lesoch, kde kedysi viedla významná obchodná cesta.


Čo už sme pripravili?

Máme rozpracovaný plán, ako bude rozšírenie náučného chodníka vyzerať a aj jeho názov - Po stopách lovcov mamutom a prvej dámy praveku. Tiež sme navrhli 5 nových zastavení - Kaštieľ, Veľký jarok, Barania zem, Hradište a Sokolie skaly. Vznikol by tak jeden z najdlhších NCH v okolí a slúžiť bude širokej verejnosti.


Kompletné trasovanie NCH - zelená farba značí súčasnú dĺžku, červená navrhované rozšírenie z centra obce a oranžová krátku odbočku k zastávke Veľký jarok.

Kompletné trasovanie NCH - zelená farba značí súčasnú dĺžku, červená navrhované rozšírenie z centra obce a oranžová krátku odbočku k zastávke Veľký jarok.


POTREBUJEME POMOC

Kde je problém? Nemáme financie. Obec v dôsledku pandémie nemá prostriedky na zrealizovanie nášho zámeru, a preto potrebujeme pomoc internetu, vás všetkých. Z požadovanej sumy 2000 € presne vieme, čo potrebujeme "zacvakať". Ide o nevyhnutnosti ako náučné tabule (najväčší výdavok), vyhotovenie odborných textov a ich preklad, vytvorenie a tlač informačných letákov. No a videli ste to prezentačné video obce v úvode nášho príbehu? Aj to zmeníme, natočíme a prispôsobíme ho 21. storočiu.


Týmito miestami sa kedysi preháňali mamuty a ich lovci. Zanechali po sebe množstvo vecí a príbehov. Nastúpte aj vy na cestu lovcov mamutov na jedinečnom mieste na Slovensku!


ĎAKUJEME!

Budeme veľmi radi, ak pomôžete našej snahe. Ak sa nám vďaka vašej pomoci podarí projekt zrealizovať, budeme radi, ak náučný chodník aj niekedy navštívite! Možno niekde nájdete aj vaše meno ako symbol vďaky :)

Podporiť

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia18

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Tomáš Blahuta

Tomáš Blahuta

Študent žurnalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave a dobrovoľník Slovenského futbalového zväzu.

Meno a priezvisko Tomáš Blahuta

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt