Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Fluctuat Nec Mergitur - esencia Paríža

Zámerom knihy Fluctuat Nec Mergitur je vymaniť sa z ,,klišé" zobrazení Paríža a podeliť sa o vzťah autorov s mestom. Nejde o turistického sprievodcu, ale o pokus ukázať skutočnú esenciu mesta svetiel. Ide o punkciu z jeho útrob, bez pozlátka, pátosu a ilúzie. Kniha je ako samotný život, chrumkavá, rôznorodá a bohatá na prekvapenia.

Kniha pozýva čitateľa kráčať súčasným Parížom, mimo vychodených chodníčkov. Je určená tým, ktorým nestačí fádny opis zákutí Paríža, ale túžia po jeho reálnom odraze.

Pomôžte nám vydať túto knihu, ktorá poteší všetkých frankofilov, milovníkov Francúzska, Paríža, umenia, cestovania, či poézie.

Po básnickej zbierke z parížskeho prostredia Spiatočný lístok na západ (Art Floyd, 2017) autorka Viktória Laurent-Škrabalová a výtvarník a fotograf Ján Juhaniak obnovili spoluprácu v podobe ďalšieho kvalitného diela.Zatiaľ čo spisovateľka Viktória Laurent-Škrabalová v Paríži zapustila korene, autor fotografií Ján Juhaniak sa do Paríža pravidelne vracia už niekoľko rokov za rôznymi tvorivými a pracovnými cieľmi. Ich spätosť s Parížom sa rozhodli zhmotniť do fotografickej knihy s textami.

Pod záhadným názvom knihy Fluctuat Nec Mergitur sa skrýva motto mesta Paríž, ktoré znamená "Zmieta sa, ale nepotopí sa". Táto devíza mesta odkazuje na loď, ktorá sa nachádza v znaku mesta a má symbolizovať historické zvraty a revolúcie, ktorým si mesto prešlo a predsa ostalo nepotopené.

Autor fotografií do knihy použil selekciu svojich rozmanitých parížskych fotiek za posledné roky pobytov v meste. Fotografie neilustrujú texty v knihe, ale autori sa rozhodli pre opačný postup. Texty reagujú na fotografie a tak im dodávajú osobité príbehy, ktoré vznikali pod perom autorky. Forma textov sa mení od krátkych veršov až po kratšie poviedky.Kniha Fluctuat Nec Mergitur je podporovaná Slovenským inštitútom v Paríži. Predhovor do knihy sa podujal napísať Jakub Urík, jeho súčasný riaditeľ. Publikáciu tejto originálnej a unikátnej knihy zabezpečí Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.

Kniha bude publikovaná v decembri 2020.


Kto sme?

Ján Juhaniak (1990) je absolventom Fakulty výtvarných umení v Banskej Bystrici na katedre maľby a voľného výtvarného umenia. Absolvoval študijnú stáž v Belgicku a pracovnú stáž vo Francúzsku. Vystavuje doma a v zahraničí, kde sa pravidelne zúčastňuje aj na rôznych umeleckých rezidenciách. Je činný aj ako ilustrátor kníh, periodík, či hudobných nosičov. Za svoju umeleckú činnosť získal niekoľko ocenení, ako napr. Cenu Martina Benku, Cenu dekana a lektora Akadémie umení v Banskej Bystrici. S Viktóriou Laurent-Škrabalovou už debutoval ako spoluautor pri knihe Spiatočný lístok na západ v roku 2017.

Viktória Laurent-Škrabalová (1980) je slovensko-francúzska spisovateľka sci-fi a fantasy literatúry, literatúry pre deti, prozaička a poetka. Za svoju prózu a poéziu získala ocenenia vo viacerých literárnych súťažiach na Slovensku a v Českej republike. Jej knihy sú publikované na Slovensku, vo Francúzsku a v Belgicku. Píše v slovenskom a vo francúzskom jazyku. Belgické vydavateľstvo Chloé des Lys vydalo v roku 2018 jej francúzsku zbierku poézie pod názvom Le Berceau Nommé Mélancolie (Kolíska menom melanchólia). Pravidelne publikuje poéziu vo francúzskych literárnych revue 2000 Regards, Florilège, Poésie Première či Ce qui Reste alebo Lichen. Je členkou asociácie Les poètes de l'Amitié - Poètes sans frontières v Dijone. Od roku 2005 žije v Paríži.

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov (VSSS) vzniklo v roku 1993 a je to vydavateľstvo najväčšej a najvýznamnejšej spisovateľskej organizácie, ktorá ročne vydáva vyše štyridsať titulov. Našu pozornosť najviac zameriavame na vydávanie diel slovenských autorov, členov Spolku slovenských spisovateľov (SSS), ale vo všeobecnosti je našou ambíciou vydávať kvalitnú nekomerčnú literatúru vrátane pôvodnej a prekladovej detskej literatúry, ako aj knihy umeleckého prekladu.Hlavným cieľom nášho vydavateľstva nie je prinášať zisk, ale vydávaním kvalitnej nekomerčnej literatúry, takpovediac, napĺňať služby vo verejnom záujme. O tom, že toto naše úsilie je aspoň čiastočne úspešné, svedčia aj mnohé ocenenia odbornej verejnosti.

Slovenský inštitút v Paríži (SI) zriadil minister zahraničných vecí SR v r. 2001. Po SI Viedeň (1994), SI Berlín (1997) a SI Rím (2000) je štvrtým SI v krajine Európskej únie.Základnou prioritou SI v Paríži je prezentácia slovenského umenia a kultúry v krajine jeho pôsobenia – vo Francúzsku. Hlavnou filozofiou je vytváranie pozitívneho obrazu o Slovensku ako takom práve prostredníctvom prezentácie slovenského umenia a kultúry a slovenských umelcov naprieč všetkými žánrami (Jakub Urík, súčasný riaditeľ SI).


Financie získané v kampani Startlabe použijeme na:

- financovanie publikácie knihy, honoráre redaktorom publikácie, grafickej dizajnérke, tlač publikácie a jej distribúciu.

Podporiť

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia12

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Viktória Laurent-Škrabalová

Viktória Laurent-Škrabalová

Je oceňovanou autorkou poézie aj prózy v slovenskom aj francúzskom jazyku.

Ján Juhaniak

Ján Juhaniak

Je ilustrátor kníh, periodík, či hudobných nosičov. Za svoju umeleckú činnosť získal niekoľko ocenení, ako napr. Cenu Martina Benku, Cenu dekana a lektora Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Meno a priezvisko Viktória Laurent-Škrabalová
Web www.viktoria-lask.net

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt